Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Semseo batteri

355 views

Published on

utbildning SEO och SEM

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Semseo batteri

 1. 1. BatteriBatteriSökmotormarknadsföringSökmotormarknadsföring- SEO sökmotoroptimering- SEO sökmotoroptimering- SEM sökmotorannonsering- SEM sökmotorannonseringSökmotormarknadsföring Batteri 2013
 2. 2. MÅLMÅL MålDeltagare skall efter målgruppsanalys:kunna grunder för att tillämpa SEO på egen webbplatskunna lägga upp AdWords konto och skapa en kampanj,annonsgrupp och annons.
 3. 3. Innehåll (Grunder och SEO)Innehåll (Grunder och SEO) Internetmarknadsföring – Sökmotormarknadsföring- bakgrund, utveckling, framtid, push/pull m-f Begrepp: SEO, SEM, Sociala medier, Affiliate, Övrigt Målgrupp/kundgrupp/besökare, köp/sökprocess- kalla kunder, -varma kunder, -heta kunder Nuläge, målgruppsbeteende på webben Webbeteende, - sökbeteende Behov – Lösning –Produkt/Tjänst –Nytta Nyckelordsanalys – Sökordsverktyg (Google) Google Trender, Sökordshjälmedel, Trafikkalkylator Onpage SEO, Offpage SEO
 4. 4. Innehåll EMInnehåll EM (SEM,(SEM,sökmotorannonsering)sökmotorannonsering) SEM Adwords, kampanjer PPC/sponsrade länkar Google konto Adwords konto Annonser kampanjer
 5. 5. UppläggUppläggSökmotorerna – en bakgrundDen kritiska sökordsanalysenAtt få bra placeringarLänkartill hemsidanHemsidans uppbyggnadRegistreringari sökmotorerVanliga myterkring sökmotorsmarknadsföringAtt annonsera på sökmotorernaAtt utvärdera resultatet
 6. 6. PresentationPresentationSEMSEO Hjälper företag med marknadsföring på webben Består av specialister inom okika områden Fokusområden:- strategier, planering, mätning/analys- sökmotoroptimering SEO- sökmotorannonsering SEM- annonsering, aktiviteter i sociala medier (FB/Linkedinads)
 7. 7. NulägetNuläget- vi påverkas mindre genom traditionella media- vi söker efter information, produkter/tjänster/leverantörer- vi blir svårare att sälja till- vi vet vad vi vill ha innan vi tar kontakt med leverantörer- Google har över 95% av ”söket” i Sverige- Google är den populäraste webbplatsen i SE- 75% gör research online innan köp avkapitalvaror/tjänster (prisagenter, recensioner, vänneroch Googlar) enl. Sv.Handel
 8. 8. Förutsättningar (analys innan..)Förutsättningar (analys innan..) Måste veta vad vill åstadkomma- marknadsmål/verksamhetsmål Måste veta vem vi vill kommunicera med- målgrupp/kundgrupp (kundskap) Måste veta hur/var kunder söker info, interagerar- media, sökord (analys), webbplatser Måste analysera online beteende (sök, plats)-ex hur ser sök/köpprocess ut (ord, synonymer, platser)
 9. 9. BegreppBegreppSEO (sökmotoroptimering)få din webbsida att komma högt i sökmotorSEM (sökmotorannonsering)visa annons/kampanj när någon söker på visst ordAffiliate marknadsföring (annonsnätverk)visa annons/kampanj i ett nätverk av webbplatserSociala media och övrig IMFskapa relationer och påverka målgrupp/visa reklampå utvalda webbplatser (bloggar, forum, nyhetssajtersociala webbplatser)
