SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Download to read offline
PAGSULAT NG
LAKBAY-SANAYSAY
Ang paglalakbay ay kinapapalooban ng
mayayamang karanasan.
Ngunit ang mga alaalang ito ay agad ding
naglalaho kasabay ng pagpanaw ng taong
nakaranas nito, kaya mahalagang matutunang
magkaroon ng paglalakbay na maitatala at
maisusulat upang ito ay manatili at
mapakinabangan mga taong makakabasa.
LAKBAY-SANAYSAY
(n). Tinatawag ding travel essay o travelogue. Ito ay
isang uri ng lathalaing ang pangunahing layunin ay
maitala ang mga nagiging karanasan sa
paglalakbay.
Ayon kay Nonon Carandang, ito
ay tinawag niyang sanaylakbay
kung saan ang terminolohiyang
ito ay binubuo ng tatlong
konsepto:
Sanaysay,
Sanay, at
Lakbay.
Naniniwala siyang ang sanaysay
ang pinakaepiktibong pormat ng
sulatin upang maitala ang mga
naranasan sa paglalakbay.
• Aniya, nanghihinayang siya
sa mga nakalipas niyang
paglalakbay sa iba't ibang
lugar sa Europa at marami
pang bansa dahil nakaligtaan
niya o sadyang nabaliwala
ang pagtatala.
• Maaaring naikwento niya ang
kanyang mga karanasan
ngunit kalaunan ito ay
nakakalimutan.
Kaya naman, sa kanyang
panayam sa naganap na UP
Writers Workshop (Abril
2014) ay kanyang winika sa
kanyang mga tagapakinig na
sisikapin niyang isulat ang
mga nangyari at kanyang
naranasan sa kanyang mga
paglalakbay sa pamamagitan
ng paglalad gamit ang
sanaysay.
Mga Dahilan ng Pagsulat ng
Lakbay-Sanaysay
MAYROONG APAT NA PANGUNAHING DAHILAN NG PAGSULAT NG
LAKBAY-SANAYSAY
1. Upang itaguyod ang isang lugar at kumita ng pagsulat.
2. Upang maidokumento ang kasaysayan, kultura at heograpiya ng
lugar sa malikhaing pamamaraan.
3. Upang makalikha ng patnubay para sa mga posibleng manlalakbay.
4. Upang maitala ang pansariling kasanayan sa paglalakbay tulad ng
espiritwalidad, pagpapahilom o kaya'y pagtuklas sa sarili.
Ayon kay Dr. Lilia
Antonio,et al. sa
Malikhaing
Sanaysay (2013)
UPANG MAITAGUYOD ANG
ISANG LUGAR AT KUMITA SA
PAGSUSULAT
• Mga Travel Blog na itinuturing
na libangan at gayundin ay
maaaring pagkakitaan.
• Ang mga blog na ito ay
naglalaman ng mga
pagsasalaysay ng may-akda ng
kanyang paglalakbay.
UPANG MAIDOKUMENTO ANG
KASAYSAYAN, KULTURA AT
HEOGRAPIYA NG LUGAR SA
MALIKHAING PARAAN.
• Magandang halimbawa nito ay ang
ginawa ni Antonio Pigafetta na tumungo
sa Pilipinas kasama ni Magellan. Siya ang
nagtala ng mahahalagang datos na
kanilang nakita sa Pilipinas.
• Mga datos patungkol sa hayop, klima,
heograpiya at kultura ng sinaunang
Pilipino.
UPANG MAIDOKUMENTO ANG
KASAYSAYAN, KULTURA AT
HEOGRAPIYA NG LUGAR SA
MALIKHAING PARAAN.
• Gayundin ang pagtatalang ginawa ni
Marco Polo sa kanyang librong “The
Travels of Marco”
• Ito aybunga ng kanyang pagtungo sa
Asya at resulta na rin ng kanyang
paninirahan sa Tsina sa loob ng 15 taon.
UPANG MAKALIKHA NG
PATNUBAY PARA SA MGA
POSIBLENG MANLALAKBAY
• Sabi nga ni Rizal sa kanyang
nobelang Noli Me Tangere,
kung nais mong higit na
makilala ang katangian ng
kultura ng bansang iyong
pupuntahan, mahalagang
alamin mo muna ang taglay
nitong kasaysayan.
UPANG MAITALA ANG
PANSARILING KASAYSAYAN SA
PAGLALAKBAY TULAD NG
ESPIRITWALIDAD, PAGPAPAHILOM
O KAYA'Y PAGTUKLAS SA SARILI
• Daily Journal o Diary.
• Ginagawa ito upang maitala ang
baging bagay na kanyang
nakita, narinig, naranasan at
iba pa sa kanyang paglalakbay.
• Itinatala sa journal ang kanyang
mga realisasyon at natutunan
sa proseso ng paglalakbay.
Anuman ang dahilan sa paglalakbay, ang
lakbay-sanaysay ay kadalasang naglalaman ng
mga tala ng karanasan ng awtor. Ang
pagtatalang ito ay isang paraan ng manunulat
na maibahagi ang karanasan at kasiyahan sa
paglalakbay.
Mga Dapat Tandaan sa
Pagsulat ng Lakbay-Sanaysay
MAGKAROON NG KAISIPANG MANLALAKBAY SA
HALIP NA ISANG TURISTA
• Upang makagawa ng isang masining at
makabuluhang lakbay-sanaysay, dapat na isaisip ng
taong naglalakbay na siya tutungo sa isang lugar
hindi bilang isang turista kundi isang manlalakbay.
• Mahalagang malinaw sa kanyang isip ang kanyang
pakay at layunin.
1
MAGKAROON NG KAISIPANG MANLALAKBAY SA
HALIP NA ISANG TURISTA
