SlideShare a Scribd company logo
КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА
Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на овој
документ целосно е одговорна Фондацијата Метаморфозис и во никој случај не ги рефлектира
ставовите на Европската Унија.
КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА
• Важноста на односите со јавноста во градењето и
во одржувањето на добрата репутација на една
организација е од најголемо значење во кризни
ситуации.
• Криза е секој сериозен инцидент кој може да влијае
врз сигурноста на луѓето, животната средина,
функционирањето и угледот на општината.
КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА
• Кризата ја демне секоја организација и институција.
Не постои организација која не може да доживее
криза, како што не постои политичар кој не може да
доживее пад на угледот и довербата од страна на
гласачите и граѓаните.
• Некогаш е подобро да се биде „параноичен“ отколку
„самозадоволен“!
КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА
Надворешни причини за криза – настануваат
надвор од општината и не се под нејзина контрола:
• Општа економска криза;
• Природни катастрофи;
• Политички промени;
• Промени во законодавството;
• Пропаѓање на индустриски гранки и др.
КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА
Внатрешни причини за криза – многу често се
„скриени“ во лошите работни услови и во лошите
меѓучовечки односи:
• Затвореност и нетранспарентност на претседателот на
Комисијата или дел од членовите;
• Нестручност;
• Неморал и корупција;
• Нереално поставување на целите;
• Лоша и неефикасна внатрешна комуникација;
• Несоодветна распределба на работните задачи;
• Членовите не се мотивирани;
• Нерешени меѓусебни односи;
• Групирање на членовите во неформални групи со
различни ставови и влијанија; и др.
КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА
Однесување на клучните јавности во време на
криза
Кога КОЗ или локалната самоуправа е соочена со криза,
се менува и однесувањето на локалните функционери,
администрацијата, но и однесувањето на медиумите и
граѓаните.
КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА
Однесување на раководните структури
„Процес на пропаѓање“, настаните се одвиваат во пет фази:
• Фаза на заслепеност (раководството не ги забележува
знаците што потенцијално носат криза, па поради тоа не
презема ништо за спречување на кризата);
• Фаза на пасивност (раководството веќе е свесно за
проблемите, но не презема ништо за нивно решавање, чека тие
„да се решат сами од себе“);
• Фаза на погрешни одлуки (најпосле, раководството ќе одлучи
да преземе конкретни чекори за решавање на проблемите, но
чекорите се базираат на нивната сопствена перцепција и на
еднострани информации);
• Фаза на криза (внатрешните проблеми стануваат видливи и за
надворешната околина) и, најпосле,
• Фаза на пропаѓање (раководството продолжува да носи
погрешни одлуки и ситуацијата излегува од контрола).
КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА
Однесување на членовите или вработените
И членовите или вработените во една организација го
менуваат однесувањето во ситуација на криза: едни
остануваат лојални на политиките на раководството, други
кризата ја искористуваат за остварување лични интереси,
трети јавно им се противставуваат на донесените одлуки
за решавање на кризата, но најважно од сè е дека сите се
загрижени и уплашени за работните места, особено во
ситуација кога немаат доволно вистински и навремени
информации.
КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА
Однесување на граѓаните и медиумите
Лошото справување со кризите негативно влијае и врз
надворешните јавности.
Граѓаните, во недостиг од информации, се сомневаат дека
локалната самоуправа работи во јавен интерес, а
медиумите веќе се сигурни дека информациите што ги
добиваат не се вистинити.
КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА
ФАЗИ НА УПРАВУВАЊЕТО СО КОМУНИКАЦИИТЕ ВО ВРЕМЕ НА КРИЗАТА
ПРЕД КРИЗА ЗА ВРЕМЕ НА КРИЗА ПО КРИЗА
Општината треба да
биде подготвена да
реагира во секое време.
Одделението за односи
со јавноста треба
однапред да подготви
кризен комуникациски
план кој ќе ги опфаќа
клучните луѓе и
одговорности,
протоколи за работа во
услови на криза,
протоколи за
комуникација, контакти,
планови за кризен
комуникациски центар и
др.
Тимот одговорен за
комуникација во време на
криза треба брзо да
реагира, да ги контактира
клучните јавности, да го
контролира протекот на
клучни информации до
медиумите и до
засегнатите јавности.
По завршувањето на
кризата треба да се
сумираат резултатите од
комуникацијата. Тимот за
односи со јавноста се
враќа на нормалниот
начин на комуникација и
доколку е потребно
посветува големо
внимание на повторното
градење репутација и
углед.
КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА
• Основното правило во ситуација на криза е
организацијата да остане отворена за комуникација со
сите засегнати јавности и засилено и навремено да
објавува точни информации поврзани со кризата и она
што ја предизвикало.
• Градењето добра репутација на една општина е
долготраен процес. И најмала криза може да ја уништи за
само еден „миг“. Уништената добра репутација многу
потешко можеме (а некогаш е и невозможно) да ја
изградиме.

