Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

MCMT-model uitgelegd

Download deze presentatie via: http://jochemkoole.nl/winkel/mcmt-model-uitgelegd/

Het MCMT-model is de kapstok van ieder social business project; bepaal de optimale combinatie van mensen, content en middelen binnen de beschikbare tijd.

In veel sociale media projecten wordt de focus gelegd op het media aspect. Er wordt een Facebook-pagina opgetuigd, een LinkedIn-groep gestart of een Twitter-campagne opgezet. Wat mij betreft begin je dan al verkeerd…

Wil je sociale media succesvol inzetten? Dan zal jij je moeten focussen op het sociale, menselijke aspect. In een zakelijke context doe je dit door gebruik te maken van het MCMT-model: binnen de tijd die er beschikbaar is, bepaal je welke mensen welke content via welke middelen gaan verspreiden om de communicatie en de relatie met hun doelgroep te verbeteren en op die manier een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie.

In deze presentatie leg ik het MCMT-model in detail uit, zodat jij dit model kan gebruiken voor jouw eigen social business projecten.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

MCMT-model uitgelegd

 1. 1. #SMSZI - JochemKoole.nl Het MCMT-model uitgelegd Mensen, content, middelen en de beperkende factor tijd Update: 03/05/2014
 2. 2. SOCIALE MEDIA #SMSZI - JochemKoole.nl In veel sociale media projecten wordt de focus gelegd op het media aspect
 3. 3. Er wordt een Facebook-pagina opgetuigd, #SMSZI - JochemKoole.nl een LinkedIn-groep gestart of een Twitter-campagne opgezet
 4. 4. Wat mij betreft, begin je dan al verkeerd… #SMSZI - JochemKoole.nl
 5. 5. Sociale media zijn namelijk veel meer #SMSZI - JochemKoole.nl dan Facebook, LinkedIn en Twitter
 6. 6. Deze drie sociale netwerken zijn slechts middelen #SMSZI - JochemKoole.nl
 7. 7. #SMSZI - JochemKoole.nl Ze zullen de komende jaren aan populariteit winnen en verliezen Bron:MarketingfactsStats
 8. 8. Sociale media stellen mensen in staat om zichzelf te organiseren en hun mening met elkaar te delen Het sociale internet is echter blijvend #SMSZI - JochemKoole.nl
 9. 9. SOCIALE MEDIA #SMSZI - JochemKoole.nl Wil je sociale media succesvol inzetten? Dan zal jij je moeten focussen op het sociale, menselijke aspect
 10. 10. #SMSZI - JochemKoole.nl Hoe doe je dat in een zakelijke context?
 11. 11. #SMSZI - JochemKoole.nl Door gebruik te maken van het MCMT-model Mensen Content Middelen Tijd
 12. 12. #SMSZI - JochemKoole.nl Binnen de tijd die er beschikbaar is…
 13. 13. Bepaal je welke mensen… #SMSZI - JochemKoole.nl
 14. 14. Welke content… #SMSZI - JochemKoole.nl
 15. 15. Via welke middelen gaan verspreiden… #SMSZI - JochemKoole.nl
 16. 16. Om de communicatie en de relatie #SMSZI - JochemKoole.nl met hun doelgroep te verbeteren
 17. 17. #SMSZI - JochemKoole.nl En op die manier een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie
 18. 18. Mensen #SMSZI - JochemKoole.nl Mensen staan centraal in het MCMT-model
 19. 19. Mensen Mensen binnen organisatie #SMSZI - JochemKoole.nl Aan de ene kant de mensen binnen jouw organisatie
 20. 20. - Burgers binnen jouw gemeente - Studenten aan jouw onderwijsinstelling - Leden van jouw club - … #SMSZI - JochemKoole.nl Of – als je weinig medewerkers hebt…
 21. 21. Mensen Mensen binnen organisatie Doelgroep #SMSZI - JochemKoole.nl Aan de andere kant hun doelgroep
 22. 22. 1. Medewerkers (& samenwerkingspartners) 2. Potentiële medewerkers (& samenwerkingspartners) 3. Klanten 4. Potentiële klanten #SMSZI - JochemKoole.nl Kijk je naar de doelstellingen van een organisatie dan zijn er 4 mogelijke doelgroepen te onderscheiden:
