SlideShare a Scribd company logo
1 of 45
САВРЕМЕНЕ ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
– ИКТ У НАСТАВИ
УЗ ПОМОЋ НЕТА, И МИ СМО ДЕО СВЕТА
(ИКТ у наставним и ваннаставним активностима)
– професионална искуства у примени икт у
настави
Славица Гомилановић
ОШ “Ђура Јакшић”
Орешковица
slavica.gomilanovic@gmail.com
ИКТ НИЈЕ БАУК!
 ИКТ су само помоћно
средство у реализацији
наставе
 ИКТ су само средство
којим успешније
долазимо до циља
 ИКТ су подређене, не
надређене
 Старе познате методе +
савремена ИКТ = пун
погодак!
ИКТ ДА, АЛИ НЕ ПО СВАКУ ЦЕНУ!
 Образовна технологија има смисла само
ако у комбинацији са дидактичким
знањима тај однос износи 10% наспрам
90% у корист дидактике. (Ники Хокли)
УВОД У ИКТ – ЈЕДНОСТАВНИ ПРИМЕРИ
 Навођење кључних речи као подсетник за учење
 Кратко обнављање наставних садржаја на почетку часа
 Прављење резимеа на крају часа
 Алат: Wordle
 Наставна једница: Саобраћај, 2. разред
УВОД У ИКТ – ЈЕДНОСТАВНИ ПРИМЕРИ
 Изношење утисака о часу
 Олуја идеја
 Кратке асоцијације на одређену тему
 Алат: Lino it
 Наставна јединица: Разломци, 4. разред
УВОД У ИКТ – ЈЕДНОСТАВНИ ПРИМЕРИ
 Мотивисање ученика на почетку часа
 Провера усвојености наставних садржаја
 Алат: Hot Potatoes
 Наставна јединица: Жива и нежива природа, 2. разред
УВОД У ИКТ – ЈЕДНОСТАВНИ ПРИМЕРИ
 Учење засновано на игри
 Склапањем делова, ученици откривају целину која
представља наставни садржај, поруку...
 Алат: Jigsaw Planet
 Пројекат о безбедности деце на интернету
УВОД У ИКТ – ЈЕДНОСТАВНИ ПРИМЕРИ
 Подстицање развоја говора
 Богаћење речника
 Ослобађање “страха од јавног наступа”
 Алат: Voki
 Наставна јединица: Шта се догоди ако нисмо
пажљиви, 1. разред
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ
 Уочавање проблема
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ
 Предлог решења
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ
 Зашто Мудл?
• Нуди широк спектар могућности
• Омогућава креирање подстицајног
окружења за учење
• Омогућава ученицима да прате властити
напредак
• Омогућава самостално и вршњачко учење
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ
 Изглед окружења за учење
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ
 Поступност
• Игрица ради обезбеђивања мотивације
Увод
• Самостални рад на практичним
задацима
Проучавање
лекције
• Утврђивање градива кроз коришћење
виших облика мишљења
Осмишљавање
задатака
• Увежбавање кроз интеракцију са
вршњацима
Вршњачко
учење
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ
 Увод – едукативна игрица
http://www.primarygames.com/fractions/question1.htm.
 Ученици су успешно решили игрицу
 Појачана је мотивација и обезбеђена пажња за
наредну активност
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ
 Лекција: Разломци у стрипу
Ученици решавају задатак, уписују решење и
након тога прелазе на наредни задатак.
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ
 Карактеристике лекције
Постављена је у виду
полупрограмираног
материјала за учење
Састојала се од 10
задатака у стрипу,
додатног упутства
(питања) и простора за
уписивање одговора
Задаци су креирани
помоћу алата Toon Doo
Ученици су имали
право на 3 покушаја,
пре него што пређу на
наредни задатак
Коначна оцена чинила
је просек постигнутих
поена
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ
 Карактеристике лекције
Постављена је у виду
полупрограмираног
материјала за учење
Састојала се од 10
задатака у стрипу,
додатног упутства
(питања) и простора за
