SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
Presentació de la Monografia 13
Atraure, descobrir i entendre!
Manual per a l’elaboració de
cartells interpretatius per a la
divulgació de la geologia
David Brusi, GEOCAMB-UdG
Dijous, 5 d’octubre de 2023
6 d’octubre
2/25
1. La iniciativa
2. Estructura del manual
3. Els cartells com a infraestructura permanent de divulgació
4. Algunes consideracions prèvies
5. Un tastet dels continguts
6. Exemples de cartells
La iniciativa ha estat possible perquè...
3/25
Estructura del manual
4/25
Introducció
Consideracions prèvies
Aspectes a tenir en compte
alhora de realizar un cartell
informatiu de contingut geològic
Exemples de cartells
14 apartats Continguts textuals
El disseny gràfic
...
...
Guia ràpida 2 pàgines
Els cartells com a infraestructura permanent de divulgació
5/25
Les estratègies comunicatives i activitats de divulgació en el medi natural (o en espais
museístics) poden ser molt variades:
pàgines web fulletons guies de camp
vídeos visites guiades Geolodies
geomon.co.uk
geoleg.cat
blocdecamp.cat
...
Els cartells com a infraestructura permanent de divulgació
6/25
La presència de cartells
interpretatius en un
indret té la capacitat de
destacar-ne els atributs
que el fan especial.
Un cartell una és una “marca”, un
“signe”, un “advertiment”, una
referència de l’interès que pot
suscitar un espai.
Un cartell transmet la
sensació de que “aquest lloc
és important” i em trobo just
en el punt en el que se’m
proporcionarà la informació
per que pugui descobrir-ho.
Els cartells constitueixen un
guiatge estàtic que ens
acompanya, que ressalta els
elements més rellevants que
les persones expertes han
seleccionat per a nosaltres.
Els cartells atrauen al públic i el
conviden a dedicar un temps a
observar i comprendre el seu entorn.
Els cartells permeten que els visitants s’emportin
coneixements, sensacions i records que van més
enllà d’una simple fotografia.
Els cartells com a infraestructura permanent de divulgació
7/25
El repte d’elaborar aquestes directrius és que en la seva
definició hi conflueixen consideracions científiques,
tècniques, artístiques, econòmiques, turístiques, educatives,
museístiques, psicològiques, entre moltes d’altres.
Són escassos els treballs
que, des d’una visió
integral, hagin aprofundit
en el tema.
Nosaltres hem consultat:
manuals de recomanacions
tècniques de senyalització
d’espais naturals
manuals de recomanacions
d’aspectes comunicatius pels
autors i dissenyadors de cartells
tesis doctorals, llibres, treballs
de recerca i publicacions
especialitzades
Algunes consideracions prèvies
8/25
Tipus de suports
Algunes consideracions prèvies
9/25
Tipus de suports
FITES BANDEROLES PLAQUES
PANELLS FARISTOLS TÒTEMS Formats i materials
Algunes consideracions prèvies
10/25
Parts d’un cartell: estructura
Barranco
de
la
Hoz,
Corduente,
Castella-la
Manxa,
Geoparque
de
Molina-Alto
Tajo
Elements textuals Elements gràfics
Algunes consideracions prèvies
Parts d’un cartell: funció
Encapçalament Crèdits Cos
Barranco
de
la
Hoz,
Corduente,
Castella-la
Manxa,
Geoparque
de
Molina-Alto
Tajo
11/25
Algunes consideracions prèvies
Parts d’un cartell: complementaris
Elements
tàctils i accés a
recursos TIC
12/25
Algunes consideracions prèvies
Cartells informatius o cartells interpretatius?
Un cartell informatiu ens fa saber localitzacions, noms, dates, xifres, normes de seguretat o, inclús, en el cas
de la Geologia, descripcions expertes dels materials observables o fenòmens que s’han produït en un indret
13/25
Algunes consideracions prèvies
Cartells informatius o cartells interpretatius?
Un cartell interpretatiu, pretén transformar la informació en un relat capaç de captar l’interès. En Geologia,
busca desvetllar la curiositat dels visitants, implicar-los activament en la descoberta de les evidències
amagades a les roques i al paisatge.
14/25
Algunes consideracions prèvies
Cartells informatius o cartells interpretatius?
La paraula “entendre” ve del llatí en tendere. Dirigir-
se “cap a dins”, o el que és el mateix: “comprendre”
o “aprendre”. L’etimologia d’aprendre també és prou
suggerent pel que ens ocupa. En llatí apprehendere
