Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

DMS Overview- Phan Cong Chinh PhD - CIO Viet Nam Talkshow 18th

  1. 1. Tối ưu kế hoạch sản xuấtTổng Công Ty Nhà Phân Phối  Hàng trăm Nhà Phân Phối  Hàng trăm Giám sát  Hàng ngàn Đại diện Kinh doanh  Hàng trăm ngàn cửa hiệu bán lẻ và siêu thị Bán ra thị trường & Khuyến mãi Bán cho NPP Dự báo nhu cầu thị trường Tổng quan hệ thống phân phối
  2. 2. Hệ thống quản lý phân phối Tăng doanh số Tăng năng lực quản lýTăng độ bao phủ Tối ưu tồn kho ♦ Theo dõi chỉ tiêu doanh số ♦ Theo dõi các chỉ số thành tích (KPIs) ♦ Theo dõi sự thăm viếng cửa hiệu (PDA/Smart Phone) ♦ Theo dõi chỉ tiêu bao phủ của nhân viên bán hàng ♦ Khai thác cơ hội bán hàng tại từng cửa hiệu (PDA/Smart Phone) ♦ Thiết lập quy trình chuẩn ♦ Dự báo kinh doanh ♦ Kiểm soát tồn kho tại Nhà Phân Phối♦ Theo dõi những cửa hiệu mất bao phủ / chưa bao phủ ♦ Thiết lập bộ báo cáo chuẩn  Xác định vấn đề và ra quyết định dựa trên dữ liệu ♦ Đặt hàng điện tử với đề nghị đặt hàng ♦ Cảnh báo thiếu hàng, thừa hàng ♦ Đa dạng hình thức khuyến mãi và trưng bày ♦ Điều chuyển ngân sách khuyến mãi hợp lý ♦ Đa dạng hình thức khuyến mãi và trưng bày ♦ Chụp hình hàng trong cửa hiệu (PDA/Smart Phone) ♦ Theo dõi sự thăm viếng cửa hiệu (PDA/Smart Phone) ♦ Ghi nhận tình huống thiếu / thừa hàng ♦ Tưởng thưởng và đề bạt hợp lý, kịp thời
  3. 3. CHỈ SỐ THÀNH TÍCH (KPI) 1. Số đơn hàng / ngày 2. Số cửa hiệu có doanh số / Tổng số cửa hiệu 3. Số cửa hiệu mất doanh số / Tổng số cửa hiệu 4. Giá trị trung bình / đơn hàng 5. Tổng doanh số đạt không nhờ khuyến mãi / Tổng doanh số 6. Số SKU trung bình / đơn hàng 7. Giá trị trung bình SKU / đơn hàng 8. Số SKU phân phối / Tổng số SKU
  4. 4. THEO DÕI ĐỘ BAO PHỦ 1. Smart Phone và Google map 2. Xác định tọa độ chuẩn của cửa hiệu 3. Nhân viên bán hàng chỉ nhập được đơn hàng khi đứng cách cửa hiệu 5m 4. Đơn hàng đặt qua điện thoại vẫn được ghi nhận nhưng được phân loại riêng
  5. 5. ĐẠT CHỈ TIÊU DOANH SỐ 1. Thực đạt so với chỉ tiêu 2. Doanh số trung bình cần đạt mỗi ngày để đạt chỉ tiêu 3. Cơ hội bán hàng trên tuyến
  6. 6. CẢM ƠN VÀ TRÂN TRỌNG

×