SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
12 soļi
kvalitatīva ilgtspējas
pārskata plānošanā un
sagatavošanā
Materiāls tapis,
sadarbojoties Baltijā pirmajam ilgtspējas konsultāciju
uzņēmumam Sustinere un InCSR, 2018
Sustinere komanda ir palīdzējusi vairāk nekā 10 biržā kotētiem uzņēmumiem,
valsts kapitālsbiedrībām un privātiem uzņēmumiem izstrādāt savus
korporatīvās atbildības un ilgtspējas pārskatus. Tāpēc mēs pastāvīgi esam
lietas kursā par globālajām tendencēm un labākajiem piemēriem nefinanšu
ziņošanas jomā.
Tā kā InCSR ir visplašākā pieredze korporatīvās ilgtspējas jomā Latvijā, šo
materiālu esam izstrādājuši kopīgi. Mēs ceram, ka tas palīdzēs izprast, kā
apvienot starptautisko kvalitatīvo pieeju un vietējo realitāti, lai radītu (arvien
labākus) ilgtspējas pārskatus.
Parasti ilgtspējas pārskati tiek publiskoti, lai:
▪ radītu uzticību investoru, B2B klientu, (ārvalstu) biznesa
partneru, darbinieku, vietējās kopienas, NVO un plašsaziņas
līdzekļu vidū;
▪ sasaistītu zīmolu ar vērtībām, kuras sagaida plašāka
sabiedrība;
▪ izmantotu saturu komunikācijā ar patērētājiem;
▪ apliecinātu vadības un produktu/pakalpojumu
caurskatāmību un kvalitāti;
▪ piesaistītu gan esošos, gan potenciālos darbiniekus;
▪ mērītu un uzlabotu svarīgākos nefinanšu aspektus, kas
ietekmē uzņēmuma nākotni.
Iesakām sagatavot savu pārskatu, ja:
(a) redzat iespēju iegūt klientu, darbinieku un biznesa partneru
uzticību un uzmanību gan vietējā, gan eksporta tirgos.
(b) darbojaties sabiedrības interesēs un no jums tiek sagaidīta
lielāka caurskatāmība;
(c) jums ir jāatklāj nefinanšu informācija pastāvošā regulējuma
dēļ.
Mērķauditorija Formāts Standarti, sistēmas Komanda un
konsultanti
Galvenās tēmasIetekmes pušu iesaisteIndikatoriStruktūra
Saturs un rakstīšana Dizains, makets Audits Komunikācija
STARTS
Pārskats
1
Pirmkārt, saprotiet, kam jūs to darāt
Padomājiet par savu mērķauditoriju: kas lasīs jūsu pārskatu?
Tas noteiks tēmas, stilu un formātu.
Kas viņus interesē? Un kāds ir jūsu mērķis?
Esošo un potenciālo darbinieku interese? Uzticamība investoru un finansējuma
devēju acīs? Draudzīgas attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem? Spēcīgs tēls
ārvalstu tirgos (piegādes ķēdē)? Pieskaņošanās klientu vērtībām?
Pat, ja jums ir jāatskaitās tāpēc, ka to pieprasa tiesiskais regulējums –
padomājiet, kā pārskats, var nākt par labu jūsu organizācijai.
2
Izvēlieties pārskata formātu
Šim jautājumam ir vairāki līmeņi:
(A)
Integrēts gada pārskatā vai atsevišķa publikācija?
(ieteikums: arvien vairāk organizāciju ietver ilgtspējas informāciju gada un finanšu
pārskatā)
Varat to saukt par „Gada pārskatu“ vai „Gadagrāmatu“ un vēlāk to sadalīt (piemēram,
izdalīt ilgtspējas lapas)
(B)
Visticamāk gala rezultāts būs PDF fails. Daži veido drukātās versijas. Tomēr izskatiet
iespēju izstrādāt tiešsaistes versiju (ar lejuplādes iespēju), video vai citus interesantus
formātus.
3
Izvēlieties to sistēmu, struktūru, kas var
palīdzēt tieši jums
Vairums uzņēmumu izmanto Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) ilgtspējas
ziņošanas standartu. Tas sniedz praktiskus norādījumus un garantē kvalitāti. GRI
ir nosaukums, ko atpazīst lielākā daļa biznesa vidē. Tas dod iespēju runāt vienā
valodā ar pasaules vadošajām organizācijām.
Jaunākā tendence ir veidot pārskatu, balstoties uz ANO Ilgtspējīgas attīstības
mērķiem (SDG). Izmantojot SDG, jūs parādat, kāds ir pozitīvais pienesums
plašākā perspektīvā.
Jā, jūs varat apvienot GRI un SDG.
Varat izskatīt arī ISO 26000, ANO Globālo līgumu, Nasdaq ESG ziņošanas ceļvedi,
SASB vai citas sistēmas.
4
Izveidojiet komandu
Protams, jums ir nepieciešams vadības mandāts – šāds atbalsts atvieglo datu
vākšanu un sniedz papildu ieguvumus.
Pārskata izstrāde līdz šim bijusi mārketinga un komunikācijas vadītāju atbildība.
Tomēr bieži vien tajā iesaistās vai šo pienākumu pilnībā veic finanšu cilvēki.
Turpmākajā procesā noteikti būs nepieciešams iesaistīt arī personāla, vides,
