Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proč kluci potřebují holky a naopak

615 views

Published on

Knihovnická lekce informační výchovy: „Proč kluci potřebují holky a naopak“ na motivy knihy Ronja, dcera loupežníka

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Proč kluci potřebují holky a naopak

  1. 1. Lekce informační výchovy: „Proč kluci potřebují holky a naopak“ Téma: přátelství, mezilidské vztahy, komunikace Realizováno: Knihovna města Plzně, Obvodní knihovna Doubravka Lekci sestavila: Mgr. Eva Jeřábková Třída: určeno pro 3. ročník ZŠ Vzdělávací obor: český jazyk – literatura, rodinná výchova, základy společenských věd Časový rozsah: cca 45 min Cíl:- rozvíjení čtenářské gramotnosti - rozvíjení schopnosti týmové práce - motivovat děti ke čtení - formování postojů (skutečné přátelství, je těžké se omluvit) - rozvíjení komunikačních dovedností Použité techniky: diskuse, dramatická výchova Použité zdroje: - Lindgrenová, Astrid: Ronja, dcera loupežníka - Bláhová, Krista: Přátelství Ronji a Birka Pomůcky: papíry, tužky, předtištěná šablona na hru Postup realizace: Děti se kombinací čtení, diskuse a dramatické výchovy seznámí s dílem Astrid Lindgrenové Ronja, dcera loupežníka. Děti si připevní na záda předtištěnou šablonu s větou Vážím si na tobě… Jejich úkolem je sesbírat pět doplnění úvodní věty a to tak, že dívky pouze od chlapců a chlapci pouze od dívek. Následně si děti sundají odpovědi a postupně je přečtou nahlas. Reflexe: Zažily jste někdy také tak ostrou hádku se svým kamarádem/kamarádkou? Je těžké se někomu omluvit?

×