Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociala medier marknadsföring b2b, Göteborgs Uppfinnarförening GUF

551 views

Published on

Seminarie om sociala medier, marknadsföring b2b för Göteborgs uppfinnarförening.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

Sociala medier marknadsföring b2b, Göteborgs Uppfinnarförening GUF

 1. 1. Sociala medier marknadsföring – b2b Göteborgs Uppfinnarförening Seminarium 2013
 2. 2. Presentation Peter Tilling, linkedin.com/in/ptilling  förbättrar marknadskommunikation – sälj – resultat  digitala medier som verktyg  IT-utbildning, entreprenörskap, webbyrå/onlinebutiker, konsult SEMSEO  Hjälper företag med marknadsföring/sälj  Inriktning digital marknadsföring (SEO, SEM, SMM)  Tjänsteområden: - strategi, marknadsplanering, mätning/analys - sökmotoroptimering SEO - sökmotorannonsering SEM/SEA (Google AdWords) - aktiviteter/kampanjer i sociala medier, SMM
 3. 3. Syfte och mål   Att visa på möjligheter med sociala medier B2B vad gäller marknadsföring/försäljning (kan göra) Ge kunskap kring praktisk tillämpning av sociala medier B2B, affärsnytta. (bör göra)
 4. 4. Agenda 18.30-19.30  Sociala medier, definition/begrepp/kanaler  Sociala medier i företag (affärsnytta/företag-/individnytta)  Några exempel (LinkedIn, FB, Twitter, Instagram/Pinterest, G+) 19.30-20.00 Fika, Mingel, Frågor 20.00-20.45  exempel, LinkedIn, vad/hur/varför  Frågor
 5. 5. Nuläge         Vi påverkas mindre genom traditionella media Vi är svårare att sälja till (svårt att få uppmärksamhet, brus) Vi söker (fortf.) information om prod./tjänster och leverantörer Vi lyssnar/litar mer på vänner än på leverantörer Vi vet ofta vad vi vill ha innan vi tar kontakt (med lev.) Relationer och varumärken får större värde Info om företag, prod/tjänster sprids snabbare än tidigare Vi ”köper” hellre än blir ”på sålda” prod./tjänster
 6. 6. forts. Nuläge         Mer tid online, uppkopplad 24/7 Sociala medier ökar i andel av tid Färre kanaler, mer tid/kanal Info/nyheter hittar oss via profiler, sökbeteende Vi har filter för outbound/push marketing (blockers) Viktigare med inbound/pull marketing (synlighet, värde) Sociala medier/kanaler, relationsmarknadsföring Content marketing, info/nytta (delas i sociala kanaler)
 7. 7. Marknadsförutsättningar     Idag svårare att bearbeta kalla kunder med DM (direkt m-f) (kalla samtal, DR utskick, epost) Vi hushåller med vår tillgängliga arbetstid (fritid=möjligheter) Har vi ingen relation till individ/företag/varumärke är det ofta svårt att få tid för besök/presentation/sälj Komplexa tjänster/system/teknik kräver oftast personlig relation innan köp (förtroende/relation)
 8. 8. Kartläggning - planering      Viktigt att kartlägga köp/beslutsprocessen hos målgrupp - direkta kunder (kalla-/varma-/heta-kunder - indirekta kunder (påverkare/opinionsbildare) Verktyg/kanal/media väljs utifrån ovan och mål Inbound marketing (”pull” marknadsföring) - permission marketing (be om lov marknadsf.) Outbound marketing (”push” marknadsföring) - interruptive marketing (stör/intrångsmarknadsf.) Vi har (haft) tendens att fastna i ”outbound” tänk! med ”kundskap” kan vi göra Inbound aktiviteter
 9. 9. Planering        ”Kundskap” (vem-hur-vad-varför-när) Identifiera ”prospect”, möjlig kund som kan köpa Skaffa ”leads”, intresserad kund till att köpa Hitta/bearbeta varma/heta kundämnen content marketing till prospects för att skapa leads varma/heta kunder bearbetas bäst med personlig fsg (om ekonomi och tid tillåter) content marketing positivt vid SEO (sökoptimering)
 10. 10. Marknadsplanering    Måste veta vem vi vill kommunicera med - målgrupp/kundgrupp och var i köpprocess de är (kalla/ovetande, varma/intresserade, heta/köpvilliga) Måste veta var och hur kunder kan påverkas - media, beteende (var, när och hur) - vad är behovet (varför intressera sig, engagera sig, köpa?) - kunder köper en lösning på ett behov (fysiskt/psykiskt) Vad vill vi göra/åstadkomma? - kunder pratar om oss i sociala medier - kunder pratar med oss i sociala medier - driva trafik, content marketing, sprida/dela nyttig info/kunskap