уписивање одговора
Задаци су креирани
помоћу алата Toon Doo
Ученици су имали
право на 3 покушаја,
пре него што пређу на
наредни задатак
Коначна оцена чинила
је просек постигнутих
поена
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ
КО НАПРАВИ ПАЛАЧИНКЕ ПО ОВОМ РЕЦЕПТУ – ДОБИЈА НАГРАДУ! 
http://www.toondoo.com/toonbooks/382118
 Преглед задатака
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ
 Додатне погодности за ученике
Брза и стална повратна
информација
Могућност проучавања
лекције од куће
Крајња оцена – просек
рада у школи и од куће
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ
 Форум: додатни (необавезни задатак)
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ
 Карактеристике додатних задатака
Виши нивои
према
Блумовој
таксономији
Интеракција са
вршњацима
Менторство
учитеља
Добијање
оцене –
додатна
мотивација
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ
 Увид у постигнућа
 Сваки ученик је имао увид у своје
напредовање, уз повратну информацију
учитеља.
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ
 ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ!
1.
• Сви ученици су задатке поново решавали од
својих кућа (чак и они што су их одлично
урадили)!
2.
• Додатни задаци нису били обавезни, али су
сви приступили њиховој изради!
3.
• На каснијем контролном задатку ученици су
били много успешнији него раније!
МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ
 Утисци ученика
MY STUDENTS FROM LITTLE VILLAGE ARE
GLOBAL CITIZENS
 Пројекат је започет школске 2009/2010. године
 Циљ пројекта: Припрема ученика из малог села да упознају
свет који их окружује и омогући им да постану пуноправни
грађани великог, “глобалног” села кроз низ наставних
активности изведених комбинацијом метода вршњачког
учења, пројектне наставе, електронског учења и
амбијенталне наставе.
Локално
(упознавање
сопствене
средине: говора,
обичаја,
занимања)
Регионално
(отривање и
прихватање
различитости у
различитим
крајевима земље и
на релацији село-
град)
Глобално
(истраживање
удаљених земаља,
превазилажење
просторних
граница,
развијање свести о
савременом свету
и проналажење
свог места у њему)
MY STUDENTS FROM LITTLE VILLAGE ARE
GLOBAL CITIZENS
1. припремна активност:
Лингвистичка радионица
"Деца говоре"
(Audacity, Picture Manager,
Movie Maker)
Платформа: Wikispaces
2. припремна активност: Уз
помоћ дигиталних алата,
сећамо се старих заната
(Audacity, Picture Manager,
Movie Maker, Song Smith,
Paint, FlipSnack, Hot Potatoes,
Syrvey Monkey)
Платформа: Wikispaces
Централна активност: Уз
помоћ нета, и ми смо део
света
(Bing mape, Audacity, Snagit,
Movie Maker, Voki, Picture
Manager)
Платформа: Wordpress
My students from little village are global citizens
УЗ ПОМОЋ НЕТА, И МИ СМО ДЕО СВЕТА
 Циљ учења: развијање свести о томе да постојање
интернета и савремених ИКТ руши све просторне
границе и доноси драстичне промене у савременом
друштву. Захваљујући интернету ученици су се
упознали са удаљеним државама (становништво,
територија, главни град, привреда, знаменитости) и
представили занимања којима би, уз помоћ интернета,
желели да се баве у будућности, а која су у вези са
привредом државе коју су одабрали да упознају.
УЗ ПОМОЋ НЕТА, И МИ СМО ДЕО СВЕТА
УЗ ПОМОЋ НЕТА, И МИ СМО ДЕО СВЕТА
Тема Наставни
предмет
Активности ученика
Очување
националног
идентитета и
уграђивање у
светску културну
баштину
Природа и
друштво
 Дискусија: Изношење ставова о томе шта значи бити припадник
једног народа и једне државе
