Financiering en samenwerking 15 februari

361 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
361
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Financiering en samenwerking 15 februari

 1. 1. Financiering en samenwerkingJoke Meindersma en Rijk Scheer 3/12/2013
 2. 2. MOVISIE en groen? • Kennisprogramma Groen en Sociaal • Jeugd en natuur • Handreiking na schooltijd de natuur beleven • Jurylid Groen Dichterbij
 3. 3. Wat ga ik vertellen?• Overheden (Rijk, provincies, gemeenten)• Fondsen• Bedrijven• Burgers Vul gerust aan!!
 4. 4. RijksoverheidTussen 2006 – 2011 veel aandacht voor jeugd/groen en groen/sociaalVerdwenen:• SMOM: maatschappelijke organisaties en milieu• RDN: maatschappelijk draagvlak natuur en duurzaam voedsel• NME arrangementen
 5. 5. EZ: Groen en doenGroen en Doen is een programma van het ministerie van EZ omvrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en„groen in de stad‟ te ontwikkelen en te stimuleren.2012• 610 vouchers voor opleidingsactiviteiten groen vrijwilligerswerk á €1.000• 2 prijswinnaars €50.0002013Houd de website in de gaten….www.groenendoen.nu
 6. 6. ZonMW: VWS en NWOProgramma vrijwillige inzet voor en door jeugd• Opgroenen in de wijk: een interactieve methode voor groene wijkontwikkeling, voor en door jongeren• Modder aan je broek: natuurspeelplek als ontmoetingsplaats in de wijk. Op 6 locaties samen met bewoners en kinderen ontwikkeld en uitgevoerd.Nu:• Sportimpuls kinderen sportief op gewicht 2013: samenwerking!!• Eigen Kracht methodieken (kinderen en gezinnen)
 7. 7. Provincies• Tot 2012 had elke provincie een programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling en een Investeringsbudget Landelijk Gebied. Vaak ook subsidies voor culturele activiteiten, sociale stimulering (vrijwilligersorganisaties), educatie, sport en bewegen.• Nu: terug naar kerntaken• Regelingen verschillen per provincie• De meeste provincies hebben een subsidieloket.
 8. 8. Gemeenten• De gemeente is een belangrijke subsidieverstrekker voor organisaties, projecten en activiteiten die raken aan het onderwerp jeugd en groen.• Neem contact op met verschillende afdelingen, bijvoorbeeld (jeugd)welzijn, wijkafdelingen, openbare ruimte, sport en recreatie, (natuur en) milieu, de stagemakelaar (MaS)• Sommige gemeenten hebben een subsidieloket.
 9. 9. Voorbeeld: gemeente Utrecht• Groene daken en gevels (ook flats en scholen)• Leefbaarheidsbudget• Openstellen en beheren van speeltuin (ouders en vrijwilligers)• Flexibel budget welzijn (bewonersgroepen en vrijwilligersorg)• Sport• Cultuur
 10. 10. Fondsen• Koninklijke Ned. Heidemaatschappij• Prins Bernhard Cultuurfonds• DikGroen stichting (particulier)• Oranje Fonds• Jantje Beton• Fonds 1818 (regionaal)• VSB Fonds• Stichting Boschuysen• Nationaal groenfonds• KF Heinfonds• Etc.
 11. 11. KNHMKoninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij begeleidt bewoners bijde verbetering van hun buurt, wijk, dorp of stad.• Eigen idee realiseren• Actief participeren in besluitvorming• Kern met pit wedstrijdThema‟s:• Stadslandbouw• Lokale duurzame energie• Leefbaarheid en bevolkingskrimp• Vrijetijdseconomie• Cultuurhistorie en landschapwww.knhm.nl
 12. 12. Prins Bernhard CultuurfondsHet Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur ennatuurbehoud in Nederland met financiële bijdragen voorprojecten.Voorbeelden:Natuurfotografieproject voor kinderenEducatieve projectenwww.prinsbernhardcultuurfonds.nl
