Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kompetence a rozvoj podnikatelů - Monika Barton

1,461 views

Published on

 • Be the first to comment

Kompetence a rozvoj podnikatelů - Monika Barton

 1. 1. Kompetence a rozvoj podnikatelů Monika Barton
 2. 2. Kompetence a rozvoj podnikatelů Monika Barton
 3. 3. ZAHŘÍVACÍ TESTÍK
 4. 4. TYPICKÝ KOMPETENČNÍ PROFIL PODNIKATELE • Posedlost vizí • Touha po úspěchu • Pracovitost /tah na branku • Rozhodnost a akceschopnost • Kreativita a flexibilita • Shánění a efektivní využívání zdrojů a příležitostí • Rychlá obnova sil a energie • Samostatnost • Odolnost/nezdolnost • Přesvědčivost • Sebeřízení/integrita • Rozhled/nadhled • Komunikace a motivace
 5. 5. TŘI KLÍČOVÉ FÁZE Vznik Růst Zralost
 6. 6. ROZVOJ PODNIKATELSKÝCH DOVEDNOSTÍ Vznik Růst Zralost Odvaha začít Dobývání pozic Udržení pozic
 7. 7. JAK PŘEKROČIT PODNIKATELSKÝ RUBIKON • Klíčová fáze: Růst • Role podnikatele/majitele • Zásadní rozhodnutí o Jak dál? o Se mnou? o S kým jiným? o Jak sladit noty? • Lidé kolem • Vize jako štafetový kolík
 8. 8. ZAMĚSTNANEC NEBO INTRAPRENEUR? • Jak chcete vést vaše lidi? • Jak se vaši lidé chtějí nechat vést? • Koho budete hledat ke spolupráci?
 9. 9. ENTREPRENEUR VS. INTRAPRENEUR Posedlost vizí Touha po úspěchu • Sdílení vize firmy Pracovitost /tah na branku • Touha po společném úspěchu • Pracovitost/tah na branku Rozhodnost a akceschopnost • Rozhodnost a akceschopnost Kreativita a flexibilita • Kreativita a flexibilita Shánění a efektivní využívání • Shánění a efektivní využívání zdrojů a příležitostí zdrojů a příležitostí Rychlá obnova sil a energie • Rychlá obnova sil a energie Samostatnost • Samostatnost Odolnost/nezdolnost • Spolehlivost/etika Přesvědčivost • Sebeřízení/integrita • Odbornost Sebeřízení/integrita • Týmová spolupráce/sdílení Rozhled/nadhled Komunikace a motivace
 10. 10. INTRAPRENEUR – KOMPETENČNÍ LEDOVEC • Znalosti • Dovednosti • Postoje, přístup
 11. 11. 4 INTRAPRENEUROVA DILEMATA • Nechají mě vůbec interně podnikat? Podnikání vně firmy se často označuje za nekázeň a vnitřní podnikatel dostává nálepku „potížista“. potížista“. • Co se stane, pokud uspěji? Smetanu/odměnu/ocenění často slízne někdo jiný. • Co se stane pokud neuspěji? Někdo musí být vinen (a potrestán). • Nebylo by lepší, abych si založil/a vlastní firmu? Rozhodnutí „zůstat nebo odejít“ je otázkou přímo spojenou s osobní motivací.
 12. 12. INTRAPRENEUR A VLASTNÍ FIRMA?
 13. 13. ZÁVĚR? KTERÝ Z NICH JE KAPITÁN?
 14. 14. PODPORUJTE SVÉ VNITŘNÍ PODNIKATELE! • Vnitřní podnikatelé vám zajišťují rozvoj. Dopřejte ho i jim. • Vnitřní podnikatelé jsou většinou nejcennější lidé, které v organizaci máte. Pracujte s nimi. • Vnitřní podnikatelé se nejhůře nahrazují. Poznejte jejich motivaci. • Vnitřní podnikatelé jsou vaší konkurenční výhodou (často nejcennější). Využívejte to. • Vnitřní podnikatelé nejsou klasičtí zaměstnanci. Pamatujte na to. Berte své vnitřní podnikatele raději jako „strategické prudiče“ než jako obtížné potížisty. ☺
 15. 15. DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Monika Barton barton@muvs.cvut.cz Tel. 608 333 344

×