SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Download to read offline
Organitzen: Patrocinen:
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
Fotovoltaica Geotèrmia
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”.
Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc
de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar
Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
Fotovoltaica Geotèrmia
12.25 – 12.50
Instal·lació geotèrmica amb captació fotovoltaica i acumulació amb
bateries
Joan Sera, TELLUS IGNIS
Franc Comino, WEBATT
Organitzen: Patrocinen:
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
INSTAL·LACIÓ GEOTÉRMICAAMB CAPTACIÓ
FOTOVOLTAICA I ACUMULACIÓ EN BATERIES
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
INDEX
1. Estructura de consums del sector residencial a Espanya
2. Principi de funcionament d’una bomba de calor geotèrmica
3. Cas d’estudi
4. Instal·lació tèrmica
5. Consum elèctric i producció tèrmica
6. Adaptabilitat
7. Integració
8. Instal·lació elèctrica
Estructura de consum total segons servei
Calefacció 47,0%
ACS 18,9%
Cuina 7,4%
Refrigeració 0,8%
Il·luminació 4,1%
Electrodomèstics 19,4%
Stanby 2,3%
1. ESTRUCTURA DE CONSUMS DEL SECTOR RESIDENCIAL A
ESPANYA
Font: IDAE i Eurostat
“Consumos del Sector Residencial en España. Resumen de Información Básica”
ACS 18,9%
Calefacció 47,0%
Refrigeració 0,8%
Total 66,7%
Geotèrmia
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
2
3
4
1
2. PRINCIPI DE FUNCIONAMENT D’UNA BOMBA
DE CALOR GEOTÈRMICA
1. COMPRESSOR: Augment de temperatura i pressió.
2.CONDENSADOR: Intercanvi de energia.
Canvi d’estat de gas a líquid.
3. VÀLVULA D’EXPANSIÓ: Baixada pressió i temperatura.
4. EVAPORADOR: Intercanvi d’energia.
Canvi d’estat de líquid a gas.
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
Ubicació: Sant Julià de Vilatorta (Osona)
Bomba de calor geotèrmica: NIBE F1155 de 6 kW
Usos: ACS, calefacció i refrigeració
Superfície: 160 m²
Instal·lació solar fotovoltaica: 4,8kWpic
Bateria Sonnen: 8 kW
Instal·lació realitzada per: Anvic
3. CAS D’ESTUDI
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
4. INSTAL·LACIÓ TÉRMICA
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
4.1. NIBE F1155 6 kW
F1155-6 F1155-12 F1155-16
Dades de potència segons EN 14511
Calefacció
Capacitat (kW) 1,5 - 6 3 - 12 4 - 16
0°C /35°C nominal
COP 4,72 4,87 4,85
0°C /45°C nominal
COP 3,61 3,75 3,77
10°C /35°C nominal
COP 6,49 6,12 6,11
10°C /45°C nominal
COP 4,79 4,59 4,72
Refrigeració
EER a 35/10°C 5,52 5,15 5,10
SCOP segon EN 14825
SCOP clima càlid, 35°C / 55°C 5,2 / 4,0 5,3 / 4,2 5,1 / 4,0
Dimencions
Alt / ample / Fons (mm) 1500 / 600/ 620
Classificació energètica 35°C / 55°C A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
Acumulació:
ACS: 400 litres
Inèrcia: 500 litres
Emissors:
Terra radiant: calefacció i refrigeració
Fancoils: Refrigeració
4.3 ACUMULACIÓ I EMISSIÓ
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
4.4. CAPTACIÓ
Sistema de captació: vertical tancada
Número de pous: 2
Profunditat: 80 metres
Realtziats per: Quali Geotèrmia
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
4.4. CAPTACIÓ
La part més baixa de la denominada “capa geotèrmica pròxima a la superfície” alberga una font de calor que presenta
temperatura gairebé constant i amb disponibilitat tot l’any.
La bomba de calor capta l’energia solar emmagatzemada a través d’un col·lector vertical.
La profunditat de perforació pot oscil·lar entre 50 i 150 metres, segons la mida de la bomba de calor seleccionada i de la
normativa local sobre edificació.
Aquest tipus de sistemes és adequat per tot tipus d’edificis, ja siguin grans o petits, públics o privats. Requereixen poc espai i es
poden perforar inclús en els jardins més petits.
Avantatges:
- Sense influència estacional
- Espai reduït
- Rendiment energètic constant
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
5. CONSUM ELÈCTRIC I PRODUCCIÓ TÈRMICA (1 any)
Consum (KWhe) Rendiment (%) Generat (kWht) Energ. gratuïta(kWht) Cost (€) Estalvi (€)
ACS
Vall 809,02 5,20 4.206,90 3.397,88 84,37 354,37
