IG_seminar za nastavnike

1,213 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IG_seminar za nastavnike

 1. 1. У познавање наставника биологије у средњим и основним школама са концептом виртуелне лабораторије и интерактивне наставе путем едукативних софтвера Доц . др Ивана Гађански Сарадник Марина Станић http://dunpseminar.weebly.com/
 2. 2. Увод <ul><li>Дефиниције основних појмова: </li></ul><ul><ul><li>Интерактивна настава </li></ul></ul><ul><ul><li>Едукативни софтвер </li></ul></ul><ul><ul><li>Т уторијал </li></ul></ul><ul><ul><li>Вебинар </li></ul></ul><ul><ul><li>Виртуелна лабораторија </li></ul></ul><ul><ul><li>Courseware </li></ul></ul><ul><ul><li>Е dutainment </li></ul></ul><ul><ul><li>Мултимедија </li></ul></ul><ul><li>Примери софтвера и осталих помагала у вези са </li></ul><ul><li>наставом биологије у основним и сред њим школама </li></ul><ul><li>Подела у радне групе </li></ul>
 3. 3. Дефиниције I <ul><li>Интерактивна настава – начин наставе при којем се користи двосмерни процес предавања у којем предавач модификује свој приступ у односу на одговоре које добија од ученика тј. у односу на различите начине учења/схватања својих ученика </li></ul><ul><li>Едукативни = образовни софтвер – компјутерски софтвер (група програма) намењен учењу (као алат/помагало у предавању или у процесу самосталног учења) </li></ul><ul><ul><ul><li>Софтвери за учионице (енг. classroom management software ) – Софтвери који се могу пројектовати на велике табле пред целим разредом, при чему се могу симултано покренути и на умреженим компјутерима на којима ученици раде појединачно </li></ul></ul></ul>
 4. 4. <ul><ul><li>Т уторијал – један од алата/помагала за трансфер знања, користи се у процесу учења. Представља интерактивнији вид наставе у односу на коришћење књига или класичних предавања. Обично се прво обрађује демонстрациони пример, а онда се задају одређени задаци које треба извршити по том примеру. Компјутерски туторијали су видео или аудио фајлови, у којима се дају инструкције „корак-по-корак“ како треба извршити задатак. </li></ul></ul><ul><ul><li>Вебинар (енг. web -based + sem inar ) – предавање тј.семинар који се изводи путем интернета – добар начин за континуирану едукацију наставника </li></ul></ul><ul><ul><li>Виртуелна лабораторија – компјутерска симулација извођења практичних експеримената. Заснива се на интерактивном мултимедијалном програмском језику – JAVA и интернету </li></ul></ul>Дефиниције II
 5. 5. <ul><li>Courseware = К у рсвер (од речи курс енг. course и софтвер software ) – комплет едукативног материјала који се добија као додатак уз образовни софтвер (најчешће су то веб-странице, на којима се могу наћи допуне или иновације за дати софтвер) </li></ul><ul><li>Е dutainment (o д речи образовање енг. Education и забава entertainment ) – У ширем смислу, означава производ који представља комбинацију компјутерске игре и едукативног софтвера. У ужем смислу, означава едукативни софтвер чија је примарна сврха да забави, али може се користити и у едукацији. Овакви софтвери се претежно користе у нижим разредима основне школе </li></ul><ul><li>Мултимедија – појам се односи на интеграцију различитих метода презентовања: текстуално, графички, аудио, видео итд. </li></ul>Дефиниције III
 6. 6. Укратко о интерактивној настави <ul><li>Ради се о учењу у социјалној интеракцији где се основни трансфер знања и искуства обавља путем социјалних контаката, за разлику од индивидуалног учења, где се интеракција остварује првенствено на релацији ученик – градиво или ученик – медиј, односно извор информације или сазнања </li></ul><ul><li>Код интерактивног учења се ради о социјалној акцији у којој се учење одвија организовано или спонтано, а као исход има релативно перманентне промене у размишљању, емоцијама и понашању </li></ul><ul><li>Интерактивно учење компензује низ недостатака традиционалне школе. Оно није алтернатива, већ допуна фронталном раду, 45-минутним предавањима пред разредом и другим обрасцима традиционалне наставе </li></ul>Више информација : http://www.kreativnaskola.rs/ & http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/active-learning-yug-ser-srb-t03.pdf