vol dir “atrapar”. Que, a partir de l’edat mitjana, va
adoptar el significat “d’atrapar pels sentits”: adquirir
un coneixement.
Un cartell interpretatiu ha d’aconseguir interpel·lar
al visitant per tal que faci seves les observacions,
els fets i les explicacions. L’èxit estarà garantit si el
públic assoleix tres objectius:
•Que les persones siguin capaces de traslladar
satisfactòriament a d’altres els principals conceptes
que han après i les sensacions que han viscut.
• Que l’experiència resulti suficientment atractiva
com per voler romandre més temps en el lloc i/o
interessar-se per noves descobertes.
• Que l’aprofundiment que han realitzat els permeti
copsar el valor patrimonial del lloc. 1
2
3
15/25
Un tastet dels continguts
La proposta d’un projecte d’instal·lació de cartells
TAULA 2. Qüestions a respondre per avaluar la
idoneïtat de la proposta (algunes idees estan
basades en les qüestions que planteja la guia
Outdoor Interpretive Signage, 2008).
Els elements geològics que es volen divulgar són prou rellevants, representatius i ben conservats?
Els cartells atorgarien un valor afegit al patrimoni natural de la zona?
Els elements geològics són coneguts des d’un punt de vista científic o poden ser-ho per a les persones expertes?
És poc probable que els missatges o interpretacions canviïn en els propers 5 o 10 anys?
Existeix un públic real o potencial que pugui aprofitar una instal·lació d’aquest tipus?
El lloc és fàcilment accessible (o amb intervencions assumibles) durant una bona part de l’any?
Els cartells satisfan les necessitats reals del públic i cap altre mitjà (fulletons, mapes, guies...) seria més eficaç?
La ubicació prevista és factible i pràctica tant pel que fa a la propietat com als usos de l’espai?
La ciutadania valorarà positivament que la zona disposi de cartells interpretatius?
La instal·lació de cartells pot posar en risc la integritat d’un paisatge1 o d’un jaciment2?
Existeixen o es poden aconseguir els recursos econòmics suficients per finançar el projecte?
Es pot garantir un manteniment dels cartells?
1 Alguns sectors professionals de l’arquitectura, urbanisme o medi ambient qüestionen la instal·lació d’elements artificials en el medi natural.
2 De vegades, un cartell que informi de l’existència de minerals o fòssils pot comportar el risc que els exemplars d’un jaciment desapareguin per acció de la recollida furtiva dels visitants.
16/25
Un tastet dels continguts
L’objectiu dels cartells
Què volem que aprengui el públic visitant?
Què volem que senti el públic visitant?
Què volem que faci el públic visitant?
Objectius d’aprenentatge
Objectius emocionals
Objectius de comportament
17/25
Un tastet dels continguts
La regla del 3-30-3
La regla del “3-30-3” determina que davant
d’un missatge gràfic o escrit només disposem
de 3 segons per captar l’atenció d’una
persona.
Si ja ho hem aconseguit, aquesta només
dedicarà un màxim de 30 segons més a seguir
llegint abans de perdre l’interès.
Tan sols si hem aconseguit atrapar-la i
implicar-la en un relat, estarà en condicions
de continuar atenta, fins a un nou màxim de
3 minuts
3” 30” 3’
18/25
Un tastet dels continguts
L’encapçalament
El topònim
El topònim és important perquè permet
identificar i diferenciar geogràficament on
som.
Això no sempre és possible. Hi ha
elements d’interès geològic que, de
vegades, no tenen un nom concret. En
aquests casos, si el cartell forma part d’un
itinerari, és recomanable atribuir-li una
numeració que permeti diferenciar-lo d’un
altre.
El topònim, però, no és el més rellevant
per captar l’atenció. Hauria d’anar amb un
cos de lletra més petit que el títol.
19/25
Un tastet dels continguts
L’encapçalament
El títol
El títol del cartell ha de ser el primer que
es vegi.
Ha d’anar amb una mida, un estil i un color
dels caràcters que el faci clarament
perceptible des d’una certa distància.
Igual que en una notícia o en un missatge
publicitari, el títol ha de captar
poderosament l’atenció del públic.
Seran les primeres paraules que es
llegeixin i han de desvetllar l’interès de les
persones visitants.
Cartell del projecte divulgatiu “Caminhos geológicos” a
l’estat de Santa Catarina (Brasil).
20/25
Un tastet dels continguts
L’encapçalament