 11. 11. Målsättningar Vad blir viktigt att göra?  Skapa förtroende till individ, företag och varumärke - Individ: genom kompetens, erfarenhet, nätverk - Företag: genom samlad kompetens, certifiering, förmåga - Varumärke: genom nöjda kunder, känsla, värderingar    Hur når jag målgrupp/påverkare (kanal/budskap) Vad vill jag uppnå/mål (kalla/varma/heta) Mål måste kunna mätas (förfr./anm./best./avslut)
 12. 12. Förutsättningar - sociala medier Förutsättningar idag och i framtiden  Vi söker mindre efter nyheter/info, nyheter/info hittar oss  Vi söker mindre efter produkter/tjänster, de hittar oss  Vi är attraktiva om kunder letar upp oss "De som inte skapar relationer och är attraktiva får inte chansen"   Leta, hitta och skapa relationer (individ/varumärke) Tydliggör/skapa nytta, värderingar, skapa känsla och identitet
 13. 13. Vad är Sociala medier Sociala media ”aktiviteter online som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll” är till exempel: Facebook, Linkedin, Twitter, Pintrest, Youtube, Bloggar/Forum, m.fl Interaktion, dialog och att dela med sig kännetecknar sociala media - Vill jag prata med kunder/intressenter? och/eller - Vill jag att kunder/intressenter skall prata om mig? - Information med hög kundnytta delas effektivt i sociala medier (content marketing)
 14. 14. Sociala medier – användningsomr.  Sociala media i företag - relationsmarknadsföring, initiera/underhålla kundrelationer - skapa/kommunicera identitet (ftg, v-märke, personal) - rekrytering, dialog med intressenter - kunskap genom nätverkande/dialog - content marketing (producera redaktionellt mtrl m kundnytta) Mål: skapa dialog med kunder och intressenter/påverkare ger "kundskap" men tar lite tid kräver: engagemang, kunskap och intresse att lösa problem
 15. 15. Sociala medier – kanaler b2b          LinkedIn (rätt använd, troligtvis bäst för b2b) Twitter (sprid intresseväckare/länkar till följare/intressenter) Youtube (+ TED board), länka till eget/annans content Forum/Bloggar (finns målgrupper i kanal/forum/blogg Facebook (individer påverkar, tar beslut, köper) Goole+, Google Places (påverkar SEO) Pinterest/Instagram, produkter/medarbetare (påverkar SEO) Egen webbplats/blogg (kommenterbar), content marketing Tjänster/appar med användarkommentarer (länka till)
 16. 16. Sociala medier, affärsnytta?  Relationer med individer och varumärken värdefullt/starkt  Snabbhet, virala effekter (om intressant)  Effekt (jmf MLM), Effektivitet (ofta låg transaktionkostnad)  Mätbarhet/hänförbarhet (hitta viktiga kanaler för kontakt/relation)  Få “kundskap” genom dialog/interaktion  Skapa behov/intresse, besvara/ställ frågor via soc.media  Hjälp kunder/intressenter i beslutsprocess (rätt information, rätt tid)  Produkt/tjänsteutveckling, involvera kunder i utvecklingsprocess Skapa erbjudande koppla till CTA aktivitet (formulär etc) Gör det lätt att få kontakt och att gå vidare i köpprocess Ge bra service efter köp, hjälp kunden använda/rekommendera
 17. 17. Sociala medier – företagsnytta       Skapa branschkontakter och bygga nätverk/kluster Skaffa branschkunskap i grupper (bransch, intressenter) Skapa/kommunicera identitet (företag/varumärke) Kommunicera värderingar, skapa företagskultur Underlätta/förbättra/snabba upp rekryteringar Underlätta/förbättra kommunikation inom företag, med kunder/externa intressenter
 18. 18. Sociala medier, individnytta?       Kompetensutveckling (dialog kollegor, aktiviteter I grupper/forum) Erfarenhetsutbyte i grupper och forum Få hjälp av nätverk vid problem (på jobbet: LinkedIn/Forum, privat: Facebook ,-) Skapa/utveckla sitt personliga varumärke (bättre lön/nytt jobb, anseende/legitimitet) Bättre relationer med personal/kollegor Fånga upp synpunkter från personal/kunder/leverantörer (“vara med i matchen”)
 19. 19. Några exempel på tillämpningar     LinkedIn kontakter, kunskap, rekrytering, karriär, företagsidentitet/yrkesidentitet, verifiering/"trust" Facebook skapa identitet ftg/varumärke, rekrytering, informera, skapa företagskultur/normer Twitter identitet, påverka intressenter, rekrytering, lyssna på kunder/intressenter, content marketing Forum/bloggar bygg nätverk, kontakter, kunskap, identitet, rekrytering
