Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategické řízení HR - Iva Bursová

2,664 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Strategické řízení HR - Iva Bursová

 1. 1. Strategické řízení HR Iva Bursová
 2. 2. ŘLZ STEJNĚ NEBO JINAK ? Iva Bursová
 3. 3. OBSAH Proč ? Jak ?
 4. 4. VÝVOJ PARADIGMAT „ úspěchu“ Minulost Současnost Budoucnost Lean, TQM Lean/Six Sigma Podnik jako živý organismus Napodobování, kopírování Benchmarking, world class Individualita, učení se, odlišení, určování trendů Informační systémy, automatizace Procesní organizace, procesní Podnik postavený na lidech, management management znalostí Konkurence přes výrobní technologie – Konkurence před IT a software Konkurence přes lidský kapitál hardware Řízení podle informací Řízení podle cílů Řízení dle příležitostí Kvalita a produktivita Produktivita a inovace Inovace, znalosti, hodnoty Inovace produktů Inovace procesů a produktů Inovace myšlení a celých podnikatelských systémů Mass production/customisation Flexibilní a variantní výroba Mass customisation, Trhový segment= 1 zákazník,Optimální dávka = 1 kus Zlepšování procesů, kaizen, change Inovační management Trh myšlenek a nápadů management Manažeři produktivity Manažeři změn a projektů Manažeři inovací a znalostí
 5. 5. KLÍČ Nápady Myšlenky Inovace Učení se Odlišení Lidský kapitál Řízení dle příležitostí Hodnoty Individualita Manažeři inovací a znalostí 5
 6. 6. STRATEGICKÁ PYRAMIDA MISE Proč tu jsme? VIZE Kde chceme být? HODNOTY Co je náš genetický kód – jací chceme být? STRATEGIE Jaká je naše cesta k dosažení vize? DLOUHODOBÉ CÍLE AKČNÍ PLÁNY INDIVIDUÁLNÍ CÍLE 6
 7. 7. VÝKON vs. KULTURA Výkon firmy je až ze 20% vysvětlitelný díky rozdílům v kultuře firmy. Výsledek výzkumu ve firmách v Čechách a na Slovensku, 20 000 zaměstnanců, sběr 7 let 7
 8. 8. FIREMNÍ KULTURA 8
 9. 9. FIREMNÍ KULTURA Dimenze firemní kultury ovlivňující nejvíce výkon firmy: • Informační nasycenost • Seberealizace • Vnímaná zásadovost jednání směrem k zaměstnancům • Řízení výkonu podporující aktivitu • Inovativní způsob řízení 9
 10. 10. FIREMNÍ KULTURA Není sběrný KOŠ pro projevy zaměstnanců, které nedokážeme pochopit a ovlivnit a označujeme je jako „ projev mentálního nastavení“. 10
 11. 11. JAK? Business Strategie Strategie, řízení LZ Hodnoty 11
 12. 12. KOMPETENCE Znalosti, dovednosti, schopnosti a vlastnosti, které podporují dosažení cíle. 12
 13. 13. KOMPETENCE CO vs. JAK 13
 14. 14. VÝKON Výsledek Kompetence CO + JAK = VÝKON 14
 15. 15. CYKLUS ŘLZ
 16. 16. POSLÁNÍ a ÚLOHA ŘLZ Rozumí businessu Podporuje strategii Podporuje a naviguje manažery ve vedení lidí 16
 17. 17. FIREMNÍ KULTURA Když kultura klade odpor strategii, kultura zvítězí ! 17
 18. 18. 18

×