Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FEM - PAC1

259 views

Published on

Primera PAC de FEM.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FEM - PAC1

 1. 1. Què son els nous mitjans?El llenguatge dels nous mitjans decomunicacióLev Manovich Joan Antoni Salvadó Rafí Fonaments i evolució del multimedia. Grau Multimedia.UOC Tarragona, 21 de Març de 2010
 2. 2. 2 Què son els nous mitjans?Que es un mitjà de comunicació• Un mitjà de comunicació es el instrument en evolució constant de comunicació política, ideològica i o culturalment, creant, adaptant i eliminant la informació social, establertes en les necessitats de les etapes mediàtiques .• A partir de la revolució de cada una, creen noves tendències audiovisuals donant diferents possibilitats o punts de vista en les idees del artista, i marcant com obsoletes altres. L’ invenció de la impremta va deixar com obsolet als copistes, creant una nova evolució en la comunicació escrita i facilitant la seva adquisició.
 3. 3. 3 Què son els nous mitjans?Teoria del present• Manovich teoritza sobre la documentació del present dels nous mitjans de comunicació.• Intenta descriure la comprensió dels nous mitjans.• Documenta sobre el <<paradigma de investigació>> dels nous mitjans en la seva primera dècada.• Usa com exemple la documentació del llenguatge del cine, per a demostrar la necessitat de teoritzar.• Un llenguatge no avança linealment, sinó en cas contrari, es una successió de llenguatges diferenciats i igualment expressius.
 4. 4. 4 Què son els nous mitjans?Cartografia dels nous mitjans - Mètode• Paral·lelismes entre la historia del cine i la dels nous mitjans.• Les relacions entre el llenguatge multimèdia i les formes culturals pre- cinematogràfiques del segle XIX.• El muntatge dels nous mitjans en comparació amb el cinema.• Llaços històrics dels nous mitjans del cinema de Vanguardia. El home amb la càmera, la pel·lícula que evolucionar el cinema amb el seu concepte de “Cinema ull”.
 5. 5. 5 Què son els nous mitjans?Cartografia dels nous mitjans - Organització• Que son els nous mitjans?• La interfície• Les operacions• Les il·lusions• Les formes El sistema operatiu, la interfície entre el home i el ordinador.
 6. 6. 6 Què son els nous mitjans?Terminologia - Objecte• Un objecte, es un producte, obra de art, mitja interactiu...• Es la creació tan artística com de producció dels diferents camps audiovisuals.• S’ usa generalment en la industria informàtica, com per exemple per a destacar la naturalesa modular de la programació per objectes.• Els objectes estan sotmesos en un impacte social, canviant a partir dels dissenyadors i de les noves modes culturals. El videojoc, un dels principals objectes de la nova cultura social.
 7. 7. 7 Què son els nous mitjans?Terminologia - Representació• Els objectes son representats en els nous mitjans de les següents maneres: ▫ Representació enfront a simulació. ▫ Representació enfront a control. ▫ Representació enfront a acció. ▫ Il·lusionisme visual enfront a simulació. ▫ Representació enfront a informació. La pantalla, necessària per a la representació de la simulació.
 8. 8. 8 Què son els nous mitjans?Què son els nous mitjans?• Popularment s’acostuma a considerar nous mitjans qualsevol que sigui distribuït per ordinador, sent una definició limitada.• Manovich planteja un nou concepte:• Els mitjans informàtics afecta a totes les fases de comunicació: ▫ Captació. ▫ Manipulació ▫ Emmagatzematge ▫ Distribució• Afecta a tots els medis.• Crea uns principis per a determinar els nous medis.
 9. 9. 9 Què son els nous mitjans?Principis dels nous mitjans Representació Modularitat Numèrica Automatització Variabilitat Transcodificació
 10. 10. 10 Què son els nous mitjans?Representació Numèrica• Tots els objectes dels nous mitjans, encara que siguin creats de forma analògica, es compon de codi digital.• Son representacions numèriques, amb dos conseqüències fonamentals. ▫ Un objecte dels nous medis pot ser descrit en termes formals(matemàtics). ▫ Un objecte dels nous medis està sotmès a una manipulació algorítmica. El codi binari, la representació de instruccions dels mitjans informàtics
 11. 11. 11 Què son els nous mitjans?Modularitat• Cada objecte mediàtic esta representat per elements(pixels, polígons, caràcters ) que es poden agrupar per a crear un objecte global, sense perdre la informació singular.• Per exemple, un objecte 3D esta creat per varis polígons, que a la vegada aquest objecte pot formar part de una altre agrupació. Un model 3D, està format per les mateixes parts d’un cos humà, de forma independent, al igual que cada part es una estructura de polígons.
 12. 12. 12 Què son els nous mitjans?Automatització• Es la eliminació en part del procés creatiu humà.• Facilita la creació d’un objecte.• Ha creat intel·ligència artificial.(Exemple els bots en els videojocs; Simulació d’un jugador creada per el ordinador.• Ha eliminat hores de procés.(Exemple un engine web, sense necessitat de tocar codi, crea una pagina web al instant). Els videojocs han dut a terme objectes automatitzats anomenats bots per a la confrontació per al usuari.
 13. 13. 13 Què son els nous mitjans?Variabilitat• Un objecte del nou medi es dinàmic, evoluciona.• Molts objectes tenen diferents versions amb els canvis que ha creat un mateix autor o varis.• La conseqüència de la codificació ha facilitat la creació de variabilitat.• Sense la modularitat, la variabilitat no seria possible.El navegador de internet, unexemple de variabilitat, a onamb el codi font tothom es potcrear la seva versió, iactualitzar-la
 14. 14. 14 Què son els nous mitjans?Transcodificació• Els nou mitjans es creen en sistemes informàtics, poden crear la facilitat per al us de diferents formats.• El medi informàtic te la capacitat de representar la informació de un altre medi tradicional amb el seu propi format. Els ebooks han creat una nova forma de visualitzar llibres, documents escrits, de forma digital.
 15. 15. 15 Què son els nous mitjans?Que no son els nous mitjans• Els nous mitjans son medis analògics convertits en representació digital.• Tots els suports digitals comparteixen el mateix codi digital, permitent que diferents suports es presentin per el mitja de un dispositiu informàtic.• Els nous mitjans permeten el accés de les dades aleatòriament. Al no emmagatzemar les dades seqüencialment permet accedir en qualsevol element del objecte.(Ex; En una cinta de vídeo tindríem que rebobinar per a una escena, en una pel·lícula digital, podem marcar el moment exacte per “HH;MM;SS” en el reproductor de vídeo).
 16. 16. 16 Què son els nous mitjans?Que no son els nous mitjans• La digitalització comporta inevitablement una pèrdua d’ informació.(Ex; Si fem una fotografia en una càmera digital, estem limitats per la resolució, al ampliar-la, el ordinador tindrà que emular els píxels nous, perdent qualitat).• Els nous mitjans permeten copiar de manera il·limitada.(Ex; Al crear copiar una fotografia, el sistema operatiu copia cada valor de ella exactament, fent que la copia sigui perfecte i sense “modificar” el original).• Els nous mitjans son interactius. El usuari pot interactuar amb el objecte mediàtic. Els videojocs son un exemple d’ interactivitat. El usuari pot prendre les decisions dins d’ un mon virtual, interactuant amb ell.

×