 23. 23. - (Potentiële) burgers, in het geval van een overheidsinstelling - (Potentiële) studenten, in het geval van een onderwijsinstelling - (Potentiële) leden, in het geval van een club - … #SMSZI - JochemKoole.nl Of…
 24. 24. Mede- werkers Potentiële klanten Potentiële mede- werkers Klanten Mede- werkers Mede- werkers Mede- werkers Mede- werkers Voor de zakelijke inzet van sociale media zijn er vier scenario’s #SMSZI - JochemKoole.nl
 25. 25. Mede- werkers Mede- werkers In het eerste scenario… #SMSZI - JochemKoole.nl - Wordt de communicatie / relatie tussen collega’s verbeterd - Medewerkersproductiviteit & -tevredenheid neemt toe - Waardoor besparingen worden gerealiseerd
 26. 26. Mede- werkers In het tweede scenario… #SMSZI - JochemKoole.nl - Wordt de communicatie / relatie met potentiële medewerkers verbeterd - De juiste medewerkers worden sneller gevonden en aangetrokken - Waardoor besparingen worden gerealiseerd Potentiële mede- werkers
 27. 27. Mede- werkers In het derde scenario… #SMSZI - JochemKoole.nl - Wordt de communicatie / relatie met klanten verbeterd - Klanttevredenheid neemt toe - Waardoor inkomsten (en besparingen) worden gerealiseerd Klanten
 28. 28. Mede- werkers In het vierde scenario… #SMSZI - JochemKoole.nl - Wordt de communicatie / relatie met potentiële klanten verbeterd - Beter inzicht in de markt en mogelijkheid snel in te spelen op vragen - Waardoor inkomsten (en besparingen) worden gerealiseerd Potentiële klanten
 29. 29. Of de doelgroep nu bestaat uit #SMSZI - JochemKoole.nl (potentiële) medewerkers (& samenwerkingspartners) of (potentiële) klanten…
 30. 30. Om de communicatie en de relatie #SMSZI - JochemKoole.nl met hen te kunnen verbeteren…
 31. 31. …zal je de doelgroep verder moeten analyseren #SMSZI - JochemKoole.nl
 32. 32. 1. Wie zijn zij? Welke demografische & sociologische kenmerken gelden er? 2. Wat houdt hen bezig? Wat is hun grootste probleem / uitdaging? #SMSZI - JochemKoole.nl Dit doe je door 5 W-vragen te stellen…
 33. 33. 3. Waar bevinden zij zich online? Welke sociale media gebruiken zij? 4. Waarom? 5. En wanneer? #SMSZI - JochemKoole.nl Dit doe je door 5 W-vragen te stellen…
 34. 34. Content #SMSZI - JochemKoole.nl De antwoorden op de eerste twee vragen zijn bepalend voor de content die gebruikt gaat worden
 35. 35. Content = waardevolle informatie Informatie waarmee je in een specifieke context #SMSZI - JochemKoole.nl voor een bepaalde groep mensen waarde creëert
 36. 36. Uiteindelijk is het niet de afzender van de informatie, #SMSZI - JochemKoole.nl maar de ontvanger, die de waarde bepaalt
 37. 37. Content is niet per se een dik boek #SMSZI - JochemKoole.nl
 38. 38. #SMSZI - JochemKoole.nl Content kan veel tijd kosten om te produceren en te consumeren Maar ook weinig…
 39. 39. 1. Content waarmee de doelgroep iets nieuws wordt geleerd 2. Content waarmee een relatie en vertrouwen wordt opgebouwd 3. Content waarmee de doelgroep tot actie wordt bewogen #SMSZI - JochemKoole.nl Binnen het MCMT-model onderscheid ik 3 soort content
 40. 40. #SMSZI - JochemKoole.nl Wissel deze 3 soorten af voor een optimaal effect
 41. 41. #SMSZI - JochemKoole.nl Leer de doelgroep iets nieuws “Als ik jou niet ken en je leert me niets nieuws, waarom zou ik dan met je connecten?”
 42. 42. #SMSZI - JochemKoole.nl Bouw een relatie / vertrouwen op Like, share & reply Deel menselijke informatie
 43. 43. #SMSZI - JochemKoole.nl Beweeg de doelgroep tot actie “Kom naar mijn evenement!” “Download mijn whitepaper!” “Neem mijn product of dienst af!”
 44. 44. Middelen #SMSZI - JochemKoole.nl De antwoorden op de andere drie W-vragen zijn bepalend voor de middelen die gebruikt gaan worden
 45. 45. #SMSZI - JochemKoole.nl Enerzijds conversatiemiddelen; Middelen die gebruikt kunnen worden om met de doelgroep in gesprek te gaan
