Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Knihy znovu nalezené,
aneb cesta do hlubin skladišť NK ČR
Tomáš Foltýn & Marcela Strouhalová, Národní knihovna ČR
Brno, KI...
Motivation for project proposing:
national research project Virtual Deposit Library
external repository in Neratovice
unkn...
Motivation for project proposing:
national research project Virtual Deposit Library
external repository in Neratovice
unkn...
Motivace:
první impulz: projekt NAKI „Virtuální depozitní
knihovna“
externí sklad NK ČR v Neratovicích
prezentace zajímavé...
Vazby na fungování NK ČR:
katalogizace dokumentů jež nejsou elektronicky
dostupné
zpracování jednotek, k nímž není evidenc...
Základní východiska:
NK ČR v minulosti fungovala mj. i jako centrální
instituce pro deponování knižních dokumentů z
mnoha ...
Základní východiska:
záběr projektu směřuje i do dějinného kontextu
doklad existence původních vlastníků
doklad válečného ...
Hledání norského partnera:
Stiftelsen Arkivet
Kristiansand
nadace, vzdělávací a dokumentační centrum
věnující se studiu II...
Hledání norského partnera:
Stiftelsen Arkivet
Příprava projektu
02/2014 – 05/2014
Vymezení projektu:
v ČR se podobných typů dokumentů nalézá vícero
projekt je omezen z více hledisek hlavně na
tzv. Rezervn...
Nastavení smysluplných cílů:
4 klíčové cíle (aktivity):
A. Zpřístupnění údajů o zavlečených a
konfiskovaných dokumentech
B...
Nastavení dosažitelných výsledků:
1. Zpracování 12 000 záznamů z Rezervních fondů
se vztahem ke konfiskovaným a zavlečeným...
Nastavení vyváženého rozpočtu:
Způsobilé výdaje projektu
13 184 823,- Kč
z toho 80% dotace a 20 % spoluúčast
garantovaná M...
Podání přihlášky:
Podání projektu
06/2014
Proces schvalování
08/2014 – 11/2014
Hodnocení projektu:
vícestupňové hodnocení
Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo kultu...
Cesta k vydání právního aktu:
Proces schvalování
08/2014 – 11/2014
Přípravy na rozjezd
12/2014
Budování řešitelského týmu:
Osoba Pozice v projektu
Mgr. Tomáš Foltýn
Odpovědný řešitel projek...
Budování řešitelského týmu:
Jméno Zařazení dle projektu Zařazení dle katalogu prací NK ČR Úvazek
Rumanová Jana Projektový ...
Řešení projektu
01/2015 – 04/2016
A) Zpřístupnění údajů o dokumentech
Řešení projektu
01/2015 – 04/2016
A) Zpřístupnění údajů o dokumentech
Řešení projektu
01/2015 – 04/2016
A) Zpřístupnění údajů o dokumentech
Řešení projektu
01/2015 – 04/2016
A) Zpřístupnění údajů o dokumentech
Řešení projektu
01/2015 – 04/2016
A) Zpřístupnění údajů o dokumentech
Řešení projektu
01/2015 – 04/2016
A) Zpřístupnění údajů o dokumentech
Řešení projektu
01/2015 – 04/2016
A) Zpřístupnění údajů o dokumentech
Řešení projektu
01/2015 – 04/2016
B) Posouzení právního stavu dotčených knihoven
cílem je posouzení aktuálního právního st...
Řešení projektu
01/2015 – 04/2016
C) Prezentace výsledků projektu
zpřístupnění vytvořených záznamů v katalogu NK
ČR
vytvoř...
Řešení projektu
01/2015 – 04/2016
C) Prezentace výsledků projektu
Řešení projektu
01/2015 – 04/2016
C) Prezentace výsledků projektu
Řešení projektu
01/2015 – 04/2016
C) Prezentace výsledků projektu
Introduction of the project
Introduction of the project
Řešení projektu
01/2015 – 04/2016
C) Prezentace výsledků projektu
uspořádání standardní a virtuální výstavy
Introduction of the project
Řešení projektu
01/2015 – 04/2016
C) Prezentace výsledků projektu
Řešení projektu
01/2015 – 04/2016
D) Zmapování historie konfiskací
• historický výzkum v knihovnictví
• rukopisy, prvotisk...
PŘEDPOKLADY
• Kolekce zednářské literatury různých lóží
• Knihy zavlečené z Říše
• Deponování na čtyřech severočeských (dř...
