SlideShare a Scribd company logo

Управување со настани

Управување со настани

1 of 10
Download to read offline
УПРАВУВАЊЕ СО НАСТАНИ
Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на овој
документ целосно е одговорна Фондацијата Метаморфозис и во никој случај не ги рефлектира
ставовите на Европската Унија.
УПРАВУВАЊЕ СО НАСТАНИ
Организираме настани со една единствена
цел - да се привлече вниманието на јавноста
УПРАВУВАЊЕ СО НАСТАНИ
Промотивни - настани за промоција на новини и измени во
услугите и начинот на работа на општината
Културно-забавни - фестивали, изложби, концерти, забави и др.
Специјални - саеми, конференции, дебати со невладините
организации и бизнис-заедницата, јавни расправи, состаноци со
урбаните и руралните заедници, тренинзи и работилници и др.
Хуманитарни - собирање добротворни прилози и донации,
добротворни аукции и др.
Медиумски - брифинзи, прес-конференции, посети на новинари и
др.
Спортски - натпревари, специјални олимпијади и др.
Работни - состаноци, отворени денови за посета
Протоколарни – коктели, свечености, доделувања награди и
признанија и др.
УПРАВУВАЊЕ СО НАСТАНИ
Пред да започнете со организација на настанот треба
точно да знаете зошто го организирате, кого ќе
поканите, дали имате доволно време и финансии за
организирање на настанот, каква вест ќе креира
настанот и кои се придобивките за општината од
организацијата на настанот.
УПРАВУВАЊЕ СО НАСТАНИ
ВАЖНО!!!!
Никогаш не организирајте настани затоа што:
• „мора“ заради годишниот план
• секоја година одржуваме настан
• „шефот инсистира“
УПРАВУВАЊЕ СО НАСТАНИ
 Дефинирање на целите и целните јавности
 Дефинирање на видот на настанот
 Согледување на изворите и висината на
расположливите финансиски средства
 Согледување на расположливите човечки капацитети и
вештини со кои располага тимот кој ќе го подготви и
реализира настанот
Дефинирање временска рамка и определување прецизни
термини за подготовка и реализација

Recommended

Управување со настани
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настаниMetamorphosis
 
Начини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаMetamorphosis
 
Центри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВОЦентри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВОMetamorphosis
 
Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3МЦМС | MCIC
 
Начини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаMetamorphosis
 
Планирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавностаПланирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавностаMetamorphosis
 
Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektCre8ive8
 
Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektCre8ive8
 

More Related Content

More from Metamorphosis

Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Metamorphosis
 
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Metamorphosis
 
Вовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаMetamorphosis
 
Алатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаАлатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаMetamorphosis
 
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаMetamorphosis
 
Иницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаMetamorphosis
 
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansMetamorphosis
 
Techsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalMetamorphosis
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамеMetamorphosis
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаMetamorphosis
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеMetamorphosis
 
Кризна комуникација
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникацијаMetamorphosis
 
Алатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумитеАлатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумитеMetamorphosis
 
Комуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеMetamorphosis
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоMetamorphosis
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеMetamorphosis
 
Совети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаMetamorphosis
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаMetamorphosis
 
Податоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоциПодатоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоциMetamorphosis
 

More from Metamorphosis (20)

Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
 
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
 
Вовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омраза
 
Алатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаАлатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омраза
 
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
 
Иницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омраза
 
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
 
IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1
 
Techsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe global
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницираме
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
 
Целна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
 
Кризна комуникација
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникација
 
Алатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумитеАлатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумите
 
Комуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумите
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
 
Совети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентација
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
 
Податоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоциПодатоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоци
 

Управување со настани

  • 1. УПРАВУВАЊЕ СО НАСТАНИ Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на овој документ целосно е одговорна Фондацијата Метаморфозис и во никој случај не ги рефлектира ставовите на Европската Унија.
  • 2. УПРАВУВАЊЕ СО НАСТАНИ Организираме настани со една единствена цел - да се привлече вниманието на јавноста
  • 3. УПРАВУВАЊЕ СО НАСТАНИ Промотивни - настани за промоција на новини и измени во услугите и начинот на работа на општината Културно-забавни - фестивали, изложби, концерти, забави и др. Специјални - саеми, конференции, дебати со невладините организации и бизнис-заедницата, јавни расправи, состаноци со урбаните и руралните заедници, тренинзи и работилници и др. Хуманитарни - собирање добротворни прилози и донации, добротворни аукции и др. Медиумски - брифинзи, прес-конференции, посети на новинари и др. Спортски - натпревари, специјални олимпијади и др. Работни - состаноци, отворени денови за посета Протоколарни – коктели, свечености, доделувања награди и признанија и др.
  • 4. УПРАВУВАЊЕ СО НАСТАНИ Пред да започнете со организација на настанот треба точно да знаете зошто го организирате, кого ќе поканите, дали имате доволно време и финансии за организирање на настанот, каква вест ќе креира настанот и кои се придобивките за општината од организацијата на настанот.
  • 5. УПРАВУВАЊЕ СО НАСТАНИ ВАЖНО!!!! Никогаш не организирајте настани затоа што: • „мора“ заради годишниот план • секоја година одржуваме настан • „шефот инсистира“
  • 6. УПРАВУВАЊЕ СО НАСТАНИ  Дефинирање на целите и целните јавности  Дефинирање на видот на настанот  Согледување на изворите и висината на расположливите финансиски средства  Согледување на расположливите човечки капацитети и вештини со кои располага тимот кој ќе го подготви и реализира настанот Дефинирање временска рамка и определување прецизни термини за подготовка и реализација
  • 7. УПРАВУВАЊЕ СО НАСТАНИ  Согледување на потребите и барањата на публиката  Определување локација и други логистички елементи (простор, пристап, сценографија, техника: аудио и видео, озвучување, осветлување, храна, број на гости и др.)  Определување комуникациски средства и алатки (покани, огласи, реклами, медиумски најави, плакати, летоци, листа на гости / контакти, листа со адреси, листа на новинари, материјали за новинари и др.)
  • 8. УПРАВУВАЊЕ СО НАСТАНИ Дефинирање на тоа дали сами ќе го организираме настанот или, пак, ќе ангажираме специјализирана агенција  Методи и средства за мерење на резултатите • нефинансиски придобивки - зголемен број посети во инфо-центарот, зголемена присутност и активност на граѓаните на јавните расправи, зголемен публицитет во националните медиуми; • финансиски придобивки - висина на собрани средства од донации и аукции, поефикасно собирање даноци, повеќе вложувања и инвестиции во општината и др.
  • 9. УПРАВУВАЊЕ СО НАСТАНИ НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ!!!!! - Настанот не започнува со доаѓањето на првиот гостин. - Настанот не започнува кога сите гости удобно се сместиле. -Настанот не започнува со првиот говорник. НАСТАНОТ ЗАПОЧНУВА СО ИСПРАЌАЊЕ НА ПОКАНАТА!
  • 10. УПРАВУВАЊЕ СО НАСТАНИ НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ!!!!! - Настанот не започнува со доаѓањето на првиот гостин. - Настанот не започнува кога сите гости удобно се сместиле. -Настанот не започнува со првиот говорник. НАСТАНОТ ЗАПОЧНУВА СО ИСПРАЌАЊЕ НА ПОКАНАТА!