Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Ko je Svetac?

Ad

Spiritual Science Research Foundation
Spaja znani i neznani svet       www.SSRF.rs
         Ko je Sveta...

Ad

Spiritual Science Research Foundation
Spaja znani i neznani svet             www.SSRF.rs
     Kroz vek...

Ad

Spiritual Science Research Foundation
Spaja znani i neznani svet               www.SSRF.rs
   Različ...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
Zakon Karme i sudbine
Zakon Karme i sudbine
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 29 Ad
1 of 29 Ad

More Related Content

More from SSRF Inc. (20)

Ko je Svetac?

 1. 1. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Ko je Svetac? www.SSRF.rs
 2. 2. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kroz vekove, svet je poštovao različite duhovne vođe i smatrao ih Svecima.
 3. 3. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Različite kulture i religije utvrđuju različite kriterijume da bi neko bio proglašen Svecem
 4. 4. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Šta svet misli o Svecima? Opšti kriterijumi koje su pripadnici različitih religija navodili da bi nekoga smatrali Svecem
 5. 5. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Šta svet misli o Svecima? Neke opšte osobine iz različitih religija potrebne da bi se osoba smatrala Svecem 1. Pravedna i moralna
 6. 6. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Šta svet misli o Svecima? Neke opšte osobine iz različitih religija potrebne da bi se osoba smatrala Svecem 1. Pravedna i moralna 2. Mora pripadati određenoj religiji
 7. 7. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Šta svet misli o Svecima? Neke opšte osobine iz različitih religija potrebne da bi se osoba smatrala Svecem 1. Pravedna i moralna 2. Mora pripadati određenoj religiji 3. Mora biti pokojna pre nego što se uzme u razmatranje da li je Svetac
 8. 8. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Šta svet misli o Svecima? Neke opšte osobine iz različitih religija potrebne da bi se osoba smatrala Svecem 1. Pravedna i moralna 2. Mora pripadati određenoj religiji 3. Mora biti pokojna pre nego što se uzme u razmatranje da li je Svetac 4. Mora izvoditi čuda za vreme Nakon smrti, telo Svete života kao i nakon smrti Bernadet navodno je ostalo neraspadnuto
 9. 9. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Šta svet misli o Svecima? Neke opšte osobine iz različitih religija potrebne da bi se osoba smatrala Svecem 1. Pravedna i moralna 2. Mora pripadati određenoj religiji 3. Mora biti pokojna pre nego što se uzme u razmatranje da li je Svetac 4. Mora izvoditi čuda za vreme Nakon smrti, telo Svete života kao i nakon smrti Bernadet navodno je ostalo neraspadnuto 5. Može se založiti kod Boga u ime vernika
 10. 10. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako se proglašavaju Sveci | Uobičajene procedure • Neformalne ili formalne Primer: Formalna procedura u Rimokatoličkoj crkvi poznata je kao kanonizacija
 11. 11. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako se proglašavaju Sveci | Uobičajene procedure • Neformalne ili formalne U vedini slučajeva, ljudi koji izvode taj formalni ili neformalni proces nisu Sveci, ved samo religiozni ljudi ili ljudi na institucionalno višim položajima u nekoj religiji.
 12. 12. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako se proglašavaju Sveci | Uobičajene procedure • Neformalne ili formalne • Glas naroda
 13. 13. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako se proglašavaju Sveci | Uobičajene procedure • Neformalne ili formalne • Glas naroda • Mora pripadati određenoj religiji
 14. 14. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Kako se proglašavaju Sveci | Uobičajene procedure • Neformalne ili formalne • Glas naroda • Mora pripadati određenoj religiji • Samoproglašeni (zajedno sa pokazivanjem natprirodnih modi)
 15. 15. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Ko je Svetac? Definicija Sveca prema Duhovnoj nauci
