SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Номын сангийн фондонд тулгамдаж буй
асуудал, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга зам
C.LS301
Ж. Рая
Оршил
Үндсэн хэсэг
Дүгнэлт
Ном зүй
Оршил
Хүн төрлөхтөн үүсэн бий болсон цагаас эхлэн мэдээ мэдээллийг төрөл бүрийн
арга хэрэгслийн тусламжтайгаар дамжуулан хойч үедээ дамжуулан ирсэн
түүхтэй. Тэрхүү мэдээ мэдээлэл нь олширохын хирээр нь түүнийг хадгалдаг
газар шаардлгатай болсон нь номын санг болон номын фонд үүсэн хөгжих
нөхцлийг бүрдүүлсэн юм.
Нийгмийн өөрчлөлт шинэчлэлийн өнөө үед гүйцэтгэх үүрэг ач холбогдол улам
өсөн нэмэгдэж байгаа боловч хэрэгжүүлэх бодит боломж доогуур харагдах
боловч нэг үеээ бодвол номын сангийн фондын хөгжил нь харцангуй сайн хөгжиж
байна.
Гэвч зарим номын сангууд зориулалтын байргүй, багтаамж бага, суудлын тоо
хангалтгүй, төсөв хүрэлцэхгүй зарим нь байртай ч шаардлага хангахгүй
байртай тул үйлчилгээ явуулахад хүндрэлтэй байна.
Үндсэн хэсэг
Номын сан гэдэг бол тухай нийгмийн баялаг соёлтой нийгмийг бүтээж байдаг
нэгэн том биеэ даасан байгууламж юм. Энэ бүгдийг нэгтгэн бүтээж суурь,
үндэс тулгуур нь номын сангийн фонд юм.
Номын сангийн фонд дотор мэдээлэл үзүүлэн материалууд хадгалагдаж
уншигчдын хэрэгцээг хангаж байдаг. Тухайн номын санд хадгалагдаж байгаа
мэдээллийн нөөцийг уг номын сангийн фонд гэнэ.
Номын сангийн гол оршин тогтнох үндэс нь фонд юм.
Фондын бүрдүүлэлт
Номын фондын бүрдүүлэлтийг хийхдээ хичээлийн жилийн эхэнд багш,
оюутануудаас ном, сонин сэтгүүлийн судалгаа авч, үүнд үндэслэн фондын
бүрдүүлэлтийн төлөвлөгөөг гаргаж фондоо бүрдүүлдэг байна.
Их, дээд сургуулиудын хувьд оюутаны төлбөрийн 1,5%-тай тэнцэх
төсвийг номын фондын бүрдүүлэлтэнд зориулж үүнээс төвлөрсөн номын
фондын бүрдүүлэлтэнд байгаа мэргэжлийн ном сурах бичгийн хангамжинд
суудалгаа хийж цөөн хувьтай байгаа цаашид авах шаардлагатай эрэлт
ихтэй ном сурах бичгийн жагсаалтыг сургуулийн багш нарын саналыг
үндэслэн фонд бүрдүүлэх төлөвлөгөөнд тусгаж ажиллаж байна.
Мөн сүүлийн жилүүдэд зохиогчийн эрх шийдэгдсэн электрон номоор фондоо
бүрдүүлж байна.
Их, дээд сургууль болон хотын ЕБС-уудын фондын баяжилт нийгмийн
хөгжлөө дагаад сайжирч байгаа боловч орон нутгийн ялангуяа зарим
сум, аймгийн төвийн ЕБС-уудын төсөв мөнгөний хүрэлцээгүйгээс
ном бүрдүүлэлтийн ажио дайвар үйлчилгээ явуулсанаас номын сангийн
үндсэн үүрэг алдагдаж байна.
Фондын хамгаалалт
Номын фондын бүрдүүлэлтийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдсэн
зохион байгуулалтын идэвхтэй эрэл хайгуул техникийн болон бусад арга
хэмжээнүүд бүгд хамаарна.
Хамгаалалт нь фондын бүхий л үе шат болох баримтуудын номын сан