kvalitātes, IT, risku vadības u.c. cilvēkus.
Apsveriet iespēju piesaistīt ārēju konsultantu. Dariet to, ja jums ir ierobežots
laiks un novērtējat neatkarīgas idejas un ekspertīzi no malas.
6
Iesaistiet ietekmes puses
Veidojiet dialogu ar būtiskākajām ietekmes pusēm, lai noskaidrotu viņu
ekspektācijas.
Kāpēc? Jums ir nepieciešams atbalsts, lai darbotos un attīstītu savu biznesu.
Ietekmes puses, kuras jūs ietekmējat, visticamāk, sagaida no jums noteiktu
rīcību. Un atcerieties, ka mūsdienu atvērtajā sabiedrībā ietekmes puses var
ietekmēt arī jūs.
Noskaidrojiet, kādas ir viņu ekspektācijas. Pārrunājiet to. Un atskaitieties par to –
katru gadu informējiet, cik lielā mērā esat piepildījuši viņu vēlmes. Pat, ja nebūs
izdevies, viņi vismaz novērtēs jūsu centienus.
Nebaidieties. Jebkurā gadījumā viņiem ir noteiktas cerības, un, ja jūs tās zināt,
jūs varat to apspriest. Pretējā gadījumā viņi tāpat par jums runās sociālajos
medijos. Labāk pievienojieties viņiem.
7
Atlasiet mērāmus indikatorus būtiskākajiem
aspektiem
Kad esat noskaidrojuši, kas ir svarīgi jūsu ietekmes pusēm un kuri ilgtspējas aspekti ir
būtiski jums pašiem, jāsāk domāt par to, kā tos pārvaldīt un demonstrēt progresu.
Galu galā tiek izdarīts tas, kas tiek mērīts. Mēs tam ticam un ceram, ka jūs tāpat.
Izvēlieties indikatorus visiem būtiskākajiem ilgtspējas aspektiem. Sekojiet līdzi un
vāciet datus. Pareizi būtu noteikt nefinanšu indikatorus pārskata sākuma posmā.
Nekas briesmīgs nenotiks, ja to darīsiet jau pārskata gatavošanas laikā - lielāko daļu
datu var aprēķināt arī vēlāk. Vienkārši nākamreiz rīkojieties pareizāk.
Atcerieties: ilgtspējas pārskats bez datiem ir tikai skaistu stāstu buķete. GRI standarts
var palīdzēt izvēlēties atbilstošus mērījumus.
Jā, dažus datus var būt nepatīkami publicēt. Galu galā lēmums jāpieņem jums. Bet
atcerieties, ka ietekmes puses augstāk vērtē jūsu pūles un atklātību nevis snieguma
nianses.
8
Izveidojiet pārskata struktūru
Pārskatam jāpauž visaptverošs stāsts par jūsu organizāciju. Tā ir jūsu iespēja
izklāstīt, kas jūs esat, kas ir jūsu bizness, kādi principi jums ir svarīgi, kā pārvaldāt
ilgtspējas aspektus un kāpēc jūs to darāt.
Stāstam jāpārliecina klienti, darbinieki un investori, lai tie dotu priekšroku tieši
jūsu organizācijai.
Kā paraugus apskatiet Ziemeļvalstu un citu ārvalstu uzņēmumu ilgtspējas
pārskatus.
9
Apkopojiet saturu un sagatavojiet pārskatu
Izklausās vienkārši, bet prasa daudz laika.
Šajā fāzē jūsu panākumi ir atkarīgi no tā, cik veiksmīgi jau pašā sākumā būsiet
iesaistījuši kolēģus un cik atbilstoši būs izvēlētie indikatori.
Intervējiet kolēģus, lai apkopotu procesu aprakstus, piemērus un datus.
10
Prioritāte - dizains!
Bieži vien „kā“ ir svarīgāk nekā „ko“.
Slikts dizains (vai pilnīgs dizaina trūkums) var sagraut jūsu darbu ar saturu.
Saprotiet pareizi. Korekts, rūpīgi veidots un pilnīgs saturs ir galvenais, tomēr
neaizmirstiet par pievilcīgu izskatu. Gada pārskatiem nav jābūt gariem un
garlaicīgiem dokumentiem. Veidojiet tos kā uzmanību piesaistošus mārketinga
materiālus.
Izmantojiet vizualizācijas, zīmējumus un ikonas, izceliet svarīgākos vēstījumus,
izveidojiet elementus, kas vizuāli izskaidro saturu.
11
Lūdziet ilgtspējas revidentiem pārskatīt jūsu
pārskatu
Ilgtspējas pārskati var tikt revidēti tāpat kā finanšu pārskati.
Apsveriet iespēju iekļaut neatkarīgas trešās puses
apliecinājumu kā kvalitātes marķējumu un pierādījumu
prasīgākajām ietekmes pusēm.
12
Kad pārskats ir gatavs, aktīvi ar to dalieties
Ir pierādīts, ka investori, žurnālisti, talanti, kas meklē darbu, NVO un citas
ietekmes puses lasa jūsu ikgadējos ilgtspējas pārskatus.
Bet jūs varat proaktīvi izplatīt pārskatu un tā saturu. Izmantojiet pārskata datus
un stāstus ikdienas ārējā saziņā, mārketingā, iekšējās komunikācijas kanālos,
tīmekļa, vietnē u.c.
PDF faila pasīva atrašanās uzņēmuma tīmekļa vietnē ir gatavošanā ieguldītā
laika izniekošana.

