Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drošības un ētikas aspektu iedzīvināšana uzņēmumā CEMEX

574 views

Published on

Prezentācija sniegta semināros par godīgu tirdzniecību, kas organizēti ar ES un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Drošības un ētikas aspektu iedzīvināšana uzņēmumā CEMEX

 1. 1. 11.08.2015. Drošības un ētikas aspektu iedzīvināšana uzņēmumā CEMEX Linda Šedlere – SIA CEMEX valdes locekle un personāla direktore Andris Pommers – SIA CEMEX integrētās drošības daļas vadītājs
 2. 2. 2 Uzņēmums dibināts 1906.gadā, Meksikā  Viens no lielākajiem cementa, betona un inerto materiālu ražotājiem pasaulē  44 000 darbinieku vairāk kā 50 valstīs Latvijā, kopš 2005.gada  335 darbinieki  cementa rūpnīca Brocēnos  7 betona ražotnes  4 izejmateriālu karjeri  termināls Liepājas ostā un Rīgā
 3. 3. 3 CEMEX ilgtspējas modelis - 4 pamatkategorijas s• Nabadzība • Nevienlīdzība • Diskriminācija • Novecošanās • Bezdarbs Sociālā pieeja v p eStiprināt vērtības darbībā Efektīva ražošana Nākotnes pilsētas un infrastruktūra • Iedzīvotāju skaits • Urbanizācija • Klimats • Resursu ierobežotība • Bioloģiskā daudzveidība Sasniegt 0 nelaimes gadījumu un rīkoties godīgi
 4. 4. 4 Vērtības ▐ Mūsu vērtības veido mūsu kultūras būtību: tās pauž to, kas mēs esam, kā mēs darbojamies un kam mēs ticam MŪSU VĒRTĪBAS: Garantēt drošību Koncentrēties uz klientiem Tiekties uz izcilību Darboties kā vienots CEMEX Rīkoties godīgi
 5. 5. Darbinieku darba drošības apmācības E-Legacy Andris Pommers – SIA CEMEX integrētās drošības daļas vadītājs
 6. 6. 6 Vērtības ▐ Mūsu vērtības veido mūsu kultūras būtību: tās pauž to, kas mēs esam, kā mēs darbojamies un kam mēs ticam MŪSU VĒRTĪBAS: Garantēt drošību Koncentrēties uz klientiem Tiekties uz izcilību Darboties kā vienots CEMEX Rīkoties godīgi
 7. 7. 7 ▐ E-Legacy (Everyone’s Legacy jeb Ikviena mantojums) ▐ Mērķis: izglītot darbiniekus darba aizsardzībā (DA), aicināt aizdomāties par dažādiem DA aspektiem un personīgo atbildību un lomu tajā ▐ Sekmēt CEMEX globālā mērķa “0 nelaimes gadījumu” sasniegšanu ▐ 5 stundu interaktīvs mācību kurss – prezentācijas, video, uzdevumi, diskusijas, izdales materiāli dalībniekiem ▐ Mērķauditorija – visi uzņēmuma darbinieki ▐ Kursam ir 6 daļas
 8. 8. 8 ▐ Sākums 2014.gada novembrī, pēdējā grupa 2015.gada maija sākumā ▐ Grupā - ~ 15 darbinieki ▐ Kursu vadīja kompetents vieslektors DA jautājumos
 9. 9. 9 Veselība un drošība ir personīga vērtība 1
 10. 10. 10 Kas ir personīga vērtība? Kāpēc šīs vērtības ir svarīgas? Ko tas nozīmē, ja veselība un drošība ir personīga vērtība?
 11. 11. 11 Kas ir svarīgs jums? Darbs? Reliģija? Sports? Hobiji? Veselība? Karjera? Zināšanas? Brīvība? Vai jūs varētu gūt prieku, ja būtu nopietni savainoti?
 12. 12. 12 Kāpēc cilvēki gūst traumas?
 13. 13. 13 • Procedūru neievērošana • Darba temps • Viltus drošības sajūta • Atrašanās uz uguns līnijas • Uzmanības nepievēršana • Atbilstošas uzraudzības trūkums • Slikta darbu plānošana • Ražošanas spiediens • Pieredzes trūkums • Garas darba stundas Kādēļ cilvēki gūst traumas:
 14. 14. 14 Risku izvērtēšana 2
 15. 15. 15
 16. 16. 16 Apdraudējumu veidi
 17. 17. 17 1. Fiziskie apstākļi: neaizsargāts konveijers, naglas, kas izspiežas no dēļa, sliktas kravas mašīnas bremzes, eļļas peļķe uz grīdas, asi armatūras stūri, ledus uz ceļa, cementa vai betona putekļi gaisā, augsts trokšņa līmenis, nepietiekams apgaismojums, u.c.
 18. 18. 18 2. Nedroša uzvedība: pārāk ātra skriešana, trīs kontaktpunktu neizmantošana, individuālo aizsardzības līdzekļu neizmantošana, stiepšanās pāri mašīnas aizsargam, roku ievietošana saspiešanas vietās u.c
 19. 19. 19 Uzvedība 3
 20. 20. 20 Uzvedība ir kritiski svarīga drošībai
 21. 21. 21 95 % no visiem nelaimes gadījumiem ir novērota nedroša uzvedība! Nāve Smagas traumas Vieglas traumas Bīstamas situācijas
 22. 22. 22 Supermena sindroms
 23. 23. 23 • “Tas liekas tik droši, kā gan es varētu savainoties?” • “Es jau to daru 20 gadu. Tas nav nekas īpašs.” • “Es vienmēr esmu to darījis, un neviens nav savainots.” • “Tas notiek tikai ar citiem.” • “Es zinu, ko daru.”
