Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Dms challenges & implementaion management from Mr. Dao Thanh Tu - IT Director of Manulife

  1. 1. CÁC THÁCH THỨC VÀ TIẾP CẬN DỰ ÁN DMS
  2. 2.  Khả năng đầu tư và quản lý của NCC  NPP có trang bị hệ thống quản lý thông tin chuẩn  NPP có sẵn lòng triển khai hay khai thác sử dụng hệ thống hiệu quả  Giám sát có được trang bị công cụ hỗ trợ bán hàng thuận tiện  Giám sát có hoàn toàn kiểm soát được Đại diện kinh doanh  Kỹ năng của Đại diện kinh doanh  Số liệu bán hàng được kiểm soát chặt chẽ theo qui trình và đầy đủ  Số liệu bán hàng được cập nhật tức thời và an tòan  Chất lượng thiết bị đầu cuối, kết nối  Dịch vụ hỗ trợ NPP  Dịch vụ bảo hành, bảo trì thiết bị, hệ thống ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ CÁC THÁCH THỨC
  3. 3. Đánh giá và Phân bổ hiệu quả Chi phí đầu tư Lựa chọn Hệ thống Thông minh và Tiết kiệm Dịch vụ và Qui trình hỗ trợ tốt Đội ngũ Triển khai và Đào tạo chuyên nghiệp Chính sách Nhất quán và Ổn định NCC CẦN CHUẨN BỊ GÌ ? Ban chỉ đạo dự án cấp cao
  4. 4. Chi phí đầu tư thấp Hệ thống cung cấp nhiều tiện ích Dịch vụ hỗ trợ tốt Huấn luyện chuyên nghiệp Chính sách ổn định Quản lý hiệu quả, gia tăng lợi nhuận NPP CẦN GÌ ?
  5. 5. CÁCH THỨC TIẾP CẬN DỰ ÁN Đánh giá và Chuẩn bị Khảo sát và Báo cáo Huấn luyện và Trang bị Triển khai và Đồng bộ Nghiệm thu và Hỗ trợ Hiệu chỉnh và Đánh giá Danh sách NPP Phạm vi và khả năng Đội ngũ làm việc Tài chính Phân lọai NPP Báo cáo tính khả thi Các điều kiện cần và đủ Tài liệu Các thiết bị cần có Chạy thử Quản lý và giám sát Lấp báo cáo đối chiếu Chạy hết chu kỳ báo cáo Chuyển giao Quản lý phát sinh Kế họach đánh giá Báo cáo
  6. 6. CẢM ƠN VÀ TRÂN TRỌNG

×