REALITA
Dynamičtější
Zpracování cca 7 500 jednotek
Interní databáze vlastníků – provenienční znaky
1600 razítek a ex libri...
REZERVNÍ FONDY
NK ČR
D) Zmapování historie konfiskací
Řešení projektu
01/2015 – 04/2016
• Čs. knihovnictví a NUK za
války složitý vývoj
• Velké přesuny a ztráty
• Deponáty v NUK
• NUK → ZUK
• Nebezpečí pro fond...
• č. 5/1945 Sb. o neplatnosti některých majetkově-
právních jednání z doby nesvobody a o národní
správě majetkových hodnot...
• Zemský národní výbor v Praze
• Sekretariát pro evidenci a záchranu památek
• Pověření NUK 1945
• č. 108/1945 Sb. ze dne ...
Sklady knih
při MNV, ONV
Zasílání do NUK
Výběr úředníky
NUK na místě
NUK
Rezervní
fondy
Fondy
Výběr pro FNO Distribuce
Sta...
D) Zmapování historie konfiskací
D) Zmapování historie konfiskací
• Ředitelství státních lázní Velké Losiny
• Starobinec pro Němce v Mohelnici na Moravě
• Ústav slovenského národného povst...
PRAMENY:
• Národní archiv ČR:
• f. Zemský národní výbor Praha
• f. Zemský úřad Praha
• f. Státní památková správa + dodatk...
Co byste si mohli
odnést?
Bez projektů to (bohužel x bohudík) nejde!
Retrospektivní mapování fondů knihoven má smysl!
Prác...
tomas.foltyn@nkp.cz & marcela.strouhalova@nkp.cz
DĚKUJEME ZA POZORNOST!
Tomáš Foltýn: Knihy znovu nalezené – interdisciplinární přístup ke knižnímu kulturnímu dědictví
Tomáš Foltýn: Knihy znovu nalezené – interdisciplinární přístup ke knižnímu kulturnímu dědictví
Tomáš Foltýn: Knihy znovu nalezené – interdisciplinární přístup ke knižnímu kulturnímu dědictví
Tomáš Foltýn: Knihy znovu nalezené – interdisciplinární přístup ke knižnímu kulturnímu dědictví
Tomáš Foltýn: Knihy znovu nalezené – interdisciplinární přístup ke knižnímu kulturnímu dědictví
Tomáš Foltýn: Knihy znovu nalezené – interdisciplinární přístup ke knižnímu kulturnímu dědictví
Tomáš Foltýn: Knihy znovu nalezené – interdisciplinární přístup ke knižnímu kulturnímu dědictví
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tomáš Foltýn: Knihy znovu nalezené – interdisciplinární přístup ke knižnímu kulturnímu dědictví

650 views

Published on

Základem projektu Knihy znovu nalezené je zmapování zhruba 12 000 svazků nebohemikálních dokumentů z období II. světové války, jejich následné zpracování dle platných standardů, bezpečné uložení a prezentace uživatelům Národní knihovny ČR. Mezi cíle řešitelského týmu dále patří uskutečnit první souvislý archivní výzkum v dané oblasti, poukázat na mezinárodní dosah válečného a poválečného nakládání s kulturním dědictvím včetně vazeb na původní vlastníky a jejich osudy. Výstupy projektu směřují i do oblasti prezentace kulturního dědictví - průběžné výsledky jsou k dispozici na webové stránce projektu www.knihyznovunalezene.eu. Projekt Knihy znovu nalezené díky svému konceptu umožňuje propojit rutinní knihovnické činnosti s interdisciplinárním výzkumem a prezentací kulturního dědictví, což je v našem prostředí nepříliš obvyklý přístup.

[Slajdy k přednášce předmětu Blok expertů.]

