Els nous mitjans presentacio

117 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
117
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Els nous mitjans presentacio

 1. 1. Elsnousmitjans<br />Anàl.lisi de les idees exposades per Lev Manovich al seu llibre, “El lenguaje de los nuevosmedios de comunicación”.<br />Víctor Casado Castellà<br />Grau en Multimedia - UOC<br />
 2. 2. Índex<br />Què son els nous mitjans?<br />Principis fonamentals dels nous mitjans<br />Representació numèrica<br />Modularitat<br />Automatització<br />Variabilitat<br />Transcodificació<br />Incorreccions habituals sobre els nous mitjans<br />
 3. 3. Què son elsnousmitjans?<br />Elsnousmitjans son la transiciódelsmitjans de comunicacióhabituals a unitatsbàsiques de dades que poden ser interpretades i computades per un ordinador.<br />Aquestfetcanviaradicalment la funció de les computadores versaquestsmitjans, doncspassen a convertir-se un centre de processatmultimèdia.<br />Mitjansanalògics<br />Conversiódelsvellsmitjans en dades computables<br />
 4. 4. Principisfonamentalsdelsnousmitjans<br />Per tal d’identificarquins son realmentnousmitjans, enshem de basar en veure si compleixenels cinc principisfonamentals:<br />Representaciónumèrica<br />Modularitat<br />Automatització<br />Variabilitat<br />Transcodificació<br />A continuacióexplicaremcadascund’ells.<br />
 5. 5. 1- Representaciónumèrica<br />Qualsevolobjecte (obra) delsnousmedis es composa per dadesdigitals, jasigui un objectecreatdirectament en digital o una conversióanalogic – digital.<br />Això té dos conseqüenciesfonamentalssobre l’objecte: <br />Pot ser descrit en termes matemàtics (funcions).<br />Estàsotmés a una manipulaciómitjançantalgoritmes.<br />La conversió de les dadesanalògiques a digitalss’anomenadigitalització.<br />
 6. 6. 2 - Modularitat<br />Elsobjectesdelsnousmitjans son formats per conjuntsd’unitatsdiscretes (píxels, caracters, sprites…) que s’agrupen en objectesd’escalamés gran, peròcontinuensentindependents i significants per sí sols.<br />Exemples:<br />Película en Macromedia / Adobe Director (pel.lículesdintre de pel.lícules).<br />La WorldWide Web (llocs web modul.lars).<br />Llenguatges de programació (agrupació modular del codi).<br />
 7. 7. 3 - Automatització<br />La automatitzacióés el tractament de l’objectemultimèdia per patrons o plantilles pre-establertes, sense que l’usuarihagi de prendrepartdirectament. El tractament digital delsobjectespermet crear aquestspatrons i utilitzar-los per realitzarmodificacionsparametritzades.<br />Exemples:<br />Funcionsdels programes d’ediciógràfica (Photoshop).<br />Mecanització de les cerques del sistema operatiu i de la web.<br />Intel.ligència artificial alsvideojocs.<br />
 8. 8. 4 – Variabilitat – (1) <br />Un objectedelsnousmedis no és inamovible i mai es pot parlar que estiguifinalitzat. Pelprincipi de variabilitat poden existir infinitesversions del mateixobjecte.<br />Casos particulars (1):<br />Base de dadesmediàtica: Contè un banc de dadesamb el qual es poden formar objectesdestinats a l’usuari final.<br />Divisió entre dades i interface: es fa posible aquestaescisió, creant la possibilitat de tenir múltiples interfaces per a les mateixesdades.<br />Utilitat de les dades de l’usuari: es poden fer servir les dades de l’usuari per a modificar la composiciódelsobjectes a mostrar, i adeqüar-los a les preferènciesd’aquest.<br />
 9. 9. 4 – Variabilitat – (2)<br />Interactivitat de tipusarbòrea: l’usuariescull les opcions en funció a les sevesnecessitats, i avançapel sistema de forma escalada, en un sistema basat en menús.<br />Hipermedia: l’ús de la web i l’hipertext per accedir a multitud de versionsdiferents de l’objecte.<br />Actualitzacionsautomàtiques: procès de recollidadelsnouspaquets que formen la nova versió de l’objectemultimèdia.<br />Escalabilitat: es tracta de les diferentsversionsd’unobjecte, adeqüades a les necessitats de l’usuari en funció del tamany, nombre de dades a mostrar, preferències, etc.<br />
 10. 10. 5 - Transcodificació<br />Es tracta de la conversiódelsatributsoriginals del vellmitjà (sigui una foto, vídeo, etc..) en atributsadients al processament de l’ordinador. <br />El significati qualitatsformals de l’objecte es converteixen en tamany, tipusd’arxiu, compressió, etc. Aixòés, dades que l’ordinadorpot interpretar.<br />
 11. 11. Incorreccionshabituals sobre elsnousmitjans – (1)<br />Existeixennocionsincorrectes o lleugeramentesviaixades sobre el que son elsnousmitjans, les qualsrefutem a continuació:<br />1. Elsmitjansanalògics son continus, i elsdigitals son discrets:El cinemaés en esència una representació discreta, doncsprènmostres de temps 24 cops per segon.<br />2. Elssuportsdigitals es poden representar en un mateixmedidegut a que comparteixen el mateixcodi: En realitat el cinemajainclou des de fa dècadessons, imatgesfixes, etc., per la qual cosa es podria considerar com a un mitjà multimedia.<br />
 12. 12. Incorreccionshabituals sobre elsnousmitjans – (2)<br />3. Elsnousmitjanspermetenl’accèsaleatori a qualsevolpart de l’obra, en contra del que permet en elsmitjansanalògics: Algunsaparells del segle XIX i principisdels XX japermetien, degut a la sevaconstrucció, modificar i reordenar el temps.<br />4. Una representació digital conté una quantitatfixad’informació: Alguns programes d’ediciógràficaprescindeixen de l’escalatge per pixels i calculen matemàticament les ampliancions i reduccions de l’objecte.<br />5.Els objectesdelsnousmitjans es copien ilimitadesvegadessensepèrdua de qualitat: La compressiódeguda a temes econòmics i de mitjans fa que la replicaciód’objectesdigitals es faciambpèrduesd’informació.<br />6. Noméselsnousmitjans son interactius: La interacciópsicològicajaexistia en elsmitjansvells (cinemaambfinalsoberts, elipsis, etc.)<br />
 13. 13. Notes de llicència<br />Aquestapresentació ha estatrealitzada per Víctor Casado Castellà, alumne de Grau Multimedia de la UniversitatOberta de Catalunya 2011 - 2012.<br /> Les imatgesutilitzades en aquestdocument han estatextretes de la web stock.xchng (http://www.sxc.hu) i son propietat de l’empresa. Totes elles son lliures de royalties i estànpermeses per al seuús en presentacionsmultimèdia, tal i com especifica la pàginad’informació legal http://www.sxc.hu/help/7_2:<br />“You may use the ImageIn digital format on websites, multimedia presentations, broadcast film and video, cell phones.<br /> In printed promotional materials, magazines, newspapers, books, brochures, flyers, CD/DVD covers, etc.<br /> Along with your corporate identity on business cards, letterhead, etc.<br /> To decorate your home, your office or any public place.”<br />Imatgesutilitzades:<br />Picfileicon: http://www.sxc.hu/photo/1088311 - Propietat de stock.xchng<br /> Monitor: http://www.sxc.hu/photo/1326722 - Propietat de stock.xchng<br /> Polaroid 1: http://www.sxc.hu/photo/1232921 - Propietat de stock.xchng<br />

×