 Индивидуални рад ученика: претраживање интернета ради
упознавања других држава и народа-проналажења информација
о одређеној држави (по избору ученика): становништво, главни
град, привреда, знаменитости
 Индивидуални рад ученика: коришћење Бинг мапа ради
виртуелног обиласка жељеног града одабране државе, креирање
видео и аудио-записа (Бинг мапе, Audacity, Snagit)
Креирамо, стварамо Од играчке до
рачунара
 Kреирање филма o виртуелним путовањима (Movie Maker)
Говорна вежба: Кад
порастем бићу...
Српски језик  Индивидуални рад ученика: креирање аватара и снимање аудио-
записа на тему Кад порастем бићу (Voki, Audacity)
Цртамо линијама:
Дизајн необичног
производа
Ликовна
култура
 Индивидуални рад ученика: илустровање необичних производа
Ми смо деца једног
света
Час
одељењског
старешине
 Презентовање продуката рада ученика
 Гласање за најзанимљивији град и најкреативније занимање
УЗ ПОМОЋ НЕТА, И МИ СМО ДЕО СВЕТА
Филм о виртуелном
путовању
Бинг мапе + Audacity +
Movie Maker
Аудио-запис: Кад
порастем бићу
Voki + Audacity
Дизајнирање необичних
производа
Цртежи, скенирање,
Picture Manager
УЗ ПОМОЋ НЕТА, И МИ СМО ДЕО СВЕТА
1. • Аца шета улицама Чикага
2. • Анина виртуелна шетња Прагом
3. • Никола у Берну
4. • Јасминина посета Сиднеју
5. • Васа у виртуелној шетњи Берлином
6. • Сунчица у посети Пекингу
7. • Душан у Токију
8. • Милош је посетио Њу Делхи
9. • Тина у Лисабону
10.
• Дачино виртуелно путовање у Отаву
http://virtuelniputokosveta.wordpress.com/
Видео: Анина виртуелна шетња Прагом
РАСПЕВАНА УЧИОНИЦА
http://raspevanaucionica.wordpress.com/
РАСПЕВАНА УЧИОНИЦА
 Циљ пројекта: омогућавање ученицима
да лакше усвоје комплексне наставне
садржаје из различитих наставних
предмета кроз повезивање ових садржаја
са музиком.
РАСПЕВАНА УЧИОНИЦА
 Креирање “певљивих” лекција
Ученици су одабрали по једну лекцију из сваког наведеног предмета и
креирали песму. За креирање сваке песме искоришћено је по 3 часа (у 2, 3. и
4. тромесечју).
РАСПЕВАНА УЧИОНИЦА
 Организација рада
РАСПЕВАНА УЧИОНИЦА
 Активности ученика
РАСПЕВАНА УЧИОНИЦА
 Карактеристике пројекта и улога ИКТ
Видео1: Рачунске
операције
Видео 2: Врсте реченица
Видео 3: Особине
материјала
РАСПЕВАНА УЧИОНИЦА
 Након реализације
•Ученици су презентовали свој рад и покренута је музичка секција за чији
рад је заинтересован већи број ученика школе.
•Кроз овај пројекат успостављена је сарадња и са ОШ “Бата Булић” у
Петровцу. Ученици су обишли специјално одељење у овој школи и
ученике са посебним образовним потребама упознали са песмама које
су креирали.
ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР СЕЋАЊА
 Циљ пројекта: Неговање културе сећања и
општег знања путем истраживања,
селекције, креирања и чињења доступним
широкој јавности дигиталних
општеобразовних извора знања.
http://danpodan.weebly.com/
КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ
http://kreativnopisanje.pbworks.com/
КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ
 Циљ: промовисање књига путем
интернета ради развијања читалачких
навика ученика и оспособљавања за
креативно писање и развој критичког
мишљења.
 Ваннаставна активност за ученике 3-8.
разреда
 Учествовале су 4 школе из различитих
делова Србије
 ИКТ: Едмодо (друштвена мрежа за учење)
Видео: Креативно писање
И ЗА КРАЈ – МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН!
 Kids Play & Learn: Музички инструменти
 Kids Play & Learn: Колико је сати?
 Kids Play & Learn: Римске цифре
И ЈОШ МАЛО “МОБИЛНЕ” МАТЕМАТИКЕ
 Cool Math Duel