хүлээж авах, уншигчдад ашиглуулах, солилцох явцад хэрэгжиж байна.
Фондоо хир зэрэг түвшинд хадгалах вэ? гэдэг нь хадгалж буй материалын
чанар байдал, хир эргэлтэнд гардаг зэргээс хамаарна.
Фондын хадгалалт
Фондын хадгалалт гэдэг нь тухайн баримтыг номын санд орсон цагаас
эхлэн хадгалалт ба ашиглалтын бүхий л цаг хугацаанд байнга үргэлжлэгч
нэгдсэн тасралтгүй явагдах үйл явц юм.
Хадгалалт стандартапд ариун цэвэр, эрүүл ахуй, дулаан чийгшил ба
гэрлийн байх ёстой хэмжээг хамарсан байна.
1) Номын фондын өрөө стандарт буй баригдсан хуучины жижиг байр
2) Фондоо буруу байрлуулснаас болж биологийг болон экологийн хор хөнөөл
учирах
3) Фондын сан хөмрөг номын тоо ширхэг цөөн
4) Гэрлийн буруу сонголтоос болж фондонд байгаа ном, сэтгүүлүүд гандах
5) Уншигч номын хуудсаа дахин унших нөхцөлгүй болгох
6) Уншигчийн номооо унших нөхцөлийг хангаж чадахгүй хуудас нь дутуу
эсвэл гэх мэт
Номын сангийн фондонд тулгамдаж буй асуудал
Шийдвэрлэх арга зам
 Дээрхи асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд номын сангын дээд албан
тушаалтанууд аймаг сумдын ИТХ эсвэл засаг дарга, яаманд хүсэлт явуулж
тухайн номын сангийн фондын сан хөмрөгт хэрэгтэй цуврал ном, сэтгүүл,
боть зэргийн тоо ширхэгийн тоог нэмэгдүүлэх
 Номын сангийн ажиллагсдын ихэнх нь мэргэжлийн буй болхоор ажилчидаа
мэргэшүүлэх
 Номын сангийн фондын хадгалалтын байраар хангах
 Дэлхийн улс орнууд хуучиг ном суудраа сэргээн засварлах лабораториудтай
байдаг байна. Манай улсад тийм лаборатори санал дэвшүүлэх
 Ном сэлбэн засах тоног төхөөрөмж ховор хуучирч муудсан, үүнийг сайжруулах
арга зам хайх
 Номын сангийн оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэх
 Орчин үеийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангах
Дүгнэлт
Энэхүү бие даалтыг хийх явцдаа номын сан ба номын сангийн фондод
асуудлуудыг мэдэж цаашид уг асуудлаа яаж шийдвэрлэх вэ? Гэсэн санал
дэвшүүлэв. үүнд:
 Номын сан, ном зүйн мэргэжилтэнг зүй ёсоор хөндөж нарийн мэргэжил олгох
 Хөдөө орон нутагт байгаа /ялангуяа сумдуудад/ биечлэн очиж, номын сангийн
төрөл чанарыг харгалзан арга зүйн зөвөлгөөг тогтмол зохион байгуулах
 Хөдөө орон нутгийн номын сангуудын фондын баяжилт, техник тоног
төхөөрөмж номын сангийн барилга байгууламж, уншигчдын хэрэгцээг
хангахад учир дутагдалтай байгаад анхаарах
 Хөдөө орон нутагт ном, хэвлэл түгээх системийг бий болгох төсөл
боловсруулан хэрэгжүүлэх
 Хөдөө орон нутгийн номын сангийн үйлчилгээг автоматжуулах
Ном зүй
1. Т. Энхтунгалаг “Номын сангийн үйл ажиллагааны
үндэс” УБ., 2005 он
2. www.google.mn
3. http://www.slideshare.net/oyuka_230/copy-28827302
4. http://www.slideshare.net/tseegiineemi/ss-28727033

