Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cesta do fantazie

632 views

Published on

Knihovnická lekce informační výchovy: „Cesta do fantazie“ - fantasy, sci-fi, horor

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cesta do fantazie

  1. 1. Lekce informační výchovy: „Cesta do fantazie“ Téma: sci-fi, horor, fantasy Realizováno: Knihovna města Plzně, Obvodní knihovna Doubravka Lekci sestavila: Mgr. Alena Pospíchalová Třída: určeno pro 7. ročník ZŠ Vzdělávací obor: český jazyk – literatura Časový rozsah: 45 min. Cíl: - rozvíjení čtenářské gramotnosti a schopnosti týmové práce - seznámení s literaturou daného žánru - žáci rozpoznají rozdíly mezi sci-fi, fantasy a hororem - rozvíjení komunikačních dovedností Použité techniky: skupinová práce, výklad, diskuse, dramatizace známé pohádky Použité zdroje: Mocná, Dagmar: Encyklopedie literárních žánrů; pohádka O Červené Karkulce; internet Pomůcky: flipchart, ukázky knih daného žánru vhodné pro druhý stupeň ZŠ, papíry, tužky Postup realizace: Žáci se posadí do kruhu a společně si povídáme o hlavních rysech jednotlivých žánrů. Vysvětlíme si rozdíl mezi nimi, uvedeme si typické prvky a ke každému žánru si samozřejmě představíme i několik knižních ukázek. Žáci se rozdělí do tří skupin, z nichž každá obdrží část pohádky O Červené Karkulce a na lístečku jeden žánr. V daném čase si žáci připraví scénku části pohádky s prvky určeného žánru. Ostatní pak hádají, o jaký žánr šlo, a společně o scénkách diskutujeme. Reflexe: Čtete rádi některý ze zmíněných žánrů, a který se vám líbí nejvíce? Máte nějakou svou oblíbenou knihu z těchto žánrů?

×