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Codeorg tr
Codeorg trCodeorg tr
Codeorg tr
 
CV_Dragan_Ilic_160320
CV_Dragan_Ilic_160320CV_Dragan_Ilic_160320
CV_Dragan_Ilic_160320
 
Ogledni cas sat koda
Ogledni cas sat kodaOgledni cas sat koda
Ogledni cas sat koda
 
Razvionica 2014 Bezbedan internet
Razvionica 2014 Bezbedan internetRazvionica 2014 Bezbedan internet
Razvionica 2014 Bezbedan internet
 
примена мудла у настави техничког и информатичког образовања2
примена мудла у настави техничког и информатичког образовања2примена мудла у настави техничког и информатичког образовања2
примена мудла у настави техничког и информатичког образовања2
 
OSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICE
OSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICEOSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICE
OSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICE
 
Uporeba IKT-a, rezultati, učinak i dokumentovanje projektnog toka.
Uporeba IKT-a, rezultati, učinak i dokumentovanje projektnog toka.Uporeba IKT-a, rezultati, učinak i dokumentovanje projektnog toka.
Uporeba IKT-a, rezultati, učinak i dokumentovanje projektnog toka.
 
Образовање за дигитално доба - Снежана Марковић
Образовање за дигитално доба - Снежана МарковићОбразовање за дигитално доба - Снежана Марковић
Образовање за дигитално доба - Снежана Марковић
 
Razvionica Bezbedan Internet 2014
Razvionica Bezbedan Internet 2014Razvionica Bezbedan Internet 2014
Razvionica Bezbedan Internet 2014
 
Bratislav filipovic, bojan grujic Korelacija prenosne interaktivne table fbiw...
Bratislav filipovic, bojan grujic Korelacija prenosne interaktivne table fbiw...Bratislav filipovic, bojan grujic Korelacija prenosne interaktivne table fbiw...
Bratislav filipovic, bojan grujic Korelacija prenosne interaktivne table fbiw...
 
Epismen4pi
Epismen4piEpismen4pi
Epismen4pi
 
Mobilne aplikacije u vanučioničkog nastavi
Mobilne aplikacije u vanučioničkog nastaviMobilne aplikacije u vanučioničkog nastavi
Mobilne aplikacije u vanučioničkog nastavi
 
Kako na-najbolji-nacin-iskoristiti-digitalne-tehnologije-za-igru-i-ucenje
Kako na-najbolji-nacin-iskoristiti-digitalne-tehnologije-za-igru-i-ucenjeKako na-najbolji-nacin-iskoristiti-digitalne-tehnologije-za-igru-i-ucenje
Kako na-najbolji-nacin-iskoristiti-digitalne-tehnologije-za-igru-i-ucenje
 
IKT NPP 150124 13 - IKT u srednjim privatnim školama - Bojana Satarić
IKT NPP 150124 13 - IKT u srednjim privatnim školama - Bojana SatarićIKT NPP 150124 13 - IKT u srednjim privatnim školama - Bojana Satarić
IKT NPP 150124 13 - IKT u srednjim privatnim školama - Bojana Satarić
 
PDIS pismo podrske 2016-03-24
PDIS pismo podrske 2016-03-24PDIS pismo podrske 2016-03-24
PDIS pismo podrske 2016-03-24
 
18 pitanja
18 pitanja18 pitanja
18 pitanja
 
OSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICE
OSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICEOSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICE
OSNOVNI POJMOVI I TERMINOLOSKE ODREDNICE
 
Основни појмови и терминолошке одреднице
Основни појмови и терминолошке одредницеОсновни појмови и терминолошке одреднице
Основни појмови и терминолошке одреднице
 
Sandra prezentacija
Sandra prezentacijaSandra prezentacija
Sandra prezentacija
 

Similar to Трибина "ИКТ у настави" - Славица Гомилановић

Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"
Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"
Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"
nerconja
 
Učionica u ogledalu
Učionica u ogledaluUčionica u ogledalu
Učionica u ogledalu
Nastavnici
 

Similar to Трибина "ИКТ у настави" - Славица Гомилановић (20)

Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"
Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"
Prezentacija Projektne nastave "Kada upoznas zavoleces svoj zavicaj"
 
KA1_etwinning_limmil
KA1_etwinning_limmilKA1_etwinning_limmil
KA1_etwinning_limmil
 
Life Is Math, Math Is Life
Life Is Math, Math Is LifeLife Is Math, Math Is Life
Life Is Math, Math Is Life
 
Life is Math, Math is Life
Life is Math, Math is LifeLife is Math, Math is Life
Life is Math, Math is Life
 
eTwinning - povezivanje, saradnja i napredovanje kroz projekte integrisane u ...
eTwinning - povezivanje, saradnja i napredovanje kroz projekte integrisane u ...eTwinning - povezivanje, saradnja i napredovanje kroz projekte integrisane u ...
eTwinning - povezivanje, saradnja i napredovanje kroz projekte integrisane u ...
 
ICTeachers - Slavica Gomilanović - Seoskim sokacima, gradskim bulevarima
ICTeachers - Slavica Gomilanović - Seoskim sokacima, gradskim bulevarimaICTeachers - Slavica Gomilanović - Seoskim sokacima, gradskim bulevarima
ICTeachers - Slavica Gomilanović - Seoskim sokacima, gradskim bulevarima
 
Kako izgleda dobar etw projekat
Kako izgleda dobar etw projekatKako izgleda dobar etw projekat
Kako izgleda dobar etw projekat
 
Трибина "ИКТ у настави" - мр Данијела Шћепановић
Трибина "ИКТ у настави" - мр Данијела Шћепановић Трибина "ИКТ у настави" - мр Данијела Шћепановић
Трибина "ИКТ у настави" - мр Данијела Шћепановић
 
eTwinning - Projekat kroz prizmu kriterijuma za Oznaku kvaliteta
eTwinning - Projekat kroz prizmu kriterijuma za Oznaku kvalitetaeTwinning - Projekat kroz prizmu kriterijuma za Oznaku kvaliteta
eTwinning - Projekat kroz prizmu kriterijuma za Oznaku kvaliteta
 
Matematikom kroz Evropu
Matematikom kroz EvropuMatematikom kroz Evropu
Matematikom kroz Evropu
 
Kad upoznas - zavoleces!
Kad upoznas - zavoleces!Kad upoznas - zavoleces!
Kad upoznas - zavoleces!
 
