Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pohádka z obrázků

460 views

Published on

Knihovnická lekce informační výchovy: Ilustrace pro děti - staň se ilustrátorem

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pohádka z obrázků

  1. 1. Lekce informační výchovy: „Pohádka z obrázků“ Téma: ilustrace Realizováno: Knihovna města Plzně, Obvodní knihovna Doubravka Lekci sestavila: Mgr. Eva Jeřábková Třída: určeno pro 2. ročník ZŠ Vzdělávací obor: český jazyk – literatura, výtvarná výchova Časový rozsah: cca 45 min Cíl:- rozvíjení čtenářské gramotnosti - rozvíjení schopnosti týmové práce a prezentačních dovedností - motivovat děti ke čtení - vysvětlení termínu ilustrace, seznámení s historií ilustrací a prací ilustrátora - seznámení se se základními ilustrátory (Walt Disney, Ondřej Sekora, Josef Lada aj.) Použité techniky: výklad, diskuse, vlastní tvůrčí činnost Použité zdroje: - Kratochvíl, Miloš: Modrý Poťouch - knihy dostupné v knihovně na dané téma - internet Pomůcky: papíry, pastelky, fixy, diplom, knihy Postup realizace: Děti se seznámí s pojmem ilustrace, s její historií (Ďáblova bible) i současností. Dozvědí se, co představuje práce ilustrátora. Děti si připomenou i základní jména ilustrátorů. Ve druhé části lekce si děti vyzkouší ve skupinkách práci ilustrátora a pokusí se vyhrát „konkurz“ na ilustrátora knihy Miloše Kratochvíla Modrý Poťouch. Vítězný návrh určí sami žáci prostřednictvím hlasování. Vítězná skupina obdrží diplom. Reflexe: Líbila by se vám práce ilustrátora? Co vám na této profesi připadá nejtěžší?

×