Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Učte se být on-line!

630 views

Published on

Knihovnická lekce informační výchovy: „Učte se být on-line!“

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Učte se být on-line!

  1. 1. Lekce informační výchovy: „Učte se být on-line!“ Téma: internetová bezpečnost Realizováno: Knihovna města Plzně, Obvodní knihovna Doubravka Lekci sestavila: Mgr. Eva Jeřábková Třída: určeno pro 6. ročník ZŠ Vzdělávací obor: informační výchova, základy společenských věd Časový rozsah: 45 min. Cíl:- motivovatstudenty ke slušnému a korektnímu chovánív prostředíinternetu, předcházeníkyberšikaně - rozvíjeníschopnostitýmové práce - rozvíjeníICTgramotnosti - naučit studenty kriticky přistupovatke zveřejňovaným informacím Použité techniky: výklad, diskuse, tematická hra, dramatizace, samostatná práce Použité zdroje: Rogers, Vanessa: Kyberšikana internet Pomůcky: tužka, papír, podložka na psaní, vytištěné facebookovéprofily, krabice „internet a Facebook“, fixa, počítač Postup realizace: Studenti se seznámís termíny internet a sociální sítě. Dozvědíse základníinformace o tom, co je internet, o jeho historii, důvodech vzniku a připojeníČeské republiky. Dále formou diskuzerozvinemetematiku sociálních sítí. Studenti se stanou účastníky dramatizacena téma „Říká internet vždy pravdu“. Studenti si zahrajíhru s názvem„Pošlito dál“. Napíší na papír svéjméno a libovolnou informacio sobě. Tento papír se poté náhodně nechá kolovatmezi spolužáky. Cílemje simulovata objasnitzpůsob šířeníinformací v internetovém prostředí. Následujediskuse. Studenti vyplní předemvytištěné facebookovéprofily, které vhodído krabice představujícíFacebook. Potépřijde „zloděj“ a informacez profilů zneužije. Cílem je poukázatna možná úskalízveřejňovaných informací. Dva vybranífigurantise posadíke dvěma počítačům a jejich úkolem je chatovat si na zadanétéma. Po chvíli se připojítřetí osoba. Cílem je ukázatstudentům možnost, že
  2. 2. někdo další zjistí jejich heslo, připojí sedo komunikacejako nežádoucí osoba či se za někoho studentům známého vydává (problematika odcizených profilů). Reflexe: Jaké to bylo, když o vás ostatní spolužáci četli informace na papírku? Co všechno o sobě můžete sdělit na sociálních sítích, aniž by vás to mohlo v budoucnu poškodit? (Na závěr dostanou děti letáček s kontakty, kdeje možnév případě potřeby vyhledat pomoc.)

×