 24. 24. 24
 25. 25. 25 Komunikācija 4
 26. 26. 26 • Pievērsiet uzmanību • Uzdodiet jautājumus • Nesakiet, ka saprotat, ja tā nav taisnība • Muļķīgi jautājumi ir tikai neuzdoti jautājumi • Ja jūs nesaprotat, lūdziet atkārtot • Pārliecinieties, ka kolēģi to saprata tāpat kā jūs
 27. 27. 27 Veselība, labklājība un dzīvesveids 5
 28. 28. 28
 29. 29. 29 Atslēgas veiksmīgai komunikācijai Risinājumi labklājībai • Sekojiet līdzi savam uzturam • Regulāri vingrojiet • Regulāras pārbaudes: diabēts, svars, asinsspiediens, uzturs, redze, līdzsvars starp profesionālo un privāto dzīvi • Atmetiet smēķēšanu • Kontrolējiet alkohola patēriņu
 30. 30. 30 Ieguldījums veselībā un drošībā 6
 31. 31. 31 Atslēgas uz jūsu ieguldījumu veselībā un drošībā
 32. 32. 32 32 • Mājās strādājiet droši • Nāciet uz darbu vesels • Uzņemieties atbildību par savu rīcību. • Apstājieties. Padomājiet. Rīkojieties (droši). • Rādiet piemēru • Izvēlieties mainīt ierasto kārtību
 33. 33. 33 Apstājies! Padomā! Rīkojies!
 34. 34. 34 Papildus tam:  Riska kartiņu sistēma  Nemitīgi uzlabojumi un nedrošas rīcības novēršana  Apakšuzņēmēju kontrole  Vadības vizītes un sarunas ražotnēs  Iekšējie un ārējie auditi  Darba drošības speciālists uz katriem 100 darbiniekiem  Darba drošības akadēmijas izveide  Pieredzes apmaiņa un dalīšanās ar labo praksi  Veselīga dzīvesveida veicināšana  Ģimeņu iesaiste darba drošības un veselīga dzīvesveida jautājumu izpratnē
 35. 35. Ētiska uzņēmējdarbība Linda Šedlere – SIA CEMEX valdes locekle un personāla direktore
 36. 36. 36 Vērtības ▐ Mūsu vērtības veido mūsu kultūras būtību: tās pauž to, kas mēs esam, kā mēs darbojamies un kam mēs ticam MŪSU VĒRTĪBAS: Garantēt drošību Koncentrēties uz klientiem Tiekties uz izcilību Darboties kā vienots CEMEX Rīkoties godīgi
 37. 37. 37 CEMEX ilgtspējas modelis - 4 pamatkategorijas s• Nabadzība • Nevienlīdzība • Diskriminācija • Novecošanās • Bezdarbs Sociālā pieeja v p eStiprināt vērtības darbībā Efektīva ražošana Nākotnes pilsētas un infrastruktūra • Iedzīvotāju skaits • Urbanizācija • Klimats • Resursu ierobežotība • Bioloģiskā daudzveidība
 38. 38. 38 CEMEX ilgtspējas modelis – Pārvaldības prioritātes Darba aizsardzība Apmierināti klienti un atbildīgi piegādātāji Ētiska uzņēmējdarbība, atbilstība prasībām un atklātība = CEMEX ETHOS iniciatīvas Iesaistīti un uzticīgi darbinieki, talantu attīstība Pārvaldība p
 39. 39. 39 CEMEX ETHOS iniciatīvas (I) Profesionālais un ētikas kodekss kā pamatdokuments: • Pamatprincipi • Attiecības ar ieinteresētajām pusēm • Darbības un aktivitātes • Drošība • CEMEX Profesionālā un ētikas kodeksa pārvaldība www.cemex.lv -> Par CEMEX -> Mūsu vērtības
 40. 40. 40 CEMEX ETHOS iniciatīvas (II) Apmācības un konsultācijas: • Periodiskas • Ikgadējas • Individuālas Ētikas komisija: • Vērtību iedzīvinātāji un labās prakses vēstneši • Uzticības personas – pārkāpumu izmeklēšanai • Ikgadējo informatīvo kampaņu atbalsts Pārkāpumu pieteikšana un izmeklēšana: • Konfidencialitāte • Konsekvence • Komunikācija
 41. 41. 41 CEMEX ETHOS iniciatīvas (III) Politiku centrs: • Tiešsaiste • Darbinieku rokasgrāmatas Aptaujas un komunikācija: • Mērķauditorija • Konfidencialitāte un drošība • Rezultāts • Darbības • Komunikācija
 42. 42. 42 Papildus tam:  Konkurences tiesību ievērošana un ikgadējas apmācības  Pielikumi piegādātāju līgumiem par apņemšanos ievērot cilvēktiesības un godīgu uzņēmējdarbības praksi  Sadarbības partneru izvērtēšana - sadarbība tikai ar tādiem uzņēmumiem, kuros zināmi patiesā labuma guvēji  Īpaši atbildīga attieksme pret vidi un resursu izmantošanu  Atbildība pret vietējo kopienu – CEMEX Iespēju fonds  Iekšējie un ārējie auditi, procesu sertificēšana  Iesaistīšanās ēnu ekonomikas apkarošanā, lai veicinātu atbildīgas uzņēmējdarbības attīstību  Ikgadēja ilgtspējas rādītāju analīze un datu apkopošana atskaitēs  Ilgtspējas komisija  Pieredzes apmaiņa un dalīšanās ar labo praksi
 43. 43. 43 Paldies! Jūsu jautājumi Kontakti: linda.sedlere@cemex.com andris.pommers@cemex.com www.cemex.lv www.cemexiespejufonds.lv linda.sedlere@cemex.com

×