Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet       www.SSRF.rs     Tredi Osnovni Princip  ...
Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet       www.SSRF.rs        Važnost ovih princ...
Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet       www.SSRF.rs       Tredi od šest Osnovn...
Spiritual Science Research Foundation  Spaja znani i neznani svet         www.SSRF.rs   Značenje ‘materijalno...
Spiritual Science Research Foundation     Spaja znani i neznani svet          www.SSRF.rs   Opipljivo i ...
Spiritual Science Research Foundation     Spaja znani i neznani svet               www.SSRF.rs   Op...
Spiritual Science Research Foundation      Spaja znani i neznani svet               www.SSRF.rs    ...
Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet          www.SSRF.rs          Primer ...
Spiritual Science Research Foundation  Spaja znani i neznani svet            www.SSRF.rs           ...
Spiritual Science Research Foundation     Spaja znani i neznani svet              www.SSRF.rs   Primer...
Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet         www.SSRF.rs Duhovno           ...
Spiritual Science Research Foundation   Spaja znani i neznani svet               www.SSRF.rsOd opipljivog...
Spiritual Science Research Foundation  Spaja znani i neznani svet       www.SSRF.rs  Od opipljivog ka suptilnom ...
Spiritual Science Research Foundation  Spaja znani i neznani svet           www.SSRF.rs  Od opipljivog ka sup...
Spiritual Science Research Foundation      Spaja znani i neznani svet              www.SSRF.rs    ...
Spiritual Science Research Foundation      Spaja znani i neznani svet               www.SSRF.rs    ...
Spiritual Science Research Foundation      Spaja znani i neznani svet               www.SSRF.rs    ...
Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet              www.SSRF.rs          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Treći osnovni princip duhovne prakse

1,314 views

Published on

Treći princip duhovnosti govori kako u duhovnoj praksi treba da se krećemo od opipljivog, fizičkog ka neopipljivom /suptilnom. Ovo se odnosi kako na naš trud u duhovnoj praksi tako i na Boga koga služimo i obožavamo.

Ostala značenja ove reči u ovom kontekstu bi se odnosila na to da je ono što možemo da dodirnemo, odnosno ono što je fizičko i vidljivo često samo površina i zato je dosta ograničavajuće, u smislu shvatanja Božjeg Principa kao i kvaliteta i kvantiteta duhovne prakse jer je sam Bog suptilan odnosno neopipljiv.

Gledano iz ugla obožavanja Boga, i ako ove pojmove opipljivog i suptilnog posmatramo kao suprotne krajeve jednog kontinuuma, na početku ovog kontinuuma, opipljivo bi bilo nešto što je fizičko, dok bi na drugom kraju bio nemanifestovani Božji Princip, koji je najsuptilniji.

Ako želimo da se spojimo sa Vrhovnim Božjim Principom, što je najviši cilj u našoj duhovnoj evoluciji, onda i naša duhovna praksa treba da bude postepeno sve suptilnija. To znači da treba da svoju duhovnu praksu stalno unapređujemo tako što ćemo prelaziti sa samo fizičkih radnji ka duhovnoj praksi koja će se odvijati unutar nas i koja je najsuptilnija.

Pravi test duhovne prakse, koja treba da bude sve suptilnija, je da duhovna praksa vodi ka razgradnji naših čula, uma i intelekta. Ako želimo da rastemo duhovno, vremenom treba da prestanemo da se poistovećujemo sa našim fizičkim telom, našim ograničenim umom i intelektom i konačno treba da se poistovetimo sa Dušom unutar nas koja je naša prava priroda to jest, Bog u nama.

Hajde da pogledamo nekoliko primera, da bi razumeli suštinu ovog osnovnog principa duhovne prakse.

Ovde vidimo dve osobe kako se rukuju, što je spoljašnji znak dobre volje i dogovora. Ali ovakav gest na fizičkom nivou može da bude samo fasada. Međutim, na suptilnom nivou, to što oni misle jedan o drugome kao i njihove namere ne odražavaju dobru volju.
8 Primeri molitve
U ovom primeru vidimo osobu koja se moli, ali su njene misli negde drugde. Ovde ponovo vidimo da fizičke radnje ne odražavaju nečije unutrašnje stanje.

Iz ova dva primera vidimo da kako se osoba ponaša i izgleda nije nužno odraz njenog unutrašnjeg stanja....

