Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webbshop ehandelsutb

762 views

Published on

starta och driva webbutik
för e-handelsutbildning

 • Be the first to comment

Webbshop ehandelsutb

 1. 1. Webbshop/e-handelWebbshop Peter Tilling
 2. 2. E-handelVad är e-handel? all affärskommunikation med syfte attavtala om köp/sälj kan betraktas som e-handel. inte bara fysiska varor utan även tjänsteroch digital information. (ex. bank, telefoni,bredband, mjukvara, musik/film m.m)
 3. 3. Affärsnytta av e-handel B2B, effektivitet, snabbhet, förenkling, sparatid/pengar, tillgänglighet, integration avinformationssystem. B2C, nya kunder/marknader, ökad tillgänglighet,självbetjäning, effektivitet, spara tid/pengar Nya aktörer dyker upp på traditionellahemmamarknader och utsätter företag för nykonkurrens
 4. 4. Slutsatser 60-80% av företagets kunder nyttjar webbendagligen för att kommunicera och sökainformation Internet underlättar köpbeslut och gör sakerenklare enligt användare Internet används för att skaffa beslutsunderlaginför köp/konsumtion av varor och tjänster Internet används bl.a till att leta uppleverantörer Vill vi göra avslut via webb eller fysiskbutik?4
 5. 5. AffärsnyttaVarför webshop? Var där kunderna är och gör på webben Kostnadseffektivt och mätbart Rationell transaktion/logistik Tillgänglighet på info och varor/tjänster Skapa relation och dialog5
 6. 6. e-handel, innan start- Gör behovsanalys (liten förstudie)- Anpassa mål efter medel (starta mjukt medrörl.kostn)- Budget (det kostar mer än att bara bygga enbutik)- Ha pengar till IMF (ingen neonskylt ilingonskogen)- Korta och långa målsättningar- Plattform/system som inte skapar merarbete- Metoder/system/processer som är”volymoberoende”- Tänk i längre perspektiv, inte ”quick and dirty”
 7. 7. Arbetsgång, målsättningMålsättning (vad?) Vad vill vi göra?(spara tid/pengar, hitta nya kunder/marknader) Vad kan vi göra?(vilka resurser i tid/pengar har vi att disponera)Tydliga mål innan du köper tjänster/produkter avlev.Du kan med enkla medel nå bra resultat om duväljer rätt verktyg och rätt leverantörer.Gör en marknadsplan innan du väljer e-shop
 8. 8. Arbetsgång, syfte och metodSyfte och metod (varför och hur) Varför satsar jag på e-handel?Försök att hitta beskriva behoven hos kundersom styr utvecklingen av din e-handelssatsning. Hur kan/bör vi göra för att nå målsättningarBeskriv arbetsprocessen och skapa ett projekt,budgetera tid/resurser, fördela ansvar.
 9. 9. Arbetsgång, aktiviteterAktiviteter: (Förstudie-Kravspec-Utvecklingsplan)-analys av marknad/kund och behov(marknadsplan)-definiera målsättningar på kort/lång sikt-projektorganisation (vem gör vad),budget/resurser-nulägesanalys (kunskap, partner, verktyg,system)-internetmarknadsföringsplan (IMF-plan)-utvärdering/val av e-handelssystem/e-shop,partner-utveckling av bef.webbtjänst och e-shop
 10. 10. Aktiviteter,InternetmarknadsföringSEO (sökmotoroptimering)att få din webbsida att komma högt i träfflistaSEM (sökmotorannonsering)att visa annons/kampanj när någon söker på visstordAffiliate marknadsföring (annonsnätverk)att visa annons/kampanj i ett nätverk av webbplatserÖvrig IMFatt skapa/visa reklam på utvalda webbplatser somhardin målgrupp (bloggar, forum, nyhetssajter etc)
 11. 11. Aktiviteter, ekonomiVad kostar det?paketlösningar-enkelt hostad butik fr 0-500:-/mån-avancerad hostad butik fr 300:-/mån+startkostn.opensource (”gratis” plattformar)0-2000:- i start kostnad + anpassning (2kkr ochupp)Specialanpassade lösningar (50kkr och upp)
 12. 12. Plattformar, webbshoppar Låg (0-500kr/mån)jetshopfree, nordiskehandel, textalk, e-butik.se Medel (fr 10kkr+0,5kkr/mån)xelera, magento, sitedirect, jetshop Hög (100kkr och upp)wipcore, litium, starrepublic12
 13. 13. Förstudie Målsättning, Syfte med förstudie, Varför gör jag en förstudie och för vem, Varförwebbplats/webbutik Målgrupp (kunder)mottagare/publik,Vem/vilka skall köpa/besöka? Behov hos målgrupperVarför skall kunden handla av butiken (fördelar, konkurrensmedel), Varför skallkunden besöka webbplats Produkt/tjänstVad skall säljas i butiken, Vad skall presenteras i webbtjänst KonkurrenterVilka konkurerar butiken med (on/off line, direkta eller indirekta konkurrenter), Vilkakonkurrerar med webbplats Innehåll/Sortiment/Kategorier FunktionerBetalning, logistik, sök, bilder, filmer, kopplingar sociala medier etc. StrukturHur skall/bör det se ut för att möta behov/önskemål på bra butik, Vilka krav ställermarknaden/kunder på webbplats/webbutik?13