 13. 13. DikGroen StichtingDe DikGroen Stichting is een particulier initiatief en biedt financiële steunaan projecten• voor en door kinderen en jongeren• die bij jeugd respect en bewustzijn voor natuur vergrotenHet uitgangspunt van de DikGroen Stichting is dat kinderen enjongeren de projectideeën bedenken. Een groep jongeren kanvoortkomen uit een vereniging, vriendenkring, studieclub ofschool.www.dikgroenstichting.nl
 14. 14. Oranje FondsHet Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds socialeparticipatie bevorderen.• Appeltjes van Oranje: in 2012 thema groen (groen groeit). In 2013 intergenerationeel.• Kroonappeltjes: voor sociale initiatieven. Aanmelden tot 8 maart!• Burendag• Groen Dichterbij: samen met IVN, SME en buurtlink.Vergroenen directe leefomgeving en sociale cohesieversterken. Wedstrijd icoonproject per provincie.
 15. 15. Jantje BetonJantje Beton staat voor vrij, veilig en avontuurlijk buitenspelen voor allekinderen.JB start en steunt projecten, ook m.b.t. spelen in de natuurIdeeën van kinderen vormen altijd de basisFondsverstrekkingen:• (her)inrichting van speelplekken• BSA, buurtspeelactiviteitenEigen projecten & samenwerking:• speelbuurten• Natuursprong (t/m 2013)• Scharrelkids (2012)• Groene buitenspeelsubsidie
 16. 16. Fonds 1818Fonds 1818 steunt en stimuleert verenigingen, stichtingen en informelejongerengroepen bij het uitvoeren van maatschappelijke projecten• in de regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten• Programma Groene Schoolpleinen (2012)• Ook buiten programma om donatie mogelijk voor groen schoolplein of andere groene activiteiten
 17. 17. VSB fondsVSBfonds zet zich in voor een samenleving waaraan iedereen actiefdeelneemt.Om dit te bereiken ondersteunt VSBfonds projecten die erop gericht zijnmensen te inspireren, met elkaar in contact te brengen en hen bewust temaken van zichzelf en hun omgeving.• Programma Jongereninzet: projecten waarbij jongeren zich inzetten voor een ander
 18. 18. Sponsors• Banken• Woningbouwcorporaties• Lokale bedrijven (materiaal, menskracht, financiële middelen): MBO!• SBB, Natuurmonumenten etc. in de vorm van locatie, plantmateriaal, kennis• Welzijnsinstellingen (ruimte, materiaal, begeleiding)
 19. 19. CrowdfundingParticulieren investeren via een site in een project. Als het benodigdekapitaal binnen is, kan het project van start gaan.Voorbeeld: Sellaband, KIVA, 1%ClubBij Sellaband krijgen investeerders bijvoorbeeld een cd of eenconcertkaartje
 20. 20. Kortom: creatief aanvragen!Niet alleen „potjes‟ die direct met jeugd of natuur te maken hebben zijnrelevant. Misschien is er een verbinding met:• Sociale cohesie/ wijkgericht werken• Gezondheid• Participatie• Kunst en cultuur• Sport• Specifieke doelgroepen• Lokale/ regionale speerpuntenKijk eens goed om je heen voor interessante samenwerkingspartners
 21. 21. Financieren van samenwerking• Wat is er mogelijk vanuit de organisaties zelf? Denk aan uren en gebruik locaties. Eventueel co-financiering: en deel zelf en een deel door bijvoorbeeld de gemeente of een fonds• Kijk goed welke “potjes” er aangesproken kunnen worden• Één aanvrager (penvoerder/hoofdaannemer) of als consortium• Financiering geldt meestal alleen voor uitvoering. Samenwerking kost ook tijd• Lange doorlooptijd: houd enthousiasme bij alle betrokken partners vast• Maak hele goede afspraken, leg ze vast en blijf communiceren!
 22. 22. Meer weten over samenwerking?
 23. 23. Ervaringen?
 24. 24. Veel succes!Joke Meindersma030-7892147j.meindersma@movisie.nl 3/12/2013

×