More Related Content

Similar to 12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā

Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams? Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams? Swedbank Latvia
 
Ilgtspēja - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm Project
Ilgtspēja - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm ProjectIlgtspēja - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm Project
Ilgtspēja - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm ProjectSCDF-AN
 
Izklaides industrijas vadība un producēšana prakses
Izklaides industrijas vadība un producēšana praksesIzklaides industrijas vadība un producēšana prakses
Izklaides industrijas vadība un producēšana praksesAgita Ekmane
 
Biznesa analīze Ventspils03122015
Biznesa analīze Ventspils03122015 Biznesa analīze Ventspils03122015
Biznesa analīze Ventspils03122015 IIBA_Latvia_Chapter
 
Danone-Delfi.lt: Jauns veids kā celt reklāmas kampaņu efektivitāti (case study)
Danone-Delfi.lt: Jauns veids kā celt reklāmas kampaņu efektivitāti (case study)Danone-Delfi.lt: Jauns veids kā celt reklāmas kampaņu efektivitāti (case study)
Danone-Delfi.lt: Jauns veids kā celt reklāmas kampaņu efektivitāti (case study)Gemius Latvia
 
Ilgtspējas ziņošana | LASAP LPP
Ilgtspējas ziņošana | LASAP LPPIlgtspējas ziņošana | LASAP LPP
Ilgtspējas ziņošana | LASAP LPPHauska & Partner
 
Cēsu uzņēmēju forums 2013. gada decembris
Cēsu uzņēmēju forums 2013. gada decembrisCēsu uzņēmēju forums 2013. gada decembris
Cēsu uzņēmēju forums 2013. gada decembrisDavids Stebelis
 

Similar to 12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā (20)

Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams? Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
Ilgtspējīgs uzņēmums mainīgajā pasaulē - vai iespējams?
 
