Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estratègies del discurs (de la presencialitat a l'e-learning)

1,343 views

Published on

Material per a les sessions del curs "Habilitats i estratègies comunicatives" per a formadors
Institut de Ciències de l'Educació
Universitat Rovira i Virgili

Published in: Education
 • Be the first to comment

Estratègies del discurs (de la presencialitat a l'e-learning)

 1. 1. HABILITATS I ESTRATÈGIES COMUNICATIVES Curs per a professorat formador Antoni Pérez Portabella Josep Bargalló Valls
 2. 2. INSTITUT DE CIÈNCIES DE LEDUCACIÓ Universitat Rovira i Virgili 2012
 3. 3. Sessions 3/6Estratègies del discurs (de la presencialitat a le-learning) Josep Bargalló Valls
 4. 4. RECTOR SOLIDARITZATAMB ELS ESTUDIANTS (pancarta signada per un col·lectiu destudiants, penjada al Campus Catalunya de la URV els primers mesos de 2012)
 5. 5. RECTOR, SOLIDARITZATAMB ELS ESTUDIANTS
 6. 6. RECTOR, SOLIDARITZATAMB ELS ESTUDIANTS
 7. 7. en la comunicació, lelement més petitpot canviar del tot el missatge
 8. 8. En la comunicació, fins i tot el caosha de seguir un ordre
 9. 9. La comunicació tradicional
 10. 10. La comunicació (oral) és un compendi de components distints i diversosestratègics (escenificació, preparació...) lingüístics (pronúncia, correcció...) discursius (coherència, planificació...) culturals (continguts, context...)
 11. 11. que necessiten destratègies→combateu la monotonia: feu servir pauses, jugueu amb el ritme i lentonació...→no llegiu parlar no és llegir, enraonar no és llegir llegir bé és molt més difícil que parlar→vocalitzeu bé parlar per a un grup de receptors divers i allunyat demana unes tècniques orals més relaxades no els ho heu de fer difícil→sigueu clars: si no us entenen a la primera, ja no us entendran
 12. 12. →afirmeu: costa més dentendre una negació que una afirmació: sóc alt vs no sóc baix excepte quan aporta rotunditat: no magrada el color verd vs magraden moltes coses, però el color verd no→controleu el temps: ni més ni menys, ni abans ni després: haver de repetir innecessàriament perquè ens sobra temps és ineficient, inútil i ferragós haver danar de pressa perquè ens en falta, també→controleu la velocitat: millor poc a poc que a marxes forçades: entre 110 i 170 paraules per minut: 140 és la mitjana (140 paraules en un minut / 140 espais en un tuit)
 13. 13. →plantegeu-vos abans lordre expositiu: cal saber començar tot atreient latenció i anunciant largument cal saber acabar tot resumint i aportant una conclusió clara i cal saber tancar no hi ha res pitjor per a un auditori que la incertesa→tingueu clar el missatge: si no saps què vols dir, no sabràs com dir-ho i no hi ha res pitjor per a un auditori que adonar-sen només començar→actueu amb naturalitat (ocupeu lespai sense violentar-lo), mireu els que us escolten (a tothom, però a ningú en particular de manera continuada), gesticuleu com a suport de la paraula (no com a soroll del discurs)...
 14. 14. La comunicació verbal i no verbal http://www.northsideaikido.com/verbal_aikido.php
 15. 15. http://www.maximumadvantage.com/nonverbal-communication/non-verbal-communication-demonstration.html
 16. 16. El control del cos ide lescenariés tan importantcom ho són la veui el missatge
 17. 17. Edward T Hall (1914-2009), a The Hidden Dimension (1966), va marcar unespautes de la proximitat/llunyania escenogràfica entre lemissor i els receptors: ➢ comunicació íntima: de 0 a 45 cm ➢ comunicació personal: de 46 a 122 cm ➢ comunicació social: de 1,23 a 3,6 m ➢ comunicació pública: més de 3,6 m
 18. 18. lescenari actual té una altra relació de proximitat(i de llunyania)
 19. 19. Una nova perspectiva
 20. 20. L’escenari actual de l’aprenentatge demana una integració de les noves tecnologies en la comunicació i presenta un seguit de reptes:→ l’heterogeneïtat de formats→ la necessitat d’acompanyament→ l’optimització de les tecnologies→ la incorporació de les tecnologies emergents
 21. 21. L’aprenentatge ha d’esdevenir→ autònom: no ha de reproduir la presencialitat virtualment→ interactiu: més enllà de la mera participació→ conduït/acompanyat: amb un tutor/assessor→ orientat: cap a un model eficient
 22. 22. La no presencialitat té valors afegits→ trenca barreres comunicatives→ permet caminar cap a ambients personals daprenentatge→ impulsa l’aprenentatge social→ canvia el context d’espai/temps→ modifica els conceptes de la didàctica i l’avaluació→ obre el camí a un espai d’interacció contínua→ permet una triple avaluació (enciclopèdica, automàtica i col·laborativa)
 23. 23. els suports tecnològicsens poden ajudaren la comunicació docent, però també ens la poden fer malbé