El títol
No cal renunciar al rigor ni enganyar a ningú, però el
títol ha de ser l’esquer que atrapi el major nombre de
persones. No convé utilitzar termes especialitzats:
Sunset
Crater
Volcano
National
Monument
(Arizona,
EUA)
Les lutites, gresos i conglomerats miocènics del Castell de Montjuïc
L’extinció dels ammonoïdeius del Devonià superior de l’estatge Famennià
Els lampròfirs espesartítics tardihercinians del complex intrusiu d’Aiguablava
El títol ha de tenir un cert grau de
sensacionalisme.
Ha de ser impactant. Ha de sorprendre
al públic, ha d’incitar-lo a respondre una
pregunta, ha de generar-li una
contradicció, ha de convidar-lo a
resoldre un misteri, ha de transportar-lo
a un escenari imprevist, ha de provocar
que vulgui observar.
Ha d’aconseguir que els visitants vulguin
accedir a d’altres continguts del cartell.
Saps que la muntanya de Montjuïc va ser un delta?
Quan el mar va morir dues vegades...
Fa 250 milions d’anys van pujar des de l’infern...
El títol ha de ser clar, expressiu i concís. No més de
50 o 60 caràcters i entre 5 i 10 paraules com a molt.
21/25
Un tastet dels continguts
Moltes qüestions per abordar
Quina extensió ha de tenir el text?
Cal incorporar traduccions a diversos idiomes?
Quin color ha de tenir el fons?
Com cal justificar els blocs de text?
Quina tipografia és més recomanable?
Hi ha solucions per millorar l’accessibilitat?
Quins recursos ens ofereixen les TIC?
Menorca Reserva de la Biosfera (Monte Toro, Menorca)
Monumento Natural Los Barruecos (Malpartida de Cáceres)
...
22/25
Exemples de cartells
Els cartells interpretatius i el pont entre Europa i Amèrica del Nord a la península de Reykjanes
Una proposta immersiva
23/25
La colada piroclàstica del volcà Puig d’Adri (Girona)
Exemples de cartells
L’erupció
del
Puig
d’Adri
Un núvol ardent va
cobrir la vall...
Parada 5
El Puig d’Adri és un volcà que va entrar
en erupció ara fa uns 168.000 anys. A les
gorgues de la font de la Torre es poden
veure unes roques que són el testimoni
d’una de les fases més violentes que va
tenir el volcà. Aquest dipòsit s'estén més
de 5 Km pel fons de la vall i té un gruix al
voltant dels 25 metres.
Observa de prop les roques. Estan fetes
d’un material molt fi de cendra volcànica
que inclou fragments d’una mida
centimètrica de roques sedimentaries.
Podries identificar a les fotografies les
que penses que són més abundants?
Mira el tall geològic i comprova on es
troba cada tipus de roca.
1 cm 1 cm
1 cm 1 cm
Calcària
nummulítica
Conglomerat
Marga
Gres / sorrenca
Esquistos
Conglomerats
Sorrenques
Margues
Calcàries
Puig d’Adri:
roques
volcàniques
Autors: David Brusi, Carles Roqué, Josep Mas-Pla,
Anna Menció, Manel Zamorano i David Soler
Dibuix de Carles Roqué a partir de cartografies de l’ICGC
* Martí, J., Planagumà, Ll., Geyer, A., Aguirre-Díaz, G. & Bolós, X. (2017). Basalticignimbritesin monogenetic volcanism:
the exampleof La Garrotxa volcanic field. Bulletinof Volcanology.
Vols veure un núvol ardent? Vols
conèixer com un equip investigador de
Nova Zelanda experimenta en un
laboratori sobre aquest perill volcànic?
Connecta’t al codi QR per veure un vídeo
El dipòsit de la font de la Torre es va formar pel refredament d’una
colada piroclàstica. Aquest fenomen es produeix quan es barreja el
magma i l’aigua dels aqüífers subterranis. En el Puig d’Adri l’aigua es
trobava en els nivells de roques sorrenques del subsòl. L’explosió que
es va desencadenar va aixecar una columna eruptiva de gasos,
cendres i fragments rocallosos que, poc després, es va desplomar
formant un núvol ardent que va discórrer pel fons de la vall. Estudis
volcanològics* han estimat que la seva temperatura va ser d’uns 450-
500°C i la velocitat d’emplaçament d’entre 15 i 25 km/h.
Dibuix
de
Carles
Roqué
sobre
una
imatge
de
GoogleEarth
Ens ajudes a investigar?
Un vídeo impressionant !
Vídeo de Nature Video
Chanel a YouTube: 2’ 15”
Un núvol ardent de 500°C
La font de la Torre
LLEGENDA
Falles
La fase més violenta de l’erupció
24/25
Atraure, descobrir i entendre!
Manual per a l’elaboració de
cartells interpretatius per a la
divulgació de la geologia
David Brusi, GEOCAMB-UdG
Moltes gràcies per
la vostra atenció
25/25

