Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe bouw ik een sterk zorgmerk?

1,052 views

Published on

Presentatie gegeven op 20 juni 2013 voor marketing- en communicatiemanagers in de zorg.

Deze presentatie gaat over hoe u de merkpositionering duurzaam inbedt tot in de haarvaten van een zorgorganisatie. Denk daarbij aan verandering van cultuur, communicatie en visuele identiteit. Wat zijn de weerstanden die u kunt ervaren en hoe kunt u die overwinnen? Ook behandelen wij onze Brand Performance methodiek waarmee u gestructureerd en stapsgewijs de merkimplementatie aanpakt.

Published in: Education

Hoe bouw ik een sterk zorgmerk?

 1. 1. Erik Voskuijl Kennissessie Zorg Hoe bouw ik een sterk zorgmerk
 2. 2. Kennissessie Zorg Hoe bouw ik een sterk zorgmerk?
 3. 3. Kennissessie Zorg Even voorstellen…
 4. 4. Kennissessie Zorg Erik Voskuijl  Senior Consultant NykampNyboer  Passie voor merken die hun belofte waarmaken.  Helpt klanten bij implementatie positionering.  Ervaring met grote en kleine merken aan beide zijden van de tafel.
 5. 5. Kennissessie Zorg Positionering klaar?
 6. 6. Kennissessie Zorg Feestje vieren!
 7. 7. Kennissessie Zorg Last van tegenwind?
 8. 8. Kennissessie Zorg Bewijs je belofte!  aatje economische tegenwind  Relevant maken voor de zorg want zij ervaren ? regeldruk, efficiency, werkdruk, fusies ? naast economische tegenwind  Tekst: het gat tussen belofte en bewijs
 9. 9. Kennissessie Zorg Merkuitdagingen in de zorg  Merkbeleving wordt sterk bepaald door factor mens  Merk staat ver van belevingswereld zorgverleners en medewerkers  Complexe omgeving (24/7, maatschappen, samenwerkingen)  Veel verschillende stakeholders Zorg wordt als een kostenpost gezien en niet als een economische bijdrage
 10. 10. Kennissessie Zorg Hoe ga je deze belofte organiseren en communiceren?
 11. 11. Kennissessie Zorg Henry Ford West Bloomfield Hospital Promise & Proof
 12. 12. Kennissessie Zorg Waarom is het merk zo belangrijk? Onderscheid Geloofwaardigheid Relevantie
 13. 13. Kennissessie Zorg Voor een sterk zorgmerk…  Willen klanten meer te betalen en verder reizen  Willen medewerkers graag werken  Kiezen zorgverzekeraars  Is een betere reputatie cruciaal
 14. 14. Kennissessie Zorg Het merk als businesstool In een markt waar continu nieuwe kanalen en platforms worden gelanceerd raakt de essentie van het merk vaak verloren in de communicatieve vertaling en het gebruik van technologie. Uitdaging ligt steeds meer bij merk consistentie en niet alleen bij visuele consistentie. Het merk wordt de belangrijkste strategische tool sinds de spreadsheet.
 15. 15. Kennissessie Zorg Vragen…!  Als het een strategisch instrument is waarom managen we het dan niet als zodanig?  Waarom wordt er meer gefocust op de emotionele, inhoudelijke waarden (campagnes, creatie) van het merk dan op de strategische en bedrijfsmatige factoren?  Waarom managen we het merk niet als een waardeketen waarin alle stappen gericht zijn op het verbeteren van de merkprestatie?
 16. 16. Kennissessie Zorg Ons idee van succesvolle implementatie van een positionering Waarom brengen we de strategie en creatie(ve) kant van het merk niet bij elkaar in een waardeketen en proces?
 17. 17. Kennissessie Zorg Merkmanagement Succesvolle implementatie van de positionering naar een consistente en duurzame merkbeleving.
 18. 18. De 11 stappen naar een optimale merkimplementatie
 19. 19. Kennissessie Zorg 1. Zorg voor een scherpe merkpositionering
 20. 20. Kennissessie Zorg 2. Benoem een merkmanager
 21. 21. Kennissessie Zorg 3. Een goed begin: bereken de impact Het verschil tussen willen en kunnen!
 22. 22. Kennissessie Zorg 4. Werk volgens een heldere opbouw
 23. 23. Kennissessie Zorg 5. Binnen is buiten
 24. 24. Kennissessie Zorg 6. Het extern waarmaken van de positionering
 25. 25. Kennissessie Zorg
 26. 26. Kennissessie Zorg 7. Customer journey mapping (IKEA)
 27. 27. Kennissessie Zorg Pain – pleasure gap
 28. 28. Kennissessie Zorg 8. Maak een roadmap C onsul to be 2013 2014 2015 SymboliekCommunicatie Gedrag Gebruikerssessie Training verschillende doelgroepen Inventariseren belangrijkste processen Meten voortgang Analyse uitingen Herdefinitie proofpoints Analyse extern Dashboard 1.0: inzicht verschaffen in merk imago/beleving Integratie met oa Social media Richtlijnen marcom op basis van de nieuwe positionering Vertaling positioneringnaar doelgroepen Analyse impact people Communicatie en quickwins Bijsturen en borgen Definitie quickwins Implementeren nieuwe proces Doorontwikkeling huisstijl Dashboard 2.0 Geoptimaliseerd merkmanagement
 29. 29. Kennissessie Zorg 9. Aan het werk!  Omarm de 80/20 regel. Begin met de activiteiten met de meeste impact en/of die makkelijk te realiseren zijn  Structureer je activiteiten:  Symboliek  Communicatie  Gedrag  En meet
 30. 30. Kennissessie Zorg 10. Zonder de CEO gaat het niet For Steve Jobs, branding wasn’t some secondary objective, peripheral to his “true” objective of making great consumer products. Branding was within everything that he did.
 31. 31. Kennissessie Zorg 11. Manage het merk als een tool 1. Merk- strategie, ontwikkeling, implementatie en validatie in 1 werkwijze samenbrengen 2. Merkmanagement een bedrijfsproces maken op basis van bedrijfs- en marketingdoelstellingen 3. Tools en KPI’s inzetten in alle fases van de brand life cycle 4. Externe partners beter laten samenwerken 5. Implementeren = regisseren Merkwerking in de zorg: het merk bedrijfsmatig managen.
 32. 32. Kennissessie Zorg Een merk is een middel, geen doel! Een nieuwe naam ontstaat, een nieuw logo en een nieuwe communicatie campagne. En een hoop trots voor de merkmanager. Merken bouwen is leuk! Helaas wordt in veel gevallen voorbijgegaan aan de ambitie van de organisatie achter het merk. Het merk is immers geen doel op zich, maar een middel om de organisatiedoelstellingen te bereiken. Draagvlak intern, geloofwaardigheid en relevantie extern en aanpassingsvermogen aan snel veranderende omgeving zijn voorwaarden voor succes!
 33. 33. Kennissessie Zorg Merken zijn magisch!
 34. 34. Dank voor jullie aandacht! Erik Voskuijl
 35. 35. Kennissessie Zorg Merkontwikkeling: Merkportfolio St. Antonius
 36. 36. Kennissessie Zorg Brand Proof Point nr. 1: de medewerker!

×