• Ang isang turista ay karaniwang nagtatakda ng
itinerary o talaan ng magagandang pupuntahan.
• Ngunit, para sa manlalakbay ay pangalawa
nalamang ito. Sinisikap niyang maunawaan ang
kultura, kasaysayan, heograpiya,
hanapbuhay,pagkain at maging uri ng pang-araw-
araw na pamumuhay ng mga tao.
1
SUMULAT SA UNANG PANAUHANG
PUNTO DE-BISTA
• Ang karamihan sa nilalaman ng sanaysay ay mula sa
mga nakita, narinig, naunawaan at naranasan ng
manunulat. Kadalasang napakapersonal ng tinig ng
lakbay-sanaysay.
• Ayon kay Antonio (2013), ang susi sa mainam na
pagsulat ay ang erudisyon o ang pagtataglay ng
sapat na kaalaman at pagkatuto sa paglalakbay.
2
SUMULAT SA UNANG PANAUHANG
PUNTO DE-BISTA
• Bukod sa matamang obserbasyon, mahalagang
maranasan din ng manlalakbay ang mga bagay-
bagay upang lubos na maunawwan at mabigyang
kahulugan ang pangyayari.
• Sikaping maisali ang sarili sa bawat bahagi ito ng
imersiyon sa paligid. Subukin ang iba’t ibang
karanasan at hamon na maaaring gawin sa lugar.
2
TUKUYIN ANG POKUS NG SUSULATING
LAKBAY-SANAYSAY
• Mahalagang matukoy ang pokus ng sulatin batay sa
human interest.
• Tandaang iba iba-iba ang kinahihiligang paksang
maaaring itampok sa paglalakbay at maging
pagsulat ng lakbay-sanaysay.
3
TUKUYIN ANG POKUS NG SUSULATING
LAKBAY-SANAYSAY
• Ito ay maaaring ibatay sa layunin o dahilan ng
paglalakbay.
• Ito ay maaaring tungkol sa espiritwal na
paglalakabay.
• Maaari ring gawing paksa ang tunkol sa hayop,
halaman, kakatwa, libangan, kultura, pagkain at iba
pa.
3
MAGTALA NG MAHAHALAGANG DETALYE AT
KUMUHA NG MGA LARAWAN
• Ang pangunahing gamit na dapat dala ng taong
susulat ng lakbay-sanaysay ay ang panulat,
kwaderno o dyornal at kamera.
• Mahalagang maitala ang pangalan ng mahahalagang
lugar, kalye, restoran, gusali at iba pa.
• Ang wastong detalye ay nagbibigday ng kredibilidad
sa sanaysay.
4
MAGTALA NG MAHAHALAGANG DETALYE AT
KUMUHA NG MGA LARAWAN
• Makakatulong rin maglagay ng litrato o larawan.
Mahalaga ito para sa wastong dokumentasyon ng
sanaysay.
• Para sa mgalarawan, mahalagang maglagay ng mga
impormasyon para sa mambabasa. (Eksaktong
lokasyon, maikling deskripsyon o kaya naman
maikling kasaysayan).
4
ILAHAD ANG MGA REALISASYON O MGA
NATUTUNAN SA GINAWANG PAGLALAKBAY
5
• Mahalaga ring maisama ang mga bagay na
natutuhan habang isnasagawa ang paglalakbay.
• Ito ang magsisilbing pinakapuso ng sanaysay kung
saan dito ibabahagi ang gintong aral mula sa
paglalakbay.
• Maaaring talakayin kung paano nagbago ang buhay
o pananaw, paano umunlad ang kanyang pagkatao
mula sa karanasan at ano ang mga karagdagang
kaalaman na nakuha.
GAMITIN ANG KASANAYAN SA PAGSULAT NG
SANAYSAY
6
• Mahalagang taglayin ng magy-akda ang sapat na
kasanayan sa paggamit ng wika. Sikaping ang
susulating sanaysay ay malinaw, organisasdo ,
lohikal at malaman.
• Maaari ring gumamit ng mga tayutay, idyoma o
matatalinhagang salita upang mas maging
masining ang pagkakasulat nito.
GAMITIN ANG KASANAYAN SA PAGSULAT NG
SANAYSAY
6
• Sa pangkalahatan, maging obhetibo sa paglalatag
ng mga impormasyon. Sikaping mailahad ang
katotohanan sa pamamagitan ng paglalahad ng
posetibo at negatibon karanasan at maging ang
kondisyon ng lugar na pinuntahan.
• Sikaping hindi nakatuon sa sarili ang mga larawan,
kung hindi sa mahahalagang larawang kailangan
upang mapagtibay ang sanaysay.
GAMITIN ANG KASANAYAN SA PAGSULAT NG
SANAYSAY
6
• Sa pagsulat, laging baunin sa isipan ang
depenisyong ibinigay ni Nonon Carandang na ang
lakbay-sanaysay ay laging kinapapalooban ng
tatlong mahalagang konsepto:
SANAYSAY
SANAY
LAKBAY,
• Uri ng kaisipan ng sumulat.
• Panauhang ginamit sa pagsulat.
• Pokus ng lakbay-sanaysay.
• Mga realisasyon o mga natutuhan sa ginawang paglalakbay.
• Teknikal na pagkakasulat ng sanaysay (kaisahan, kalinawan,
kawastuhan, kaangkupan).
Narito ang halimbawa
ng isang mahusay na
lakbay-sanaysay na
ginawa nina Gng. Teresita.
Buensuceso at G. Ariel Marasigan.
Ito ay nakabase sa balangkas na makikita sa
loob ng kahon.
HALIMBAWA 1:
pahina 112
(Pinagyamang Pluma)
HALIMBAWA 2:
pahina 117
(Pinagyamang Pluma)
PAGSULAT NG
LAKBAY-SANAYSAY