Ekspertu prezentācija 2012. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiem
Ekspertu prezentācija 2012. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiemEkspertu prezentācija 2012. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiem
Ekspertu prezentācija 2012. gada Ilgtspējas indeksa dalībniekiem
 
Inta Priedola, TNS
Inta Priedola, TNSInta Priedola, TNS
Inta Priedola, TNS
 
Ilgtspēja - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm Project
Ilgtspēja - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm ProjectIlgtspēja - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm Project
Ilgtspēja - Kooperatīva Vērtibas un Kultūra - LeadFarm Project
 
Izklaides industrijas vadība un producēšana prakses
Izklaides industrijas vadība un producēšana praksesIzklaides industrijas vadība un producēšana prakses
Izklaides industrijas vadība un producēšana prakses
 
Atbildīgu ideju katalogs 2017
Atbildīgu ideju katalogs 2017Atbildīgu ideju katalogs 2017
Atbildīgu ideju katalogs 2017
 
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība.
 
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.
Atbildīgas piegādes ķēdes un godīga tirdzniecība. Principi un piemēri.
 
Biznesa analīze Ventspils03122015
Biznesa analīze Ventspils03122015 Biznesa analīze Ventspils03122015
Biznesa analīze Ventspils03122015
 
Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skat...
Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skat...Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skat...
Korporatīvā sociālā atbildība - kāda ir tās loma uzņēmumu un sabiedrības skat...
 
Danone-Delfi.lt: Jauns veids kā celt reklāmas kampaņu efektivitāti (case study)
Danone-Delfi.lt: Jauns veids kā celt reklāmas kampaņu efektivitāti (case study)Danone-Delfi.lt: Jauns veids kā celt reklāmas kampaņu efektivitāti (case study)
Danone-Delfi.lt: Jauns veids kā celt reklāmas kampaņu efektivitāti (case study)
 
Korupcijas novēršana uzņēmumā - tendenču analīze
Korupcijas novēršana uzņēmumā - tendenču analīzeKorupcijas novēršana uzņēmumā - tendenču analīze
Korupcijas novēršana uzņēmumā - tendenču analīze
 
Ilgtspējas indekss: Pārskats 2010
Ilgtspējas indekss: Pārskats 2010Ilgtspējas indekss: Pārskats 2010
Ilgtspējas indekss: Pārskats 2010
 
Kā ietekmes pušu izpēte var sekmēt biznesa izaugsmi
Kā ietekmes pušu izpēte var sekmēt biznesa izaugsmiKā ietekmes pušu izpēte var sekmēt biznesa izaugsmi
Kā ietekmes pušu izpēte var sekmēt biznesa izaugsmi
 
Palīdzi klientam gūt panākumus
Palīdzi klientam gūt panākumusPalīdzi klientam gūt panākumus
Palīdzi klientam gūt panākumus
 
Atbildīgu ideju katalogs 2018
Atbildīgu ideju katalogs 2018Atbildīgu ideju katalogs 2018
Atbildīgu ideju katalogs 2018
 
Ilgtspējas indekss - Sabiedrība
Ilgtspējas indekss - SabiedrībaIlgtspējas indekss - Sabiedrība
Ilgtspējas indekss - Sabiedrība
 
Ilgtspējas ziņošana | LASAP LPP
Ilgtspējas ziņošana | LASAP LPPIlgtspējas ziņošana | LASAP LPP
Ilgtspējas ziņošana | LASAP LPP
 
Ba pv 21112013_lnpva
Ba pv 21112013_lnpvaBa pv 21112013_lnpva
Ba pv 21112013_lnpva
 
Cēsu uzņēmēju forums 2013. gada decembris
Cēsu uzņēmēju forums 2013. gada decembrisCēsu uzņēmēju forums 2013. gada decembris
Cēsu uzņēmēju forums 2013. gada decembris
 

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility

More from Institute for Corporate Sustainability and Responsibility (20)

Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
 
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēgaIekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
Iekļaujoša darba vIde — organizācijas panākumu atslēga
 
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
Korporatīvo dāvanu kult;ura šķērsgriezumā. Vai ir iespējams pateikties par sa...
 