 7. 7. Едукативни софтвер I <ul><li>Компјутерски образовни програми тј. Едукативни софтвери (ЕС) комбинују вербалне/појмовне и аудио-визуелне информације </li></ul><ul><li>На тај начин омогућују сложен и реалности близак приступ суочавања с различитим захтевима учења - чак и апстрактна питања и појмови се могу конкретизовати путем ЕС </li></ul><ul><li>ЕС има за циљ да помогне ученицима у коришћењу компјутера и да повећа квалитет наставе и учења </li></ul><ul><li>Као што је то случај и са другим училима, ЕС није сам себи циљ, и може оправдати своје постојање само у односу на потенцијал да омогући боље учење и резултате учења тиме што обезбеђује учење као доживљај који има више смисла </li></ul>Извор података за овај текст: http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/curr_framework-pogl08-yug-kos-srb-t06.pdf
 8. 8. Едукативни софтвер II <ul><li>ЕС такође треба да помогне ученицима да схвате значај сложености људске комуникације, значај добре организације свог времена, значај еколошког коришћења нових технологија. </li></ul><ul><li>Наставници, родитељи и ученици треба да обрате пажњу на могуће ризике који постоје приликом коришћења образовног софтвера, као што су минимална социјална интеракција и недовољна кооперативност у учењу. </li></ul><ul><li>Коришћење рачунара и образовног софтвера ради квалитетнијег учења и наставе треба комбиновати с коришћењем других наставних помагала и учила како би се избегло пасивно учење и &quot;зависност&quot; од рачунара. </li></ul>Извор података за овај текст: http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/curr_framework-pogl08-yug-kos-srb-t06.pdf
 9. 9. Едукативни софтвер III <ul><li>Предност ЕС је и то што се експеримент, пример, лекција, могу неограничено пута понављати, што даје више могућности да сам ученик уочи грешку, као и да је сам исправи </li></ul><ul><li>Такође, применом ЕС се постиже да се ученици фокусирају на сам принцип или механизам који треба схватити у датом експерименту </li></ul><ul><li>Путем ЕС-а, сви ученици подједнако имају приступ информацијама, без обзира да ли технички боље или лошије умеју да изведу сам експеримент </li></ul><ul><li>Али, управо да би се ученици и технички увежбали за извођење самосталних експеримената, ЕС не треба да буде једини начин наставе. </li></ul>
 10. 10. Едукативни софтвери и хуманији приступ = ЕС као алтернатива <ul><li>Коришћењем ЕС се смањује потреба за експериментима на огледним животињама тј. обезбеђује се хуманији приступ </li></ul><ul><li>Које су н e ж e љ e н e п o сл e диц e in v ivo (уживо) o гледа које изводе студенти / ученици ?  </li></ul><ul><ul><li>Ствара се погрешан однос према вредности живота животиња и доводи до емоционалне десензибилизације ученика / студената ( будућих научника ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Брутализација ученика / студената и храбрење у усвајању погрешног става да су животиње несвесна бића код којих бол и патња не представљају емоционално искуство </li></ul></ul><ul><ul><li>Ремети се еколошка равнотежа локалних екосистема изловљавањем животиња </li></ul></ul>
 11. 11. Шта је то алтернатива? <ul><li>Алтернатива је појам који , између осталог , подразумева замену живих животиња у in vivo огледима . </li></ul><ul><li>Алтернативе у едукацији чине многобројне методе које студенту у потпуности објашњавају дату материју а искључују усмрћивање животиња . </li></ul><ul><li>То су најчешће програми смештени на ЦД - у , видео записи , физички модели и разни апарати и др . </li></ul><ul><li>Ове методе пружају студенту / ученику све неопходне информације а рад чине занимљивијим и ефикаснијим . </li></ul><ul><li>Студент / ученик активно учествује у експерименту ( ако ради на неком програму или моделу ) и може га поновити онолико пута колико то жели . </li></ul>
