SlideShare a Scribd company logo

Пријавување говор на омраза на интернет - Уранија Пировска

Пријавување говор на омраза на интернет

1 of 11
Download to read offline
www.e-society.mk
Изразувањето кое предизвикува
омраза кон едно или повеќе лица врз
основа на нивните лични
карактеристики или припадноста кон
одредена група или заедница,
претставува говор на омраза.
Жртва на говорот на омраза, може да биде секој бидејќи
омразата може да се јавува како резултат на различни
основи.
Расата, бојата на кожата, родот, припадноста на
маргинализирана група, етничката припадност, јазикот,
државјанството, социјалното потекло, религијата или
верското уверување, други видови уверувања,
образованието, политичката припадност, личниот или
општествен статус, менталната или телесната
попреченост, возраста, семејната или брачната
состојба, имотниот статус, сексуалната ориентација,
родовиот идентитет на луѓето.
www.e-society.mk
Освен преку директен говор и во интернет просторот,
омразата може да се изрази и со испишување на
навредливи симболи, графити, цртежи, палење на
знамиња или верски симболи или пак со делење на
печатен материјал чија содржина поттикнува омраза по
било кој основ.
Основи забележани на www.govornaomraza.mk:
1. Етничка припадност – 43 пријави
2. Сексуална ориентација – 25 пријави
3. Вкупен број на процесуирани пријави - 74
Не изостануваат и други основи: политичка припадност/социјален
статус, семејна/брачна состојба, имотен/општествен статус,
раса/боја на кожа и други основи.
Говорот на омраза на интернет исто така е најзастапен по овие две
основи. Најчесто може да биде сретнат на фан-страници на
социјалните мрежи кои се однесуваат на спортски клубови или
фан-страници со националистичка содржина. Додека пак говор
на омраза по основ на сексуална ориентација е присутен во
секоја тема. Омразата кон ЛГБТИ лицата ја надминува и
етничката омраза. Исто така, честопати во еден регистриран
случај се видливи повеќе основи на говор на омраза.
Кои се најчестите основи за говор на омраза во
нашето општество?
www.e-society.mk

Recommended

Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова
Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова
Проект „Час по приватност“ - Лилјана Пецова Metamorphosis
 
Media Fact Checking
Media Fact CheckingMedia Fact Checking
Media Fact Checkingbezrabotni
 
Правата на децата на интернет - Тамара Ресавска
Правата на децата на интернет - Тамара РесавскаПравата на децата на интернет - Тамара Ресавска
Правата на децата на интернет - Тамара РесавскаMetamorphosis
 
Web Usability of e-Gov Applications by Mr. Filip Stojanovski, Metamorphosis F...
Web Usability of e-Gov Applications by Mr. Filip Stojanovski, Metamorphosis F...Web Usability of e-Gov Applications by Mr. Filip Stojanovski, Metamorphosis F...
Web Usability of e-Gov Applications by Mr. Filip Stojanovski, Metamorphosis F...Metamorphosis
 
CRISP (Children’s Rights on the Internet –Safe and Protected)/DK by Ms. Ana T...
CRISP (Children’s Rights on the Internet –Safe and Protected)/DK by Ms. Ana T...CRISP (Children’s Rights on the Internet –Safe and Protected)/DK by Ms. Ana T...
CRISP (Children’s Rights on the Internet –Safe and Protected)/DK by Ms. Ana T...Metamorphosis
 
Алатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаАлатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаMetamorphosis
 
Fighting Hate Speech Online - Filip Stojanovski
Fighting Hate Speech Online - Filip StojanovskiFighting Hate Speech Online - Filip Stojanovski
Fighting Hate Speech Online - Filip StojanovskiMetamorphosis
 

More Related Content

More from Metamorphosis

Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Metamorphosis
 
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Metamorphosis
 
Вовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаMetamorphosis
 
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаMetamorphosis
 
Иницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаMetamorphosis
 
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansMetamorphosis
 
Techsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalMetamorphosis
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамеMetamorphosis
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаMetamorphosis
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеMetamorphosis
 
Кризна комуникација
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникацијаMetamorphosis
 
Алатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумитеАлатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумитеMetamorphosis
 
Управување со настани
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настаниMetamorphosis
 
Начини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаMetamorphosis
 
Комуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеMetamorphosis
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоMetamorphosis
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеMetamorphosis
 
Совети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаMetamorphosis
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаMetamorphosis
 

More from Metamorphosis (20)

Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
 
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
 
Вовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омраза
 
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
 
Иницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омраза
 
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
 
IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1
 
Techsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe global
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницираме
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
 
Кризна комуникација
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникација
 
Алатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумитеАлатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумите
 
Управување со настани
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настани
 
Начини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникација
 
Комуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумите
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
 
Совети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентација
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
 

Пријавување говор на омраза на интернет - Уранија Пировска

  • 2. Изразувањето кое предизвикува омраза кон едно или повеќе лица врз основа на нивните лични карактеристики или припадноста кон одредена група или заедница, претставува говор на омраза.
  • 3. Жртва на говорот на омраза, може да биде секој бидејќи омразата може да се јавува како резултат на различни основи. Расата, бојата на кожата, родот, припадноста на маргинализирана група, етничката припадност, јазикот, државјанството, социјалното потекло, религијата или верското уверување, други видови уверувања, образованието, политичката припадност, личниот или општествен статус, менталната или телесната попреченост, возраста, семејната или брачната состојба, имотниот статус, сексуалната ориентација, родовиот идентитет на луѓето.
  • 4. www.e-society.mk Освен преку директен говор и во интернет просторот, омразата може да се изрази и со испишување на навредливи симболи, графити, цртежи, палење на знамиња или верски симболи или пак со делење на печатен материјал чија содржина поттикнува омраза по било кој основ.
  • 5. Основи забележани на www.govornaomraza.mk: 1. Етничка припадност – 43 пријави 2. Сексуална ориентација – 25 пријави 3. Вкупен број на процесуирани пријави - 74 Не изостануваат и други основи: политичка припадност/социјален статус, семејна/брачна состојба, имотен/општествен статус, раса/боја на кожа и други основи. Говорот на омраза на интернет исто така е најзастапен по овие две основи. Најчесто може да биде сретнат на фан-страници на социјалните мрежи кои се однесуваат на спортски клубови или фан-страници со националистичка содржина. Додека пак говор на омраза по основ на сексуална ориентација е присутен во секоја тема. Омразата кон ЛГБТИ лицата ја надминува и етничката омраза. Исто така, честопати во еден регистриран случај се видливи повеќе основи на говор на омраза.
  • 6. Кои се најчестите основи за говор на омраза во нашето општество? www.e-society.mk
  • 7. Кои се најчестите основи за говор на омраза во нашето општество? www.e-society.mk
  • 8. Кои се најчестите основи за говор на омраза во нашето општество? www.e-society.mk
  • 9. Што значи говор на омраза на интернет? • Говорот на омраза на интернет се разликува само во начинот на ширењето односно преку користење на интернет базирани алатки, социјални мрежи, веб-страници, блогови и други видови на комуникација на интернет.
  • 10. Каде се пријавува говор на омраза на интернет? • Секој говор на омраза, може да го пријавите во Министерството за внатрешни работи, во полициска станица или на тел.број 192 • Говор на омраза на интернет конкретно можете да пријавите до одделението за електронски криминал при Министерството за внатрешни работи и преку е-пошта на cybercrime@moi.gov.mk
  • 11. Посетете ја платформата заПосетете ја платформата за бележење на говор на омразабележење на говор на омраза • www.govornaomraza.mk