 20. 20. LinkedIn(relationer, påverkan, kunskap) www.linkedin.com/in/ptilling
 21. 21. Google+ (påverkan, relation, seo)
 22. 22. Twitter (kunskap, påverkan, relation)
 23. 23. Forum (kunskap, påverkan, relation)
 24. 24. Bloggar (förstärkare, legitimitet)
 25. 25. Youtube (intresse, legitimitet, seo)
 26. 26. Fika, mingel och frågor
 27. 27. LinkedIn       LinkedIn, nätverk B2B, yrkesprofiler -relationer -kompetens - arbete >220milj globalt, 200 länder, >1 milj i SE Yrkesjaget -> LinkedIn (privata ->FB) Skapa kontakter, bygga nätverk Leta uppdrag/arbete Skaffa kunskap och kundskap
 28. 28. LinkedIn – publik personlig profil www.linkedin.com/in/ptilling
 29. 29. LinkedIn – full personlig profil
 30. 30. LinkedIn
 31. 31. LinkedIn – sök befattning
 32. 32. LinkedIn – sök kompetens
 33. 33. LinkedIn – sök företag
 34. 34. LinkedIn – sök grupper
 35. 35. Övergripande     Konsult/kompetenprofiler ur två perspektiv (sökbarhet + verifiering/legitimering) Synlighet/sökbarhet på både yrkesroll och pers.kompetens/erf. (person syns i sökresultat vid sökningar på yrkesroller/kompetens) Kopplingar tjänsteområden/företagssida och personliga profiler (Verifiera/legitimera individ och företag som en bra partner/lev.) Koppla yrkesroller/kompetensområden till grupper i Linkedin (bjuda på kunskap, skapa relationer leta kontakter/uppdrag)
 36. 36. Tips! synlighet och sökbarhet  Sökbarhet : - välj ut 2-3 viktiga nyckelord ”kompetens” - välj ut 2-3 viktiga nyckelord ”yrkesroll” - se till att de finns i din profil (titel/rubrik, current position etc) - använd headline//rubrik till att berätta vad du åstadkommer, summera din professionella identitet -Använd ”summary” + ”experience” klokt (få med nyckelord i beskrivningar)
 37. 37. Kopplingar Individ-Företag       Skapa kopplingar mellan tjänsteområden på företagssida och personliga profiler. Använd ”services” för att beskriva fokusområden eller tjänsteområden (kundperspektiv) Koppla individer till tjänst/produkt Länka till hemsida för mer info (whitepaper etc) Be om rekommendation (kund ref., case ref.) Erbjudande?
 38. 38. Linkedin Företagssida  En företagssida är en plats där företag kan tillhandahålla mer information om sina produkter och tjänster, jobbmöjligheter och sin företagskultur. Alla medlemmar på LinkedIn kan följa företag med företagssidor och hålla sig uppdaterade på viktiga händelser.
 39. 39. LinkedIn - företagssida
 40. 40. Använda grupper      Koppla yrkesroller/kompetensområden till grupper Definiera intressanta grupper - leta kund (i vilka grupper finns kunder/beslutsf.) - leta personal (grupper för rekrytering) - utv. egen komptens (yrkesrelaterade grupper) Dela upp ansvar för att arbeta med/i grupper Kommunicera mål/syfte med grupp-arbetet Följ upp och dela med sig av erfarenheter
 41. 41. LinkedIn - grupper
 42. 42. Linkedin grupper (kunskap+relation)
 43. 43. LinkedIn – uppdatera profil
 44. 44. LinkedIn – skapa företagssida
 45. 45. LinkedIn – företagssida tjänst/prod
 46. 46. Sugen på mer? Workshop ”LinkedIn” Chalmers Indutriteknik (anmälan via CIT) 23/10, 09.00-12.00 (kostnad 950kr) www.johannebergsciencepark.com/sv/node/14731  Lägga upp – anpassa – optimera pers.profil  Lägga upp – anpassa – optimera företagssida  Analysera -söka målgrupper- grupper (kundletning) Mål: Efter workshop har du en bra profil (synlighet) och en företagssida med prod/tjänster, koll på i vilka grupper du kan hitta din målgrupp, och en plan för vidare arbete. 
 47. 47. Bilaga 1 Tips LinkedIn Företag       Linkedin profiler, gemensamma krav/innehåll/bild Linkedin företagssida, tjänst/prod karriär/kopplingar Linkedin grupper (skapa eller gå med i) Leta, hitta och skapa relationer (via grupper) Bekräfta kunskap/erfarenheter via CV/profil Synliggör/tydliggör ditt företag (företagssida)
 48. 48. Bilaga 2 Tips LinkedIn individ       Linkedin profil, pers.pres/CV, uppdatera/optimera Tänk på hur framtida arbetsgivare söker Be om rekommendationer av medarbetare/fd medarbetare, vänner, chefer etc. Linkedin grupper (gå med i/skapa) intelligenta frågor och svar ger "kudos" (bygg pers varumärke) Leta, hitta och skapa relationer (via grupper) Bekräfta kunskap/erfarenheter via CV/profil

×