 12. 12. Које су предности алтернатива ? <ul><li>Етичке - студенти не одузимају живот ; </li></ul><ul><li>Образовне - оглед могу поновити онолико пута колико то желе и могу сами креирати оглед ; </li></ul><ul><li>Естетске - нема крви , ни сцена патњи ; </li></ul><ul><li>Професионалне - млади научници , асистенти могу да увежбавају бројне технике, а да не убијају велики број животиња ; </li></ul><ul><li>Економске - један ЦД нпр . може да замени више од 100 животиња по генерацији студената ; </li></ul><ul><li>Безбедоносне - не може доћи до повреда приликом баратања са инструментима и животињама . </li></ul>
 13. 13. Није промоција ове организације, већ представљање још једног пункта где се могу добити софтвери који се могу користити у настави Веб-сајт: http://www.orca.rs/ Контакт особа: [email_address] У сарадњи су са међународним организацијама за алтернативе
 14. 14. http://www.interniche.org/ Књига са списком добрих образовних софтвера који се могу користити у настави: књигу можете добити на семинару, у папирној или електронској форми Могуће је аплицирати за пројекте, при чему би ова организација донирала софтвере и слично
 15. 15. На шта треба обратити пажњу <ul><li>Ауторска права!! </li></ul><ul><li>Министарство просвете Републике Србије за сваки издат софтверски пакет тражи мишљење Завода за ун a пређење образовања . Н a основу стручних анализа , изд a је се препорука за коришћење ових помоћних пр o грама у наст a ви </li></ul><ul><li>Требало би имати у виду да при самоиницијативном избору учила не дође до повреда ауторских прав a и неовлашћеног коришћења програма </li></ul><ul><li>Ако преузимате са интернета користите само софтвере који су означени као open source или f reeware (бесплатни и тзв.слободни софтвери) или купите лиценцу за коришћење </li></ul><ul><li>У настави немојте користити crack -оване верзије софтвера !!! </li></ul>
 16. 16. Линукс софтвери I <ul><li>Линукс је оперативни систем који је познат по томе што заступа тзв. free and open source software (бесплатне софтвере са слободним приступом). </li></ul><ul><li>Постоји велики број едукативних Линукс ( Linux ) дистрибуција које су прилагођене различитим научним дисциплинама </li></ul><ul><li>Постоји пројекат који је за сада прихватило неколико школа у Србији и који предвиђа коришћење , дистрибуцију и афирмацију слободног софтвера у образовању (одговорна особа Ведран Вучић , председник управног одбора Линукс центра - имејл адреса: [email_address] ) </li></ul><ul><li>Више информација на http://gnulinuxcentar.org/index.php?lang=sr </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Велики број линукс програма долази са вишејезичком подршком и преводом на српски језик . Води се рачуна и о ученицима са посебним потребама па постоје посебно припремљени програми за слепе и децу са оштећеним слухом . </li></ul><ul><li>Коришћење лајв (енг. live ) дистрибуција које се не морају инсталирати на хард диск , већ се покрећу са ЦД - РОМ - а или УСБ - а омогућава професорима и ученицима да код куће добију услове као и на часу ( у учионици ) и да размењују предавања </li></ul><ul><li>Не мора се користити искључиво Линукс окружење, јер постоје и WinOSS – мултиплатформски ЦД који ради и под Линуксом и под Виндоузом ( Windows ) </li></ul>Линукс софтвери II
 18. 18. Примери софтвера базираних на линуксу <ul><li>Vigyaan је дистрибуција са великим бројем програма и алатки специјализованих за биологију и хемију. Ту су алатке за графички приказ протеина, биомолекуларну визуелизацију (са сликама у високој резолуцији) и различите анимације: http://www.vigyaancd.org/bio.html </li></ul><ul><li>Xplora – форум намењен едукаторима на коме се могу наћи различити линукс софтвери, онлајн курсеви и упутства за наставнике: www.xplora.org </li></ul><ul><li>Edubuntu је посебан оперативни систем (заснован на линукс-базираном Ubuntu оперативном систему) посебно намењен коришћењу у едукацији. Покрива широк дијапазон (од нижих разреда основне школе све до средње школе), са упутствима за наставнике: http://edubuntu.org/ </li></ul>
