Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sdg

475 views

Published on

1

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sdg

  1. 1. Б.ДУНАЛ
  2. 2. Номын сангийн удирдлага гэж юу вэ? Номын сангийн удирдлага гэж номын сангийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэгдсэн түүний идэвхтэй үйл ажиллагааг дээшлүүлэх,өсөн нэмэгдэж байнга өөрчлөгдөж байгаа хэрэглэгчдийн хэрэгцээг гадаад нөхцөл байдалтай уялдуулан зохицуулж явуулах үйл ажиллагаа юм.
  3. 3. Орчин үеийн номын сангийн тухай
  4. 4. Орчин үеийн номын сангийн удирдлага . Орчин үеийн нөхцөлд урьдчилан өгөгдсөн ажлыг онцгой ялгагдсан байдлаар хийж нийтийн ашиг сонирхолыг харгалзахгүй ерөнхий үр дүнг тооцож гүйцэтгэвэл байж болохгүй бөгөөд ийм учраас номын сангуудад / орчиндоо тохирсон/ эсвэл хамгийн чухал гэж үзсэн өөрчлөлт илүү уян хатан бүтцэнд хэрэгжиж байна.
  5. 5. Орчин үеийн номын сангийн бүтэц зохион байгуулалт Номын сангийн үйлчтлгээг боловсронгуй болгох ,орчин үеийн техник технологийн дэвшлийг ашиглан төрөл бүрийн автоматжуулсан үйлчилгээг нэвтрүүлэх,номын фондын баяжилтанд маш их анхаарал тавьж байна.Мөн улсаас аль сайн,санаачлагатай ажиллаж байгаа номын санд илүү их хөрөнгө оруулалт хийж,үлгэр жишээ номын сан болгоход анхаарч ,номын сангуудыг өөр хооронд нь өрсөлдүүлж ажиллаж байна.
  6. 6. Номын сангийн автоматжуулалт,программ  Үндэсний номын сан,их дээд сургуулийн номын сангийн автоматжуулалтын хувьд дэлхийн аль ч улс оронтой чөлөөтөй харьцаж,уншигч хэрэглэгчидэд шаардлагатай мэдээллийг нь түргэн хугацаанд олж өгч туслах нь тэдний гол зорилго болоод байна.Зарим номын сангууд нь “Синтегма Манай сургуулийн системс”зэрэг компанийн LIBIS номын сан номын ,ALEPN, UNIMARC программуудыг нийлж худалдан аваад үйл сангийн ажиллагаандаа ашиглаж байна.Мөн автоматжуулалтын номынсан бүрт автоматжуулалтынlib4u гэдэг программыг төвийг ажиллуулж байна. ашиглаж байна.
  7. 7. Номын сангийн фондын бүрдүүлэлт зохион байгуулалт,түүний онцлог Орчин үеийн номын сангууд нь номын сангийнхаа үүрэг,зорилго,уншигчдын хүрээ,номын сангийн төрлөөс шалтгаалж фондоо бүрдүүлдэг.Өнөө үед чөлөөт сонголттой номын сангууд ихээр байгуулагдаж байна.Энэ нь номын эргэлт сайжирч ,уншигчид номтой харьцаж сурахаас гадна байхгүй номоо ижил төстэй номоор орлуулж олж авахад маш дөхөмтөй байдаг.
  8. 8. Номын сангийн фондын бүрдүүлэлт зохион байгуулалт,түүний онцлог Үүнээс гадна гадаад орнуудын номын фонд.уншлагын танхимуудыг олноор байгуулж байна.Эдгээрийг тус орнуудаас нь санхүүжүүлдэг учир хамгийн сүүлийн шинэ ном хэвлэл байдгаас гадна төрөл бүрийн шинэ техник технологийн тусламжийг мөн үзүүлж байна.

×