More Related Content

More from Metamorphosis

Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Metamorphosis
 
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Metamorphosis
 
Вовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омраза
Metamorphosis
 
Алатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаАлатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омраза
Metamorphosis
 
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Metamorphosis
 
Иницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омраза
Metamorphosis
 
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Metamorphosis
 
IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1
Metamorphosis
 
Techsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe global
Metamorphosis
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницираме
Metamorphosis
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
Metamorphosis
 
Начини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникација
Metamorphosis
 
Комуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумите
Metamorphosis
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Metamorphosis
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Metamorphosis
 
Совети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентација
Metamorphosis
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
Metamorphosis
 
Податоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоциПодатоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоци
Metamorphosis
 
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементираРаботење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Metamorphosis
 
Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...
Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...
Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...
Metamorphosis
 

More from Metamorphosis (20)

Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
 
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
 
Вовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омраза
 
Алатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаАлатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омраза
 
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
 
Иницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омраза
 
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
 
IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1
 
Techsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe global
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницираме
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
 
Начини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникација
 
Комуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумите
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
 
Совети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентација
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
 
Податоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоциПодатоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоци
 
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементираРаботење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
 
Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...
Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...
Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...
 

Кризна комуникација

 • 1. КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на овој документ целосно е одговорна Фондацијата Метаморфозис и во никој случај не ги рефлектира ставовите на Европската Унија.
 • 2. КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА • Важноста на односите со јавноста во градењето и во одржувањето на добрата репутација на една организација е од најголемо значење во кризни ситуации. • Криза е секој сериозен инцидент кој може да влијае врз сигурноста на луѓето, животната средина, функционирањето и угледот на општината.
 • 3. КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА • Кризата ја демне секоја организација и институција. Не постои организација која не може да доживее криза, како што не постои политичар кој не може да доживее пад на угледот и довербата од страна на гласачите и граѓаните. • Некогаш е подобро да се биде „параноичен“ отколку „самозадоволен“!
 • 4. КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА Надворешни причини за криза – настануваат надвор од општината и не се под нејзина контрола: • Општа економска криза; • Природни катастрофи; • Политички промени; • Промени во законодавството; • Пропаѓање на индустриски гранки и др.
 • 5. КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА Внатрешни причини за криза – многу често се „скриени“ во лошите работни услови и во лошите меѓучовечки односи: • Затвореност и нетранспарентност на претседателот на Комисијата или дел од членовите; • Нестручност; • Неморал и корупција; • Нереално поставување на целите; • Лоша и неефикасна внатрешна комуникација; • Несоодветна распределба на работните задачи; • Членовите не се мотивирани; • Нерешени меѓусебни односи; • Групирање на членовите во неформални групи со различни ставови и влијанија; и др.
 • 6. КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА Однесување на клучните јавности во време на криза Кога КОЗ или локалната самоуправа е соочена со криза, се менува и однесувањето на локалните функционери, администрацијата, но и однесувањето на медиумите и граѓаните.
 • 7. КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА Однесување на раководните структури „Процес на пропаѓање“, настаните се одвиваат во пет фази: • Фаза на заслепеност (раководството не ги забележува знаците што потенцијално носат криза, па поради тоа не презема ништо за спречување на кризата); • Фаза на пасивност (раководството веќе е свесно за проблемите, но не презема ништо за нивно решавање, чека тие „да се решат сами од себе“); • Фаза на погрешни одлуки (најпосле, раководството ќе одлучи да преземе конкретни чекори за решавање на проблемите, но чекорите се базираат на нивната сопствена перцепција и на еднострани информации); • Фаза на криза (внатрешните проблеми стануваат видливи и за надворешната околина) и, најпосле, • Фаза на пропаѓање (раководството продолжува да носи погрешни одлуки и ситуацијата излегува од контрола).
 • 8. КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА Однесување на членовите или вработените И членовите или вработените во една организација го менуваат однесувањето во ситуација на криза: едни остануваат лојални на политиките на раководството, други кризата ја искористуваат за остварување лични интереси, трети јавно им се противставуваат на донесените одлуки за решавање на кризата, но најважно од сè е дека сите се загрижени и уплашени за работните места, особено во ситуација кога немаат доволно вистински и навремени информации.
 • 9. КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА Однесување на граѓаните и медиумите Лошото справување со кризите негативно влијае и врз надворешните јавности. Граѓаните, во недостиг од информации, се сомневаат дека локалната самоуправа работи во јавен интерес, а медиумите веќе се сигурни дека информациите што ги добиваат не се вистинити.
 • 10. КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА ФАЗИ НА УПРАВУВАЊЕТО СО КОМУНИКАЦИИТЕ ВО ВРЕМЕ НА КРИЗАТА ПРЕД КРИЗА ЗА ВРЕМЕ НА КРИЗА ПО КРИЗА Општината треба да биде подготвена да реагира во секое време. Одделението за односи со јавноста треба однапред да подготви кризен комуникациски план кој ќе ги опфаќа клучните луѓе и одговорности, протоколи за работа во услови на криза, протоколи за комуникација, контакти, планови за кризен комуникациски центар и др. Тимот одговорен за комуникација во време на криза треба брзо да реагира, да ги контактира клучните јавности, да го контролира протекот на клучни информации до медиумите и до засегнатите јавности. По завршувањето на кризата треба да се сумираат резултатите од комуникацијата. Тимот за односи со јавноста се враќа на нормалниот начин на комуникација и доколку е потребно посветува големо внимание на повторното градење репутација и углед.
 • 11. КРИЗНА КОМУНИКАЦИЈА • Основното правило во ситуација на криза е организацијата да остане отворена за комуникација со сите засегнати јавности и засилено и навремено да објавува точни информации поврзани со кризата и она што ја предизвикало. • Градењето добра репутација на една општина е долготраен процес. И најмала криза може да ја уништи за само еден „миг“. Уништената добра репутација многу потешко можеме (а некогаш е и невозможно) да ја изградиме.