Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jeugd en cultuur VVJ

557 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jeugd en cultuur VVJ

 1. 1. JEUGD EN CULTUUR Het cliché voorbij
 2. 2. Welkom <ul><li>Wie ben ik? </li></ul><ul><li>Wie zijn jullie? </li></ul><ul><ul><li>Functie </li></ul></ul><ul><ul><li>Contact met de jeugddienst? </li></ul></ul><ul><ul><li>Betrokken bij Jeugdbeleidsplan 2011 – 2013? </li></ul></ul><ul><li>We beginnen eraan! </li></ul>
 3. 3. Inhoud van de sessie <ul><li>Vereniging Vlaamse Jeugddiensten? </li></ul><ul><li>Het cliché voorbij </li></ul><ul><ul><li>De basics van het lokaal jeugdbeleid </li></ul></ul><ul><ul><li>De verschillen met het lokaal cultuurbeleid </li></ul></ul><ul><li>De prioriteit jeugdcultuur: samenwerking gevraagd! </li></ul><ul><ul><li>Mogelijke obstakels en hoe ze te omzeilen? </li></ul></ul><ul><li>Vragen? </li></ul>
 4. 4. Vereniging Vlaamse Jeugddiensten <ul><li>VVJ is een ledenorganisatie, bijna alle gemeentebesturen zijn lid </li></ul><ul><li>Onze missie: “VVJ ijvert voor meer, breder en beter lokaal jeugdbeleid.” </li></ul><ul><li>Hoe doen we dit? </li></ul><ul><ul><li>Provinciale ondersteuning </li></ul></ul><ul><ul><li>Allerhande vorming </li></ul></ul><ul><ul><li>Helpdesk/infotheek </li></ul></ul><ul><li>Verschil met Steunpunt Jeugd = doelgroep </li></ul>
 5. 5. Het cliché voorbij <ul><li>“ Jeugddiensten zijn alleen maar bezig met plezante dingen, cultuurdiensten met serieuze dingen.” </li></ul><ul><li>“ Alle cultuurmensen hebben een baard, alle jeugdconsulenten dragen t-shirts en te grote broeken.” </li></ul>
 6. 6. Het cliché voorbij <ul><li>DOEN! </li></ul>
 7. 7. Het cliché voorbij Cultuurdienst Kruishoutem Gunther, jeugdconsulent Nijlen
 8. 8. De basis van het lokaal jeugdbeleid <ul><li>De drie basistaken van een jeugddienst </li></ul><ul><ul><li>Taak 1: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ondersteunen particulier jeugdwerk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>vb. subsidies, infrastructuur, goede raad, mee onderhandelen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aanvullend opzetten van gemeentelijk jeugdwerk, afhankelijk van de ‘gaten’ en noden in de gemeente </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>vb speelpleinen, Grabbelpas, tienerwerking </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. De basis van het lokaal jeugdbeleid <ul><ul><li>Taak 2: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inspraak en Participatie opzetten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>vb jeugdraad, maar ook heel wat andere participatietrajecten </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informatie verstrekken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>cf Prioriteit Jeugdinformatie in Jeugdbeleidsplan 2008 – 2011 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Taak 3: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Breed Jeugdbeleid: Jeugd is een categorie en geen sector </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>vb ruimte, jongerencultuur, welzijn… </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. De verschillen met een lokaal cultuurbeleid <ul><li>Deze 3 laatste puntjes zorgen er vaak voor dat een cultuurbeleid meer gewicht heeft binnen: </li></ul><ul><li>Begroting </li></ul><ul><li>Beleid </li></ul>Lokaal Jeugdbeleid Lokaal Cultuurbeleid <ul><li>Jeugdbeleidsplan: elke 3 jaar </li></ul><ul><li>Elk jaar verantwoordingsnota </li></ul><ul><li>Geen loonsubsidies </li></ul><ul><li>Geen koppeling aan infrastructuur </li></ul><ul><li>Cultuurbeleidsplan: elke 6 jaar </li></ul><ul><li>Elk jaar werkingsverslag en actieplan </li></ul><ul><li>Loonsubsidies voor Cubelco en niveauvoorwaarden </li></ul><ul><li>Koppeling aan het hebben van een gemeenschapscentrum of cultureel centrum </li></ul><ul><li>Integratie van bibliotheek in jeugdbeleidsplan </li></ul>
 11. 11. De verschillen met een lokaal cultuurbeleid <ul><li>De focus op breed jeugdbeleid </li></ul><ul><li>Jeugddienst organiseert vaak zelf jeugdwerk (bvb speelpleinen) -> speels imago </li></ul><ul><li>Wisselend engagement van de doelgroep van een jeugddienst </li></ul><ul><ul><li>vb leden jeugdraad wisselen meer </li></ul></ul><ul><ul><li>Vandaar: vaak frustraties tov vrijwilligers, maar ook grote dynamiek </li></ul></ul>
 12. 12. De verschillen met een lokaal cultuurbeleid <ul><li>Het begrip ‘participatie’: door cultuur vaak gezien als ‘aanwezig zijn op’, door jeugd eerder gezien als ‘deelnemen aan het beleid’ </li></ul><ul><ul><li>zorgt soms voor verwarring </li></ul></ul><ul><ul><li>is voor jeugdbeleid een heel belangrijke pijler </li></ul></ul><ul><li>… </li></ul>
