Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marknadsföring utvecklar skolan, 2010-06-17

1,171 views

Published on

För länkar och mer info, se http://www.weconverse.com/2010/02/25/2010-06-17-iqpc-marknadsfor-din-gymnasieskola/

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marknadsföring utvecklar skolan, 2010-06-17

 1. 1. marknadsföring utvecklar skolan ”Les valeurs personnelles” (kraftigt utsträckt) 1952, René Magritte (1898-1967) Gymnasiekonferens.se, Kista, 2010-06-17 Richard Gatarski
 2. 2. RICHARD GATARSKI pappa ekonomie doktor inspiratör, rådgivare, provocateur
 3. 3. typiskt
 4. 4. gör en annons
 5. 5. ni?
 6. 6. förväntningar?
 7. 7. mål med inspirationen en bättre skola, genom att: tända din lust och nyfikenhet hjälpa dig förstå mf-proffsen visa några centrala verktyg diskutera skolexempel
 8. 8. frågan vad är viktigast i skolvalet?
 9. 9. strategiska kommunikationsbeslut Varför Situationsanalys Vem Målsättning Vad Strategier Hur Kommunikationsmix Budskap, Kanaler Värdet Budget Kunskap Utvärdering
 10. 10. modern värderingshantering
 11. 11. Milton (nästan) 9
 12. 12. om reklam
 13. 13. que?
 14. 14. saker på nätet
 15. 15. strategisk påverkan
 16. 16. tweens (8-14 år) maktfull och smart konsumentgrupp påverkar USD 1 880 000 000 / år uppkopplade experter på varumärken source: www.brandchild.com
 17. 17. tweens och medier 1. online 2. skolan 3. fältet 4. massmedia Källa: Martin Lindstrom
 18. 18. den viktiga frågan vad är marknadsföring?
 19. 19. några marknadsförare
 20. 20. exempel Rinkebyskolan
 21. 21. Gehry, Guggenheim – Bilbao
 22. 22. Bert Karlsson
 23. 23. Fritidsresor – Lottie Knutson Källa: Svenska Dagbladet, 15 mars 2005
 24. 24. fallet Tena
 25. 25. OKEE en blogg
 26. 26. Ingvar Kamprad - IKEA
 27. 27. några lärdomar kundfokus • Tena – förstå kunderna målsättning • Bilbao – sätta på kartan mediehantering • Börje Ehrstrand – alltid lyfta fram goda sidor • Bert Karlsson – få uppmärksamhet • Fritidsresor – budskap och beredskap strategi • OKEE – utnyttja nya möjligheter • IKEA – effektivt, unikt, fokuserat, integrerat
 28. 28. en definition “Marknadsföring är aktiviteten, en uppsättning institutioner och processer för att skapa, kommunicera, leverera och utbyta erbjudanden som är av värde för kunder, uppdragsgivare, partners och samhället i stort. stort.” American Marketing Association, 2007 www.marketingpower.com
 29. 29. några få marknadsföringsbegrepp integrerad marknadsföring ÅF nätverk marknadsundersökning marketing mix varumärke PLC event marketing relationsmarknadsföring reklam PR segmentering konsumentebeteende kommunikation rykten one-to-one image sponsring försäljning buzz marketing profil tjänstemarknadsföring programming SWOT
 30. 30. strategisk marknadsplanering företaget omgivningsfaktorer situations- strategi historia mål kontroll analys taktik resurser S/W aktörer O/T
 31. 31. ett tsunamiskt verktyg
 32. 32. varumärket och Skolan, skolenheten och skolverksamheten
 33. 33. ”skräckexemplet”
 34. 34. bättre exempel
 35. 35. programming Några av Färgdepartementets mål: minska svartarbetet ökad status för branschen locka ungdomar till yrket
 36. 36. insidan ”ett varumärke kan betraktas som ett psykologiskt fenomen”
 37. 37. jag ab “Träningsskorna på dina fötter– en snabb blick på den distinkta swooshen på sidan markerar vem som varumärkt dig. Kaffemuggen som du bär, aha – du är en Starbuck-kvinna… You're branded, branded, branded, branded” Källa: egen översättning av Peters, Tom (1997) The Brand called You Fast Company, nr. 10. www.fastcompany.com/magazine/10/brandyou.html
 38. 38. varumärkessociologi tribe (stam) • ”ett nätverk av heterogena personer – vad gäller ålder, kön, inkomst, etc. – som är sammankopplade genom en gemensam passion eller en känsla.” Bernard Cova, 1993 linking value (länkvärde) • (till skillnad från “användningsvärde”) är vad varumärket levererar för att stödja den sociala länken i stammen.
 39. 39. hett www.resume.se/nyheter/2008/09/17/ungdomarnas-hetaste-varuma
 40. 40. matte varumärkesvärde?
 41. 41. lite teori ingredient branding composite brands (asymmetric) (symmetric)
 42. 42. house of brands total separation mellan varumärken
 43. 43. branded house ett dominerande varumärke
 44. 44. segmentering – motiv Skära ut viss del (av marknaden), därför att: aktörerna är olika det finns konkurrenter ingen produkt passar alla
 45. 45. segmentering – variabler Demografi Statiska Geografi Psykografi Ofta/Sällan användare Dynamiska Tidiga/Sena adapterare Användningsområde Lojalitet Sökt nytta
 46. 46. köpbeteende - individen Problemupptäckt Informationssökning Utvärdering Val och inköp Efterköpsbeteende
 47. 47. köpbeteende - grupp ROLLER Användare Påverkare Inköpare Beslutare Grindvakt KÖPSTADIER Behov Kravspec Alternativ- listning Alternativ- värdering Val av leverantör
 48. 48. sociala medier theconversationprism.com
 49. 49. Mun-mot-Mun Katz and Lazarsfeld (1995), mer effektivt än: • annonsering i tidningar (7x) • personlig försäljning (4x) • annonsering i radio (2x) Day (1971), skapa positiva attityder • MmM nio gånger effektivare än annonsering Westbrook (1994), konsumenter uppfattar • 90% av annonseringen som icke trovärdig • 90% av mun-mot-mun som trovärdig Källa: Pruden, D. R. & Vavra., T. G. (2004) Controlling the grapevine: how to measure and manage word of mouth, Marketing Management (July/August), pp. 24-
 50. 50. olika typer av MmM Buzz marketing Viral marketing Community marketing Grassroots marketing Evangelist marketing Product seeding Influence marketing Cause marketing Conversation creation Brand blogging Referral programs Källa: womma (2005) Word of Mouth 101: an introduction to the Word of Mouth marketing Word of Mouth Marketing Association, www.womma.org
 51. 51. huvudsakliga delar i MmM • Utbilda folk om era produkter • Identifiera dom flitigaste åsiktsuttryckarna • Tillhandahåll verktyg för åsiktsspridning • Studera hur, var och när åsikter sprids • Höra/svara supportrar, förtalare och neutrala Källa: womma (2005) Word of Mouth 101: an introduction to the Word of Mouth marketing Word of Mouth Marketing Association, www.womma.org
 52. 52. boktips
 53. 53. nättips
 54. 54. sammanfattning marknadsföring är värdefullt • skolan har blivit ett medium • marknadsförare tar skolans roll • alla är marknadsförare • identitet och varumärken är centralt • strategier baseras på mål och medel skolan bör • skilja på marknadsföring och reklam • börja med att säkra bra verksamheter • förstå brukarna bättre, immateriella aspekter • vara aktiva och synliga • sluta tycka synd om sig
 55. 55. konversera mera? www.weconverse.com

×