 10. 10. WebbstrategiWebbstrategi Webbstrategi för marknadskommunikation(inte bara Hur? utan också Vad och Varför)- vad har jag för marknadsmål i verksamhet?- vilka marknadsmål vill jag ha för webbaktiviteter?- vilka vägar är möjliga för att nå mål?- vilka vägar väljer vi för att nå mål? God webbstrategi utgår från tydliga/mätbara mål Beskriver en tydlig väg/process för att nå mål Använder lämpliga verktyg/media för att nå mål Beskriver delmål (taktik) som leder till slutmål,sammanhang
 11. 11. Internet marknadsföringInternet marknadsföringInternetmarknadsföring (IMF) är:IMF=SEO +SEM+ övriga IMF aktiviteterSEO: efter målgruppsanalys, anpassa innehåll eftersökbeteende, anpassa sajten tekniskt för optimalranking i sökmotor (on/off page)SEM: efter målgruppsanalys, anpassakampanjer/annonser riktade till målgrupp vid sök iGoogle (nätverket) och partnersÖvrigt: Sociala medier, utskick, andra media/tekniker
 12. 12. Internetmarknadsföring ”pull”Internetmarknadsföring ”pull””Pull” (kund söker/drar info), att använda Internet för att:- öka tillgänglighet till företag och information- underlätta för potentiella kunder att initiera köpprocess- öka antalet förfrågningar och leads- minska kostnader för ”prospects”- rätt information, på rätt plats i rätt tid’’Ex. Sök via Google av intressenter, finnas tillhand med infonär kunder letar, hög tillgänglighet av info/närvaro påhemsida, i bloggar, i forum och andra sociala medier
 13. 13. Internetmarknadsföring ”push”Internetmarknadsföring ”push””Push” (vi söker upp/påverkar kunder), att användaInternet för att:- påverka kunder och skapa behov, initiera köp- påverka kunder i sök/beslutsprocess- påverka kunder i val av leverantör- skapa relation till varumärke/företag/individ- rätt information, på rätt plats i rätt tid till rätt individ(Adwords, Bannerannonser, Inlägg, Soc.media)Ex. berätta om vår kompetens på egen och andrashemsida, aktiva i sociala media, support påegen/andras webbsidor, delta i samtal, annonsering
 14. 14. Grunder – arbetsprocess SEOGrunder – arbetsprocess SEOEn saki taget – "Kundskap"nyckelbegrepp Målgruppsanalys Målgruppsbeteende på webb Sökordsanalys (text, fras, ord, begrepp association) Sökprocess (hur gör kunder i olika faser) Information ( vem vill ha vad och när) Tekniskt utformning (vilka verktyg kan vi/skall vi använda) Innehållsproduktion (vem gör vad?) Publicering/aktiviteter Mätning (Google Analytics) Korrigering
 15. 15. ExempelExempelHur gör dina kunder för att hitta leverantörer?Syns du när kunder söker på sitt språk efterleverantör?Finns du, syns du på webbplatser där dina kunder är?=>kundanalys, köpprocessanalys, ordanalys,webbanalysSnabbt resultat: SEM (PayPerClick, PPC)Långsiktigt resultat: SEO (hamna högt i träfflista)Skapa intresse/synliggöra: Soc.medier, Affiliate,banner
 16. 16. Strategier och möjligheterStrategier och möjligheter ”Push” aktiviteter (aktivt kontakta/leta kunder viawebben, skapa behov/intresse) SEM, sociala medier,bannerannonser, e-post ”Pull” aktiviteter (passivt finnas tillhands när kunder letaraktivt och har ett behov) SEO, PPC/SEM, finnas isociala medier Search/sök har blivit allt viktigare och även mf viasociala media.