Projektna nastava "Moj bicikl"
Projektna nastava "Moj bicikl"Projektna nastava "Moj bicikl"
Projektna nastava "Moj bicikl"
 
Učionica u ogledalu
Učionica u ogledaluUčionica u ogledalu
Učionica u ogledalu
 
Primena Veb2.0 alata kao motivaciono i nastavno sredstvo u izgradnji funkcion...
Primena Veb2.0 alata kao motivaciono i nastavno sredstvo u izgradnji funkcion...Primena Veb2.0 alata kao motivaciono i nastavno sredstvo u izgradnji funkcion...
Primena Veb2.0 alata kao motivaciono i nastavno sredstvo u izgradnji funkcion...
 
T.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdf
T.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdfT.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdf
T.Tomic_Digitalni resursi za karijerno informisanje ucenika.pdf
 
икт у настави едука промоције
икт у настави едука промоцијеикт у настави едука промоције
икт у настави едука промоције
 
Дани породице у Првој техничкој школи 2021
Дани породице у Првој техничкој школи 2021Дани породице у Првој техничкој школи 2021
Дани породице у Првој техничкој школи 2021
 
Ppt metode i tehnike ucenja
Ppt metode i tehnike ucenjaPpt metode i tehnike ucenja
Ppt metode i tehnike ucenja
 
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdfO.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
O.Stosic_Izaberi mudro svoju karijeru.pdf
 
Life Is Math, Math Is Life nove tehnologije
Life Is Math, Math Is Life nove tehnologijeLife Is Math, Math Is Life nove tehnologije
Life Is Math, Math Is Life nove tehnologije
 

More from Библиотека Школа Чента

Гордана Вујисић: Улога Одељења за борбу против високотехнолошког криминала у ...
Гордана Вујисић: Улога Одељења за борбу против високотехнолошког криминала у ...Гордана Вујисић: Улога Одељења за борбу против високотехнолошког криминала у ...
Гордана Вујисић: Улога Одељења за борбу против високотехнолошког криминала у ...
Библиотека Школа Чента
 
Катарина Милановић: Сигурност деце на интернету
Катарина Милановић: Сигурност деце на интернетуКатарина Милановић: Сигурност деце на интернету
Катарина Милановић: Сигурност деце на интернету
Библиотека Школа Чента
 
Биљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењу
Биљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењуБиљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењу
Биљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењу
Библиотека Школа Чента
 
Понуда књига издавачке куће Змај из Новог Сада
Понуда књига издавачке куће Змај из Новог СадаПонуда књига издавачке куће Змај из Новог Сада
Понуда књига издавачке куће Змај из Новог Сада
Библиотека Школа Чента
 
Питања којима се подстиче исказивање утисака о прочитаном
Питања којима се подстиче исказивање утисака о прочитаномПитања којима се подстиче исказивање утисака о прочитаном
Питања којима се подстиче исказивање утисака о прочитаном
Библиотека Школа Чента
 

More from Библиотека Школа Чента (15)

Не тако, него овако
Не тако, него овакоНе тако, него овако
Не тако, него овако
 
Из историје људских глупости: рат против књига
Из историје људских глупости: рат против књигаИз историје људских глупости: рат против књига
Из историје људских глупости: рат против књига
 
Стрипови у библиотеци
Стрипови у библиотециСтрипови у библиотеци
Стрипови у библиотеци
 
Списак стрипова добијених на поклон
Списак стрипова добијених на поклонСписак стрипова добијених на поклон
Списак стрипова добијених на поклон
 
Каталог Издавачке куће "Весели четвртак"
Каталог Издавачке куће "Весели четвртак"Каталог Издавачке куће "Весели четвртак"
Каталог Издавачке куће "Весели четвртак"
 
Гордана Вујисић: Улога Одељења за борбу против високотехнолошког криминала у ...
Гордана Вујисић: Улога Одељења за борбу против високотехнолошког криминала у ...Гордана Вујисић: Улога Одељења за борбу против високотехнолошког криминала у ...
Гордана Вујисић: Улога Одељења за борбу против високотехнолошког криминала у ...
 