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Treći osnovni princip duhovne prakse

 1. 1. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Tredi Osnovni Princip duhovne prakse www.SSRF.rs
 2. 2. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Važnost ovih principa
 3. 3. Spiritual Science Research FoundationSpaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Tredi od šest Osnovnih Principa Duhovnosti Od materijalnog (opipljivog) ka suptilnom (neopipljivom)
 4. 4. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Značenje ‘materijalnog’ – ‘opipljivog’‘Opipljivo’ podrazumeva značenja kao što su …• plitko,• površno,• površinsko,• mehaničko,• i ograničavajude, u smislu shvatanja Božjeg Principa kao i kvaliteta i kvantiteta duhovne prakse.
 5. 5. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Opipljivo i suptilno su dva kraja kontinuuma Najviše opipljivo Najviše suptilno Od opipljivog ka suptilnom kontinuumu Nešto što je jako Nemanifestirani Principmaterijalno ili fizičko Vrhovnog Boga Najviše suptilno ili nematerijalno
 6. 6. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Opipljivo i suptilno su dva kraja kontinuuma Najviše opipljivo Najviše suptilno Od opipljivog ka suptilnom kontinuumu Nešto što je jako Nemanifestirani Principmaterijalno ili fizičko Vrhovnog Boga Najviše suptilno ili nematerijalno Da bi se spojili sa Vrhovnim Božjim Principom, što je najviši cilj u duhovnoj evoluciji, naša duhovna praksa treba da bude postepeno sve suptilnija.
 7. 7. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Pravi test u duhovnoj praksi Naša istinska priroda Duša5 čulaUm Razgradnja 5 čula, uma i intelekta krozIntelekt duhovnu praksu U početku se poistovedujemo Na kraju se poistovedujemo sa 5 čula, umom i intelektom sa svojom Dušom
 8. 8. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Primer rukovanja Hmm... Ovaj Stari jarac treba laktaroš želida ode u penziju, moj posao. kada du ga se konačno rešiti?
 9. 9. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Primeri molitve Da li da odem uMislim da Petar Pariz ili na Karibetreba da spusti za praznike? cenu za kola
 10. 10. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Primeri – Spoljašnji u odnosu na unutrašnjeKako se osoba ponaša i izgleda nije nužno odraz njenog unutrašnjeg stanja.
 11. 11. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Duhovno U duhovnoj praksiunutrašnje unutrašnje stanje stanje je najvažnije jer je pokretač pozitivne duhovne promene u nama
 12. 12. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rsOd opipljivog ka suptilnom u molitvi kao duhovnoj praksi Opipljivo • Prisustvovanje grupnoj molitvi u crkvi ali misli su negde drugde • Formalne molitve u unapred određeno vreme, npr. pre jela ili na nedeljnim Bogosluženjima • Izgovaranje formalne molitve, ali sa duhovnom emocijom • Izgovaranje sopstvene molitve iz srca Suptilno
 13. 13. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Od opipljivog ka suptilnom u pojanjuPočetni opipljivi nivoPojanje uz brojanicu i na glas
 14. 14. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Od opipljivog ka suptilnom u pojanjuPočetni opipljivi nivo Suptilniji nivoPojanje uz brojanicu Pojanje Božjeg Imena sa i na glas koncentracijom, “u sebi”
 15. 15. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Od opipljivog ka neopipljivom u duhovnoj praksi otklanjanja mana karaktera Ulaganje napora u smanjenjeOpipljivo Nivo akcije sarkazma i grubosti prema ljudima
 16. 16. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Od opipljivog ka neopipljivom u duhovnoj praksi otklanjanja mana karaktera Ulaganje napora u smanjenjeOpipljivo Nivo akcije sarkazma i grubosti prema ljudima Trud na smanjenju pogrešnih misli,Suptilno Nivo misli npr. mane superiornosti
 17. 17. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Od opipljivog ka neopipljivom u duhovnoj praksi otklanjanja mana karaktera Osoba ne radi samo na smanjenjuOpipljivo Nivo akcije sarkazma i grubosti, ved i ostale aktivnosti postaju skrušenije Trud na smanjenju pogrešnih misli,Suptilno Nivo misli npr. mane superiornosti
 18. 18. Spiritual Science Research Foundation Spaja znani i neznani svet www.SSRF.rs Zaključak Ako obavljate bilo koji oblik duhovne prakse, molimo darazmislite da li je ona u skladu sa ovim tredim principom.Da li idete od opipljivog ka suptilnom? Za više informacija posetite nas na www.SSRF.rs

×