Comm1coll4 Versie Igor

1,369 views

Published on

Vierde college inleiding communicatie

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
32
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Comm1coll4 Versie Igor

 1. 1. Communicatie college 4
 2. 2. Programma <ul><li>Actualiteit </li></ul><ul><li>Commercial van de week…. </li></ul><ul><li>De hoofdvormen van communicatie (vervolg): Interne communicatie </li></ul><ul><li>Corporate communication </li></ul>
 3. 3. Deze week… <ul><li>Twee overtuigingstechnieken </li></ul><ul><li>Productdifferentiatie </li></ul><ul><li>Inspelen op (emotionele) behoeften </li></ul>
 4. 4. Productdifferentiatie <ul><li>Overtuigen dat jouw product / dienst beter is dan die van de concurrent.... </li></ul>
 5. 5. Inspelen op (emotionele) behoeften <ul><li>Advertenties waren vroeger nogal productgeorienteerd </li></ul><ul><li>Tegenwoordig wordt de focus gelegd op productgebruik als onderdeel van een groepsactiviteit </li></ul><ul><li>Een product maakt je onderdeel van een grote groep die ook dit product gebruikt (belongingness)‏ </li></ul>
 6. 6. Inspelen op (emotionele) behoeften <ul><ul><li>Mensen horen graag ergens bij (“in” crowd)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Product is in advertenties vaak middelpunt van een groepsactiviteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Belofte: Als je product X gebruikt hoor jij ook bij deze groep </li></ul></ul>
 7. 7. Beoordeel de advertenties....
 8. 8. Interne communicatie <ul><li>Het beschikbaar maken, doorgeven en ontvangen van informatie tussen medewerkers van dezelfde organisatie (Michels, 2006). </li></ul><ul><li>Medewerkers: </li></ul><ul><li>Medewerkers (vaste en tijdelijke medewerkers (uitzendkrachten en stagiaires), langdurig zieken, vutters en gepensioneerden) </li></ul><ul><li>Partners en gezinsleden van medewerkers </li></ul><ul><li>Directie/Raad van Bestuur, Commissarissen </li></ul><ul><li>Ondernemingsraad </li></ul><ul><li>Vaste externe adviseurs of leveranciers </li></ul><ul><li>Vrijwilligers </li></ul>
 9. 9. Doelen interne communicatie <ul><ul><li>Efficiënte informatiestructuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Vertalen van beleid en beleidsveranderingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificatie met bedrijf versterken </li></ul></ul><ul><ul><li>Bevorderen van de motivatie </li></ul></ul>
 10. 10. Belang IC toegenomen <ul><li>Intensievere samenwerking; complexe en grotere organisaties </li></ul><ul><li>Aanpassing nieuwe ontwikkelingen </li></ul><ul><li>Democratisering; iedereen moet overal over mee kunnen praten </li></ul><ul><li>Flexibilisering en deeltijdwerk </li></ul><ul><li>Werksfeer/bedrijfscultuur </li></ul>
 11. 11. Communicatiestromen <ul><li>Eenzijdig/tweezijdig </li></ul><ul><li>Horizontaal </li></ul><ul><li>Verticaal (bottom-up, top-down) </li></ul><ul><li>Diagonaal </li></ul><ul><li>Parallel </li></ul><ul><li>Formeel/informeel </li></ul><ul><li>Communicatiekanalen: </li></ul><ul><li>Mondeling, schriftelijk, audiovisueel, digitaal </li></ul>
 12. 12. Soorten informatie <ul><li>Taakinformatie; werkinstructies </li></ul><ul><li>Beleidsinformatie: visie, doelen, koers van de organisatie </li></ul><ul><li>P&O-informatie: faciliteiten en regelingen, salaris et cetera </li></ul><ul><li>Motiverende informatie: positief werkklimaat; ondersteunende rol </li></ul>
 13. 13. Visie op interne communicatie <ul><li>Belangrijke uitgangspunten: </li></ul><ul><li>Wij-zij gevoel </li></ul><ul><li>Segmentatie van doelgroepen; in hoeverre voeren we dat door? Krijgt iedereen altijd dezelfde informatie of juist niet? </li></ul><ul><li>Mate van openheid; notulen openbaar? </li></ul><ul><li>Persoonlijk, via de lijn of anders? </li></ul><ul><li>Formeel of informeel? </li></ul><ul><li>Top-down of ook bottom-up? </li></ul><ul><li>Onafhankelijkheid medewerkers? Mening uiten in personeelsblad? </li></ul>
 14. 14. Kenmerken slechte IC <ul><li>trage terugkoppeling van gelanceerde plannen van werkvloer naar leiding </li></ul><ul><li>veel conflicten tussen (groepen) medewerkers door onvoldoende communicatie </li></ul><ul><li>geen bereidheid tot veranderen omdat gemeenschappelijke vertrekpunten niet duidelijk zijn </li></ul><ul><li>veel en inefficiënte vergaderingen </li></ul><ul><li>geen selectie op de verspreide informatie. Belangrijke berichten vallen niet op. </li></ul>