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tomáš Foltýn: Knihy znovu nalezené – interdisciplinární přístup ke knižnímu kulturnímu dědictví

 1. 1. Knihy znovu nalezené, aneb cesta do hlubin skladišť NK ČR Tomáš Foltýn & Marcela Strouhalová, Národní knihovna ČR Brno, KISK, 15. října 2015
 2. 2. Motivation for project proposing: national research project Virtual Deposit Library external repository in Neratovice unknown period in the history of NL CR and Czech Republic none systematic research in the project area so far act of interdisciplinarity = archival research lack of time and staff power to fix it in in-house mode Introduction of the project
 3. 3. Motivation for project proposing: national research project Virtual Deposit Library external repository in Neratovice unknown period in the history of NL CR and Czech Republic none systematic research in the project area so far act of interdisciplinarity = archival research lack of time and staff power to fix it in in-house mode Introduction of the project
 4. 4. Motivace: první impulz: projekt NAKI „Virtuální depozitní knihovna“ externí sklad NK ČR v Neratovicích prezentace zajímavého úseku v historii NK ČR i celé ČR dohledání souvislostí po období II. světové války archivním průzkumem dosud systematicky neřešená a neprobádaná oblast řešení záležitostí, na které není čas v běžném režimu NK ČR Příprava projektu 02/2014 – 05/2014
 5. 5. Vazby na fungování NK ČR: katalogizace dokumentů jež nejsou elektronicky dostupné zpracování jednotek, k nímž není evidence zmapování dokumentace k těmto fondům a návazné „definitivní majetkové vypořádání“ evidence dle platných standardů bezpečné uložení důležitých fondů revize jejich fyzického stavu digitalizace dostupnost (odborní pracovníci NK ČR, odborná veřejnost, široká veřejnost?) Příprava projektu 02/2014 – 05/2014
 6. 6. Základní východiska: NK ČR v minulosti fungovala mj. i jako centrální instituce pro deponování knižních dokumentů z mnoha zdrojů – například deponátů z různých institucí, konfiskátů z II. světové války apod. nejsou dosud řádně zpracovány, není znám obsah, struktura ani právní rámec cílem je tak doplnit tuto mezeru a fondy zpřístupnit dalšímu výzkumu Příprava projektu 02/2014 – 05/2014
 7. 7. Základní východiska: záběr projektu směřuje i do dějinného kontextu doklad existence původních vlastníků doklad válečného a poválečného nakládání s kulturním obsahem doklad fungování jednotlivých složek státní sféry Příprava projektu 02/2014 – 05/2014
 8. 8. Hledání norského partnera: Stiftelsen Arkivet Kristiansand nadace, vzdělávací a dokumentační centrum věnující se studiu II. světové války orientace na prezentaci odkazu II. světové války mezi širokou i odbornou veřejnost dlouholetá spolupráce s dalšími obdobnými institucemi po celé Evropě Příprava projektu 02/2014 – 05/2014
 9. 9. Hledání norského partnera: Stiftelsen Arkivet Příprava projektu 02/2014 – 05/2014
 10. 10. Vymezení projektu: v ČR se podobných typů dokumentů nalézá vícero projekt je omezen z více hledisek hlavně na tzv. Rezervní fondy NK ČR vazba na koncepci knihoven trvalé uchování tištěných dokumentů zmapování dříve ucelených celků, které jsou nyní rozptýleny mezi další fondy identifikace, katalogizace, evidence tato problematika není mimo židovské památky komplexně řešena Podání projektu 06/2014
 11. 11. Nastavení smysluplných cílů: 4 klíčové cíle (aktivity): A. Zpřístupnění údajů o zavlečených a konfiskovaných dokumentech B. Posouzení právního stavu uvedených zavlečených knihoven C. Odpovídající prezentace výsledků projektu D. Zmapování historie konfiskací a záborů knižních sbírek na území ČR Podání projektu 06/2014
 12. 12. Nastavení dosažitelných výsledků: 1. Zpracování 12 000 záznamů z Rezervních fondů se vztahem ke konfiskovaným a zavlečeným dokumentům 2. Vytvoření webového portálu 3. Zorganizování 2 velkých odborných seminářů a 4 projektových workshopů 4. Zpracování právní expertizy 5. Vytvoření fyzické a virtuální výstavy 6. Průzkum archivních dokumentů Podání projektu 06/2014