More Related Content

What's hot

ANG SINTESIS AT ANG BUOD (1).pptx
ANG SINTESIS AT ANG BUOD (1).pptxANG SINTESIS AT ANG BUOD (1).pptx
ANG SINTESIS AT ANG BUOD (1).pptxROBERTDCCATIMBANG
 
Filipino sa piling larang ( akademik) whlp
Filipino sa piling larang ( akademik) whlpFilipino sa piling larang ( akademik) whlp
Filipino sa piling larang ( akademik) whlpRANDYRODELAS1
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikEVAFECAMPANADO
 
Mapanuring Pagbasa , Mapanuring Pag-iisip , Mapanuring Mambabasa
Mapanuring Pagbasa , Mapanuring Pag-iisip , Mapanuring Mambabasa Mapanuring Pagbasa , Mapanuring Pag-iisip , Mapanuring Mambabasa
Mapanuring Pagbasa , Mapanuring Pag-iisip , Mapanuring Mambabasa andrea13wifey28
 
Modyul-3-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
Modyul-3-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptxModyul-3-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
Modyul-3-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptxana gonzales
 
Ang teksto at tekstong importmatibo pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...
Ang teksto at tekstong importmatibo  pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...Ang teksto at tekstong importmatibo  pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...
Ang teksto at tekstong importmatibo pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...ErwinMarin4
 
Filipino Piling larang -akademikong sulatin-talumpati
Filipino Piling larang -akademikong sulatin-talumpatiFilipino Piling larang -akademikong sulatin-talumpati
Filipino Piling larang -akademikong sulatin-talumpatiMARIA KATRINA MACAPAZ
 
PAGSULAT NG REPLEKTIBONG SANAYSAY.pptx
PAGSULAT NG REPLEKTIBONG SANAYSAY.pptxPAGSULAT NG REPLEKTIBONG SANAYSAY.pptx
PAGSULAT NG REPLEKTIBONG SANAYSAY.pptxPrincessAnnCanceran
 
Filipino sa Piling Larang akademik
Filipino sa Piling Larang akademikFilipino sa Piling Larang akademik
Filipino sa Piling Larang akademikAiram Viñas
 
Context of Text Development
Context of Text DevelopmentContext of Text Development
Context of Text Developmentnjoy1025
 
Q2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptx
Q2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptxQ2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptx
Q2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptxMichaelJohnVictoria1
 
Lakbay sanaysay lesson
Lakbay sanaysay lessonLakbay sanaysay lesson
Lakbay sanaysay lessonMyrna Guinto
 

What's hot (20)

ANG SINTESIS AT ANG BUOD (1).pptx
ANG SINTESIS AT ANG BUOD (1).pptxANG SINTESIS AT ANG BUOD (1).pptx
ANG SINTESIS AT ANG BUOD (1).pptx
 
Filipino sa piling larang ( akademik) whlp
Filipino sa piling larang ( akademik) whlpFilipino sa piling larang ( akademik) whlp
Filipino sa piling larang ( akademik) whlp
 
Pictorial essay - Grade 12
Pictorial essay - Grade 12Pictorial essay - Grade 12
Pictorial essay - Grade 12
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
 
Mapanuring Pagbasa , Mapanuring Pag-iisip , Mapanuring Mambabasa
Mapanuring Pagbasa , Mapanuring Pag-iisip , Mapanuring Mambabasa Mapanuring Pagbasa , Mapanuring Pag-iisip , Mapanuring Mambabasa
Mapanuring Pagbasa , Mapanuring Pag-iisip , Mapanuring Mambabasa
 