 46. 46. #SMSZI - JochemKoole.nl Denk hierbij aan…
 47. 47. #SMSZI - JochemKoole.nl Anderzijds ondersteunende middelen om content te plaatsen Middelen die gebruikt kunnen worden
 48. 48. #SMSZI - JochemKoole.nl Denk hierbij aan…
 49. 49. Dit zijn ook sociale media #SMSZI - JochemKoole.nl Maar ze lenen zich minder goed voor conversaties met de doelgroep
 50. 50. #SMSZI - JochemKoole.nl En tenslotte monitoring tools om resultaten te meten Middelen die gebruikt kunnen worden
 51. 51. #SMSZI - JochemKoole.nl Denk hierbij aan…
 52. 52. #SMSZI - JochemKoole.nl Zoals te zien is in het laatste voorbeeld, kunnen al deze tools ook gecombineerd voorkomen
 53. 53. #SMSZI - JochemKoole.nl LinkedIn leent zich bijvoorbeeld goed voor conversaties, biedt de mogelijkheid tot het uploaden van content en geeft inzage in bepaalde statistieken
 54. 54. #SMSZI - JochemKoole.nl Tenslotte maak ik nog onderscheid tussen corporate en persoonlijke sociale media accounts
 55. 55. #SMSZI - JochemKoole.nl Corporate accounts zijn de stem van de organisatie op het betreffende sociale medium
 56. 56. #SMSZI - JochemKoole.nl Persoonlijke accounts zijn de eigen sociale media accounts van de medewerkers
 57. 57. #SMSZI - JochemKoole.nl Samenvattend - MCMT-model Mensen Content Middelen Tijd
 58. 58. #SMSZI - JochemKoole.nl Samenvattend - Mensen Mede- werkers Doel- groep(en) - Wie? - Wat? - Waar? - Waarom? - Wanneer?
 59. 59. #SMSZI - JochemKoole.nl Iets nieuws Relatie / vertrouwen Conversie Samenvattend - Content
 60. 60. #SMSZI - JochemKoole.nl Samenvattend - Middelen Conversatie- middelen Ondersteunende middelen Monitoring tools Corporate accounts Persoonlijke accounts
 61. 61. Het MCMT-model is de kapstok van ieder social business project In de nabije toekomst zal ik meer bouwstenen aanbieden waarmee jij sociale media succesvol zakelijk kan inzetten binnen jouw organisatie #SMSZI - JochemKoole.nl Samenvattend - MCMT-model
 62. 62. JochemKoole.nl Gratis social business tips: JochemKoole.nl/tips Meer info #SMSZI - JochemKoole.nl
 63. 63. Leuk om te connecten op LinkedIn Twitter Google+ #SMSZI - JochemKoole.nl Meer info
 64. 64. Mailen of bellen mag ook; Jochem@JochemKoole.nl +31(0)6 47 39 48 45 #SMSZI - JochemKoole.nl Meer info
 65. 65. #SMSZI - JochemKoole.nl Download deze presentatie! De presentatie is gratis te downloaden via deze link
 66. 66. De afbeeldingen in deze presentatie vallen onder een Creative Commons licentie en mogen als zodanig gebruikt worden voor commerciële doeleinden en worden aangepast #SMSZI - JochemKoole.nl Disclaimer

Download deze presentatie via: http://jochemkoole.nl/winkel/mcmt-model-uitgelegd/ Het MCMT-model is de kapstok van ieder social business project; bepaal de optimale combinatie van mensen, content en middelen binnen de beschikbare tijd. In veel sociale media projecten wordt de focus gelegd op het media aspect. Er wordt een Facebook-pagina opgetuigd, een LinkedIn-groep gestart of een Twitter-campagne opgezet. Wat mij betreft begin je dan al verkeerd… Wil je sociale media succesvol inzetten? Dan zal jij je moeten focussen op het sociale, menselijke aspect. In een zakelijke context doe je dit door gebruik te maken van het MCMT-model: binnen de tijd die er beschikbaar is, bepaal je welke mensen welke content via welke middelen gaan verspreiden om de communicatie en de relatie met hun doelgroep te verbeteren en op die manier een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie. In deze presentatie leg ik het MCMT-model in detail uit, zodat jij dit model kan gebruiken voor jouw eigen social business projecten.

Views

Total views

1,035

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

304

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×