More Related Content

Similar to 20231005_atrauredescobrirentendre.pdf

Treball per projectes a les Ciències
Treball per projectes a les CiènciesTreball per projectes a les Ciències
Treball per projectes a les Ciènciesjdomen44
 
Gondwana Tales, procés de creació d'una activitat d'Aprenentatge Basat en Pro...
Gondwana Tales, procés de creació d'una activitat d'Aprenentatge Basat en Pro...Gondwana Tales, procés de creació d'una activitat d'Aprenentatge Basat en Pro...
Gondwana Tales, procés de creació d'una activitat d'Aprenentatge Basat en Pro...jdomen44
 
Exposicionsvirtuals no notes
Exposicionsvirtuals no notesExposicionsvirtuals no notes
Exposicionsvirtuals no notesAmanda Marín
 
Guia didàctica TAC
Guia didàctica TACGuia didàctica TAC
Guia didàctica TACeligenis
 
Guia didàctica tac
Guia didàctica tacGuia didàctica tac
Guia didàctica taceligenis
 

Similar to 20231005_atrauredescobrirentendre.pdf (6)

Intervenció bona
Intervenció bonaIntervenció bona
Intervenció bona
 
Treball per projectes a les Ciències
Treball per projectes a les CiènciesTreball per projectes a les Ciències
Treball per projectes a les Ciències
 
Gondwana Tales, procés de creació d'una activitat d'Aprenentatge Basat en Pro...
Gondwana Tales, procés de creació d'una activitat d'Aprenentatge Basat en Pro...Gondwana Tales, procés de creació d'una activitat d'Aprenentatge Basat en Pro...
Gondwana Tales, procés de creació d'una activitat d'Aprenentatge Basat en Pro...
 
Exposicionsvirtuals no notes
Exposicionsvirtuals no notesExposicionsvirtuals no notes
Exposicionsvirtuals no notes
 
Guia didàctica TAC
Guia didàctica TACGuia didàctica TAC
Guia didàctica TAC
 
Guia didàctica tac
Guia didàctica tacGuia didàctica tac
Guia didàctica tac
 

More from ICGCat

Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...ICGCat
 
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...ICGCat
 
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfICGCat
 
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSICGCat
 
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsICGCat
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatICGCat
 
Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?ICGCat
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?ICGCat
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfICGCat
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatICGCat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarICGCat
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatICGCat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?ICGCat
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatICGCat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsICGCat
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriICGCat
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...ICGCat
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...ICGCat
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...ICGCat
 
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...ICGCat
 

More from ICGCat (20)

Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
 
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
 
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
 
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
 
Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
 
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació foto...
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
 
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
Aprofitament de l'excedent fotovoltaic mitjançant l'ús de bombes de calor geo...
 