Modyul-3-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
Modyul-3-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptxModyul-3-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
Modyul-3-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
 
Ang teksto at tekstong importmatibo pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...
Ang teksto at tekstong importmatibo  pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...Ang teksto at tekstong importmatibo  pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...
Ang teksto at tekstong importmatibo pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...
 
pagbasa at pagsusuri.pptx
pagbasa at pagsusuri.pptxpagbasa at pagsusuri.pptx
pagbasa at pagsusuri.pptx
 
Filipino Piling larang -akademikong sulatin-talumpati
Filipino Piling larang -akademikong sulatin-talumpatiFilipino Piling larang -akademikong sulatin-talumpati
Filipino Piling larang -akademikong sulatin-talumpati
 
PAGSULAT NG REPLEKTIBONG SANAYSAY.pptx
PAGSULAT NG REPLEKTIBONG SANAYSAY.pptxPAGSULAT NG REPLEKTIBONG SANAYSAY.pptx
PAGSULAT NG REPLEKTIBONG SANAYSAY.pptx
 
Filipino sa Piling Larang akademik
Filipino sa Piling Larang akademikFilipino sa Piling Larang akademik
Filipino sa Piling Larang akademik
 
Context of Text Development
Context of Text DevelopmentContext of Text Development
Context of Text Development
 
Q2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptx
Q2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptxQ2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptx
Q2-WK1-Wika sa Panayam at Balita sa Radyo at Telebisyon.pptx
 
Pagsulat ng Bionote
Pagsulat ng BionotePagsulat ng Bionote
Pagsulat ng Bionote
 
tekstong impormatibo
tekstong impormatibotekstong impormatibo
tekstong impormatibo
 
Sintesis o buod
Sintesis o buodSintesis o buod
Sintesis o buod
 
-EAPP-Concept-Paper-ppt.ppt
-EAPP-Concept-Paper-ppt.ppt-EAPP-Concept-Paper-ppt.ppt
-EAPP-Concept-Paper-ppt.ppt
 
Lakbay sanaysay lesson
Lakbay sanaysay lessonLakbay sanaysay lesson
Lakbay sanaysay lesson
 
PILING LARANG 1.docx
PILING LARANG 1.docxPILING LARANG 1.docx
PILING LARANG 1.docx
 
TEKSTONG NARATIBO-COT.pptx
TEKSTONG NARATIBO-COT.pptxTEKSTONG NARATIBO-COT.pptx
TEKSTONG NARATIBO-COT.pptx
 

Similar to lakbaysanaysay-200216084541.pdf

lakbaysanaysay
lakbaysanaysaylakbaysanaysay
lakbaysanaysayLeahDulay2
 
LAKBAY-SANAYSAY MODYUL 8- KWARTER 2.pptx
LAKBAY-SANAYSAY MODYUL 8- KWARTER 2.pptxLAKBAY-SANAYSAY MODYUL 8- KWARTER 2.pptx
LAKBAY-SANAYSAY MODYUL 8- KWARTER 2.pptxNicaHannah1
 
lakbay-sanaysay.pptx
lakbay-sanaysay.pptxlakbay-sanaysay.pptx
lakbay-sanaysay.pptxArllGemCuevas
 
Lakbay Sanaysay (Filipino sa piling larangan).pptx
Lakbay Sanaysay (Filipino sa piling larangan).pptxLakbay Sanaysay (Filipino sa piling larangan).pptx
Lakbay Sanaysay (Filipino sa piling larangan).pptxemocheaa17
 
Lakbay sanaysay filipino grade 12
Lakbay sanaysay filipino grade 12Lakbay sanaysay filipino grade 12
Lakbay sanaysay filipino grade 12hannamarch
 
essay - vlog.pdf.ppt
essay - vlog.pdf.pptessay - vlog.pdf.ppt
essay - vlog.pdf.pptCeeJaePerez
 
filipino 10 modules compilation third quarter
filipino 10 modules compilation third quarterfilipino 10 modules compilation third quarter
filipino 10 modules compilation third quarterpacnisjezreel
 
ANG KALIKASAN AT KAHALAGAHAN NG PANITIKAN
ANG KALIKASAN AT KAHALAGAHAN NG PANITIKANANG KALIKASAN AT KAHALAGAHAN NG PANITIKAN
ANG KALIKASAN AT KAHALAGAHAN NG PANITIKANMARYJEANBONGCATO
 
7.-Lakbay-Sanaysay.pptx
7.-Lakbay-Sanaysay.pptx7.-Lakbay-Sanaysay.pptx
7.-Lakbay-Sanaysay.pptxJessaSiares
 
Yunit-5-3PAGSASALAYSAY.pptx
Yunit-5-3PAGSASALAYSAY.pptxYunit-5-3PAGSASALAYSAY.pptx
Yunit-5-3PAGSASALAYSAY.pptxAnnTY2
 