 13. 13. De prioriteit jeugdcultuur: samenwerking gevraagd! <ul><li>Uitvoeringsbesluit: </li></ul><ul><li>“ In hoofdstuk 2, Jeugdbeleid, van het in het eerste lid vermelde plan, worden de uitgangspunten opgenomen, alsook de wijze waarop het jeugdcultuurbeleid voor de beleidsperiode 2011-2013 gevoerd zal worden. Een van de volgende aspecten moet minimaal aan bod komen: </li></ul><ul><li>1° de wijze waarop de gemeente wil inspelen op de jeugdcultuureigen uitingsvormen van kinderen en jongeren en hoe ze die wil ondersteunen, stimuleren en faciliteren; </li></ul><ul><li>2° de wijze waarop de gemeente de artistiek expressieve beleving van kinderen en jongeren wil stimuleren, ondersteunen en faciliteren.” </li></ul>
 14. 14. De prioriteit jeugdcultuur: samenwerking gevraagd! <ul><li>Hoeveel subsidies krijgt een gemeente voor de prioriteit jeugdcultuur? </li></ul><ul><ul><li>Antwerpen (485.000 inw): € 185.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Sint-Niklaas (71.000 inw): € 27.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Machelen (14.000 inw): € 5.000 </li></ul></ul>
 15. 15. De prioriteit jeugdcultuur: samenwerking gevraagd! <ul><li>Vanuit de Afdeling Jeugd is sterk de nadruk gelegd op samenwerking met de cultuurdienst </li></ul><ul><ul><li>Toch merken we vaak nog obstakels. Hoe komt dat? </li></ul></ul><ul><ul><li>DOEN! </li></ul></ul>
 16. 16. De prioriteit jeugdcultuur: samenwerking gevraagd! <ul><li>Waarom is samenwerking belangrijk? </li></ul><ul><ul><li>Onderzoek Forum voor Amateurkunsten: 64% van de jongeren is amateurkunstenaar </li></ul></ul><ul><li>Toch wordt er met de scheidingslijn tussen jeugdcultuur soms rigide omgegaan: </li></ul><ul><ul><li>“ Fuiven is geen cultuur, maar jeugd.” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Jongeren die theater spelen zijn cultuur, en geen jeugd.” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Popbeleid is jeugd, geen cultuur.” </li></ul></ul>
 17. 17. De prioriteit jeugdcultuur: samenwerking gevraagd! <ul><li>Voor de jongeren doet het label er niet toe, maar wel de ondersteuning. </li></ul><ul><li>-> daarom: SAMENWERKEN </li></ul>
 18. 18. De prioriteit jeugdcultuur: samenwerking gevraagd! <ul><li>Begin met een visie/beleidskader, bvb: </li></ul><ul><ul><li>Jeugdbeleidsplan Nijlen: </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Kinderen en jongeren nemen actief deel aan het culturele leven in onze gemeente. Ze zijn zowel consument als cultuurmaker en hun bijdrage is een belangrijke meerwaarde. Ze hebben recht op een zichtbare plaats om cultuur te beleven en te maken volgens hun eigen specifieke noden. Cultuur is toegankelijk voor alle kinderen en jongeren! “ </li></ul></ul>
 19. 19. De prioriteit Jeugdcultuur: samenwerking gevraagd! <ul><li>Begin met een visie/beleidskader, bvb: </li></ul><ul><ul><li>Jeugdbeleidsplan Riemst: </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Visie op cultuurbeleid voor kinderen en jongeren </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Stimuleren om cultureel en maatschappelijk te ontwikkelen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Eigenheid van verenigingen vrijwaren </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cultuur bereikbaar maken </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gemeentelijke activiteiten spreiden over verschillende kerkdorpen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ter beschikking stellen materiaal en infrastructuur (uitbreiding uitleendienst!)” </li></ul></ul></ul></ul>
 20. 20. De prioriteit jeugdcultuur: samenwerking gevraagd! <ul><li>Begin met kijken wat er reeds aanwezig is in de gemeente: </li></ul><ul><ul><li>Amateurkunstenaars </li></ul></ul><ul><ul><li>Jeugdbewegingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Jeugdmuziekateliers </li></ul></ul><ul><ul><li>Muziekscholen </li></ul></ul><ul><ul><li>Museum </li></ul></ul><ul><ul><li>Bibliotheek </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 21. 21. De prioriteit jeugdcultuur: samenwerking gevraagd! <ul><li>Hou rekening met mekaars specifieke situatie: </li></ul><ul><ul><li>Budget </li></ul></ul><ul><ul><li>Personeelsmogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwachtingen van bestuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Externe connecties </li></ul></ul><ul><li>Je hoeft het niet altijd groots te zien: een deelname van het jeugdwerk aan de WAK is ook al fijn </li></ul>
 22. 22. De prioriteit jeugdcultuur: samenwerking gevraagd! <ul><li>Hou op voorhand rekening met mogelijke ‘frustraties’: </li></ul><ul><ul><li>‘ nonchalance’ van jongeren </li></ul></ul><ul><ul><li>laattijdigheid, onbereikbaarheid </li></ul></ul><ul><li>Wees aan de andere kant ook bereid om verrast te worden! </li></ul>
 23. 23. BEDANKT! <ul><li>VRAGEN of KLAGEN? </li></ul>

×