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņāmNākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
Nākotnes birojs un darbinieku sagatavošana pārmaiņām
 
Ceļā uz zaļo biroju
Ceļā uz zaļo birojuCeļā uz zaļo biroju
Ceļā uz zaļo biroju
 
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidiKā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
Kā ar minimāliem resursiem izveidot izcilu darba vidi
 
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvanaJēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
Jēgpilna un zaļi pakota korporatīvā dāvana
 
Korporatīvās dāvanas un likums
Korporatīvās dāvanas un likumsKorporatīvās dāvanas un likums
Korporatīvās dāvanas un likums
 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanaSieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana
 
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
Latvijas Dzelzceļa ilgtspējas un gada pārskats 2018
 
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018Baltic International Bank ESG pārskats 2018
Baltic International Bank ESG pārskats 2018
 
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskatsCoca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
Coca-Cola HBC Baltics ilgtspējas pārskats
 
Sustainability reporting that matters
Sustainability reporting that mattersSustainability reporting that matters
Sustainability reporting that matters
 
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
Kāpēc ESG? Baltic International Bank pieredze.
 
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
Latvenergo koncerna ilgtspējas pārskats - ieinteresēto pušu iesaiste satura n...
 
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskatsTrīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
Trīs valstis, divi uzņēmumi un viens pārskats
 
Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.Sustainability. We are optimistic about future.
Sustainability. We are optimistic about future.
 
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
Infografika "Izdegšana darbā"fakti, pazīmes, profilakse"
 
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšana. Aprīlis-maijs...
 
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
OECD Ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īst...
 