Maikling Kuwento Ang Alaga.pptx
Maikling Kuwento Ang Alaga.pptxMaikling Kuwento Ang Alaga.pptx
Maikling Kuwento Ang Alaga.pptxAnaMarieZHeyrana
 
YUNIT 1 : YAMAN NG KULTURA AT PANITIKANG PILIPINO
YUNIT 1 : YAMAN NG KULTURA AT PANITIKANG PILIPINOYUNIT 1 : YAMAN NG KULTURA AT PANITIKANG PILIPINO
YUNIT 1 : YAMAN NG KULTURA AT PANITIKANG PILIPINOSamar State university
 
Batayang-kaalaman-sa-pag-aaral-ng-panitikan.pptx
Batayang-kaalaman-sa-pag-aaral-ng-panitikan.pptxBatayang-kaalaman-sa-pag-aaral-ng-panitikan.pptx
Batayang-kaalaman-sa-pag-aaral-ng-panitikan.pptxcjoypingaron
 
Colorful-Illustrated-Tropical-Filipino-Vehicles-Travel-Postcard-1.pdf
Colorful-Illustrated-Tropical-Filipino-Vehicles-Travel-Postcard-1.pdfColorful-Illustrated-Tropical-Filipino-Vehicles-Travel-Postcard-1.pdf
Colorful-Illustrated-Tropical-Filipino-Vehicles-Travel-Postcard-1.pdfStewardHumiwat1
 
Lesson-1-Intro-Panitikan-final.ppt
Lesson-1-Intro-Panitikan-final.pptLesson-1-Intro-Panitikan-final.ppt
Lesson-1-Intro-Panitikan-final.pptRemyLuntauaon
 

Similar to lakbaysanaysay-200216084541.pdf (20)

lakbaysanaysay.pptx
lakbaysanaysay.pptxlakbaysanaysay.pptx
lakbaysanaysay.pptx
 
lakbaysanaysay
lakbaysanaysaylakbaysanaysay
lakbaysanaysay
 
report-kay-sir-dennand.pptx
report-kay-sir-dennand.pptxreport-kay-sir-dennand.pptx
report-kay-sir-dennand.pptx
 
LAKBAY-SANAYSAY MODYUL 8- KWARTER 2.pptx
LAKBAY-SANAYSAY MODYUL 8- KWARTER 2.pptxLAKBAY-SANAYSAY MODYUL 8- KWARTER 2.pptx
LAKBAY-SANAYSAY MODYUL 8- KWARTER 2.pptx
 
lakbay-sanaysay.pptx
lakbay-sanaysay.pptxlakbay-sanaysay.pptx
lakbay-sanaysay.pptx
 
PANITIKAN.pptx
PANITIKAN.pptxPANITIKAN.pptx
PANITIKAN.pptx
 
Lakbay Sanaysay (Filipino sa piling larangan).pptx
Lakbay Sanaysay (Filipino sa piling larangan).pptxLakbay Sanaysay (Filipino sa piling larangan).pptx
Lakbay Sanaysay (Filipino sa piling larangan).pptx
 
Lakbay sanaysay filipino grade 12
Lakbay sanaysay filipino grade 12Lakbay sanaysay filipino grade 12
Lakbay sanaysay filipino grade 12
 
essay - vlog.pdf.ppt
essay - vlog.pdf.pptessay - vlog.pdf.ppt
essay - vlog.pdf.ppt
 
1 FINAL.pptx
1 FINAL.pptx1 FINAL.pptx
1 FINAL.pptx
 
filipino 10 modules compilation third quarter
filipino 10 modules compilation third quarterfilipino 10 modules compilation third quarter
filipino 10 modules compilation third quarter
 
ANG KALIKASAN AT KAHALAGAHAN NG PANITIKAN
ANG KALIKASAN AT KAHALAGAHAN NG PANITIKANANG KALIKASAN AT KAHALAGAHAN NG PANITIKAN
ANG KALIKASAN AT KAHALAGAHAN NG PANITIKAN
 
7.-Lakbay-Sanaysay.pptx
7.-Lakbay-Sanaysay.pptx7.-Lakbay-Sanaysay.pptx
7.-Lakbay-Sanaysay.pptx
 
Yunit-5-3PAGSASALAYSAY.pptx
Yunit-5-3PAGSASALAYSAY.pptxYunit-5-3PAGSASALAYSAY.pptx
Yunit-5-3PAGSASALAYSAY.pptx
 
Maikling Kuwento Ang Alaga.pptx
Maikling Kuwento Ang Alaga.pptxMaikling Kuwento Ang Alaga.pptx
Maikling Kuwento Ang Alaga.pptx
 
YUNIT 1 : YAMAN NG KULTURA AT PANITIKANG PILIPINO
YUNIT 1 : YAMAN NG KULTURA AT PANITIKANG PILIPINOYUNIT 1 : YAMAN NG KULTURA AT PANITIKANG PILIPINO
YUNIT 1 : YAMAN NG KULTURA AT PANITIKANG PILIPINO
 