20231005_atrauredescobrirentendre.pdf

 • 1. Presentació de la Monografia 13 Atraure, descobrir i entendre! Manual per a l’elaboració de cartells interpretatius per a la divulgació de la geologia David Brusi, GEOCAMB-UdG Dijous, 5 d’octubre de 2023 6 d’octubre
 • 2. 2/25 1. La iniciativa 2. Estructura del manual 3. Els cartells com a infraestructura permanent de divulgació 4. Algunes consideracions prèvies 5. Un tastet dels continguts 6. Exemples de cartells
 • 3. La iniciativa ha estat possible perquè... 3/25
 • 4. Estructura del manual 4/25 Introducció Consideracions prèvies Aspectes a tenir en compte alhora de realizar un cartell informatiu de contingut geològic Exemples de cartells 14 apartats Continguts textuals El disseny gràfic ... ... Guia ràpida 2 pàgines
 • 5. Els cartells com a infraestructura permanent de divulgació 5/25 Les estratègies comunicatives i activitats de divulgació en el medi natural (o en espais museístics) poden ser molt variades: pàgines web fulletons guies de camp vídeos visites guiades Geolodies geomon.co.uk geoleg.cat blocdecamp.cat ...
 • 6. Els cartells com a infraestructura permanent de divulgació 6/25 La presència de cartells interpretatius en un indret té la capacitat de destacar-ne els atributs que el fan especial. Un cartell una és una “marca”, un “signe”, un “advertiment”, una referència de l’interès que pot suscitar un espai. Un cartell transmet la sensació de que “aquest lloc és important” i em trobo just en el punt en el que se’m proporcionarà la informació per que pugui descobrir-ho. Els cartells constitueixen un guiatge estàtic que ens acompanya, que ressalta els elements més rellevants que les persones expertes han seleccionat per a nosaltres. Els cartells atrauen al públic i el conviden a dedicar un temps a observar i comprendre el seu entorn. Els cartells permeten que els visitants s’emportin coneixements, sensacions i records que van més enllà d’una simple fotografia.
 • 7. Els cartells com a infraestructura permanent de divulgació 7/25 El repte d’elaborar aquestes directrius és que en la seva definició hi conflueixen consideracions científiques, tècniques, artístiques, econòmiques, turístiques, educatives, museístiques, psicològiques, entre moltes d’altres. Són escassos els treballs que, des d’una visió integral, hagin aprofundit en el tema. Nosaltres hem consultat: manuals de recomanacions tècniques de senyalització d’espais naturals manuals de recomanacions d’aspectes comunicatius pels autors i dissenyadors de cartells tesis doctorals, llibres, treballs de recerca i publicacions especialitzades
 • 9. Algunes consideracions prèvies 9/25 Tipus de suports FITES BANDEROLES PLAQUES PANELLS FARISTOLS TÒTEMS Formats i materials
 • 10. Algunes consideracions prèvies 10/25 Parts d’un cartell: estructura Barranco de la Hoz, Corduente, Castella-la Manxa, Geoparque de Molina-Alto Tajo Elements textuals Elements gràfics
 • 11. Algunes consideracions prèvies Parts d’un cartell: funció Encapçalament Crèdits Cos Barranco de la Hoz, Corduente, Castella-la Manxa, Geoparque de Molina-Alto Tajo 11/25
 • 12. Algunes consideracions prèvies Parts d’un cartell: complementaris Elements tàctils i accés a recursos TIC 12/25
 • 13. Algunes consideracions prèvies Cartells informatius o cartells interpretatius? Un cartell informatiu ens fa saber localitzacions, noms, dates, xifres, normes de seguretat o, inclús, en el cas de la Geologia, descripcions expertes dels materials observables o fenòmens que s’han produït en un indret 13/25
 • 14. Algunes consideracions prèvies Cartells informatius o cartells interpretatius? Un cartell interpretatiu, pretén transformar la informació en un relat capaç de captar l’interès. En Geologia, busca desvetllar la curiositat dels visitants, implicar-los activament en la descoberta de les evidències amagades a les roques i al paisatge. 14/25