12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā

 • 1. 12 soļi kvalitatīva ilgtspējas pārskata plānošanā un sagatavošanā Materiāls tapis, sadarbojoties Baltijā pirmajam ilgtspējas konsultāciju uzņēmumam Sustinere un InCSR, 2018
 • 2. Sustinere komanda ir palīdzējusi vairāk nekā 10 biržā kotētiem uzņēmumiem, valsts kapitālsbiedrībām un privātiem uzņēmumiem izstrādāt savus korporatīvās atbildības un ilgtspējas pārskatus. Tāpēc mēs pastāvīgi esam lietas kursā par globālajām tendencēm un labākajiem piemēriem nefinanšu ziņošanas jomā. Tā kā InCSR ir visplašākā pieredze korporatīvās ilgtspējas jomā Latvijā, šo materiālu esam izstrādājuši kopīgi. Mēs ceram, ka tas palīdzēs izprast, kā apvienot starptautisko kvalitatīvo pieeju un vietējo realitāti, lai radītu (arvien labākus) ilgtspējas pārskatus.
 • 3. Parasti ilgtspējas pārskati tiek publiskoti, lai: ▪ radītu uzticību investoru, B2B klientu, (ārvalstu) biznesa partneru, darbinieku, vietējās kopienas, NVO un plašsaziņas līdzekļu vidū; ▪ sasaistītu zīmolu ar vērtībām, kuras sagaida plašāka sabiedrība; ▪ izmantotu saturu komunikācijā ar patērētājiem; ▪ apliecinātu vadības un produktu/pakalpojumu caurskatāmību un kvalitāti; ▪ piesaistītu gan esošos, gan potenciālos darbiniekus; ▪ mērītu un uzlabotu svarīgākos nefinanšu aspektus, kas ietekmē uzņēmuma nākotni.
 • 4. Iesakām sagatavot savu pārskatu, ja: (a) redzat iespēju iegūt klientu, darbinieku un biznesa partneru uzticību un uzmanību gan vietējā, gan eksporta tirgos. (b) darbojaties sabiedrības interesēs un no jums tiek sagaidīta lielāka caurskatāmība; (c) jums ir jāatklāj nefinanšu informācija pastāvošā regulējuma dēļ.
 • 5. Mērķauditorija Formāts Standarti, sistēmas Komanda un konsultanti Galvenās tēmasIetekmes pušu iesaisteIndikatoriStruktūra Saturs un rakstīšana Dizains, makets Audits Komunikācija STARTS Pārskats
 • 6. 1 Pirmkārt, saprotiet, kam jūs to darāt Padomājiet par savu mērķauditoriju: kas lasīs jūsu pārskatu? Tas noteiks tēmas, stilu un formātu. Kas viņus interesē? Un kāds ir jūsu mērķis? Esošo un potenciālo darbinieku interese? Uzticamība investoru un finansējuma devēju acīs? Draudzīgas attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem? Spēcīgs tēls ārvalstu tirgos (piegādes ķēdē)? Pieskaņošanās klientu vērtībām? Pat, ja jums ir jāatskaitās tāpēc, ka to pieprasa tiesiskais regulējums – padomājiet, kā pārskats, var nākt par labu jūsu organizācijai.
 • 7. 2 Izvēlieties pārskata formātu Šim jautājumam ir vairāki līmeņi: (A) Integrēts gada pārskatā vai atsevišķa publikācija? (ieteikums: arvien vairāk organizāciju ietver ilgtspējas informāciju gada un finanšu pārskatā) Varat to saukt par „Gada pārskatu“ vai „Gadagrāmatu“ un vēlāk to sadalīt (piemēram, izdalīt ilgtspējas lapas) (B) Visticamāk gala rezultāts būs PDF fails. Daži veido drukātās versijas. Tomēr izskatiet iespēju izstrādāt tiešsaistes versiju (ar lejuplādes iespēju), video vai citus interesantus formātus.
 • 8. 3 Izvēlieties to sistēmu, struktūru, kas var palīdzēt tieši jums Vairums uzņēmumu izmanto Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) ilgtspējas ziņošanas standartu. Tas sniedz praktiskus norādījumus un garantē kvalitāti. GRI ir nosaukums, ko atpazīst lielākā daļa biznesa vidē. Tas dod iespēju runāt vienā valodā ar pasaules vadošajām organizācijām. Jaunākā tendence ir veidot pārskatu, balstoties uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (SDG). Izmantojot SDG, jūs parādat, kāds ir pozitīvais pienesums plašākā perspektīvā. Jā, jūs varat apvienot GRI un SDG. Varat izskatīt arī ISO 26000, ANO Globālo līgumu, Nasdaq ESG ziņošanas ceļvedi, SASB vai citas sistēmas.
 • 9. 4 Izveidojiet komandu Protams, jums ir nepieciešams vadības mandāts – šāds atbalsts atvieglo datu vākšanu un sniedz papildu ieguvumus. Pārskata izstrāde līdz šim bijusi mārketinga un komunikācijas vadītāju atbildība. Tomēr bieži vien tajā iesaistās vai šo pienākumu pilnībā veic finanšu cilvēki. Turpmākajā procesā noteikti būs nepieciešams iesaistīt arī personāla, vides, kvalitātes, IT, risku vadības u.c. cilvēkus. Apsveriet iespēju piesaistīt ārēju konsultantu. Dariet to, ja jums ir ierobežots laiks un novērtējat neatkarīgas idejas un ekspertīzi no malas.