Batayang-kaalaman-sa-pag-aaral-ng-panitikan.pptx
Batayang-kaalaman-sa-pag-aaral-ng-panitikan.pptxBatayang-kaalaman-sa-pag-aaral-ng-panitikan.pptx
Batayang-kaalaman-sa-pag-aaral-ng-panitikan.pptx
 
Colorful-Illustrated-Tropical-Filipino-Vehicles-Travel-Postcard-1.pdf
Colorful-Illustrated-Tropical-Filipino-Vehicles-Travel-Postcard-1.pdfColorful-Illustrated-Tropical-Filipino-Vehicles-Travel-Postcard-1.pdf
Colorful-Illustrated-Tropical-Filipino-Vehicles-Travel-Postcard-1.pdf
 
Aralin+4.ppt
Aralin+4.pptAralin+4.ppt
Aralin+4.ppt
 
Lesson-1-Intro-Panitikan-final.ppt
Lesson-1-Intro-Panitikan-final.pptLesson-1-Intro-Panitikan-final.ppt
Lesson-1-Intro-Panitikan-final.ppt
 

More from KrizellaKateMagdarao

More from KrizellaKateMagdarao (7)

Projectile-Motion.pptx
Projectile-Motion.pptxProjectile-Motion.pptx
Projectile-Motion.pptx
 
Geothermal-Energy_0.ppt
Geothermal-Energy_0.pptGeothermal-Energy_0.ppt
Geothermal-Energy_0.ppt
 
Lecture-10-Mineral-Resources-and-Mining-s.ppt
Lecture-10-Mineral-Resources-and-Mining-s.pptLecture-10-Mineral-Resources-and-Mining-s.ppt
Lecture-10-Mineral-Resources-and-Mining-s.ppt
 
Spontaneity-Entropy-and-Free-Energy.ppt
Spontaneity-Entropy-and-Free-Energy.pptSpontaneity-Entropy-and-Free-Energy.ppt
Spontaneity-Entropy-and-Free-Energy.ppt
 
A Background in Sculpture (1).pdf
A Background in Sculpture (1).pdfA Background in Sculpture (1).pdf
A Background in Sculpture (1).pdf
 
philosophy.pdf
philosophy.pdfphilosophy.pdf
philosophy.pdf
 
Pursuing_Wisdom_and_Facing_Challenges_in.pptx
Pursuing_Wisdom_and_Facing_Challenges_in.pptxPursuing_Wisdom_and_Facing_Challenges_in.pptx
Pursuing_Wisdom_and_Facing_Challenges_in.pptx
 

Recently uploaded

April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxJubilinAlbania
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalGab
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxGluvellSiega1
 
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values EducationMayAnnCorpuz2
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxNicaBerosGayo
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson planREDENJAVILLO1
 
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyojovienatividad1
 
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...RanjellAllainBayonaT
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5TinCabanayan
 
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Gerald129734
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptxAnnTY2
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...charmaignegarcia
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERECleahMaeFrancisco1
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangeregeronimopaulyn69
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxronapacibe1
 
Florante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docx
Florante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docxFlorante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docx
Florante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docxjohnajaneecube
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 

Recently uploaded (20)

April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose RizalKabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
Kabanata 11 - Life and Works of Jose Rizal
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
 
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
4th quarter Modyul 1.Grade 8 Values Education
 
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptxESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
ESP 8 UMIIRAL NA PAGLABAG SA KATAPATAN.pptx
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
 
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyoNatatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
Natatalakay ang ibat ibang uri ng negosyo
 
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
AP 5 PPT Q4 W6 - Pagkakaisa O Pagkakawatak-Watak Ng Mga Pilipino Sa Mga Mahah...
 
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
Araling Panlipunan 9 Ikatlong Markahan Modyul 5
 
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
Pangungusap: mga halimbawa, bahagi, Kayarian, ayos, at iba pa.
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
 
Florante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docx
Florante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docxFlorante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docx
Florante_at_Laura_Buod_ng_Bawat_Kabanata.docx
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 

