Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Písmo - paměť lidstva

716 views

Published on

Knihovnická lekce informační výchovy: „Písmo - paměť lidstva“

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Písmo - paměť lidstva

  1. 1. Lekce informační výchovy: „Písmo – paměť lidstva“ Téma: dějiny písma Realizováno: Knihovna města Plzně, Obvodní knihovna Doubravka Lekci sestavila: Mgr. Alena Pospíchalová Třída: určeno pro 8. ročník ZŠ Vzdělávací obor: český jazyk – literatura, dějepis Časový rozsah: 45 – 60 min. Cíl: - rozvíjení čtenářské gramotnosti a schopnosti týmové práce - seznámení se stručnou historií písma - rozvíjení komunikačních dovedností - trénování paměti - seznámení s pojmem „grafologie“ Použité techniky: skupinová práce, výklad, diskuse, vyhledávání v textu Použité zdroje: Jean, Georges: Písmo paměť lidstva; internet Pomůcky: desky s jednotlivými materiály o daném druhu písma, pracovní listy, tužky Postup realizace: Žáci se posadí do kruhu a hned na začátku lekce si ukážeme, jak nespolehlivé je ústní předání informací; poté si společně povídáme o historii písma. Žáci budou následně rozděleni do skupin a každá skupina dostane materiály o jiném typu písma, které si pročte. Získané informace skupina zapíše do pracovních listů a pak přednese před ostatními. Pokud na konci lekce zbyde čas, seznámí se žáci s pojmem „grafologie“. Reflexe: Myslíte si, že je opravdu písmo důležité? Líbí se vám naše písmo nebo byste si vybrali jiný systém?

×