 19. 19. Савети у вези са линукс софтверима <ul><li>графи ч ки интерфејси су преведени на српски језик тако да само треба укљу ч ити да се појави тај превод и он ћ е се појавити. Наравно, нек е додатн е софтвер е увек треба превести, али то није посебно те ш ка процедура тако да ч ак само прево ђ ење мо ж е бити једна од активности у раду са децом и колегама у ш колама. </li></ul><ul><li>Софтвери у оперативном систему Лину кс су ра ђ ени оби ч но према захтевима лабораторија или појединих активности које су ра ђ ене у ш колама или универзитетима. </li></ul><ul><li>Није циљ тих софтвера да покрију све наставне целине у свим ш колама него да помогну у неким ина ч е те ш ким, наставним целинама . О ни могу посебно имати примену у ситуацијама када у ч еницима требају додатне илустрације на ту тему. </li></ul>
 20. 20. ATutor http://www.atutor.ca/ <ul><li>ATutor је бесплатни софтвер односно тзв. learning content management system у којем с e могу наменски креирати курсеви </li></ul><ul><li>Едукатори могу сами да припреме и редистрибуирају садржај курса, могу да у такав курс “увезу” и садржај припремљен на други начин </li></ul><ul><li>Такви курсеви се могу одржавати преко интернета </li></ul><ul><li>Постоји детаљни приручник за коришћење, на српском језику </li></ul><ul><li>на адреси: </li></ul><ul><li>http://www.gnulinuxcentar.org/atutor-uputstvo-srpski.pdf </li></ul>
 21. 21. Т уторијал – примери 1 <ul><li>http://www.uni-greifswald.de/~immuteach/index.html </li></ul>
 22. 22. <ul><li>http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objID =BIO905 </li></ul>Т уторијал – примери 2 Веб сајтови са листама туторијала: http://www.biochemweb.org/general.shtml Одличан сајт за туторијале и виртуелне лабораторије: http://www.hhmi.org/biointeractive/
 23. 23. Вебинари - примери <ul><li>Примери са сајта часописа Science : </li></ul><ul><li>http://www.sciencemag.org/webinar/ http://www.sciencemag.org/multimedia/video/seminars/ </li></ul><ul><li>Можете се уписати на листу за обавештења о новим семинарима: </li></ul><ul><li>http:// php.aaas.org/media_promo/form/indv_register.php </li></ul><ul><li>Примери: </li></ul><ul><li>http://science.cnpg.com/lsca/webinar/sabetischaffner/20060626/ </li></ul><ul><li>Обично је потребно регистровати се, али је најчешће бесплатно </li></ul>
 24. 24. <ul><li>http://www.visualhistology.com/index.html </li></ul><ul><li>http://www.imaios.com/en/e-Anatomy </li></ul>Виртуелни атласи - примери Веб-сајтови са листама виртуелних атласа и упутстава за виртуелне дисекције http://www.academicinfo.net/biologydissect.html https://www.msu.edu/course/cep/816/wallacespring02/dissection.htm Користите интернет претраживаче (Google, Yahoo) , али пазите да квалитет изабраног буде задовољавајући
 25. 25. Виртуелна лабораторија <ul><li>Самосталан рад - КАСНИЈЕ </li></ul><ul><li>Прегледати понуђене линкове </li></ul><ul><li>http://www.hhmi.org/biointeractive/vlabs/index.html </li></ul><ul><li>http://www.hhmi.org/biointeractive/vlabs/index.html </li></ul><ul><li>http://www.ucmp.berkeley.edu/IB181/HpageIB181.html </li></ul><ul><li>http://mlhsscience.com/biovlab.aspx </li></ul><ul><li>http://mlhsscience.com/biovlab.aspx http://bio.rutgers.edu/~gb101/virtuallabs_101.html </li></ul>
 26. 26. За самостални рад – примери софтвера на енглеском
 27. 27. Није реклама <ul><li>Постоје фирме у Србији које се баве дистрибуцијом разноврсних и квалитетних едукативних софтвера и других мултимедијалних помагала </li></ul><ul><li>Kvark Media </li></ul><ul><li>http://www.kvarkmedia.co.rs/ </li></ul><ul><li>Multisoft </li></ul><ul><li>http://www.multisoft.co.rs/ </li></ul>
 28. 28.