More Related Content

What's hot

монгол хэл бичиг үсгүүд
монгол хэл бичиг үсгүүдмонгол хэл бичиг үсгүүд
монгол хэл бичиг үсгүүдSainbuyn Baagii
 
Дархан-Уул аймгийн номын сангийн үйл ажиллагаанд хийсэн судалгаа
Дархан-Уул аймгийн номын сангийн үйл ажиллагаанд хийсэн судалгааДархан-Уул аймгийн номын сангийн үйл ажиллагаанд хийсэн судалгаа
Дархан-Уул аймгийн номын сангийн үйл ажиллагаанд хийсэн судалгааAnkhbileg Luvsan
 
нараа бие даалт каталог
нараа бие даалт каталогнараа бие даалт каталог
нараа бие даалт каталогsunny_0622narantsetseg
 
номын санг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах [Autosaved] ёу
номын санг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах [Autosaved] ёуномын санг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах [Autosaved] ёу
номын санг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах [Autosaved] ёуTSAGAANTSOOJ
 
номын сангуудын электрон каталогт шилжиж буй байдал.
номын сангуудын электрон каталогт шилжиж буй байдал.номын сангуудын электрон каталогт шилжиж буй байдал.
номын сангуудын электрон каталогт шилжиж буй байдал.Nakei Nana
 
Utga zohioliin helnii tuhai
Utga zohioliin helnii tuhaiUtga zohioliin helnii tuhai
Utga zohioliin helnii tuhaiGe Go
 
DDC_angilah_e_uugantuya_bie_daalt
DDC_angilah_e_uugantuya_bie_daaltDDC_angilah_e_uugantuya_bie_daalt
DDC_angilah_e_uugantuya_bie_daaltErdenebat Uugantuya
 
оршил нямаа
оршил нямааоршил нямаа
оршил нямааtsetsgeeee
 
Nomiin sangiin taniltsuulga 2014
Nomiin sangiin taniltsuulga 2014Nomiin sangiin taniltsuulga 2014
Nomiin sangiin taniltsuulga 2014tuv_library
 
Surguuliin ns sona16
Surguuliin ns sona16 Surguuliin ns sona16
Surguuliin ns sona16 Khaidav Tumur
 
номын санг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах [Autosaved] ёу
номын санг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах [Autosaved] ёуномын санг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах [Autosaved] ёу
номын санг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах [Autosaved] ёуBatsaihan Banzragch
 
курсын ажил валютын зах зээл түүнийг сайжруулах арга зам.
курсын ажил валютын зах зээл түүнийг сайжруулах арга зам.курсын ажил валютын зах зээл түүнийг сайжруулах арга зам.
курсын ажил валютын зах зээл түүнийг сайжруулах арга зам.Prime Rose Snowdrop
 
Altanchimeg iltgel
Altanchimeg iltgelAltanchimeg iltgel
Altanchimeg iltgelbaatargo
 
номын сангийн үйлчилгээ
номын сангийн үйлчилгээномын сангийн үйлчилгээ
номын сангийн үйлчилгээErdenebat Uugantuya
 
Нийтийн номын сангийн үйлчилгээний хүртээмж
Нийтийн номын сангийн үйлчилгээний хүртээмжНийтийн номын сангийн үйлчилгээний хүртээмж
Нийтийн номын сангийн үйлчилгээний хүртээмжKhaidav Tumur
 
олон улсын маркетинг дахь соёлын нөлөө
олон улсын маркетинг дахь соёлын нөлөөолон улсын маркетинг дахь соёлын нөлөө
олон улсын маркетинг дахь соёлын нөлөөgrane09
 
монгол үндэстний дээл
монгол үндэстний дээлмонгол үндэстний дээл
монгол үндэстний дээлhatagtai
 
найруулгын алдаа түүний үндэс
найруулгын алдаа түүний үндэснайруулгын алдаа түүний үндэс
найруулгын алдаа түүний үндэсNational University Of Mongolia
 

What's hot (20)

монгол хэл бичиг үсгүүд
монгол хэл бичиг үсгүүдмонгол хэл бичиг үсгүүд
монгол хэл бичиг үсгүүд
 
Дархан-Уул аймгийн номын сангийн үйл ажиллагаанд хийсэн судалгаа
Дархан-Уул аймгийн номын сангийн үйл ажиллагаанд хийсэн судалгааДархан-Уул аймгийн номын сангийн үйл ажиллагаанд хийсэн судалгаа
Дархан-Уул аймгийн номын сангийн үйл ажиллагаанд хийсэн судалгаа
 
нараа бие даалт каталог
нараа бие даалт каталогнараа бие даалт каталог
нараа бие даалт каталог
 
номын санг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах [Autosaved] ёу
номын санг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах [Autosaved] ёуномын санг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах [Autosaved] ёу
номын санг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах [Autosaved] ёу
 
номын сангуудын электрон каталогт шилжиж буй байдал.
номын сангуудын электрон каталогт шилжиж буй байдал.номын сангуудын электрон каталогт шилжиж буй байдал.
номын сангуудын электрон каталогт шилжиж буй байдал.
 
