Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet       www.SSRF.rs   Četvrti Osnovni Princip   ...
Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet       www.SSRF.rs        Važnost ovih princ...
Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet       www.SSRF.rs      Četvrti od šest Osnovn...
Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet                www.SSRF.rs   Šta je duhov...
Spiritual Science Research Foundation     Spaja znani i neznani svet                www.SSRF.rs    ...
Spiritual Science Research Foundation    Spaja znani i neznani svet                www.SSRF.rs     ...
Spiritual Science Research Foundation    Spaja znani i neznani svet                www.SSRF.rs     ...
Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet         www.SSRF.rsKako odlučiti šta je ispravan...
Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet          www.SSRF.rsKako odlučiti šta je ispra...
Spiritual Science Research Foundation    Spaja znani i neznani svet          www.SSRF.rs   Kako odlučiti š...
Spiritual Science Research Foundation     Spaja znani i neznani svet       www.SSRF.rs             ...
Spiritual Science Research Foundation     Spaja znani i neznani svet             www.SSRF.rs       ...
Spiritual Science Research Foundation    Spaja znani i neznani svet             www.SSRF.rs        ...
Spiritual Science Research Foundation    Spaja znani i neznani svet             www.SSRF.rs        ...
Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet           www.SSRF.rs    Duhovni napredak i ...
Spiritual Science Research Foundation     Spaja znani i neznani svet                   www.SSRF.rsD...
Spiritual Science Research Foundation     Spaja znani i neznani svet                   www.SSRF.rs...
Spiritual Science Research Foundation     Spaja znani i neznani svet                   www.SSRF.rs...
Spiritual Science Research Foundation     Spaja znani i neznani svet                     www.SSR...
Spiritual Science Research Foundation      Spaja znani i neznani svet                      www....
Spiritual Science Research Foundation   Spaja znani i neznani svet              www.SSRF.rs        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Četvrti osnovni princip duhovne prakse

1,355 views

Published on

Ovo je četvrta od šest prezentacija u kojima govorimo o šest osnovnih principa duhovne prakse.

Za lakše razumevanje, molimo vas da pogledate našu prezentaciju - Uvod u osnovne principe Duhovnosti i prvi osnovni pincip duhovne prakse.

Četvrti osnovni princip govori da trebamo da radimo duhovnu praksu u skladu sa svojim duhovnim kapacitetom ili duhovnim nivoom.

Šta je to duhovni nivo? Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci ili SSRF koristi izraz „duhovni nivo“ da bi opisali nivo duhovne zrelosti ili duhovnog kapaciteta osobe.

SSRF koristi skalu od 0% do 100% za duhovni nivo. 0% se odnosi na duhovni nivo neživih stvari, dok 100% predstavlja vrhunac duhovnog rasta osobe odnosno Samospoznaju ili spajanje sa Bogom.

U današnjoj eri Kalijuge, poznatoj i kao era razdora, 80% svetske populacije nalazi se duhovnom nivou od 20% do 35%. Prema duhovnoj nauci, Svetac je osoba na duhovnom nivou iznad 70%. ...

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Četvrti osnovni princip duhovne prakse

