Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 9 - OP3 3 - Online.pptx(20)

Advertisement

Robert - DN2ICT - Bijeenkomst 9 - OP3 3 - Online.pptx

 1. Didactiek N2: Lesgeven met ICT (LERDIC01X 2022-2023) Hogeschool Rotterdam OP2: 1 2 3 4 5 V V 6 Z T H OP3: 1 2 3 V 4 5 R Z Z T H V = Vakantie Z = Zelfstandig T= Toetsweek H = Hertoetsweek R= Roostervrije week
 2. Hier zijn we nu. Wacht niet te lang met het uitvoeren van je les! Je krijgt geen alternatieve opdracht als je door je eigen planning de les niet meer op tijd kan uitvoeren. Je zal dan moeten herkansen.
 3. 1. Ontwerp Didactiek N2: Lesgeven met ICT 2022-2023 Arrangeren van digitaal leermateriaal, inzetten van digitale didactiek in de klas, mediawijsheid 2. Onderbouwing 3. Afname en evaluatie 4. Reflectie 5. Zelfbeoordeling
 4. Aandachtsrichter: ChatGPT in het onderwijs
 5. Aandachtsrichter Beste ChatGPT, Ik wil graag een les gaan geven over kunstmatige intelligentie in het onderwijs. De les is voor studenten op het HBO die leraar willen worden. De titel van de les is: "Kunstmatige intelligentie in het onderwijs". ChatGPT is één van de onderwerpen die aan bod komen tijdens deze les. Ontwerp een lesplan. Dit lesplan moet 4 SMART leerdoelen hebben. Begin de leerdoelen met: "Aan het einde van deze les". Creëer een lesplan met 4 kolommen. Kolom 1 is tijdsindicatie. Kolom 2 is benodigdheden. Kolom 3 is activiteit docent. Kolom 4 is activiteit student. De les duurt in totaal 100 minuten. Van die 100 minuten moet de docent maximaal 15 minuten uitleg geven. Geef als één van de opdrachten de opdracht om te discussiëren over ethiek en kunstmatige intelligentie. Met vriendelijke groet, Docent aan de Hogeschool Rotterdam
 6. In dit geval vind ik leerdoel 4 wat groot om in een les voor elkaar te krijgen, dus zou ik die verwijderen. Ik vraag aan ChatGPT: Verwijder leerdoel 4.
 7. Let op: Het lesplan duurt 115 minuten. Dat is dus fout. ChatGPT reageert op vervolgvragen. Zo kan ik dus vragen: Laat de activiteit van 70 minuten 50 minuten duren. ChatGPT genereert dan hetzelfde lesplan maar dan de verbeterde versie.
 8. Genereer een eindopdracht over kunstmatige intelligentie in het onderwijs. Het niveau moet HBO niveau zijn. Het moet een schriftelijke opdracht met 5 korte hoofdstukken zijn. Genereer daaronder in 4 kolommen een beoordelingsrubric. Kolom 1 is onvoldoende. Kolom 2 is voldoende. Kolom 3 is goed. Kolom 4 is uitstekend. Geef duidelijk aan wat gedaan moet zijn om aan de beoordeling te komen.
 9. Ik vind deze beoordelingsrubric wat karig. Ik stel de vraag aan ChatGPT om het uitgebreider te maken: “Maak de beoordelingsrubric uitgebreider”
 10. Genereer 10 meerkeuzevragen over kunstmatige intelligentie in het onderwijs. De doelgroep is HBO studenten die leraar willen worden.
 11. Je kan ook vragen om een lijstje van antwoorden + verduidelijking op de vragen die je laat genereren. Niet alle vragen zijn (even) goed en/of geschikt.
 12. Programma (Kernbegrippen in het rood)  Welkom + aandachtsrichter + voorkennis activeren  Kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs  ChatGPT in het onderwijs  Aan de slag met AI in het onderwijs.  Check op leerdoelen  Vooruitblik  Vragen? Leerdoelen Na een serieuze voorbereiding, actieve participatie tijdens de bijeenkomst én verwerking na de bijeenkomst, kan je  benoemen wat de negatieve kanten zijn van AI (in het onderwijs).  benoemen wat de positieve kanten zijn van AI (in het onderwijs).  AI inzetten om jouw werkdruk te verlagen.
 13. Kunstmatige intelligentie in het onderwijs Even uitzoomen, want kunstmatige intelligentie is niet alleen maar ChatGPT