Bie daalt
Bie daaltBie daalt
Bie daalt
 
Utga zohioliin helnii tuhai
Utga zohioliin helnii tuhaiUtga zohioliin helnii tuhai
Utga zohioliin helnii tuhai
 
DDC_angilah_e_uugantuya_bie_daalt
DDC_angilah_e_uugantuya_bie_daaltDDC_angilah_e_uugantuya_bie_daalt
DDC_angilah_e_uugantuya_bie_daalt
 
оршил нямаа
оршил нямааоршил нямаа
оршил нямаа
 
Nomiin sangiin taniltsuulga 2014
Nomiin sangiin taniltsuulga 2014Nomiin sangiin taniltsuulga 2014
Nomiin sangiin taniltsuulga 2014
 
Surguuliin ns sona16
Surguuliin ns sona16 Surguuliin ns sona16
Surguuliin ns sona16
 
номын санг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах [Autosaved] ёу
номын санг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах [Autosaved] ёуномын санг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах [Autosaved] ёу
номын санг шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулах [Autosaved] ёу
 
курсын ажил валютын зах зээл түүнийг сайжруулах арга зам.
курсын ажил валютын зах зээл түүнийг сайжруулах арга зам.курсын ажил валютын зах зээл түүнийг сайжруулах арга зам.
курсын ажил валютын зах зээл түүнийг сайжруулах арга зам.
 
Altanchimeg iltgel
Altanchimeg iltgelAltanchimeg iltgel
Altanchimeg iltgel
 
оршил.
оршил.оршил.
оршил.
 
номын сангийн үйлчилгээ
номын сангийн үйлчилгээномын сангийн үйлчилгээ
номын сангийн үйлчилгээ
 
Нийтийн номын сангийн үйлчилгээний хүртээмж
Нийтийн номын сангийн үйлчилгээний хүртээмжНийтийн номын сангийн үйлчилгээний хүртээмж
Нийтийн номын сангийн үйлчилгээний хүртээмж
 
олон улсын маркетинг дахь соёлын нөлөө
олон улсын маркетинг дахь соёлын нөлөөолон улсын маркетинг дахь соёлын нөлөө
олон улсын маркетинг дахь соёлын нөлөө
 
монгол үндэстний дээл
монгол үндэстний дээлмонгол үндэстний дээл
монгол үндэстний дээл
 
найруулгын алдаа түүний үндэс
найруулгын алдаа түүний үндэснайруулгын алдаа түүний үндэс
найруулгын алдаа түүний үндэс
 

Viewers also liked

Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt,sanhuugiin tailangiin dinamiki...
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt,sanhuugiin tailangiin dinamiki...Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt,sanhuugiin tailangiin dinamiki...
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt,sanhuugiin tailangiin dinamiki...E-Gazarchin Online University
 
номын сангийн фонд
номын сангийн фондномын сангийн фонд
номын сангийн фондoyuka_230
 
монголын номын сангуудын өмнө тулгадаж буй асуудлуудыг бичихийн өмнө номын с...
монголын номын сангуудын өмнө тулгадаж буй асуудлуудыг бичихийн өмнө номын с...монголын номын сангуудын өмнө тулгадаж буй асуудлуудыг бичихийн өмнө номын с...
монголын номын сангуудын өмнө тулгадаж буй асуудлуудыг бичихийн өмнө номын с...tseegiineemi
 
Khaidav startegy-of-library-niitleh
Khaidav startegy-of-library-niitlehKhaidav startegy-of-library-niitleh
Khaidav startegy-of-library-niitlehKhaidav Tumur
 
Internet medeellin undes.Ts.Altanchimeg
Internet medeellin undes.Ts.AltanchimegInternet medeellin undes.Ts.Altanchimeg
Internet medeellin undes.Ts.Altanchimegaltanchimegts
 
гүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичиг
гүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичиггүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичиг
гүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичигaaaaaaaaaaaaaaaaaz
 