 • 15. Algunes consideracions prèvies Cartells informatius o cartells interpretatius? La paraula “entendre” ve del llatí en tendere. Dirigir- se “cap a dins”, o el que és el mateix: “comprendre” o “aprendre”. L’etimologia d’aprendre també és prou suggerent pel que ens ocupa. En llatí apprehendere vol dir “atrapar”. Que, a partir de l’edat mitjana, va adoptar el significat “d’atrapar pels sentits”: adquirir un coneixement. Un cartell interpretatiu ha d’aconseguir interpel·lar al visitant per tal que faci seves les observacions, els fets i les explicacions. L’èxit estarà garantit si el públic assoleix tres objectius: •Que les persones siguin capaces de traslladar satisfactòriament a d’altres els principals conceptes que han après i les sensacions que han viscut. • Que l’experiència resulti suficientment atractiva com per voler romandre més temps en el lloc i/o interessar-se per noves descobertes. • Que l’aprofundiment que han realitzat els permeti copsar el valor patrimonial del lloc. 1 2 3 15/25
 • 16. Un tastet dels continguts La proposta d’un projecte d’instal·lació de cartells TAULA 2. Qüestions a respondre per avaluar la idoneïtat de la proposta (algunes idees estan basades en les qüestions que planteja la guia Outdoor Interpretive Signage, 2008). Els elements geològics que es volen divulgar són prou rellevants, representatius i ben conservats? Els cartells atorgarien un valor afegit al patrimoni natural de la zona? Els elements geològics són coneguts des d’un punt de vista científic o poden ser-ho per a les persones expertes? És poc probable que els missatges o interpretacions canviïn en els propers 5 o 10 anys? Existeix un públic real o potencial que pugui aprofitar una instal·lació d’aquest tipus? El lloc és fàcilment accessible (o amb intervencions assumibles) durant una bona part de l’any? Els cartells satisfan les necessitats reals del públic i cap altre mitjà (fulletons, mapes, guies...) seria més eficaç? La ubicació prevista és factible i pràctica tant pel que fa a la propietat com als usos de l’espai? La ciutadania valorarà positivament que la zona disposi de cartells interpretatius? La instal·lació de cartells pot posar en risc la integritat d’un paisatge1 o d’un jaciment2? Existeixen o es poden aconseguir els recursos econòmics suficients per finançar el projecte? Es pot garantir un manteniment dels cartells? 1 Alguns sectors professionals de l’arquitectura, urbanisme o medi ambient qüestionen la instal·lació d’elements artificials en el medi natural. 2 De vegades, un cartell que informi de l’existència de minerals o fòssils pot comportar el risc que els exemplars d’un jaciment desapareguin per acció de la recollida furtiva dels visitants. 16/25
 • 17. Un tastet dels continguts L’objectiu dels cartells Què volem que aprengui el públic visitant? Què volem que senti el públic visitant? Què volem que faci el públic visitant? Objectius d’aprenentatge Objectius emocionals Objectius de comportament 17/25
 • 18. Un tastet dels continguts La regla del 3-30-3 La regla del “3-30-3” determina que davant d’un missatge gràfic o escrit només disposem de 3 segons per captar l’atenció d’una persona. Si ja ho hem aconseguit, aquesta només dedicarà un màxim de 30 segons més a seguir llegint abans de perdre l’interès. Tan sols si hem aconseguit atrapar-la i implicar-la en un relat, estarà en condicions de continuar atenta, fins a un nou màxim de 3 minuts 3” 30” 3’ 18/25
 • 19. Un tastet dels continguts L’encapçalament El topònim El topònim és important perquè permet identificar i diferenciar geogràficament on som. Això no sempre és possible. Hi ha elements d’interès geològic que, de vegades, no tenen un nom concret. En aquests casos, si el cartell forma part d’un itinerari, és recomanable atribuir-li una numeració que permeti diferenciar-lo d’un altre. El topònim, però, no és el més rellevant per captar l’atenció. Hauria d’anar amb un cos de lletra més petit que el títol. 19/25
 • 20. Un tastet dels continguts L’encapçalament El títol El títol del cartell ha de ser el primer que es vegi. Ha d’anar amb una mida, un estil i un color dels caràcters que el faci clarament perceptible des d’una certa distància. Igual que en una notícia o en un missatge publicitari, el títol ha de captar poderosament l’atenció del públic. Seran les primeres paraules que es llegeixin i han de desvetllar l’interès de les persones visitants. Cartell del projecte divulgatiu “Caminhos geológicos” a l’estat de Santa Catarina (Brasil). 20/25
