Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Zašto radimo stvari koje radimo

Ad

Spiritual Science Research Foundation
Spaja znani i neznani svet       www.SSRF.rs
Zašto radimo stvari koje rad...

Ad

Spiritual Science Research Foundation
Spaja znani i neznani svet        www.SSRF.rs


         Prethodne p...

Ad

Spiritual Science Research Foundation
Spaja znani i neznani svet         www.SSRF.rs

        Odluke, odluk...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 34 Ad
1 of 34 Ad

Zašto radimo stvari koje radimo

Download to read offline

U ovoj prezentaciji istražujemo zašto radimo stvari koje radimo iz duhovne perspektive.

U ovoj prezentaciji istražujemo zašto radimo stvari koje radimo iz duhovne perspektive.

More Related Content

More from SSRF Inc. (20)

Zašto radimo stvari koje radimo

 1. 1. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Zašto radimo stvari koje radimo? Duhovna perspektiva www.SSRF.rs
 2. 2. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Prethodne prezentacije
 3. 3. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Odluke, odluke, odluke!!! ? ? ?
 4. 4. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Loše odluke!!!
 5. 5. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Uvid u proces donošenja odluka
 6. 6. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Jovan i Marija
 7. 7. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Jovan i Marija
 8. 8. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Jovan i Marija
 9. 9. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Jovan i Marija
 10. 10. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Jovan i Marija Draga, hoćeš li se udati za mene?
 11. 11. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Jovan i Marija
 12. 12. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Jovan i Marija Svim svojim srcem
 13. 13. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Jovan i Marija
 14. 14. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Šta se dešavalo u Marijinom umu? Draga, hoćeš li se udati za mene?
 15. 15. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Jovan i Marija Premotavanje unazad
 16. 16. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako donosimo odluke “Draga, hoćeš li se udati za mene?” Zvučni talasi dolaze do Marijinog uha
 17. 17. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako donosimo odluke “Marija, hoćeš li se udati za mene?” Impuls stiže do Marijinog mozga
 18. 18. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako donosimo odluke Impuls stiže do Marijinog suptilnog sluha “Draga, hoćeš li se udati za mene?”
 19. 19. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako donosimo odluke Svesni um Marija je sada svesna da su neke reči izgovorene
 20. 20. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako donosimo odluke Svesni um Centar identifikacije i interpretacije Tu se impuls identifikuje i interpretira: reči koje je Jovan izgovorio znače da on želi da se ja udam za njega
 21. 21. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako donosimo odluke Svesni um Centar identifikacije i interpretacije (-ne) Centar volim nevolim Marija ne voli kako se Jovanova majka ophodi prema njoj
 22. 22. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako donosimo odluke Svesni um Centar identifikacije i interpretacije (-ne) Centar volim nevolim (+da) Centar instinkta i želja Marija ima snažan poriv da se uda i da ima decu
 23. 23. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako donosimo odluke Svesni um Centar identifikacije i interpretacije (-ne) Centar volim nevolim (+da) Centar instinkta i želja (-ne) Centar karakteristika temperamenta Marija oseća da je stavljena pred svršen čin
 24. 24. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako donosimo odluke Svesni um Centar identifikacije i interpretacije (-ne) Centar volim nevolim (+da) Centar instinkta i želja (-ne) Centar karakteristika temperamenta (+da) Centar računa uzimanja i davanja Najveći račun uzimanja i davanja u ovom životu je sa Jovanom
 25. 25. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako donosimo odluke Svesni um Centar identifikacije i interpretacije (-ne) Centar volim nevolim (+da) Centar instinkta i želja (-ne) Centar karakteristikatemperamenta (+da) Centar računa uzimanja i davanja Intelekt
 26. 26. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako donosimo odluke Centar identifikacije i interpretacije Ne Centar volim i nevolim Ne Centar instinkta i želja Ne Centar karakternih osobina Ne Centar računa uzimanja i davanja Da Intelekt Ne Konačna odluka = Da Centar računa uzimanja i davanja ima veto nad svim ostalim centrima i nad intelektom
 27. 27. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako donosimo odluke To takođe objašnjava zašto se neki venčaju, uprkos tome što je svima jasno, uključujući i njih same, da nisu pogodni jedno za drugo
 28. 28. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Jovan i Marija Motorni centri Pet suptilnih i hipotalamus motornih u mozgu i Intelekt organa svesni um
 29. 29. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Jovan i Marija Svim svojim srcem
 30. 30. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Svesni um Activan Centar identifikacije i interpretacije Activan Centar volim nevolim Activan Centar instinkta i želja Activan Centar karakternih osobina Neutralan Centar računa uzimanja I davanja
 31. 31. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Svi važni događaji u životu su sudbinski Velike nesreće Brak Centar računa uzimanja i davanja u umu ima uticaj na sve važne događaje Rođenje Smrt Podsvesni um
 32. 32. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Prevazilaženje loših odluka pod uticajem sudbine moguće je jedino obavljanjem duhovne prakse
 33. 33. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Prevazilaženje loših odluka pod uticajem sudbine moguće je jedino obavljanjem duhovne prakse Sledeća prezentacija – Pojanje Božijeg Imena kao duhovna praksa pomaže u prevazilaženju sudbine
 34. 34. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Za više informacija posetite nas na www.SSRF.rs www.SSRF.rs

×