 24. 24. Un power point no és -ni ha de ser- un text reproduït en pantalla i que el professor/orador llegeix literalment -i encara de manera monòtona, sense la riquesa tonal de loralitat-, de manera quelalumne/oient deixa descoltar-lo i passa a llegir ell mateix el text -més ràpid i tot que el docent/formador i, per tant, necessitant docupar la seva ment en daltres coses durant els espais buits entre diapositiva i diapositiva. Un power point daquestes característiques esdevé un exemple simpotmàtic del soroll que interfereix en la comunicació, ja queconverteix en inútil la presència del comunicador, anul·la el valor de la llengua parlada, fa desapaèixer el gest i situa latenció del subjecte pacient de lacció de comunicar en un espai fixe, que esdevé -també-monòton i del qual el més lògic és fugir-ne.Allò que més fàcilment pot fer un ja no-oient davant un daquests power point és considerar-lo també soroll i, en conseqüència, desconnectar absolutament i plena de la sessió, la qual cosa, daltra banda, no deixa de demostrar que posseeix un grau més alt dintel·ligència -cultural, comunicativa i emocional- que lhipotètic orador -ara ex del tot
 25. 25. Només recordem ➢ el 10% del que llegim ➢ el 20% del que sentim ➢ el 30% del que veiem ➢ el 50% del que veiem i sentimla nostra atenció fa variar aquests percentatges: si escoltem, recordem més si mirem, també
 26. 26. Els suports tecnològics també necessiten destratègies Les mateixes que en qualsevol altre acte comunicatiu i daltres despecífiques:→el contingut nés la prioritat, lobjectiu i el centre→lexposició és un tot: paraula, imatge i tecnologia estan al servei del que volem comunicar
 27. 27. →una imatge ha de contenir informació, però no tota ha de seguir criteris eficients ha de poder ser llegida i entesa no ha de tenir errors ni ha dinduir-ne
 28. 28. Nous formats, noves eines,nous llenguatges, noves estratègies
 29. 29. És el mateix una llista, un grup tancat, un cercle o un grup de discussió?
 30. 30. Les TIC / TAC … no són només einestambé són llenguatges, oportunitats... entorns daprenentage virtuals
 31. 31. La competència digitalno és només tecnològica, també és pedagògica i comunicativa
 32. 32. Una vintena de recursos→Processadors de textos col·laboratius Google Docs https://docs.google.com/ Typewithme http://typewith.me/→Escriptoris virtuals Netvibes http://www.netvibes.com/es Symbaloo http://www.symbaloo.com/→Generadors de mapes conceptuals i infografies CmapTools http://cmap.ihmc.us/ Mindmeister http://mindmeister.com/es→Repositoris de Power Point i daltres documents Google Reader http://www.google.com/reader/ Slideshare http://www.slideshare.net
 33. 33. →Tractament dimatges Picasa http://picasa.google.com/ Flickr http://www.flickr.com/ Instagram http://instagr.am/ Pixir http://pixir.com/→Tractament de videos OverStream http://www.overstream.net/→Repositoris de videos Vimeo http://vimeo.com/ Youtube http://www.youtube.com/→Tractament dàudio SoundCloud http://soundcloud.com/→Repositori dàudio Zeniting http://www.zeniting.com/
 34. 34. →Gestor detiquetes Delicious http://delicious.com/→Generador de núvols Wordle http://www.wordle.net/→Generador de portafolis Weefolio http://weefolio.com/→Generador de microblogs Tumblr http://www.tumblr.com/→Pissarra interactiva col·laborativa on line Twiddla http://www.twiddla.com/i cercadors dinformació, generadors de blogs, generadors dedocuments gràfics i comunitats docents interactives
 35. 35. Jordi Adell (Universitat Jaume I): El més important és la pedagogia i no la tecnologiahttp://blogs.uji.es/cienciatv/ca/2012/01/18/adell-%E2%80%9Cel-m%C3%A9s-important-%C3%A9s-la-pedagogia-i-no-la-tecnologia%E2%80%9D/
 36. 36. La comunicació: llengua i oralitat: http://www.slideshare.net/JosepBargallo/la-comunicaci-llengua-i-oralitat Principis de comunicació oral: http://www.slideshare.net/vanessa29n/principis-de-comunicaci-oral-murillo-vanessaPresentacions en públic: objectius i estructura: http://www.slideshare.net/ngraells/presentacions-en-pblic-2914644 Com fer una bona presentació: http://www.slideshare.net/joseangelb7/com-fer-una-bona-presentacio Com parlar bé en públic: http://www.slideshare.net/nuriateixido/com-parlar-b-amb-public-10455003 http://www.slideshare.net/triera/com-parlar-b-en-pblic
 37. 37. Enllaços sobre aprenentatge en entorns virtuals: http://www.delicious.com/stacks/view/PbAVab 60 eines didàctiques on line: http://www.myweb4ed.com/?p=1903 100 eines didàctiques on line: http://www.xtec.cat/crp-girones/recursos/einesonline.htm 150 eines didàctiques on line: http://juandomingofarnos.wordpress.com/2010/10/14/150-herramientas-gratuitas-para-crear-materiales-didacticos-on-line/ Tecnologia lliure per a professors: http://www.freetech4teachers.com/
 38. 38. Les xarxes socials i els seus usos educatius: http://www.slideshare.net/jjubany/xarxes-socials-7692989 Twitter i educació: http://www.slideshare.net/tecnotic/twitter-en-el-aula La PDI com a eina educativa: http://www.educacontic.es/blog/una-mirada-la-pdi-desde-el-concepto-de-ple Eines apps per a ePortafolis: http://appsineducation.blogspot.com.es/2012/04/apps-to-use-as-student-eportfolios.html Eina davaluació de material didàctic multimèdia: http://www.xarxatic.com/eina-davaluacio-de-materials-didactics-multimedia-mdm/Fonts de documentació sobre tecnologia educativa: http://www.rute.edu.es/images/publicaciones/fuentes_de_documentacion_sobre_tecnologia_educativa_2012.pdf
 39. 39. Estratègies del discurs de Josep Bargalló Vallsestà subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons

×