Punta 202,25 5,20 1.051,73 849,47 41,42 173,95
Calefacció
Vall 685,94 5,52 3786,41 3100,46 71,54 323,36
Punta 228,65 5,52 1262,14 1033,49 46,82 211,63
Refrigeració
Vall 960,32 3,88 3.721,24 2.760,92 100,15 287,94
Punta 640,21 3,88 2.480,83 1.840,61 131,10 376,90
Total 3.526,40 16.509,24 12.982,84 475,40 1.728,15
Preu comercialitzadora (€/kW)
Vall 0,082
Punta 0,161
Impost elèctric 5,11269%
IVA 21%
Preu final Vall (€/kW) 0,10
Preu final punta (€/kW) 0,20
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
5.1. COMPARATIVA RESPECTE GAS NATURAL I BIOMASSA
Demanda (kWht) Rendiment (%) Consum (kWh) Cost (€) Emissions (kg CO2/any)
Geotèrmia 5.258,63 3,88 1.357,07 125,79 435,62
Gas Natural 5.258,63 0,90 5.842,92 404,90 1.051,73
Biomassa 5.258,63 0,90 5.842,92 318,85 0,00
ACS
Demanda (kWht) Rendiment (%) Consum (kWh) Cost (€) Emissions (kg CO2/any)
Geotèrmia 5.048,54 5,52 914,59 118,36 293,58
Gas Natural 5.048,54 0,90 5.609,49 388,72 1.009,71
Biomassa 5.048,54 0,90 5.609,49 306,12 0,00
Calefacció
Preu (€/kWh) Emissions (kg/kWh)
Electricitat Vall 0,10 0,321
Electricitat Punta 0,20 0,321
Gas Natural 0,0692967 0,18
Biomassa 0,054571 0*
*Biomassa pura
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
Geotèrmia Gas Natural Biomassa
Cost (€) 244,15 793,61 624,97
Emissions CO2 (kg CO2/any) 729,20 2.061,43 0,00
Estalvi de la geotèrmia (€) 549,46 380,82
ACS + Calefacció
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
Geotèrmia Gas Natural Biomassa
Cost (€) Emissions CO2 (kg CO2/any)
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
- 3 programacions horàries per calefacció
- 2 programacions horàries per refrigeració
- 2 programacions horàries per ACS
- Entra des de relé per augmentar la temperatura de consigna.
6. ADAPTABILITAT
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
PANTALLA
PILOT D’ESTAT
BOTÓ OK
BOTÓ ENRERA
COMANDAMENT
INTERRUPTOR
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
7. INTEGRACIÓ
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
8. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
EspaiZero: primer centre estatal 100% autosuficient energèticament
Un laboratori ideal per
aconseguir un know-how
pioner a nivell Europeu
Premi al millor projecte
d’energia concedit per
l’Associació d’Enginyers
d’Energia d’Espanya (AEE
Spain Chapter)
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
ACUMULACIÓ
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
ACUMULACIÓ
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
Diagrama de funcionament d’EspaiZero
SGEI: Software de Gestió Energètica Integral
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
Un habitatge sense FV te un 100% de cost energètic
Un amb FV pot reduir-lo entre el 20 i el 25%
Un habitatge amb FV i bateries pot estalviar entre el 65 i el 85%
SONNEN, MOLT MÉS QUE NOMÉS UNES BATERIES
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
EXEMPLE 1- MONITORITZACIÓ
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
EXEMPLE 1- HISTÒRICS (1 any)
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
EXEMPLE 2 - AUTOCONSUM I AUTARQUIA (1,5 anys)
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
1 2
34
5
6
1 - Previsió de consum (e-Moto)
2 - Control horari (Acumulador)
3 - Control de carga (e-Moto)
4 - Control de carga (e-Moto)
5 - Control horari (Bomba filtratge piscina)
6 – Control excedents FV (Acumulador)
EXEMPLE 2 - BLOCS DE CONSUMS AUTOMATITZATS
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
Potència contractada actual
4 kW
Potència contractada: 8,8
kW
EXEMPLE 2 - REDUCCIÓ DE LA POTÈNCIA CONTRACTADA
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
EXEMPLE 3 - bungalow pilot amb FV + Geotermia + equip sonnen
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
Energia amb noms i cognoms (https://globe.sonnen.de/)
JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01
Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic
Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica
29 de novembre de 2019, a l’ICGC
Gràcies per la vostra atenció!

