Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Fonanaments evolució multimèdia_pac_1_presentació

Download to read offline

Presentació de la 1a PAC. Basada en el llibre de Lev Manovich, El llenguatge

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Fonanaments evolució multimèdia_pac_1_presentació

 1. 1. EL LLENGUATGE DELS NOUS MITJANS DE COMUNICACIÓJorge Úbeda Hernández Grau Multimèdia 2n Semestre
 2. 2. ÍndexCronologia........................................3Definicions........................................4Què son els nous mitjans..................5Els principis dels nous mitjans...........6Representació numèrica....................7 i 8Modularitat........................................9Automatització...................................10Variabilitat..........................................11 i 12Transcodificació....................................13
 3. 3. CRONOLOGIA Evolució paral·lela dels que avui anomenem nous mitjans• 1833- Màquina analítica de Babbage • 1800- Telar de Jacquard. Funcionava amb targes perforades que programaven el tipus• 1890-Màquina de tabulació elèctrica de d’imatge que es teixia a la tela. Hollerith (Va crear la firma Tabulation • 1839- Daguerreotip- Louis Daguerre Machine) • 1890- Primeres composicions de fotografies• 1911- Creació de l’empresa Computing- en moviment Tabulating-Recording • 1895- Primer projector dels Germans Lumière• 1921- Creació de l’empresa IBM 1936- Màquina universal de Turing • 1941- Konrad Zuse- Crea el primer ordinador digital que funciona. El qual feia servir retalls de pel·lícules de 35mm. per controlar els programes.
 4. 4. Definició: objecte, objecte cultural, representació.OBJECTE• Manovich no utilitza el terme producte, el canvia pel terme objecte del nous mitjans, el terme s’ajusta a descriure els principis generals dels nous mitjans que són vàlids per a tot tipus suports , formes organitzatives i totes les escales.• Una fotografia digital, Una pel·lícula composta digitalment, un videojoc, etc... .• El terme objecte també lutilitza per posar en relleu el seu interès per la cultura i no només per l’ art. Ens explica que en la industria informàtica el terme objecte és molt habitual ja que el seu ús és per destacar la modularitat dels llenguatges de programació dels objectes, C++, java, etc... .• Els objectes dels nous mitjans són objectes culturalsREPRESENTACIÓ• És la representació complexa i matisada del funcionament dels objectes culturals.• Els objectes culturals poden representar i configurar determinats referents externs.• Al igual que les representacions culturals, les dels nous mitjans són inevitablement parcials.
 5. 5. Què són els nous mitjans?• Manovich ens defineix els nous mitjans com els que sutilitza l’ordinador per a la distribució i la seva exhibició, més que en la producció. Per ser considerat com un nou mitjà, Manovich, ens explica que han de complir 5 principis. • Llocs web • Textos impresos. • Llibres electrònics • Fotografies impreses en un llibre • Fotografies • Tot el que es distribueix de forma emmagatzemades en un analògica. dispositiu digital de només lectura en un ordinador
 6. 6. ELS PRINCIPIS DELS NOUS MITJANS• Per ser catalogat com a nou mitjà s’han de complir 5 principis bàsics, els quals els tres últims depenen dels dos primers i són: Principis dels nous mitjans
 7. 7. Representació numèrica I• Tots els nous mitjans , s’hagin creat des de una conversió analògica o s’hagin creat per un ordinador partint de cero, es composen de codi digital.• Es converteixen o es creen a partir d’una representació numèrica, el que comporta dues conseqüències fonamentals: 1. Un objecte d’un nou medi pot ser descrit en termes matemàtics. 2. Un objecte d’un nou mitjà pot estar sotmet a una manipulació algorítmica, es a dir, el mitjans es tornen programables. • Els objectes dels nous mitjans de forma numèrica ja que les dades d’origen estan den forma contínua. Aquesta conversió de dades continues en una representació numèrica s’anomena digitalització.
 8. 8. Representació numèrica IIDigitalització• El procés de digitalització consta de dues passes 1. Pressa de mostres de dades a intervals regulars. LA freqüència del mostreig es diu resolució. Aquesta pressa de mostres converteix les dades continues en dades discretes, es a dir dades que ens podem trobar en unitats diferenciades com els píxels. 2. En segon lloc, cada mostra es quantifica , es a dir se li assigna un valor numèric dintre d’una escala redefinida.