lakbaysanaysay-200216084541.pdf

 • 2. Ang paglalakbay ay kinapapalooban ng mayayamang karanasan.
 • 3. Ngunit ang mga alaalang ito ay agad ding naglalaho kasabay ng pagpanaw ng taong nakaranas nito, kaya mahalagang matutunang magkaroon ng paglalakbay na maitatala at maisusulat upang ito ay manatili at mapakinabangan mga taong makakabasa.
 • 4. LAKBAY-SANAYSAY (n). Tinatawag ding travel essay o travelogue. Ito ay isang uri ng lathalaing ang pangunahing layunin ay maitala ang mga nagiging karanasan sa paglalakbay.
 • 5. Ayon kay Nonon Carandang, ito ay tinawag niyang sanaylakbay kung saan ang terminolohiyang ito ay binubuo ng tatlong konsepto: Sanaysay, Sanay, at Lakbay. Naniniwala siyang ang sanaysay ang pinakaepiktibong pormat ng sulatin upang maitala ang mga naranasan sa paglalakbay.
 • 6. • Aniya, nanghihinayang siya sa mga nakalipas niyang paglalakbay sa iba't ibang lugar sa Europa at marami pang bansa dahil nakaligtaan niya o sadyang nabaliwala ang pagtatala. • Maaaring naikwento niya ang kanyang mga karanasan ngunit kalaunan ito ay nakakalimutan.
 • 7. Kaya naman, sa kanyang panayam sa naganap na UP Writers Workshop (Abril 2014) ay kanyang winika sa kanyang mga tagapakinig na sisikapin niyang isulat ang mga nangyari at kanyang naranasan sa kanyang mga paglalakbay sa pamamagitan ng paglalad gamit ang sanaysay.
 • 8. Mga Dahilan ng Pagsulat ng Lakbay-Sanaysay
 • 9. MAYROONG APAT NA PANGUNAHING DAHILAN NG PAGSULAT NG LAKBAY-SANAYSAY 1. Upang itaguyod ang isang lugar at kumita ng pagsulat. 2. Upang maidokumento ang kasaysayan, kultura at heograpiya ng lugar sa malikhaing pamamaraan. 3. Upang makalikha ng patnubay para sa mga posibleng manlalakbay. 4. Upang maitala ang pansariling kasanayan sa paglalakbay tulad ng espiritwalidad, pagpapahilom o kaya'y pagtuklas sa sarili. Ayon kay Dr. Lilia Antonio,et al. sa Malikhaing Sanaysay (2013)
 • 10. UPANG MAITAGUYOD ANG ISANG LUGAR AT KUMITA SA PAGSUSULAT • Mga Travel Blog na itinuturing na libangan at gayundin ay maaaring pagkakitaan. • Ang mga blog na ito ay naglalaman ng mga pagsasalaysay ng may-akda ng kanyang paglalakbay.
 • 11. UPANG MAIDOKUMENTO ANG KASAYSAYAN, KULTURA AT HEOGRAPIYA NG LUGAR SA MALIKHAING PARAAN. • Magandang halimbawa nito ay ang ginawa ni Antonio Pigafetta na tumungo sa Pilipinas kasama ni Magellan. Siya ang nagtala ng mahahalagang datos na kanilang nakita sa Pilipinas. • Mga datos patungkol sa hayop, klima, heograpiya at kultura ng sinaunang Pilipino.
 • 12. UPANG MAIDOKUMENTO ANG KASAYSAYAN, KULTURA AT HEOGRAPIYA NG LUGAR SA MALIKHAING PARAAN. • Gayundin ang pagtatalang ginawa ni Marco Polo sa kanyang librong “The Travels of Marco” • Ito aybunga ng kanyang pagtungo sa Asya at resulta na rin ng kanyang paninirahan sa Tsina sa loob ng 15 taon.
 • 13. UPANG MAKALIKHA NG PATNUBAY PARA SA MGA POSIBLENG MANLALAKBAY • Sabi nga ni Rizal sa kanyang nobelang Noli Me Tangere, kung nais mong higit na makilala ang katangian ng kultura ng bansang iyong pupuntahan, mahalagang alamin mo muna ang taglay nitong kasaysayan.
 • 14. UPANG MAITALA ANG PANSARILING KASAYSAYAN SA PAGLALAKBAY TULAD NG ESPIRITWALIDAD, PAGPAPAHILOM O KAYA'Y PAGTUKLAS SA SARILI • Daily Journal o Diary. • Ginagawa ito upang maitala ang baging bagay na kanyang nakita, narinig, naranasan at iba pa sa kanyang paglalakbay. • Itinatala sa journal ang kanyang mga realisasyon at natutunan sa proseso ng paglalakbay.
 • 15. Anuman ang dahilan sa paglalakbay, ang lakbay-sanaysay ay kadalasang naglalaman ng mga tala ng karanasan ng awtor. Ang pagtatalang ito ay isang paraan ng manunulat na maibahagi ang karanasan at kasiyahan sa paglalakbay.
 • 16. Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Lakbay-Sanaysay
 • 17. MAGKAROON NG KAISIPANG MANLALAKBAY SA HALIP NA ISANG TURISTA • Upang makagawa ng isang masining at makabuluhang lakbay-sanaysay, dapat na isaisip ng taong naglalakbay na siya tutungo sa isang lugar hindi bilang isang turista kundi isang manlalakbay. • Mahalagang malinaw sa kanyang isip ang kanyang pakay at layunin. 1