 15. 15. Gevolgen slechte IC <ul><li>sfeer van wantrouwen </li></ul><ul><li>geruchtencircuit </li></ul><ul><li>gevaar voor informatieoverload / informatieoverkill </li></ul>
 16. 16. Opdracht <ul><li>Ga in viertallen bij elkaar zitten </li></ul><ul><li>Bereid een interview voor waarbij je een medestudent ondervraagt over de interne communicatie van de organisatie waar hij/zij werkt. Zie ook toelichting op uitgereikte stencil. </li></ul><ul><li>Planning: </li></ul><ul><li>Voorbereiden interview (8 minuten) </li></ul><ul><li>Afname interview (10 minuten) </li></ul><ul><li>Verwerking resultaten (8 minuten) </li></ul><ul><li>Klassikale presentatie (3 minuten per groep) </li></ul>
 17. 17. Communicatie rondom veranderingen <ul><li>Soorten veranderingen: </li></ul><ul><li>Strategieverandering: nieuw beleid en nieuwe koers </li></ul><ul><li>Structuurverandering: de opbouw van de organisatie wijzigt, nieuwe functies en competenties </li></ul><ul><li>Cultuurverandering: normen en waarden (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie) </li></ul>
 18. 18. Communicatie rondom veranderingen <ul><li>Typen medewerkers (adoptiecurve van Rogers) </li></ul><ul><li>vernieuwers (2,5%) </li></ul><ul><li>zeer snelle overnemers (13,5%) </li></ul><ul><li>vroege overnemers (34%) </li></ul><ul><li>trage overnemers (34%) </li></ul><ul><li>achterblijvers (16%) </li></ul><ul><li>Ook wel ‘innovators’, ‘early adaptors’, ‘early majority’, ‘late majority’ en ‘laggards’ genoemd </li></ul>
 19. 19. Belangrijke richtlijnen <ul><li>Wat houdt de verandering precies in? </li></ul><ul><ul><li>Nieuwe strategie; nieuwe doelen; nieuwe werkwijze </li></ul></ul><ul><li>Toon waarom verandering noodzakelijk is </li></ul><ul><ul><li>Managers geven het goede voorbeeld en steunen de verandering. Zonder consensus mislukt het plan </li></ul></ul><ul><li>Betrek de medewerkers tijdig </li></ul><ul><ul><li>Neem onzekerheden weg. </li></ul></ul><ul><ul><li>Laat zien wat er voor ieder in zit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Benadruk het wij-gevoel </li></ul></ul>
 20. 20. Belangrijke richtlijnen <ul><li>Beloon gewenst gedrag en zorg voor ondersteuning </li></ul><ul><ul><li>Sta open voor moeilijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Successen kunnen uitvergroot worden </li></ul></ul><ul><ul><li>Mensen die slagen kun je in het zonnetje zetten </li></ul></ul><ul><li>Gebruik externe communicatie om de interne communicatie te versterken . </li></ul><ul><ul><li>Positieve geluiden in de pers </li></ul></ul>
 21. 21. Corporate communication <ul><li>Niveau: </li></ul><ul><li>Het gaat om de totale organisatie </li></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><li>De organisatie in een gunstig daglicht stellen </li></ul><ul><li>Betreft: </li></ul><ul><li>De afstemming in de communicatie met alle personen en instanties waarvan de organisatie voor haar bestaan afhankelijk is. </li></ul>
 22. 22. Corporate communication <ul><li>Vertrekpunt: </li></ul><ul><li>De missie en visie van de onderneming </li></ul><ul><li>Kernbegrippen: </li></ul><ul><li>Identiteit en imago </li></ul><ul><li>Kerntaken: </li></ul><ul><li>Verkleinen van kloof tussen identiteit en imago. </li></ul><ul><li>Opstellen van gemeenschappelijke vertrekpunten in de communicatie: rode draad. </li></ul><ul><li>Organisatie van de communicatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. </li></ul>
 23. 23. Corporate advertising <ul><li>Corporate image advertising </li></ul><ul><li>>> gericht op verbeteren of handhaven van het imago van de organisatie. </li></ul><ul><li>Corporate defensive advertising of corporate advocacy advertising </li></ul><ul><li>>> gericht op het zich verdedigen in een bepaalde situatie, geeft standpunt organisatie weer </li></ul><ul><li>Corporate issue advertising </li></ul><ul><li>>> haakt in op actuele gebeurtenissen (bijv. Sinterklaas, Tour de France) </li></ul><ul><li>Corporate financial advertising </li></ul><ul><li>>> heeft als doel het vestigen en verstevigen van vertrouwen in de financiële wereld </li></ul>

×