 1. 1. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Četvrti Osnovni Princip duhovne prakse www.SSRF.rs
 2. 2. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Važnost ovih principa
 3. 3. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Četvrti od šest Osnovnih Principa DuhovnostiDuhovna praksa u skladu sa duhovnim kapacitetom ili duhovnim nivoom
 4. 4. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Šta je duhovni nivo ili kapacitet? SSRF koristi izraz „duhovni nivo“ da bi opisali nivo duhovne zrelosti ili duhovnog kapaciteta osobe.
 5. 5. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Šta je duhovni nivo ili kapacitet? SSRF koristi izraz „duhovni nivo“ da bi opisali nivo duhovne zrelosti ili duhovnog kapaciteta osobe. 100% Spoj sa Bogom 0%Neživestvari
 6. 6. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Šta je duhovni nivo ili kapacitet? SSRF koristi izraz „duhovni nivo“ da bi opisali nivo duhovne zrelosti ili duhovnog kapaciteta osobe. 100% Spoj sa Bogom 35% 20% 0%Nežive 80% svetskestvari populacije u Kalijugi
 7. 7. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Šta je duhovni nivo ili kapacitet? SSRF koristi izraz „duhovni nivo“ da bi opisali nivo duhovne zrelosti ili duhovnog kapaciteta osobe. 100% Spoj sa 70% Bogom 35% 20% 0%Nežive 80% svetske Svetost - samostvari populacije u Kalijugi oko 10.000 ljudi
 8. 8. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rsKako odlučiti šta je ispravan sledeći korak? 3. razred Dobre ocene
 9. 9. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rsKako odlučiti šta je ispravan sledeći korak? 3. razred 4. razred Kontrolni Dobre ocene Popravni
 10. 10. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako odlučiti šta je ispravan sledeći korak? 2. razred 3. razred 4. razredŠkolski program Kontrolni Lošije ocene Dobre ocene Popravni i dosada
 11. 11. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Učenje iz analogije Dva važna aspekta 1• Duhovnu praksu demo najlakše obavljati ako je ona u skladu sa duhovnim kapacitetom.• Teško demo istrajati u duhovnoj praksi višeg ili nižeg nivoa.Željeni uspeh Gubi se interes za izostaje duhovnu praksu
 12. 12. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Učenje iz analogije Dva važna aspekta 1 2• Duhovnu praksu demo najlakše • Jednom kada se duhovna obavljati ako je ona u skladu praksa ustali na određenom sa duhovnim kapacitetom. nivou, treba da težimo da• Teško demo istrajati u duhovnoj pređemo na slededi nivo. praksi višeg ili nižeg nivoa.Željeni uspeh Gubi se interes za Ubrzan rast ili Stagnacija izostaje duhovnu praksu
 13. 13. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Učenje iz analogije 7. 6. 5. 4. 3. 2.Na svakom duhovnom putu postoje određeni koraci ili nivoi. Trebalo bi da izaberemo onaj korak ili nivo koji je u skladu sa kapacitetom.
 14. 14. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Učenje iz analogije 7. 6. 5. 4. 3. 2. Kada se neko vreme osedamo dobro na određenom nivou, trebalo bipredi na slededi. Na ovaj način, korak po korak stičemo duhovnu snagu.
 15. 15. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Duhovni napredak i postepeno povećavanje duhovne prakse Hajde da pogledamo nekoliko primera koji ukazuju da smo ostvarili napredak u duhovnoj praksi, što znači da je porastao i duhovni nivo, odnosno kapacitet.
 16. 16. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rsDuhovni napredak i postepeno povećavanje duhovne prakse Aspekt Početni nivo Srednji nivo Viši nivo Pojanje Na glas sa brojanicom Na glas bez brojanice Mentalno, u sebi
 17. 17. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rsDuhovni napredak i postepeno povećavanje duhovne prakse Aspekt Početni nivo Srednji nivo Viši nivo Pojanje Na glas sa brojanicom Na glas bez brojanice Mentalno, u sebi Raditi duhovnu praksu Osloboditi vreme Dnevno odvajatiKorišdenje vremena u slobodno vreme za duhovnu praksu vreme za praksu
 18. 18. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rsDuhovni napredak i postepeno povećavanje duhovne prakse Aspekt Početni nivo Srednji nivo Viši nivo Pojanje Na glas sa brojanicom Na glas bez brojanice Mentalno, u sebi Raditi duhovnu praksu Osloboditi vreme Dnevno odvajatiKorišdenje vremena u slobodno vreme za duhovnu praksu vreme za praksu Odricanje od dela Godišnja donacija Mesečna donacija Donacije imetka za širenje u duhovne svrhe u duhovne svrhe Duhovnosti
 19. 19. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rsDuhovni napredak i postepeno povećavanje duhovne prakse Aspekt Početni nivo Srednji nivo Viši nivo Pojanje Na glas sa brojanicom Na glas bez brojanice Mentalno, u sebi Raditi duhovnu praksu Osloboditi vreme Dnevno odvajatiKorišdenje vremena u slobodno vreme za duhovnu praksu vreme za praksu Odricanje od dela Godišnja donacija Mesečna donacija Donacije imetka za širenje u duhovne svrhe u duhovne svrhe Duhovnosti Preuzeti delimičnu Uraditi zadatak koji su Preuzeti odgovornost Odgovornost odgovornost za nam drugi dali za celokupan projekat projekat
 20. 20. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rsDuhovni napredak i postepeno povećavanje duhovne prakse Aspekt Početni nivo Srednji nivo Viši nivo Pojanje Na glas sa brojanicom Na glas bez brojanice Mentalno, u sebi Raditi duhovnu praksu Osloboditi vreme Dnevno odvajatiKorišdenje vremena u slobodno vreme za duhovnu praksu vreme za praksu Odricanje od dela Godišnja donacija Mesečna donacija Donacije imetka za širenje u duhovne svrhe u duhovne svrhe Duhovnosti Preuzeti delimičnu Uraditi zadatak koji su Preuzeti odgovornost Odgovornost odgovornost za nam drugi dali za celokupan projekat projekat Pohađati satsang* Voditi satsang* Misliti samo na svojuNivo duhovne prakse duhovnu praksu *Satsang: duhovni susret
 21. 21. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs ZaključakRazmislite da li vaša duhovna praksa sledi četvrti Osnovni Princip • Da li obavljate duhovnu praksu u skladu sa duhovnim nivoom ili duhovnim kapacitetom? • Ako podučavate druge o Duhovnosti, da li to radite u skladu sa njihovim kapacitetom? Za više informacija posetite nas na www.SSRF.rs

×