Катарина Милановић: Сигурност деце на интернету
Катарина Милановић: Сигурност деце на интернетуКатарина Милановић: Сигурност деце на интернету
Катарина Милановић: Сигурност деце на интернету
 
Биљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењу
Биљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењуБиљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењу
Биљана Лајовић: Превенција насиља - безбедност деце у школи и окружењу
 
Нове књиге - 04.12.2014.
Нове књиге - 04.12.2014.Нове књиге - 04.12.2014.
Нове књиге - 04.12.2014.
 
Нове књиге - 02.12.2014.
Нове књиге - 02.12.2014.Нове књиге - 02.12.2014.
Нове књиге - 02.12.2014.
 
Понуда књига издавачке куће Змај из Новог Сада
Понуда књига издавачке куће Змај из Новог СадаПонуда књига издавачке куће Змај из Новог Сада
Понуда књига издавачке куће Змај из Новог Сада
 
Приручници из библиотеке
Приручници из библиотеке Приручници из библиотеке
Приручници из библиотеке
 
Kњиге добијене на поклон од донатора др Стевана Дожића
Kњиге добијене на поклон од донатора др Стевана ДожићаKњиге добијене на поклон од донатора др Стевана Дожића
Kњиге добијене на поклон од донатора др Стевана Дожића
 
Питања којима се подстиче исказивање утисака о прочитаном
Питања којима се подстиче исказивање утисака о прочитаномПитања којима се подстиче исказивање утисака о прочитаном
Питања којима се подстиче исказивање утисака о прочитаном
 