Интернет мэдээллийн үндэс Ж. Раяа
Интернет мэдээллийн үндэс Ж. РаяаИнтернет мэдээллийн үндэс Ж. Раяа
Интернет мэдээллийн үндэс Ж. РаяаRayya Jakhynbyek
 
Франц улсад хэрхэн суралцах вэ? гарын авлага
Франц улсад хэрхэн суралцах вэ? гарын авлага Франц улсад хэрхэн суралцах вэ? гарын авлага
Франц улсад хэрхэн суралцах вэ? гарын авлага Bagun BAGUN
 
Судлаач өөрийн ШУ-ны бүтээлийн ном зүйн сан үүсгэх, Мendeley ном зүйн програм...
Судлаач өөрийн ШУ-ны бүтээлийн ном зүйн сан үүсгэх, Мendeley ном зүйн програм...Судлаач өөрийн ШУ-ны бүтээлийн ном зүйн сан үүсгэх, Мendeley ном зүйн програм...
Судлаач өөрийн ШУ-ны бүтээлийн ном зүйн сан үүсгэх, Мendeley ном зүйн програм...Gantulga Lkhagva
 
Suis elseltiin juram-2016-2017
Suis elseltiin juram-2016-2017Suis elseltiin juram-2016-2017
Suis elseltiin juram-2016-2017m20151209
 
7 2-1 загвар ба загварчлал түүний чанар
7 2-1 загвар ба загварчлал түүний чанар7 2-1 загвар ба загварчлал түүний чанар
7 2-1 загвар ба загварчлал түүний чанарMunkhtsetseg Myagmar
 
эсийн онол,эсийн ангилал
эсийн онол,эсийн ангилал эсийн онол,эсийн ангилал
эсийн онол,эсийн ангилал Oidov Tungaa
 
эсийн бүтэц бүрхүүл бөөм сийвэн
эсийн бүтэц бүрхүүл бөөм сийвэнэсийн бүтэц бүрхүүл бөөм сийвэн
эсийн бүтэц бүрхүүл бөөм сийвэнOidov Tungaa
 
Монголын аж үйлдвэр
Монголын аж үйлдвэр Монголын аж үйлдвэр
Монголын аж үйлдвэр CEO ZOL
 

Viewers also liked (20)

Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt,sanhuugiin tailangiin dinamiki...
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt,sanhuugiin tailangiin dinamiki...Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt,sanhuugiin tailangiin dinamiki...
Sanhuugiin tailangiin butets zohion baiguulalt,sanhuugiin tailangiin dinamiki...
 
Copy of altaa nomiin sanch
Copy of altaa nomiin sanchCopy of altaa nomiin sanch
Copy of altaa nomiin sanch
 
номын сангийн фонд
номын сангийн фондномын сангийн фонд
номын сангийн фонд
 
монголын номын сангуудын өмнө тулгадаж буй асуудлуудыг бичихийн өмнө номын с...
монголын номын сангуудын өмнө тулгадаж буй асуудлуудыг бичихийн өмнө номын с...монголын номын сангуудын өмнө тулгадаж буй асуудлуудыг бичихийн өмнө номын с...
монголын номын сангуудын өмнө тулгадаж буй асуудлуудыг бичихийн өмнө номын с...
 
Khaidav startegy-of-library-niitleh
Khaidav startegy-of-library-niitlehKhaidav startegy-of-library-niitleh
Khaidav startegy-of-library-niitleh
 
Internet medeellin undes.Ts.Altanchimeg
Internet medeellin undes.Ts.AltanchimegInternet medeellin undes.Ts.Altanchimeg
Internet medeellin undes.Ts.Altanchimeg
 
гүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичиг
гүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичиггүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичиг
гүйцэтгэсэн ажлын тайланг бичиг
 
Интернет мэдээллийн үндэс Ж. Раяа
Интернет мэдээллийн үндэс Ж. РаяаИнтернет мэдээллийн үндэс Ж. Раяа
Интернет мэдээллийн үндэс Ж. Раяа
 
сэдэв
сэдэвсэдэв
сэдэв
 
"Солонгос хэл - 1" Хичээл-12
"Солонгос хэл - 1" Хичээл-12"Солонгос хэл - 1" Хичээл-12
"Солонгос хэл - 1" Хичээл-12
 