 • 18. MAGKAROON NG KAISIPANG MANLALAKBAY SA HALIP NA ISANG TURISTA • Ang isang turista ay karaniwang nagtatakda ng itinerary o talaan ng magagandang pupuntahan. • Ngunit, para sa manlalakbay ay pangalawa nalamang ito. Sinisikap niyang maunawaan ang kultura, kasaysayan, heograpiya, hanapbuhay,pagkain at maging uri ng pang-araw- araw na pamumuhay ng mga tao. 1
 • 19. SUMULAT SA UNANG PANAUHANG PUNTO DE-BISTA • Ang karamihan sa nilalaman ng sanaysay ay mula sa mga nakita, narinig, naunawaan at naranasan ng manunulat. Kadalasang napakapersonal ng tinig ng lakbay-sanaysay. • Ayon kay Antonio (2013), ang susi sa mainam na pagsulat ay ang erudisyon o ang pagtataglay ng sapat na kaalaman at pagkatuto sa paglalakbay. 2
 • 20. SUMULAT SA UNANG PANAUHANG PUNTO DE-BISTA • Bukod sa matamang obserbasyon, mahalagang maranasan din ng manlalakbay ang mga bagay- bagay upang lubos na maunawwan at mabigyang kahulugan ang pangyayari. • Sikaping maisali ang sarili sa bawat bahagi ito ng imersiyon sa paligid. Subukin ang iba’t ibang karanasan at hamon na maaaring gawin sa lugar. 2
 • 21. TUKUYIN ANG POKUS NG SUSULATING LAKBAY-SANAYSAY • Mahalagang matukoy ang pokus ng sulatin batay sa human interest. • Tandaang iba iba-iba ang kinahihiligang paksang maaaring itampok sa paglalakbay at maging pagsulat ng lakbay-sanaysay. 3
 • 22. TUKUYIN ANG POKUS NG SUSULATING LAKBAY-SANAYSAY • Ito ay maaaring ibatay sa layunin o dahilan ng paglalakbay. • Ito ay maaaring tungkol sa espiritwal na paglalakabay. • Maaari ring gawing paksa ang tunkol sa hayop, halaman, kakatwa, libangan, kultura, pagkain at iba pa. 3
 • 23. MAGTALA NG MAHAHALAGANG DETALYE AT KUMUHA NG MGA LARAWAN • Ang pangunahing gamit na dapat dala ng taong susulat ng lakbay-sanaysay ay ang panulat, kwaderno o dyornal at kamera. • Mahalagang maitala ang pangalan ng mahahalagang lugar, kalye, restoran, gusali at iba pa. • Ang wastong detalye ay nagbibigday ng kredibilidad sa sanaysay. 4
 • 24. MAGTALA NG MAHAHALAGANG DETALYE AT KUMUHA NG MGA LARAWAN • Makakatulong rin maglagay ng litrato o larawan. Mahalaga ito para sa wastong dokumentasyon ng sanaysay. • Para sa mgalarawan, mahalagang maglagay ng mga impormasyon para sa mambabasa. (Eksaktong lokasyon, maikling deskripsyon o kaya naman maikling kasaysayan). 4
 • 25. ILAHAD ANG MGA REALISASYON O MGA NATUTUNAN SA GINAWANG PAGLALAKBAY 5 • Mahalaga ring maisama ang mga bagay na natutuhan habang isnasagawa ang paglalakbay. • Ito ang magsisilbing pinakapuso ng sanaysay kung saan dito ibabahagi ang gintong aral mula sa paglalakbay. • Maaaring talakayin kung paano nagbago ang buhay o pananaw, paano umunlad ang kanyang pagkatao mula sa karanasan at ano ang mga karagdagang kaalaman na nakuha.
 • 26. GAMITIN ANG KASANAYAN SA PAGSULAT NG SANAYSAY 6 • Mahalagang taglayin ng magy-akda ang sapat na kasanayan sa paggamit ng wika. Sikaping ang susulating sanaysay ay malinaw, organisasdo , lohikal at malaman. • Maaari ring gumamit ng mga tayutay, idyoma o matatalinhagang salita upang mas maging masining ang pagkakasulat nito.
 • 27. GAMITIN ANG KASANAYAN SA PAGSULAT NG SANAYSAY 6 • Sa pangkalahatan, maging obhetibo sa paglalatag ng mga impormasyon. Sikaping mailahad ang katotohanan sa pamamagitan ng paglalahad ng posetibo at negatibon karanasan at maging ang kondisyon ng lugar na pinuntahan. • Sikaping hindi nakatuon sa sarili ang mga larawan, kung hindi sa mahahalagang larawang kailangan upang mapagtibay ang sanaysay.
 • 28. GAMITIN ANG KASANAYAN SA PAGSULAT NG SANAYSAY 6 • Sa pagsulat, laging baunin sa isipan ang depenisyong ibinigay ni Nonon Carandang na ang lakbay-sanaysay ay laging kinapapalooban ng tatlong mahalagang konsepto: SANAYSAY SANAY LAKBAY,
 • 29. • Uri ng kaisipan ng sumulat. • Panauhang ginamit sa pagsulat. • Pokus ng lakbay-sanaysay. • Mga realisasyon o mga natutuhan sa ginawang paglalakbay. • Teknikal na pagkakasulat ng sanaysay (kaisahan, kalinawan, kawastuhan, kaangkupan). Narito ang halimbawa ng isang mahusay na lakbay-sanaysay na ginawa nina Gng. Teresita. Buensuceso at G. Ariel Marasigan. Ito ay nakabase sa balangkas na makikita sa loob ng kahon.