 17. 17. Verktyg ”SEO”Verktyg ”SEO” SEO, sökmotoroptimering- att se till att du syns i sökmotorer (Google)- on page SEO, innehåll/struktur på sida- off page SEO, populäritets aktiviteter/pagerank- mål, maximal synlighet för målgrupp i Google- Fördelar: låg direkt kostnad (för tillgänglighet)- Nackdelar: kan ta tid, kostar i tid- Kräver: kunskap (kunder, skriva, lite teknik)
 18. 18. Verktyg ”SEM/adwords/ppc”Verktyg ”SEM/adwords/ppc” SEM, sökmotorannonsering (inkl facebook annonser)- kampanjannonser vid sökningar i Google- annonser som visas för målgrupper i FB- mål, riktade budskap till väldefinerad målgrupp- Fördelar: snabbt, kostnadskontroll- Nackdelar: kan kosta en del, visst klick motstånd- Kräver: kunskap (kunder, adwords, analytics)
 19. 19. Verktyg ”Sociala medier”Verktyg ”Sociala medier” Sociala media- relationsmarknadsföring- initiera kundrelationer- skapa en identitet hosftg/varumärke/personal- mål, skapa dialog med (blivande) kunder- Fördelar: relationer, ger kundskap- Nackdelar: tar tid - Kräver: engagemang, kunskap (skriva, ommedier)
 20. 20. SEO grunder (on-offpage SEO)SEO grunder (on-offpage SEO)Vad krävs fören bra placering på Google? Bra innehåll (content) Bra teknisk utformning (HTML kod, struktur, taggar,länkar) Inlänkar, länkar från andra webbplatser till er/pagerankGoogle:-genomsökning (känd av Google?)-indexering (kan Google indexera webbplats?, sitemap)-visning (relevant innehåll för sökning?)
 21. 21. SEO checklistaSEO checklista Skapa unika, korrekta titlar för sidorna Använd metataggen "description" Förbättra dina webbadressers struktur Erbjud bra innehåll och tjänster Skriv bättre ankartext (synlig text för länkarinternt/externt) Använd rubriktaggar på rätt sätt Optimera din bildanvändning (namn, alttaggar/beskrivning) Marknadsför din webbplats på rätt sätt (inkl inlänkar) Använd kostnadsfria verktyg för webbansvariga Använd webbanalystjänster
 22. 22. ExempelExempel Tidigare: Kunder som skall köpa gräsklippare bor inte ilägenhet -> Ingen reklam till dessa, fokus på villaägare.(missar de som har fritidshus etc) Idag: oavsett boeende, vilka/hur många söker efter”billig gräsklippare” eller ”test av gräsklippare”? Samma tänk på webben som i butik, locka kunden:-test av gräsklippare (intresserad,vill jmf, ha info)-billig gräsklippare (lockvara->påverka/sälj) Få tag i pot. kund oavsett kall/varm, bearbeta/påverka Kund som inte vet skillnad tittar på pris, jobba medargument och behovsfrågor via webb. (hur välja….)
 23. 23. Sök: ”utbildning hudterapeut”Sök: ”utbildning hudterapeut”
 24. 24. Google TrenderGoogle Trender
 25. 25. TrafikkalkylatorTrafikkalkylator
 26. 26. HTML kod, ”metataggar”HTML kod, ”metataggar”
 27. 27. titel, menyval, rubrikertitel, menyval, rubriker
 28. 28. Bildnamn och alt-taggarBildnamn och alt-taggar(bildbeskr)(bildbeskr)
 29. 29. SammanfattningSammanfattning Går att göra saker själv (innehåll och analys) Steg 1 Fokus på målgrupp/sökord/innehåll (on-pageSEO) Steg 2 Struktur, metataggar, bilder (on-page SEO) Steg 3 Inlänkar från populära webbplatser (inkl GooglePlaces/maps, sociala medier, kolla PR (off-page SEO) Steg 4 Mät, analysera och korrigera, fördela resurser tillrätt aktivitet. (olika sökord har olika konkurrens) Steg 5 börja om på Steg 1 (never ending story ,-)
 30. 30. Länkartips SEOLänkartips SEOGoogle Trender (jmf sökvolymer, variationer)www.google.se/insights/search/#Google Trafikkalkylatorhttps://adwords.google.se/select/TrafficEstimatorSandboxGoogle sökordsverktyghttps: //adwords. google. co m /se le ct/Ke ywo rdTo o lExte rnalStarter Guide från Google:www.semseo.se/wp-content/uploads/2010/12/Google_SEO_start_guide_eng.pdf
 31. 31. EM, SEM (+ lite analytics) Gå genom grunderna i Google Adwords Skillnaden mellan sök och displaynätverket Matchnings typer på sökord Gå genom olika begrepp som förekommer Relevans: annons, sökord och landningssidan=kvalitet Hur man hittar sökord Målsättning: Att ni kan starta en egen kampanj
 32. 32. Vad är Google Adwords Det är en automatisk auktion Handlar om att få en bra placering påförstasidan Det sker via budgivning på sökord Allt bygger på den totala relevansen Betalar för antal klick eller visningar Handlar om att få rätt trafik till sidan Resultaten syns nästa direkt
 33. 33. Begrepp SEM/SEOBegrepp SEM/SEO
 34. 34. Google söknätverketGoogle söknätverket
 35. 35. Var visas annonser i Google sök?Var visas annonser i Google sök?