 14. 14. Kravspecifikation Kundbehov och önskemål, mål och medel Designkrav, funktionskrav (butiksprofil) Komplement eller fullsortiment Integration med bef webb IMF-plan (målgrupp-metod-media-budskap) Plattformsutvärdering (sökmotorvänlig-komplex) Kopplingar, logistik, betalningsfunktioner Tid/aktivitetsplan (allokering av tid/resurser) http://www.jajja.com/_pdfs/jajja-e-handelsjamforelse.pdf14
 15. 15. Att tänka på- gör behovsanalys- anpassa mål efter medel (om låg risknivå önskas)- budget (det kostar mer än att bara bygga en butik)- allokera resurser för IMF (ingen reklam ilingonskogen)- korta och långa målsättningar (mätbara)- plattform/system som inte skapar merarbete- metoder/system/processer som är”volymoberoende”- tänk i längre perspektiv, inte ”quick and dirty”- värdera intern tid (ingen marginalkostnad)- skapa en projektorganisation
 16. 16. Bilagor Intressanta frågeställningar till kunder Kundfrågor- vem tjänar vi? Idag/imorgon Behovsfrågor- vad har de för behov? Idag/imorgon Prod/tjänstefrågor- hur löser vi behoven? Idag/imorgon Relationsfrågor- hur behåller vi/utvecklar vi befintliga kundrelationer idag/imorgon?- hur skapar vi nya kundrelationer idag/imorgon? Övr marknadsrelaterade frågor- vad gör kunder och konkurrenter med webben idag ?- vad gör vi med webben idag? (resursallokering)- vad vill vi göra med webben idag/imorgon?- vad går att göra med webben idag/imorgon? (vad är motiverbart,ekonomi/tid/resurser)- vilka trender/användningssätt kommer på webben? (sociala nätverk, communityetc)- släpper vi in kunder så de kan påverka/utveckla våra interna processer /system(prod/tjänsteutveckling, support, informationssystem etc)- hur vill vi fördela resurser på kortsiktiga/långsiktiga resultat16
 17. 17. Bilagor forts Oavsett om vi utvecklar vår Internet närvaro för interna ellerexterna behov måste kunderna/besökare/användare få varamed och påverka innehåll och utforma funktionalitet. Det måste finnas mätbara/tydliga mål för de aktiviteter sominitieras efter analysen och även en mening med dessaaktiviteter för att engagera e som är involverade.(varför, varför , varför, varför..) Ofta behövs processtöd i de initiala analysen och även stöd ibeslutsprocessen att välja leverantörer iutvecklingsprocessen. Området är nytt för de flesta och kangöra det komplicerat att välja. Tag gärna hjälp med att klargöra planen för att utvecklanärvaron och nyttan för företaget och deras kunder, menbehåll initiativet. (för många lägger ut för mycketgenomförande ansvar externt till leverantörer som inte förstår,kan eller har möjlighet att leverera)17
 18. 18. Checklista Målgrupper och behov identifierade Målsättningar identifierade och definierade (mätbara) Nuläget analyserat Möjligheter analyserade (information och funktion mapsyfte/mål) Önskvärt framtida läge identifierat och beskrivet Utvecklingsplan påbörjad (aktiviteter och tidplan i olikafaser) Projektgrupp , definiera ansvar/roll Interna och externa resurser (pengar, tid, intern/externpersonal)18
 19. 19. Filosofi Tänk först, gör sen, korrigera, gör igen Lägg en strategi som både ger resultat på kort/långsikt (tänk stort,gör litet) Utvecklings aktiviteter ligger i serie i tidplan inte parallellt (gör-mät-korrigera-gör-mät-…) Engagera kunder i utvecklingsaktiviteter Engagera internpersonal i utvecklingsaktiviteter Välj plattform, teknik och mjukvara som är ”öppen” i sin karaktär(medger informationsutbyte, kopplingar till andra interna/externasystem) Ha ett decentraliserat synsätt på att bygga funktionalitet iwebbtjänsten (måste inte lagra, bearbeta, distribuera all informationfrån interna system) Var aldrig rädd att ställa frågan VARFÖR ?(branschen karaktäriseras fortfarande lite av ett produkt fokussnarare än behovs fokus ,-)19
 20. 20. Länktips http://www.jajja.com/tips-trix/e-handelstest/ http://www.ehandel.se/ http://www.e-handelstrender.se/ http://www.ehandel.com http://internetworld.idg.se/2.1006/1.229238/guide-valj-ratt-e-handelsplattform http://internetworld.idg.se/2.1006/1.183870/e-handel http://www.expowera.se/mentor/forsaljning/ehandel1.htm20

×