Читалачка значка
Читалачка значкаЧиталачка значка
Читалачка значка
 

Трибина "ИКТ у настави" - Славица Гомилановић

 • 1. САВРЕМЕНЕ ОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – ИКТ У НАСТАВИ УЗ ПОМОЋ НЕТА, И МИ СМО ДЕО СВЕТА (ИКТ у наставним и ваннаставним активностима) – професионална искуства у примени икт у настави Славица Гомилановић ОШ “Ђура Јакшић” Орешковица slavica.gomilanovic@gmail.com
 • 2. ИКТ НИЈЕ БАУК!  ИКТ су само помоћно средство у реализацији наставе  ИКТ су само средство којим успешније долазимо до циља  ИКТ су подређене, не надређене  Старе познате методе + савремена ИКТ = пун погодак!
 • 3. ИКТ ДА, АЛИ НЕ ПО СВАКУ ЦЕНУ!  Образовна технологија има смисла само ако у комбинацији са дидактичким знањима тај однос износи 10% наспрам 90% у корист дидактике. (Ники Хокли)
 • 4. УВОД У ИКТ – ЈЕДНОСТАВНИ ПРИМЕРИ  Навођење кључних речи као подсетник за учење  Кратко обнављање наставних садржаја на почетку часа  Прављење резимеа на крају часа  Алат: Wordle  Наставна једница: Саобраћај, 2. разред
 • 5. УВОД У ИКТ – ЈЕДНОСТАВНИ ПРИМЕРИ  Изношење утисака о часу  Олуја идеја  Кратке асоцијације на одређену тему  Алат: Lino it  Наставна јединица: Разломци, 4. разред
 • 6. УВОД У ИКТ – ЈЕДНОСТАВНИ ПРИМЕРИ  Мотивисање ученика на почетку часа  Провера усвојености наставних садржаја  Алат: Hot Potatoes  Наставна јединица: Жива и нежива природа, 2. разред
 • 7. УВОД У ИКТ – ЈЕДНОСТАВНИ ПРИМЕРИ  Учење засновано на игри  Склапањем делова, ученици откривају целину која представља наставни садржај, поруку...  Алат: Jigsaw Planet  Пројекат о безбедности деце на интернету
 • 8. УВОД У ИКТ – ЈЕДНОСТАВНИ ПРИМЕРИ  Подстицање развоја говора  Богаћење речника  Ослобађање “страха од јавног наступа”  Алат: Voki  Наставна јединица: Шта се догоди ако нисмо пажљиви, 1. разред
 • 9. МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ  Уочавање проблема
 • 10. МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ  Предлог решења
 • 11. МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ  Зашто Мудл? • Нуди широк спектар могућности • Омогућава креирање подстицајног окружења за учење • Омогућава ученицима да прате властити напредак • Омогућава самостално и вршњачко учење
 • 12. МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ  Изглед окружења за учење
 • 13. МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ  Поступност • Игрица ради обезбеђивања мотивације Увод • Самостални рад на практичним задацима Проучавање лекције • Утврђивање градива кроз коришћење виших облика мишљења Осмишљавање задатака • Увежбавање кроз интеракцију са вршњацима Вршњачко учење
 • 14. МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ  Увод – едукативна игрица http://www.primarygames.com/fractions/question1.htm.  Ученици су успешно решили игрицу  Појачана је мотивација и обезбеђена пажња за наредну активност
 • 15. МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ  Лекција: Разломци у стрипу Ученици решавају задатак, уписују решење и након тога прелазе на наредни задатак.
 • 16. МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ  Карактеристике лекције Постављена је у виду полупрограмираног материјала за учење Састојала се од 10 задатака у стрипу, додатног упутства (питања) и простора за уписивање одговора Задаци су креирани помоћу алата Toon Doo Ученици су имали право на 3 покушаја, пре него што пређу на наредни задатак Коначна оцена чинила је просек постигнутих поена
 • 17. МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ  Карактеристике лекције Постављена је у виду полупрограмираног материјала за учење Састојала се од 10 задатака у стрипу, додатног упутства (питања) и простора за уписивање одговора Задаци су креирани помоћу алата Toon Doo Ученици су имали право на 3 покушаја, пре него што пређу на наредни задатак Коначна оцена чинила је просек постигнутих поена
 • 18. МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ КО НАПРАВИ ПАЛАЧИНКЕ ПО ОВОМ РЕЦЕПТУ – ДОБИЈА НАГРАДУ!  http://www.toondoo.com/toonbooks/382118  Преглед задатака
 • 19. МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ  Додатне погодности за ученике Брза и стална повратна информација Могућност проучавања лекције од куће Крајња оцена – просек рада у школи и од куће
 • 20. МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ  Форум: додатни (необавезни задатак)
 • 21. МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ  Карактеристике додатних задатака Виши нивои према Блумовој таксономији Интеракција са вршњацима Менторство учитеља Добијање оцене – додатна мотивација
 • 22. МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ  Увид у постигнућа  Сваки ученик је имао увид у своје напредовање, уз повратну информацију учитеља.
 • 23. МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ  ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ! 1. • Сви ученици су задатке поново решавали од својих кућа (чак и они што су их одлично урадили)! 2. • Додатни задаци нису били обавезни, али су сви приступили њиховој изради! 3. • На каснијем контролном задатку ученици су били много успешнији него раније!
 • 24. МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ У МУДЛУ  Утисци ученика