 36. 36. Var visas annonser i displayVar visas annonser i displaynätverket?nätverket?
 37. 37. Olika typer av annonserOlika typer av annonser
 38. 38. Skapa ett Adwords konto
 39. 39. Kontostruktur
 40. 40. Planera din kampanjFrågor att ställa sig innan du startar upp: Vad vill marknadsföra? Vilka är din målgrupp? Hur skall du nå ut till din målgrupp? Bestäm syftet med kampanjen? Sätt en budget som är i relation till produkten? Sätt upp regler
 41. 41. Sökord - matchning Bred matchning (modifierad bred) Fras matchning Exakt matchning Negativ matchning
 42. 42. Bred matchning Bred matchning är den förvalda matchningstyp för sökord Visar annonsen oavsett i vilken ordningsökorden skrivs Visar annonsen för söktermer som innehållerfler ord än sökorden Visar annonsen för liknande söktermer,inklusive plural och synonymer
 43. 43. Exempel på bred matchning
 44. 44. Fras matchning Visar annonsen när sökorden används ifrasens exakta ordning Genererar ytterligare trafik med söktermerkring frasen Du ställer in frasmatchning genom att användacitationstecken kring sökordet” ”
 45. 45. Exempel frasmatchning
 46. 46. Exakt matchning Visar endast annonsen om det exaktasökordet eller frasen används Begränsar räckvidd samt minskar antalvisningar Du ställer in exakt matchning genom attanvända klamrar kring sökordet[ ]
 47. 47. Exempel på frasmatchning
 48. 48. Negativ matchning Visar inte annonsen om en sökning innehållerdet negativa sökordet Skapas genom lägga till - före ordet ellerfrasen Är inte lika restriktiv som frasmatchning ellerexakt matchning
 49. 49. Exempel negativ matchning
 50. 50. Övningsexempel
 51. 51. Fånga besökaren
 52. 52. Begrepp CPC = Kostnad för varje klick CTR = Klickfrekvens CPM = Betalar per tusen visning CPA = Betalar per omvandling Omvandlingsspårning = Omvandling till nyakunder ROI = Return On Investment
 53. 53. Exempel på ROI
 54. 54. Kvalitetsresultat
 55. 55. Annonsens placering
 56. 56. Vanligaste sökordverktygen Sökordsverktyget (även synonymer) Trafikkalkylator (uppskattning klick/kostn) Google trender (övergripande söktrender)
 57. 57. Sökordsverktyget
 58. 58. Trafikkalkylatorn
 59. 59. Google trender
 60. 60. Maximera din investering Räkna ut din ROI Hitta lönsamma sökord med låg konkurrens Koppla på omvandlingsspårning
 61. 61. Omvandlingspårning
 62. 62. ROI – Return of investment
 63. 63. Annonser
 64. 64. Kom igång med din förstakampanj Öppna ett Adwords-konto påwww.google.se/adwords Bestäm mål/syfte med kampanjen Ta fram ett specifikt erbjudande Skapa relevans mellan annons, sökord ochlandningssidan. Skapa kreativa annonser Börja med max tio sökord per grupp Starta med exakt matchning (hög CTR/rel.)
 65. 65. Allmänna tips att tänka på Utgå från kunden när du skapar dina sökord Hitta sökord/fraser som kunderna söker på Justera sökord som kan vara för breda ellerirrelevanta Använd gärna fraser som består av 2-3 ord Koppla bort Display-nätverket i början Använd matchnings typerna på rätt sätt Skapa bud strategier och regler Optimera och underhåll kampanjerna
 66. 66. Övriga frågorwww.semseo.se

×