 16. 16. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Ko je Svetac? Povedanje duhovnog nivoa putem duhovne prakse 1% Duhovni nivo 100% Spajanje sa Bogom
 17. 17. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Ko je Svetac? Povedanje duhovnog nivoa putem duhovne prakse 1% 20% Duhovni nivo prosečne osobe u današnje vreme Duhovni nivo 100% Spajanje sa Bogom
 18. 18. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Ko je Svetac? Povedanje duhovnog nivoa putem duhovne prakse 1% 20% Duhovni nivo prosečne osobe u današnje vreme 35% Preko 80% svetske populacije ima Duhovni duhovni nivo ispod 35% nivo 100% Spajanje sa Bogom
 19. 19. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Ko je Svetac? Povedanje duhovnog nivoa putem duhovne prakse 1% 20% Duhovni nivo prosečne osobe u današnje vreme 35% Preko 80% svetske populacije ima Duhovni duhovni nivo ispod 35% nivo 70% Osoba mora da ima duhovni nivo od barem 70% da bi se smatrala Svecem 100% Spajanje sa Bogom
 20. 20. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Od čega se sastojimo? 1. Fizičko telo Om Namo Bhagawate Vasudevyaa Fizičko telo Uključuje fizičko telo i pet čula: dodir, ukus, sluh, miris i vid. Napomena: Posetite našu veb stranicu www.ssrf.rs za više informacija o tome od čega se sastojimo
 21. 21. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Od čega se sastojimo? 1. Fizičko telo Om Namo Bhagawate Vasudevyaa 2. Um Um Sastoji se od svesnog i podsvsnog uma. Um je izvor svih naših osjedaja i emocija. Napomena: Posetite našu veb stranicu www.ssrf.rs za više informacija o tome od čega se sastojimo
 22. 22. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Od čega se sastojimo? 1. Fizičko telo Om Namo Bhagawate Vasudevyaa 2. Um 3. Intelekt Intelekt Naša sposobnost obrade informacija. Napomena: Posetite našu veb stranicu www.ssrf.rs za više informacija o tome od čega se sastojimo
 23. 23. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Od čega se sastojimo? 1. Fizičko telo Om Namo Bhagawate Vasudevyaa 2. Um 3. Intelekt 4. Suptilni ego Suptilni ego Daje nam osjedaj da smo odvojeni od Boga. Napomena: Posetite našu veb stranicu www.ssrf.rs za više informacija o tome od čega se sastojimo
 24. 24. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Od čega se sastojimo? Pet čula, um i intelekt Om Namo Bhagawate Vasudevyaa 1. Fizičko telo Duša 2. Um 3. Intelekt 4. Suptilni ego Duša Božji princip 5. Duša u svakome od nas. Napomena: Posetite našu veb stranicu www.ssrf.rs za više informacija o tome od čega se sastojimo
 25. 25. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Šta je duhovni nivo 1. Fizičko telo 2. Um Ego 3. Intelekt 4. Suptilni ego Božji princip u svakome 5. Duša od nas
 26. 26. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Definicija duhovnog nivoa Povedanje duhovnog nivoa putem duhovne prakse 20% 70% Visok ego Nizak ego ¸Naprednost’ ili duhovna zrelost ili duhovni nivo osobe : zavise od toga koliko se ona identifikuje sa Dušom ili ima doživljaj Duše u sebi, i suprotno tome koliko se odvaja od Boga tako što se poistoveduje sa svojim čulima, umom i intelektom sa kojima je rođena, odnosno svojim egom.
 27. 27. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Ko je Svetac? Svetac je osoba koja ima vrlo mali ego jer oseda Boga u sebi i posmatra druge kao Božji princip u njima samima. Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle Za više informacija o Svecima molimo posetite naš veb sajt www.ssrf.org/sr/svetost
 28. 28. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Podizanje duhovnog nivoa da bi se dosegla Svetost • Jedini način podizanja duhovnog nivoa je progresivna duhovna praksa viših nivoa koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse. • Ovi principi su detaljno objašnjeni u drugim SSRF prezentacijama. Za više informacija o Svecima molimo posetite naš veb sajt www.ssrf.org/sr/svetac-sveci-svetost
 29. 29. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Za više informacija posetite nas na www.SSRF.rs www.SSRF.rs

×