 • 21. Un tastet dels continguts L’encapçalament El títol No cal renunciar al rigor ni enganyar a ningú, però el títol ha de ser l’esquer que atrapi el major nombre de persones. No convé utilitzar termes especialitzats: Sunset Crater Volcano National Monument (Arizona, EUA) Les lutites, gresos i conglomerats miocènics del Castell de Montjuïc L’extinció dels ammonoïdeius del Devonià superior de l’estatge Famennià Els lampròfirs espesartítics tardihercinians del complex intrusiu d’Aiguablava El títol ha de tenir un cert grau de sensacionalisme. Ha de ser impactant. Ha de sorprendre al públic, ha d’incitar-lo a respondre una pregunta, ha de generar-li una contradicció, ha de convidar-lo a resoldre un misteri, ha de transportar-lo a un escenari imprevist, ha de provocar que vulgui observar. Ha d’aconseguir que els visitants vulguin accedir a d’altres continguts del cartell. Saps que la muntanya de Montjuïc va ser un delta? Quan el mar va morir dues vegades... Fa 250 milions d’anys van pujar des de l’infern... El títol ha de ser clar, expressiu i concís. No més de 50 o 60 caràcters i entre 5 i 10 paraules com a molt. 21/25
 • 22. Un tastet dels continguts Moltes qüestions per abordar Quina extensió ha de tenir el text? Cal incorporar traduccions a diversos idiomes? Quin color ha de tenir el fons? Com cal justificar els blocs de text? Quina tipografia és més recomanable? Hi ha solucions per millorar l’accessibilitat? Quins recursos ens ofereixen les TIC? Menorca Reserva de la Biosfera (Monte Toro, Menorca) Monumento Natural Los Barruecos (Malpartida de Cáceres) ... 22/25
 • 23. Exemples de cartells Els cartells interpretatius i el pont entre Europa i Amèrica del Nord a la península de Reykjanes Una proposta immersiva 23/25
 • 24. La colada piroclàstica del volcà Puig d’Adri (Girona) Exemples de cartells L’erupció del Puig d’Adri Un núvol ardent va cobrir la vall... Parada 5 El Puig d’Adri és un volcà que va entrar en erupció ara fa uns 168.000 anys. A les gorgues de la font de la Torre es poden veure unes roques que són el testimoni d’una de les fases més violentes que va tenir el volcà. Aquest dipòsit s'estén més de 5 Km pel fons de la vall i té un gruix al voltant dels 25 metres. Observa de prop les roques. Estan fetes d’un material molt fi de cendra volcànica que inclou fragments d’una mida centimètrica de roques sedimentaries. Podries identificar a les fotografies les que penses que són més abundants? Mira el tall geològic i comprova on es troba cada tipus de roca. 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm Calcària nummulítica Conglomerat Marga Gres / sorrenca Esquistos Conglomerats Sorrenques Margues Calcàries Puig d’Adri: roques volcàniques Autors: David Brusi, Carles Roqué, Josep Mas-Pla, Anna Menció, Manel Zamorano i David Soler Dibuix de Carles Roqué a partir de cartografies de l’ICGC * Martí, J., Planagumà, Ll., Geyer, A., Aguirre-Díaz, G. & Bolós, X. (2017). Basalticignimbritesin monogenetic volcanism: the exampleof La Garrotxa volcanic field. Bulletinof Volcanology. Vols veure un núvol ardent? Vols conèixer com un equip investigador de Nova Zelanda experimenta en un laboratori sobre aquest perill volcànic? Connecta’t al codi QR per veure un vídeo El dipòsit de la font de la Torre es va formar pel refredament d’una colada piroclàstica. Aquest fenomen es produeix quan es barreja el magma i l’aigua dels aqüífers subterranis. En el Puig d’Adri l’aigua es trobava en els nivells de roques sorrenques del subsòl. L’explosió que es va desencadenar va aixecar una columna eruptiva de gasos, cendres i fragments rocallosos que, poc després, es va desplomar formant un núvol ardent que va discórrer pel fons de la vall. Estudis volcanològics* han estimat que la seva temperatura va ser d’uns 450- 500°C i la velocitat d’emplaçament d’entre 15 i 25 km/h. Dibuix de Carles Roqué sobre una imatge de GoogleEarth Ens ajudes a investigar? Un vídeo impressionant ! Vídeo de Nature Video Chanel a YouTube: 2’ 15” Un núvol ardent de 500°C La font de la Torre LLEGENDA Falles La fase més violenta de l’erupció 24/25
 • 25. Atraure, descobrir i entendre! Manual per a l’elaboració de cartells interpretatius per a la divulgació de la geologia David Brusi, GEOCAMB-UdG Moltes gràcies per la vostra atenció 25/25