Франц улсад хэрхэн суралцах вэ? гарын авлага
Франц улсад хэрхэн суралцах вэ? гарын авлага Франц улсад хэрхэн суралцах вэ? гарын авлага
Франц улсад хэрхэн суралцах вэ? гарын авлага
 
Судлаач өөрийн ШУ-ны бүтээлийн ном зүйн сан үүсгэх, Мendeley ном зүйн програм...
Судлаач өөрийн ШУ-ны бүтээлийн ном зүйн сан үүсгэх, Мendeley ном зүйн програм...Судлаач өөрийн ШУ-ны бүтээлийн ном зүйн сан үүсгэх, Мendeley ном зүйн програм...
Судлаач өөрийн ШУ-ны бүтээлийн ном зүйн сан үүсгэх, Мendeley ном зүйн програм...
 
Suis elseltiin juram-2016-2017
Suis elseltiin juram-2016-2017Suis elseltiin juram-2016-2017
Suis elseltiin juram-2016-2017
 
лекц9 pp
лекц9 ppлекц9 pp
лекц9 pp
 
Sanhuugiin tailan
Sanhuugiin tailanSanhuugiin tailan
Sanhuugiin tailan
 
7 2-1 загвар ба загварчлал түүний чанар
7 2-1 загвар ба загварчлал түүний чанар7 2-1 загвар ба загварчлал түүний чанар
7 2-1 загвар ба загварчлал түүний чанар
 
эсийн онол,эсийн ангилал
эсийн онол,эсийн ангилал эсийн онол,эсийн ангилал
эсийн онол,эсийн ангилал
 
эсийн бүтэц бүрхүүл бөөм сийвэн
эсийн бүтэц бүрхүүл бөөм сийвэнэсийн бүтэц бүрхүүл бөөм сийвэн
эсийн бүтэц бүрхүүл бөөм сийвэн
 
Bagsh ajiliin bairan deer hogjih
Bagsh ajiliin bairan deer hogjihBagsh ajiliin bairan deer hogjih
Bagsh ajiliin bairan deer hogjih
 
Монголын аж үйлдвэр
Монголын аж үйлдвэр Монголын аж үйлдвэр
Монголын аж үйлдвэр
 

Similar to номын сангийн фондонд тулгамдаж буй асуудал, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга зам

номын сангийн фонд
номын сангийн фондномын сангийн фонд
номын сангийн фондulziiiiiiii
 
номын сангийн фонд
номын сангийн фондномын сангийн фонд
номын сангийн фондerkuuuuuuuuuuuuu
 
íîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàë
íîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàëíîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàë
íîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàëZoljargal_25
 
íîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàë
íîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàëíîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàë
íîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàëZoljargal_25
 
íîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàë
íîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàëíîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàë
íîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàëZoljargal_25
 
семинари н.с.ф
семинари н.с.фсеминари н.с.ф
семинари н.с.фshinee999
 
семинари н.с.ф
семинари н.с.фсеминари н.с.ф
семинари н.с.фshinee999
 
суисLhaagii
суисLhaagiiсуисLhaagii
суисLhaagiituroo
 
3 баг н сс
3 баг н сс3 баг н сс
3 баг н ссbyambaas
 
насаа номын сан судлал
насаа номын сан судлалнасаа номын сан судлал
насаа номын сан судлалtglblkn
 
номын сан судлал
номын сан судлалномын сан судлал
номын сан судлалtglblkn
 

Similar to номын сангийн фондонд тулгамдаж буй асуудал, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга зам (20)

номын сангийн фонд
номын сангийн фондномын сангийн фонд
номын сангийн фонд
 
номын сангийн фонд
номын сангийн фондномын сангийн фонд
номын сангийн фонд
 
íîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàë
íîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàëíîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàë
íîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàë
 
íîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàë
íîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàëíîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàë
íîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàë
 
íîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàë
íîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàëíîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàë
íîìûí ñàíãèéí ºìíº òóëãàìäàæ áóé àñóóäàë
 