 9. 9. Modularitat• També es pot anomenar estructura fractal dels nous mitjans ja que l’objecte presenta sempre la mateixa estructura modular.• Els elements mediàtics com les imatges o sons, són representats com a col·leccions de mostres discretes com els píxels o vòxels, que s’agrupen formant objectes a major escala però mantenint les seves característiques. Aquests objectes poden combinar-se per donar a llum a objectes més grans sense perdre la seva identitat.• Un clar exemple es la Word Wide Web, la qual està formada per pàgines web i aquestes estan formades per imatges, textos, sons que a la seva vegada són píxels, vòxels, scripts, etc... . IMATGE píxel píxel píxel Conjunt píxels Conjunt d’imatges píxel formen una imatge Formen una pàgina web píxel píxel píxel
 10. 10. Automatització• Els dos principis anteriors, la representació numèrica i la modularitat, permeten automatitzar processos de creació i de manipulació dels objectes dels nou mitjans, eliminant gran part de la influència humana en el procés creatiu.• N’hi ha dos nivells d’automatització:  Automatització de baix nivell: L’usuari crea un objecte des de cero utilitzant un software comercial. Un exemple seria el processador de textos office (Word), que identifica els errors ortogràfics i aplica diferents tipografies i eines segons un patró d’automatització.  Automatització d’alt nivell: L’ordinador ha d’entendre els significats dels objectes que es generen. Aquest tipus no inclou software comercial. Un clar exemple seria la intel·ligència artificial.
 11. 11. Variabilitat• És una altra de les conseqüències de la codificació numèrica i de la modularitat dels nous mitjans units a l’automatització. Es basa en la teoria que un objecte no es fixe sinó que poden existir diferents versions diferents que són infinites. Així que els objectes creats poden ser variables.• Un clar exemple serien les planes web generades automàticament per bases de dades amb plantilles creades per dissenyadors web, que es van adaptant a l’usuari segons les seves necessitats. Així estaria relacionat amb el procés d’automatització.
 12. 12. Variabilitat II• Particularitats del principi de variabilitat:1. Els elements mediàtics es desen en bases de dades mediàtiques que a partir de les quals es poden crear varietat d’objectes a petició de l’usuari.2. Es poden crear diferents interfaces a partir de les mateixes dades.3. Un programa informàtic pot adoptar automàticament la informació d’un usuari per compondre el seu mitjà i crear els seus propis elements.4. Interactivitat basada en un menú. En funció de les opcions que triem anem modulant la pàgina de una forma o d’una altre.5. Hipermèdia, connexió per hipervincles a una altre base de dades, un lloc de la mateixa web o un altre lloc web.6. Una altre forma de generar diferent versions dels objectes mediàtics seria mitjançant les actualitzacions de software, alguns programes el fan automàticament i d’altres necessiten fer-lo manualment. És un intercanvi d’informació amb les bases de dades que les fan funcionar.7. És el cas més bàsic, l’escalabilitat . Per la qual podem crear diferents visions d’un element mediàtic a diferents alçades o nivells de detall.
 13. 13. Transcodificació• La transcodificació és la conseqüència més important de la informatització dels mitjans. Per Manovich la transcodificació significa traduir alguna cosa a un altre format.• La informatització converteix els medis en dades d’ordinador per a que tinguin sentit pels ulls humans.• Els nous medis presenten dues capes:• Aquestes dos capes no són independents sinó que s’influeixen una a l’altra.
 14. 14. Enllaços fotografies utilitzades:• http://sosadaniel-imd2011.blogspot.com/2011/05/evaluacion-teorica-libro-abierto.html- Imatge diapositives 7 i 8• http://natalibernhardtimd2011.wordpress.com/ ----- Imagen portada• http://jralonso.es/files/2010/01/bombe-turing.jpg foto diapositiva 3• http://vidalme-imd2010.blogspot.com/2010/06/el-lenguaje-de-los-nuevos-medios-de.html foto diapositiva 5• http://www.google.es/imgres?q=world+wide+web&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=708&tbm =isch&tbnid=d5qcyLJQ2ziDOM:&imgrefurl=http://dsc.discovery.com/technology/tech-10/social- networking-sites-top- 10.html&docid=6kCR_mdtNdkoCM&w=625&h=450&ei=dJqKTq3YGqSk4gSu6oztAw&zoom=1&iact= hc&vpx=804&vpy=324&dur=2004&hovh=190&hovw=265&tx=131&ty=118&page=7&tbnh=149&tb nw=198&start=114&ndsp=18&ved=1t:429,r:9,s:114 Imatge diapositiva 11• http://www.portalnet.cl/comunidad/robot-y-bloqueados.46/441878-dreamweaver-cs3-espanol- templates-y-creacion-de-menu.html Imatge diapositiva 12• http://guardiadiego.blogspot.com/2008/09/trancodificacin.html Imatge diapositiva 13
 15. 15. BibliografiaLev manovich. Paidos 2005.Llenguatge dels nousmitjans de comunicació.Manovich,lev(2002). ‘’La vanguardia comosofware’’. Revista Artnodes nº2.

Presentació de la 1a PAC. Basada en el llibre de Lev Manovich, El llenguatge

Views

Total views

320

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×