 14. Voorbeelden van AI? Gepersonaliseerd leren / Adaptief toetsen Voice assistants (Alexa, Google, Siri)
 15. Gevaren van kunstmatige intelligentie Afhankelijk van de voeding Controle/Inzicht verliezen over de beslisboom Voorbeelden: • Honden/katten foutmarge • Holocaust/Corona • Moedervlekken • Amazon CVs • Botsing met vrachtwagen • Afbeeldingen genereren
 16. Deze les: Focus op ChatGPT Omdat het super toegankelijk is. Omdat het onze werkdruk mogelijk kan verlagen. Omdat het genereren van essays en werkstukken gebeurt.
 17. Let op: Limitations
 18. Cruciaal hierin: ChatGPT kan tijd besparen ChatGPT is “dom”. Expertise: Gebruik ChatGPT in het onderwijs alleen als jij de expert bent. • Gebruik ChatGPT dus niet in het onderwijs als jij niet de expert bent.
 19. ChatGPT inzetten in het onderwijs • Genereer lesvoorbereidingen Maak een lesvoorbereiding voor een les over Rome voor havo 3. De volgende onderwerpen moeten aan bod komen: De Romeinen, Godsdienst, Oorlogen en architectuur. • Genereer lesmateriaal Schrijf een tekst van 300 woorden (op Engels A1 niveau) over een jongen en zijn goudvis. Geef 5 vragen om begrip te toetsen en de daarbij behorende antwoorden. • Genereer oefenopgaven/toetsen Genereer 5 meerkeuzevragen over zwaartekracht. Genereer daarna 3 open vragen over Newton. • Genereer eindopdrachten en beoordelingsformulieren Maak een eindopdracht over vulkanen. Het moet een schriftelijke opdracht zijn. Er moeten 5 onderwerpen gedetailleerd aan bod komen. Maak ook een beoordelingsrubric met onvoldoende, voldoende, goed en uitstekend om de eindopdracht te beoordelen. • Help met het leren van (academisch) schrijven • Schrijf zelf een CV, essay of tekst. Laat ChatGPT het herschrijven en/of suggesties voor het verbeteren opstellen.
 20. Deelopdracht 2: Onderbouwing Kijk maar eens wat er gebeurt! Als je dit doet: Zet dan de oorspronkelijke tekst in de bijlage. Je kan (en mag!) wel aan ChatGPT vragen om jouw geschreven onderbouwing, evaluatie en reflectie sterker te maken (suggesties voor verbeteren, bijv.) of om het te laten herschrijven. Je kan niet vragen aan ChatGPT om een onderbouwing, evaluatie of reflectie te schrijven gebaseerd op jouw wikiwijs en ervaring met het maken en uitvoeren van je digitaal leerarrangement. Daar is het niet slim genoeg voor.
 21. Plagiaat Discussie: Hoe zouden jullie zelf omgaan met ChatGPT in het onderwijs met jullie eigen leerlingen?
 22. Op zoek naar mogelijkheden Zoek via Google (of via ChatGPT 😂) naar manieren om ChatGPT in te zetten in het onderwijs. Probeer ze uit. Geen zin om te zoeken? Scan QR codes en lees! Individueel Zoekopdracht + Experimenteren Je docent +- 50 minuten Je weet beter hoe je ChatGPT kunt inzetten in jouw onderwijs. Bedenk hoe je ChatGPT voor je kan laten werken rondom je digitaal leerarrangement / Werk verder aan de eindopdracht
 23. Programma (Kernbegrippen in het rood)  Welkom + aandachtsrichter + voorkennis activeren  Kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs  ChatGPT in het onderwijs  Aan de slag met AI in het onderwijs.  Check op leerdoelen  Vooruitblik  Vragen? Leerdoelen Na een serieuze voorbereiding, actieve participatie tijdens de bijeenkomst én verwerking na de bijeenkomst, kan je  benoemen wat de negatieve kanten zijn van AI (in het onderwijs).  benoemen wat de positieve kanten zijn van AI (in het onderwijs).  AI inzetten om jouw werkdruk te verlagen.
 24. Nog vragen?
 25. Voorbereiding / Vooruitblik Na de vakantie: Online Lesgeven / Peer feedback
Advertisement