Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inleiding Masterclass Marketing & Communicatie Module 1 (Dutch)

1,329 views

Published on

Inleiding tot module 1 van de Masterclass marketing & Communicatie

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inleiding Masterclass Marketing & Communicatie Module 1 (Dutch)

 1. 1. Masterclass Marketing & Communicatie Module 1
 2. 2. Nieuw bij HAVAM: Een MarCom afdeling… <ul><li>Inhoud </li></ul><ul><ul><li>Wat houdt Marketing & Communicatie in? </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketingmix </li></ul></ul><ul><ul><li>Merkmanagement: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Business plan </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Merk identiteit </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Positionering </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Voorbeelden uit de praktijk </li></ul></ul>
 3. 3. Wat houdt Marketing & Communicatie in? Uitgebreide Marketing definitie : Een functie binnen organisaties en (tevens) een verzameling van processen voor het creëren, communiceren en leveren van waarde voor klanten en voor het beheersen van de klantrelatie op manieren die gunstig zijn voor de organisatie en haar stakeholders. Doel : Het onder de aandacht brengen (communicatie) van producten of diensten, vooral door adverteren en het creëren van merken .
 4. 4. Marketingmix <ul><li>Merken creëren en beheren betekent gebruik maken van de Marketingmix. Deze Marketingmix bestaat uit de vijf P’s: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Product </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Prijs </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Promotie </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Plaats </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Personeel </li></ul></ul></ul></ul></ul>Alle activiteiten uit de marketingmix hebben invloed op het merk en op de lange termijn merkwaarde ontwikkeling.
 5. 5. Merkmanagement Ook wel brand management: De activiteit waarbij niet langer het product centraal staat, maar het merk een centrale rol in de beslissingen van de organisatie heeft ingenomen. Vergelijk: C1000 en Jan Linders Beide gebruiken Unox knakworsten in hun reclame, maar… Unox is een middel ter promotie van de eigen supermarkt en geen doel op zich. Unox promoot zichzelf. De grossier promoot derhalve zijn eigen bedrijf als merk en niet zozeer de producten die men voert. Merk = bedrijf.
 6. 6. Goed merkmanagement: De juiste volgorde <ul><li>Goed merkmanagement betekent: </li></ul><ul><ul><li>Gerelateerd aan de doelstellingen van het bedrijf zoals geformuleerd in het corporate business plan </li></ul></ul><ul><ul><li>Goed beheren van de merk identiteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Goed positioneren van het merk t.o.v. concurrenten </li></ul></ul><ul><li>Pas veel later komt de uitvoering in de vorm van acties, mailings, advertenties, internet etc. </li></ul>
 7. 7. Merkmanagement en het Business plan Het business plan geeft het doel en daarmee de richting aan. Voor het hele bedrijf en dus ook voor de marketing strategie en de daaruit volgende marketingactiviteiten. <ul><li>Het omvat zaken als: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Visie </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Doelstelling </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Missie </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Motto </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Waarden </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Strategie </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 8. 8. Merkmanagement en de merk identiteit Merk identiteit = corporate identity = karakter van het bedrijf <ul><li>De identiteit uit zich via: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Productassortiment </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Prijsstelling </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Acties & promoties </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Advertenties </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Huisstijl </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Logo & strapline/slogan </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Internet, intrAnet </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Telefonische contacten </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Face-to-face contacten </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Interne communicatie </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Uitstraling werkplek </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Managementstijl </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. Merkmanagement en de merk identiteit Gedrag en communicatie bepalen dus beide de identiteit van een bedrijf. Slordig omgaan met design en communicatie resulteert vaak ook in ‘slordig’ gedrag van werknemers. Een goede opzet van de identiteit heeft alleen effect als deze CONSISTENT wordt toegepast! In ALLE facetten. Anders: Verwaterde identiteit = minder effectiviteit = minder omzet & winst! Vanuit het niveau van uitingen als acties en promoties beginnen kan nooit een consistente identiteit opleveren die bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen uit het business plan.
 10. 10. Merkmanagement en positionering De positionering van een merk/bedrijf is relatief aan concurrenten en daarmee vooral extern gericht. Het volgt uit de merk identiteit. <ul><li>Vragen die voor de positionering beantwoord moeten worden: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Wat zijn mijn USPs? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Zijn deze vermeend of reëel? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Wat zijn de achterliggende redenen van de USPs? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Wie is mijn doelgroep? </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Wie is niet mijn doelgroep? </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 11. 11. Idealiteit Identiteit Imago I=I=I Cultuur Huisstijl Houding en gedrag
 12. 12. Merkmanagement en verantwoordelijkheid Het is de taak van ons allemaal om de merk identiteit en de positionering op te zetten én consequent door te voeren. Directie neemt hierin het initiatief en dient deze identiteit te bewaken. Waarom is dat allemaal belangrijk voor ons? Een aantal goede (en enkele slechte) voorbeelden uit de praktijk van alle dag…
 13. 13. Voorbeelden uit de praktijk <ul><li>Values & Principles Heineken: </li></ul><ul><ul><li>Respect </li></ul></ul><ul><ul><li>Passion for Quality </li></ul></ul><ul><ul><li>Enjoyment: </li></ul></ul><ul><li>“ Beer is all about enjoyment for us, the </li></ul><ul><li>social experience is inseparable from beer.” </li></ul>“ We sponsor music, sport, art and other commercial events because we think they are great ways for people to come together and enjoy themselves.”
 14. 14. Voorbeelden uit de praktijk Our Vision (Volvo): “ To be the world’s most desired and successful premium car brand.” Our Mission (Volvo): “ We create the safest most exciting car experience for modern families .” Safety: “… the heart of Volvo’s approach… – always has been, always will be.”
 15. 15. Voorbeelden uit de praktijk
 16. 16. Voorbeelden uit de praktijk
 17. 17. Voorbeelden uit de praktijk
 18. 18. Voorbeelden uit de praktijk
 19. 19. Voorbeelden uit de praktijk
 20. 20. Voorbeelden uit de praktijk
 21. 21. Wie zijn wij nou eigenlijk? Samenvattend: Het is dus van belang eerst te weten wie je bent, wat je wilt uitstralen en hoe je je wilt positioneren de markt: Idealiteit Pas daarna kun je gaan werken aan het consequent handhaven van die uitstraling en positionering in de vorm van acties, promoties, huisstijl, concepten enz. enz.: Identiteit (Huisstijl) i = i = i Idealiteit Identiteit Imago

×