 • 25. MY STUDENTS FROM LITTLE VILLAGE ARE GLOBAL CITIZENS  Пројекат је започет школске 2009/2010. године  Циљ пројекта: Припрема ученика из малог села да упознају свет који их окружује и омогући им да постану пуноправни грађани великог, “глобалног” села кроз низ наставних активности изведених комбинацијом метода вршњачког учења, пројектне наставе, електронског учења и амбијенталне наставе. Локално (упознавање сопствене средине: говора, обичаја, занимања) Регионално (отривање и прихватање различитости у различитим крајевима земље и на релацији село- град) Глобално (истраживање удаљених земаља, превазилажење просторних граница, развијање свести о савременом свету и проналажење свог места у њему)
 • 26. MY STUDENTS FROM LITTLE VILLAGE ARE GLOBAL CITIZENS 1. припремна активност: Лингвистичка радионица "Деца говоре" (Audacity, Picture Manager, Movie Maker) Платформа: Wikispaces 2. припремна активност: Уз помоћ дигиталних алата, сећамо се старих заната (Audacity, Picture Manager, Movie Maker, Song Smith, Paint, FlipSnack, Hot Potatoes, Syrvey Monkey) Платформа: Wikispaces Централна активност: Уз помоћ нета, и ми смо део света (Bing mape, Audacity, Snagit, Movie Maker, Voki, Picture Manager) Платформа: Wordpress My students from little village are global citizens
 • 27. УЗ ПОМОЋ НЕТА, И МИ СМО ДЕО СВЕТА  Циљ учења: развијање свести о томе да постојање интернета и савремених ИКТ руши све просторне границе и доноси драстичне промене у савременом друштву. Захваљујући интернету ученици су се упознали са удаљеним државама (становништво, територија, главни град, привреда, знаменитости) и представили занимања којима би, уз помоћ интернета, желели да се баве у будућности, а која су у вези са привредом државе коју су одабрали да упознају.
 • 28. УЗ ПОМОЋ НЕТА, И МИ СМО ДЕО СВЕТА
 • 29. УЗ ПОМОЋ НЕТА, И МИ СМО ДЕО СВЕТА Тема Наставни предмет Активности ученика Очување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину Природа и друштво  Дискусија: Изношење ставова о томе шта значи бити припадник једног народа и једне државе  Индивидуални рад ученика: претраживање интернета ради упознавања других држава и народа-проналажења информација о одређеној држави (по избору ученика): становништво, главни град, привреда, знаменитости  Индивидуални рад ученика: коришћење Бинг мапа ради виртуелног обиласка жељеног града одабране државе, креирање видео и аудио-записа (Бинг мапе, Audacity, Snagit) Креирамо, стварамо Од играчке до рачунара  Kреирање филма o виртуелним путовањима (Movie Maker) Говорна вежба: Кад порастем бићу... Српски језик  Индивидуални рад ученика: креирање аватара и снимање аудио- записа на тему Кад порастем бићу (Voki, Audacity) Цртамо линијама: Дизајн необичног производа Ликовна култура  Индивидуални рад ученика: илустровање необичних производа Ми смо деца једног света Час одељењског старешине  Презентовање продуката рада ученика  Гласање за најзанимљивији град и најкреативније занимање
 • 30. УЗ ПОМОЋ НЕТА, И МИ СМО ДЕО СВЕТА Филм о виртуелном путовању Бинг мапе + Audacity + Movie Maker Аудио-запис: Кад порастем бићу Voki + Audacity Дизајнирање необичних производа Цртежи, скенирање, Picture Manager
 • 31. УЗ ПОМОЋ НЕТА, И МИ СМО ДЕО СВЕТА 1. • Аца шета улицама Чикага 2. • Анина виртуелна шетња Прагом 3. • Никола у Берну 4. • Јасминина посета Сиднеју 5. • Васа у виртуелној шетњи Берлином 6. • Сунчица у посети Пекингу 7. • Душан у Токију 8. • Милош је посетио Њу Делхи 9. • Тина у Лисабону 10. • Дачино виртуелно путовање у Отаву http://virtuelniputokosveta.wordpress.com/ Видео: Анина виртуелна шетња Прагом
 • 33. РАСПЕВАНА УЧИОНИЦА  Циљ пројекта: омогућавање ученицима да лакше усвоје комплексне наставне садржаје из различитих наставних предмета кроз повезивање ових садржаја са музиком.
 • 34. РАСПЕВАНА УЧИОНИЦА  Креирање “певљивих” лекција Ученици су одабрали по једну лекцију из сваког наведеног предмета и креирали песму. За креирање сваке песме искоришћено је по 3 часа (у 2, 3. и 4. тромесечју).
 • 37. РАСПЕВАНА УЧИОНИЦА  Карактеристике пројекта и улога ИКТ Видео1: Рачунске операције Видео 2: Врсте реченица Видео 3: Особине материјала
 • 38. РАСПЕВАНА УЧИОНИЦА  Након реализације •Ученици су презентовали свој рад и покренута је музичка секција за чији рад је заинтересован већи број ученика школе. •Кроз овај пројекат успостављена је сарадња и са ОШ “Бата Булић” у Петровцу. Ученици су обишли специјално одељење у овој школи и ученике са посебним образовним потребама упознали са песмама које су креирали.
 • 39. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР СЕЋАЊА  Циљ пројекта: Неговање културе сећања и општег знања путем истраживања, селекције, креирања и чињења доступним широкој јавности дигиталних општеобразовних извора знања. http://danpodan.weebly.com/
 • 41. КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ  Циљ: промовисање књига путем интернета ради развијања читалачких навика ученика и оспособљавања за креативно писање и развој критичког мишљења.  Ваннаставна активност за ученике 3-8. разреда  Учествовале су 4 школе из различитих делова Србије  ИКТ: Едмодо (друштвена мрежа за учење) Видео: Креативно писање
 • 42. И ЗА КРАЈ – МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН!  Kids Play & Learn: Музички инструменти
 • 43.  Kids Play & Learn: Колико је сати?
 • 44.  Kids Play & Learn: Римске цифре
 • 45. И ЈОШ МАЛО “МОБИЛНЕ” МАТЕМАТИКЕ  Cool Math Duel