Развионица, компонента 4 - Д. Станковић

1,659 views

Published on

Излагање Дејана Станковића на консултативном састанку са начелницима и саветницима из школских управа и саветницима из Завода за унапређивање образовања и васпитања, одржаном у београдском хотелу "Москва", 11. октобра 2013.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Развионица, компонента 4 - Д. Станковић

 1. 1. 1 Мр Дејан СтанковићМр Дејан Станковић:: Подршка развоју људског капитала и истраживању - Опште образовање и развој људског капитала „„РАЗВИОНИЦА“РАЗВИОНИЦА“ - Компонента 4- Београд, хотел Москва, 11. октобар 2013.
 2. 2. 2 СврхаСврха ЗОСОВ (члан 8.) обавезује нове наставнике да имају најмање 6 ЕСПБ праксе у школи Aнализе => потреба за унапређењем квантитета и квалитета школске праксе за будуће наставнике, нарочито предметне наставнике Појачати везу између иницијалног образовања будућих наставника и њихове праксе у школи
 3. 3. 3 Први циљПрви циљ Изабране школе постају функционалне вежбаонице за стручну праксу студената са факултета за образовање наставника ЗОСОВ прописује 6 ЕСПБ бодова, односно везу између иницијалног образовања и будућег рада наставника Пројекат тежи да: унапреди студентску праксу у школама помогне сарадњу факултета и школа-вежбаоница пружи студентима прилику да реализују праксу у одлично опремљеним школама уз супервизију и вођење од стране компетентних наставника
 4. 4. 4 Други циљДруги циљ Школе вежбаонице постају центри иновација и образовно-васпитне изврсности Изабране школе: • имају стручни потенцијал да, уз подршку пројекта, постану центри иновација и изврсности • имају наставнике који истражују и иновирају своје методе рада, наставне материјале и садржаје • то ново знање спремно деле са другим колегама и другим школама • укључују се у иновативне европске пројекте у образовању и слично
 5. 5. 5 Трећи циљТрећи циљ Школе вежбаонице постају ресурс-центри за професионални развој наставника и школа • Претпоставке: пројектна подршка, сарадња школа са факултетима и коришћење школских капацитета • Значај: подршка систему стручног усавршавања наставника и развоју других школа и система у целини • наставници из других школа могу да уче од колега које: • су развиле своје менторске компетенције • покретачи развоја образовања • сарађују са високошколским установама, истраживачима и другим центрима за професионални развој наставника
 6. 6. ВВишеструке улоге и активностиишеструке улоге и активности 6
 7. 7. Изабране школеИзабране школе • 41 школа (10 гимназија + 31 основна школа) • Универзтетски центри: Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш, Нови Пазар • + школе у градовима где се налазе учитељски факултети (или њихова издвојена одељења) • + три школе на језицима националних мањина
 8. 8. Како до постављених циљева?Како до постављених циљева? • Све изабране школе биће опремљене новом и савременом наставном опремом • Са наставничким факултетима радиће се на унапређењу програма стручне праксе • Наставници ће похађати низ обука (супервизија и менторство, истраживање и иновирање наставне праксе, трансверзалне компетенције, итд.)
 9. 9. Како до постављених циљева?Како до постављених циљева? • Биће припремљен и дистрибуиран низ помоћних стручних материјала (укључујући и интернет портал за размену и учење) • Пројекат ће обезбедити континуирану подршку школама (комуникација, повратне информације, савети) • Школе ће израдити/ускладити своје развојне планове и ангажоваће своје ресурсе зарад постизања договорених развојних циљева
 10. 10. ООбуке К1, К2, К3, К4буке К1, К2, К3, К4 Припрема школа за нове улоге и праксе
 11. 11. Наставник као рефлексивниНаставник као рефлексивни практичар и истраживачпрактичар и истраживач • Циљ обуке је развијање компетенција наставника да • циљано и плански преиспитују своје деловање (и уверења на којима се оно заснива), • анализирају реакције својих ученика • користе постојеће истраживања и • истражују и унапређују сопствену праксу кроз извођење акционих истраживања • Обука у три корака: 1. одржавање једнодневне радионице; 2. наставници након тога реализују своја акциона истраживања (уз стручне консултације); 3. одржавање једнодневне презентације спроведених акционих истраживања уз размену иксустава
 12. 12. МенторствоМенторство • Циљ обуке је развој компетенција и вештина ментора- наставника за што квалитетније обављање улоге: • Кооперативно планирање и решавање проблема • Повратна информација и портфолио • Разумевање и усвајање принципа менторства: партнерски однос ментор – студент и међусобна подршка, индивидуални приступ, искуствено и рефлексивно учење • Оспособљавање студената за рефлексивну праксу, акционо истраживање и за самостално и ефикасно функционисање • Добра организација рада са студентима
 13. 13. Сарадња са родитељимаСарадња са родитељима Циљ обуке је да школе искористе партнерски потенцијал родитеља и нађу најбоље начине за њихово укључивање у: • развојно планирање • самовредновање школа • доношење одлука • волонтерску подршку образовним активнсотима школе • унапређење родитељских одговорности
 14. 14. Пројектни тим компоненте 4Пројектни тим компоненте 4 Концепт школа- вежбаоница: Опремање школа: Виши стручњак: Фридрих Бухбергер, проф.др Стручњаци: Светлана Кијевчанин Дејан Станковић, мр Виши стручњак: Александар Манчић Стручњаци: Ненад Шућуровић Александар Павловић
 15. 15. 15 Мр Дејан Станковић Стручњак за концепт школа-вежбаоница „РАЗВИОНИЦА“ ОШ Карађорђе Јове Илића 2 11040 Београд 011 / 39 12 66 dejan.stankovic@razvionica.edu.rs

×