 • 10. 6 Iesaistiet ietekmes puses Veidojiet dialogu ar būtiskākajām ietekmes pusēm, lai noskaidrotu viņu ekspektācijas. Kāpēc? Jums ir nepieciešams atbalsts, lai darbotos un attīstītu savu biznesu. Ietekmes puses, kuras jūs ietekmējat, visticamāk, sagaida no jums noteiktu rīcību. Un atcerieties, ka mūsdienu atvērtajā sabiedrībā ietekmes puses var ietekmēt arī jūs. Noskaidrojiet, kādas ir viņu ekspektācijas. Pārrunājiet to. Un atskaitieties par to – katru gadu informējiet, cik lielā mērā esat piepildījuši viņu vēlmes. Pat, ja nebūs izdevies, viņi vismaz novērtēs jūsu centienus. Nebaidieties. Jebkurā gadījumā viņiem ir noteiktas cerības, un, ja jūs tās zināt, jūs varat to apspriest. Pretējā gadījumā viņi tāpat par jums runās sociālajos medijos. Labāk pievienojieties viņiem.
 • 11. 7 Atlasiet mērāmus indikatorus būtiskākajiem aspektiem Kad esat noskaidrojuši, kas ir svarīgi jūsu ietekmes pusēm un kuri ilgtspējas aspekti ir būtiski jums pašiem, jāsāk domāt par to, kā tos pārvaldīt un demonstrēt progresu. Galu galā tiek izdarīts tas, kas tiek mērīts. Mēs tam ticam un ceram, ka jūs tāpat. Izvēlieties indikatorus visiem būtiskākajiem ilgtspējas aspektiem. Sekojiet līdzi un vāciet datus. Pareizi būtu noteikt nefinanšu indikatorus pārskata sākuma posmā. Nekas briesmīgs nenotiks, ja to darīsiet jau pārskata gatavošanas laikā - lielāko daļu datu var aprēķināt arī vēlāk. Vienkārši nākamreiz rīkojieties pareizāk. Atcerieties: ilgtspējas pārskats bez datiem ir tikai skaistu stāstu buķete. GRI standarts var palīdzēt izvēlēties atbilstošus mērījumus. Jā, dažus datus var būt nepatīkami publicēt. Galu galā lēmums jāpieņem jums. Bet atcerieties, ka ietekmes puses augstāk vērtē jūsu pūles un atklātību nevis snieguma nianses.
 • 12. 8 Izveidojiet pārskata struktūru Pārskatam jāpauž visaptverošs stāsts par jūsu organizāciju. Tā ir jūsu iespēja izklāstīt, kas jūs esat, kas ir jūsu bizness, kādi principi jums ir svarīgi, kā pārvaldāt ilgtspējas aspektus un kāpēc jūs to darāt. Stāstam jāpārliecina klienti, darbinieki un investori, lai tie dotu priekšroku tieši jūsu organizācijai. Kā paraugus apskatiet Ziemeļvalstu un citu ārvalstu uzņēmumu ilgtspējas pārskatus.
 • 13. 9 Apkopojiet saturu un sagatavojiet pārskatu Izklausās vienkārši, bet prasa daudz laika. Šajā fāzē jūsu panākumi ir atkarīgi no tā, cik veiksmīgi jau pašā sākumā būsiet iesaistījuši kolēģus un cik atbilstoši būs izvēlētie indikatori. Intervējiet kolēģus, lai apkopotu procesu aprakstus, piemērus un datus.
 • 14. 10 Prioritāte - dizains! Bieži vien „kā“ ir svarīgāk nekā „ko“. Slikts dizains (vai pilnīgs dizaina trūkums) var sagraut jūsu darbu ar saturu. Saprotiet pareizi. Korekts, rūpīgi veidots un pilnīgs saturs ir galvenais, tomēr neaizmirstiet par pievilcīgu izskatu. Gada pārskatiem nav jābūt gariem un garlaicīgiem dokumentiem. Veidojiet tos kā uzmanību piesaistošus mārketinga materiālus. Izmantojiet vizualizācijas, zīmējumus un ikonas, izceliet svarīgākos vēstījumus, izveidojiet elementus, kas vizuāli izskaidro saturu.
 • 15. 11 Lūdziet ilgtspējas revidentiem pārskatīt jūsu pārskatu Ilgtspējas pārskati var tikt revidēti tāpat kā finanšu pārskati. Apsveriet iespēju iekļaut neatkarīgas trešās puses apliecinājumu kā kvalitātes marķējumu un pierādījumu prasīgākajām ietekmes pusēm.
 • 16. 12 Kad pārskats ir gatavs, aktīvi ar to dalieties Ir pierādīts, ka investori, žurnālisti, talanti, kas meklē darbu, NVO un citas ietekmes puses lasa jūsu ikgadējos ilgtspējas pārskatus. Bet jūs varat proaktīvi izplatīt pārskatu un tā saturu. Izmantojiet pārskata datus un stāstus ikdienas ārējā saziņā, mārketingā, iekšējās komunikācijas kanālos, tīmekļa, vietnē u.c. PDF faila pasīva atrašanās uzņēmuma tīmekļa vietnē ir gatavošanā ieguldītā laika izniekošana.