Bayraa biy daalt
Bayraa biy daaltBayraa biy daalt
Bayraa biy daalt
 
сэдэв
сэдэвсэдэв
сэдэв
 
семинари н.с.ф
семинари н.с.фсеминари н.с.ф
семинари н.с.ф
 
семинари н.с.ф
семинари н.с.фсеминари н.с.ф
семинари н.с.ф
 
Sdg
SdgSdg
Sdg
 
Sdg
SdgSdg
Sdg
 
Sdg
SdgSdg
Sdg
 
суисLhaagii
суисLhaagiiсуисLhaagii
суисLhaagii
 
3 баг н сс
3 баг н сс3 баг н сс
3 баг н сс
 
Sdg
SdgSdg
Sdg
 
Sdg
SdgSdg
Sdg
 
насаа номын сан судлал
насаа номын сан судлалнасаа номын сан судлал
насаа номын сан судлал
 
Torol
TorolTorol
Torol
 
Sdg
SdgSdg
Sdg
 
номын сан судлал
номын сан судлалномын сан судлал
номын сан судлал
 

номын сангийн фондонд тулгамдаж буй асуудал, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга зам

 • 1. Номын сангийн фондонд тулгамдаж буй асуудал, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга зам C.LS301 Ж. Рая
 • 3. Оршил Хүн төрлөхтөн үүсэн бий болсон цагаас эхлэн мэдээ мэдээллийг төрөл бүрийн арга хэрэгслийн тусламжтайгаар дамжуулан хойч үедээ дамжуулан ирсэн түүхтэй. Тэрхүү мэдээ мэдээлэл нь олширохын хирээр нь түүнийг хадгалдаг газар шаардлгатай болсон нь номын санг болон номын фонд үүсэн хөгжих нөхцлийг бүрдүүлсэн юм. Нийгмийн өөрчлөлт шинэчлэлийн өнөө үед гүйцэтгэх үүрэг ач холбогдол улам өсөн нэмэгдэж байгаа боловч хэрэгжүүлэх бодит боломж доогуур харагдах боловч нэг үеээ бодвол номын сангийн фондын хөгжил нь харцангуй сайн хөгжиж байна. Гэвч зарим номын сангууд зориулалтын байргүй, багтаамж бага, суудлын тоо хангалтгүй, төсөв хүрэлцэхгүй зарим нь байртай ч шаардлага хангахгүй байртай тул үйлчилгээ явуулахад хүндрэлтэй байна.
 • 4. Үндсэн хэсэг Номын сан гэдэг бол тухай нийгмийн баялаг соёлтой нийгмийг бүтээж байдаг нэгэн том биеэ даасан байгууламж юм. Энэ бүгдийг нэгтгэн бүтээж суурь, үндэс тулгуур нь номын сангийн фонд юм. Номын сангийн фонд дотор мэдээлэл үзүүлэн материалууд хадгалагдаж уншигчдын хэрэгцээг хангаж байдаг. Тухайн номын санд хадгалагдаж байгаа мэдээллийн нөөцийг уг номын сангийн фонд гэнэ. Номын сангийн гол оршин тогтнох үндэс нь фонд юм.
 • 5. Фондын бүрдүүлэлт Номын фондын бүрдүүлэлтийг хийхдээ хичээлийн жилийн эхэнд багш, оюутануудаас ном, сонин сэтгүүлийн судалгаа авч, үүнд үндэслэн фондын бүрдүүлэлтийн төлөвлөгөөг гаргаж фондоо бүрдүүлдэг байна. Их, дээд сургуулиудын хувьд оюутаны төлбөрийн 1,5%-тай тэнцэх төсвийг номын фондын бүрдүүлэлтэнд зориулж үүнээс төвлөрсөн номын фондын бүрдүүлэлтэнд байгаа мэргэжлийн ном сурах бичгийн хангамжинд суудалгаа хийж цөөн хувьтай байгаа цаашид авах шаардлагатай эрэлт ихтэй ном сурах бичгийн жагсаалтыг сургуулийн багш нарын саналыг үндэслэн фонд бүрдүүлэх төлөвлөгөөнд тусгаж ажиллаж байна.
 • 6. Мөн сүүлийн жилүүдэд зохиогчийн эрх шийдэгдсэн электрон номоор фондоо бүрдүүлж байна. Их, дээд сургууль болон хотын ЕБС-уудын фондын баяжилт нийгмийн хөгжлөө дагаад сайжирч байгаа боловч орон нутгийн ялангуяа зарим сум, аймгийн төвийн ЕБС-уудын төсөв мөнгөний хүрэлцээгүйгээс ном бүрдүүлэлтийн ажио дайвар үйлчилгээ явуулсанаас номын сангийн үндсэн үүрэг алдагдаж байна.