 13. 13. Nastavení vyváženého rozpočtu: Způsobilé výdaje projektu 13 184 823,- Kč z toho 80% dotace a 20 % spoluúčast garantovaná MK ČR rozdělení mezi partnery projektu: Národní knihovna ČR – 6 775 626,- Kč Stiftelsen Arkivet – 6 409 197,- Kč Podání projektu 06/2014
 14. 14. Podání přihlášky: Podání projektu 06/2014
 15. 15. Proces schvalování 08/2014 – 11/2014 Hodnocení projektu: vícestupňové hodnocení Ministerstvo financí ČR Ministerstvo kultury ČR externí hodnotitelé metodika hodnocení obsah projektu vyváženost nákladů vazby na koncepční dokumenty odbornost týmu zkušenosti s řešením obdobných projektů
 16. 16. Cesta k vydání právního aktu: Proces schvalování 08/2014 – 11/2014
 17. 17. Přípravy na rozjezd 12/2014 Budování řešitelského týmu: Osoba Pozice v projektu Mgr. Tomáš Foltýn Odpovědný řešitel projektu, nositel a garant řešení Dr. Jiří Polišenský Koordinátor projektových aktivit Mgr. Anna Vandasová Kontaktní osoba pro MK ČR a MF ČR Elisabeth Tadialová Vedoucí týmu - zpracování jednotek Dr. Jaroslava Svobodová Vedoucí týmu - katalogizační práce Dagmar Gregorová Ekonomický dohled nad projektem Helena Hrdličková Vedení mzdové agendy projektu Markéta Voráčková Hlavní účetní projektu Mgr. Hana Peisertová Kontrolor úrovně věcného popisu Alexander Váša Vedení personální agendy projektu Ing. Tomáš Burda IT podpora projektu
 18. 18. Budování řešitelského týmu: Jméno Zařazení dle projektu Zařazení dle katalogu prací NK ČR Úvazek Rumanová Jana Projektový manažer Výzkumný a vývojový pracovník 1,0 Strouhalová Marcela Historik - průzkum archivních fondů Výzkumný a vývojový pracovník 1,0 Suková Petra Katalogizátor zavlečených dokumentů Knihovník - katalogizátor 1,0 Kelemenová Eva Katalogizátor zavlečených dokumentů Knihovník - katalogizátor 1,0 Budín Tomáš Katalogizátor zavlečených dokumentů Knihovník - katalogizátor 1,0 Březinová Alžběta Zpracovatel jednotek k zavlečeným dokumentů Knihovník - pracovník správy fondů 1,0 Piskáčková Michaela Zpracovatel jednotek k zavlečeným dokumentů Knihovník - pracovník správy fondů 1,0 Simona Koulová Očista knihovních dokumentů Konzervátor/Restaurátor 1,0 Nina Seyčková Webdesignér, administrátor webu Vývojový pracovník systémů výpočetní techniky 0,5 Přípravy na rozjezd 12/2014
 19. 19. Řešení projektu 01/2015 – 04/2016 A) Zpřístupnění údajů o dokumentech
 20. 20. Řešení projektu 01/2015 – 04/2016 A) Zpřístupnění údajů o dokumentech
 21. 21. Řešení projektu 01/2015 – 04/2016 A) Zpřístupnění údajů o dokumentech
 22. 22. Řešení projektu 01/2015 – 04/2016 A) Zpřístupnění údajů o dokumentech
 23. 23. Řešení projektu 01/2015 – 04/2016 A) Zpřístupnění údajů o dokumentech
 24. 24. Řešení projektu 01/2015 – 04/2016 A) Zpřístupnění údajů o dokumentech
 25. 25. Řešení projektu 01/2015 – 04/2016 A) Zpřístupnění údajů o dokumentech
 26. 26. Řešení projektu 01/2015 – 04/2016 B) Posouzení právního stavu dotčených knihoven cílem je posouzení aktuálního právního stavu konfiskovaných knihoven „legalizace“ držení těchto sbírek v NK ČR výsledkem komplexní analýza prof. Judr. Jan Kuklík, DrSc. Mgr. Daniela Němečková mapování původních vlastníků
 27. 27. Řešení projektu 01/2015 – 04/2016 C) Prezentace výsledků projektu zpřístupnění vytvořených záznamů v katalogu NK ČR vytvoření databáze razítek digitalizace a zpřístupnění zpracovaných knih další výstupy:
 28. 28. Řešení projektu 01/2015 – 04/2016 C) Prezentace výsledků projektu
 29. 29. Řešení projektu 01/2015 – 04/2016 C) Prezentace výsledků projektu
 30. 30. Řešení projektu 01/2015 – 04/2016 C) Prezentace výsledků projektu
 31. 31. Introduction of the project
 32. 32. Introduction of the project