 29. 29. За средње школе
 30. 30. Енглески језик је постао језик науке, компјутера и интернета <ul><li>Важно је оспособити се за коришћење алата/помагала/учила на енглеском </li></ul><ul><li>Постоје софтвери за самостално учење енг.језика </li></ul><ul><li>Постоје онлајн енг-срп-енг речници: </li></ul><ul><li>http://www.metak.com/ </li></ul><ul><li>http://www.recnik.com/ </li></ul><ul><li>http://srpsko-engleski-recnik.com/ </li></ul><ul><li>http://www.ectaco.co.uk/English-Serbian-Dictionary/ </li></ul><ul><li>http://www.slavicnet.com/home/dictionaries.html </li></ul><ul><li>http://www.onlinerecnik.com/ </li></ul><ul><li>http://www.ni-kel.com/recnik/ </li></ul>
 31. 31. http://www.kvarkmedia.co.rs/
 32. 32. http://www.multisoft.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=158:eyespeak-english&catid=83:lokalizovani-programi&Itemid=150 http://www.multisoft.co.rs
 33. 33. алати/помагала/учила за интерактивну наставу на српском језику <ul><li>Практични примери </li></ul><ul><li>самостални рад по радним групама </li></ul>
 34. 34. Прегледајте софтвере: Интерактивна биологија за основну школу КВАРК МЕДИЈА
 35. 35. Упознавање са програмом: Креатор дигиталних фолија <ul><li>Креатор Фолија је рачунарски програм за прављење дигиталних фолија фолија које се могу користити на предавањима, вежбама или при самосталном раду ученика на часовима . </li></ul><ul><li>Програм је уз меније и бројна помоћна објашњења на српском језику лак за коришћење и самим почетницима . </li></ul><ul><li>Фолије које корисници креирају , или само користе на часовима , су нова , али доста ефикаснија , верзија већ познатих и коришћених провидних и преклапајућих фолија на графоскопима , уређајима који су обележили модерна предавања у другој половина XX века . </li></ul><ul><li>Данас се сличне фолије , само у дигиталној форми , креирају на рачунарима комбинацијом фотографија , илустрација , графичких симбола и текста . </li></ul>
 36. 36. Креирање фолија: http://www.youtube.com/watch?v=R7Dh0AWmvWM&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=shQFKIfdexs&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=2PXT8kaIv_U&feature=related Алати за креирање фолија: http://www.youtube.com/watch?v=MzhGOZX6rO8 http://www.youtube.com/watch?v=qGSKDnC5wjU&feature=related
 37. 37. Креатор фолија – примери и упутства http://www.youtube.com/results?search_query=kreator+folija+multisoft&search_type=&aq=f http://www.youtube.com/watch?v=kdntLvnrxTA&feature=related
 38. 38. Различита допунска помагала за интерактивну мултимедијалну наставу http://www.multisoft.co.rs/ <ul><li>Бежична оловка : креда , сунђер , даљински уређај , миш и ласерски показивач у једном </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=8huD4qk5N6A&feature=PlayList&p=237ABBCA5F0AF28D&index=0 </li></ul><ul><li>http://www.multisoft.co.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=392&Itemid=234&limitstart=1 </li></ul>http://www.youtube.com/watch?v=GKFdyWtRnlQ&feature=PlayList&p=237ABBCA5F0AF28D&index=2 http://www.division.rs/
 39. 39. Како направити бесплатни вебсајт <ul><li>http:// www.weebly.com / </li></ul><ul><li>Пример: http://dunpseminar.weebly.com/index.html </li></ul><ul><li>http://www.webs.com/ </li></ul><ul><li>Пример: http:// igpredavanja.webs.com/index.htm </li></ul>
 40. 40. Сајтови за аплоад и дистрибуцију докумената: <ul><li>http:// www.scribd.com / </li></ul><ul><li>http://www.docstoc.com/ </li></ul><ul><li>http://www.slideshare.net/ </li></ul><ul><li>(за Power point презентације ) </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/ </li></ul><ul><li>И овде је неопходно обратити пажњу на ауторска права – можете дистрибуирати само оне документе које сте сами направили и вољни сте да их јавно објавите! </li></ul><ul><li>Ако користите нпр. илустрације из књига и сл. морате навести тачан извор (ауторе, назив дела и издавача) </li></ul>
 41. 41. За додатне информације <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] (Kvark Media) </li></ul><ul><li>[email_address] (Multisoft) </li></ul><ul><li>[email_address] (ORCA – организација за поштовање и бригу о животињама) </li></ul><ul><li>[email_address] (Линукс центар) </li></ul><ul><li>ХВАЛА НА ПАЖЊИ </li></ul>

×