 • 7. Фондын хамгаалалт Номын фондын бүрдүүлэлтийн аюулгүй байдлыг хангахад чиглэгдсэн зохион байгуулалтын идэвхтэй эрэл хайгуул техникийн болон бусад арга хэмжээнүүд бүгд хамаарна. Хамгаалалт нь фондын бүхий л үе шат болох баримтуудын номын сан хүлээж авах, уншигчдад ашиглуулах, солилцох явцад хэрэгжиж байна. Фондоо хир зэрэг түвшинд хадгалах вэ? гэдэг нь хадгалж буй материалын чанар байдал, хир эргэлтэнд гардаг зэргээс хамаарна.
 • 8. Фондын хадгалалт Фондын хадгалалт гэдэг нь тухайн баримтыг номын санд орсон цагаас эхлэн хадгалалт ба ашиглалтын бүхий л цаг хугацаанд байнга үргэлжлэгч нэгдсэн тасралтгүй явагдах үйл явц юм. Хадгалалт стандартапд ариун цэвэр, эрүүл ахуй, дулаан чийгшил ба гэрлийн байх ёстой хэмжээг хамарсан байна.
 • 9. 1) Номын фондын өрөө стандарт буй баригдсан хуучины жижиг байр 2) Фондоо буруу байрлуулснаас болж биологийг болон экологийн хор хөнөөл учирах 3) Фондын сан хөмрөг номын тоо ширхэг цөөн 4) Гэрлийн буруу сонголтоос болж фондонд байгаа ном, сэтгүүлүүд гандах 5) Уншигч номын хуудсаа дахин унших нөхцөлгүй болгох 6) Уншигчийн номооо унших нөхцөлийг хангаж чадахгүй хуудас нь дутуу эсвэл гэх мэт Номын сангийн фондонд тулгамдаж буй асуудал
 • 10. Шийдвэрлэх арга зам  Дээрхи асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд номын сангын дээд албан тушаалтанууд аймаг сумдын ИТХ эсвэл засаг дарга, яаманд хүсэлт явуулж тухайн номын сангийн фондын сан хөмрөгт хэрэгтэй цуврал ном, сэтгүүл, боть зэргийн тоо ширхэгийн тоог нэмэгдүүлэх  Номын сангийн ажиллагсдын ихэнх нь мэргэжлийн буй болхоор ажилчидаа мэргэшүүлэх  Номын сангийн фондын хадгалалтын байраар хангах  Дэлхийн улс орнууд хуучиг ном суудраа сэргээн засварлах лабораториудтай байдаг байна. Манай улсад тийм лаборатори санал дэвшүүлэх  Ном сэлбэн засах тоног төхөөрөмж ховор хуучирч муудсан, үүнийг сайжруулах арга зам хайх  Номын сангийн оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэх  Орчин үеийн техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр хангах
 • 11. Дүгнэлт Энэхүү бие даалтыг хийх явцдаа номын сан ба номын сангийн фондод асуудлуудыг мэдэж цаашид уг асуудлаа яаж шийдвэрлэх вэ? Гэсэн санал дэвшүүлэв. үүнд:  Номын сан, ном зүйн мэргэжилтэнг зүй ёсоор хөндөж нарийн мэргэжил олгох  Хөдөө орон нутагт байгаа /ялангуяа сумдуудад/ биечлэн очиж, номын сангийн төрөл чанарыг харгалзан арга зүйн зөвөлгөөг тогтмол зохион байгуулах  Хөдөө орон нутгийн номын сангуудын фондын баяжилт, техник тоног төхөөрөмж номын сангийн барилга байгууламж, уншигчдын хэрэгцээг хангахад учир дутагдалтай байгаад анхаарах  Хөдөө орон нутагт ном, хэвлэл түгээх системийг бий болгох төсөл боловсруулан хэрэгжүүлэх  Хөдөө орон нутгийн номын сангийн үйлчилгээг автоматжуулах
 • 12. Ном зүй 1. Т. Энхтунгалаг “Номын сангийн үйл ажиллагааны үндэс” УБ., 2005 он 2. www.google.mn 3. http://www.slideshare.net/oyuka_230/copy-28827302 4. http://www.slideshare.net/tseegiineemi/ss-28727033