 33. 33. Řešení projektu 01/2015 – 04/2016 C) Prezentace výsledků projektu uspořádání standardní a virtuální výstavy
 34. 34. Introduction of the project
 35. 35. Řešení projektu 01/2015 – 04/2016 C) Prezentace výsledků projektu
 36. 36. Řešení projektu 01/2015 – 04/2016 D) Zmapování historie konfiskací • historický výzkum v knihovnictví • rukopisy, prvotisky, vzácné tisky • klášterní knihovny, zámecké knihovny • František Hoffmann, Jiří Kejř, Ivan Hlaváček, … • Pavel Brodský, Kamil Boldán, Petr Mašek, … • novinkou výzkum původu „běžných“ fondů
 37. 37. PŘEDPOKLADY • Kolekce zednářské literatury různých lóží • Knihy zavlečené z Říše • Deponování na čtyřech severočeských (dříve sudetských) zámcích – Houska, Mimoň, Nový Falkenberk, Nový Berštejn D) Zmapování historie konfiskací Řešení projektu 01/2015 – 04/2016
 38. 38. REALITA Dynamičtější Zpracování cca 7 500 jednotek Interní databáze vlastníků – provenienční znaky 1600 razítek a ex libris ≠ 1600 původních vlastníků D) Zmapování historie konfiskací Řešení projektu 01/2015 – 04/2016
 39. 39. REZERVNÍ FONDY NK ČR D) Zmapování historie konfiskací Řešení projektu 01/2015 – 04/2016
 40. 40. • Čs. knihovnictví a NUK za války složitý vývoj • Velké přesuny a ztráty • Deponáty v NUK • NUK → ZUK • Nebezpečí pro fondy → evakuace na venkov a do nižších pater Klementina • Konec války = chaos D) Zmapování historie konfiskací Řešení projektu 01/2015 – 04/2016
 41. 41. • č. 5/1945 Sb. o neplatnosti některých majetkově- právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů ze dne 19. května 1945 • č. 12/1945 Sb. o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa ze dne 21. června 1945 D) Zmapování historie konfiskací Řešení projektu 01/2015 – 04/2016
 42. 42. • Zemský národní výbor v Praze • Sekretariát pro evidenci a záchranu památek • Pověření NUK 1945 • č. 108/1945 Sb. ze dne 25. října o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. D) Zmapování historie konfiskací Řešení projektu 01/2015 – 04/2016
 43. 43. Sklady knih při MNV, ONV Zasílání do NUK Výběr úředníky NUK na místě NUK Rezervní fondy Fondy Výběr pro FNO Distribuce Starý papír Starý papír Cizina D) Zmapování historie konfiskací Řešení projektu 01/2015 – 04/2016
 44. 44. D) Zmapování historie konfiskací
 45. 45. D) Zmapování historie konfiskací
 46. 46. • Ředitelství státních lázní Velké Losiny • Starobinec pro Němce v Mohelnici na Moravě • Ústav slovenského národného povstania v Banskej Bystrici (202 sv.) • Střední škola v Hranicích u Aše (245 sv.) • archiv Cheb (309 sv.) • Průmyslová škola při NP Svit v Gottwaldově (62 sv.) • Městské museum v Benešově • Městská knihovna Benešov (310 sv.) • Speleologický klub v Brně • Ústav farmakognosie při lékařské fakultě MU • Seminář pro klasickou filologii na Masarykově universitě v Brně (267 sv.) • Psychologický ústav filosofické fakulty Masarykovy university (235 sv.) • Seminář pro srovnávací jazykozpyt při filosofické fakultě M. u. v Brně • Ústav fysiologický Vysoké školy veterinární v Brně • Ústřední knihovna Vysoké školy zemědělské v Brně D) Zmapování historie konfiskací Řešení projektu 01/2015 – 04/2016
 47. 47. PRAMENY: • Národní archiv ČR: • f. Zemský národní výbor Praha • f. Zemský úřad Praha • f. Státní památková správa + dodatky • Archiv ministerstva zahraničních věcí: • f. Reparace a restituce • f. Ústřední restituční a reparační komise • Ústav dějin umění AV ČR • f. Národní kulturní komise D) Zmapování historie konfiskací Řešení projektu 01/2015 – 04/2016
 48. 48. Co byste si mohli odnést? Bez projektů to (bohužel x bohudík) nejde! Retrospektivní mapování fondů knihoven má smysl! Práce v knihovnách není čistá, klidná a bez bariér! Výzkum dalších zdrojů může obohatit naše znalosti o budování fondů! Nikdy však zřejmě nepokryjeme/nepochopíme všechny aspekty nakládání s naším kulturním dědictvím!
 49. 49. tomas.foltyn@nkp.cz & marcela.strouhalova@nkp.cz DĚKUJEME ZA POZORNOST!

×