More Related Content

What's hot

Guia per l'estalvi energètic
Guia per l'estalvi energèticGuia per l'estalvi energètic
Guia per l'estalvi energèticeulalia746
 
presentació origina v3 reducció tamany 2
presentació origina v3 reducció tamany 2presentació origina v3 reducció tamany 2
presentació origina v3 reducció tamany 2jordi brescó
 
Potencial xarxes electriques municipals
Potencial xarxes electriques municipalsPotencial xarxes electriques municipals
Potencial xarxes electriques municipalsleaderrgb
 
Tríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
Tríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar TèrmicaTríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
Tríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmicamelsionma
 
CEEC - Jornada Tècnica de presentació de Supermercats Sostenibles (CAT)
CEEC - Jornada Tècnica de presentació de Supermercats Sostenibles (CAT)CEEC - Jornada Tècnica de presentació de Supermercats Sostenibles (CAT)
CEEC - Jornada Tècnica de presentació de Supermercats Sostenibles (CAT)SEDNA Engineering & Energy
 
L'energia geotèrmica a Catalunya. Situació actual, possible evolució i subven...
L'energia geotèrmica a Catalunya. Situació actual, possible evolució i subven...L'energia geotèrmica a Catalunya. Situació actual, possible evolució i subven...
L'energia geotèrmica a Catalunya. Situació actual, possible evolució i subven...ICGCat
 
Principis energètics. Combustió (presentació)
Principis energètics. Combustió (presentació)Principis energètics. Combustió (presentació)
Principis energètics. Combustió (presentació)Pilar Gonzalez
 
Criteris de disseny d'intercanviadors de calor
Criteris de disseny d'intercanviadors de calorCriteris de disseny d'intercanviadors de calor
Criteris de disseny d'intercanviadors de calorICGCat
 
1er Congrès d'Energia de Catalunya: GEOTERMIA
1er Congrès d'Energia de Catalunya: GEOTERMIA1er Congrès d'Energia de Catalunya: GEOTERMIA
1er Congrès d'Energia de Catalunya: GEOTERMIAJoan Escuer Solé
 
Energia, obtenció i consum
Energia, obtenció i consumEnergia, obtenció i consum
Energia, obtenció i consumAMADOR CALAFAT
 

What's hot (15)

Estalvi energetic
Estalvi energeticEstalvi energetic
Estalvi energetic
 
Guia per l'estalvi energètic
Guia per l'estalvi energèticGuia per l'estalvi energètic
Guia per l'estalvi energètic
 
2015-05-21_Edificis NZEB
2015-05-21_Edificis NZEB2015-05-21_Edificis NZEB
2015-05-21_Edificis NZEB
 
presentació origina v3 reducció tamany 2
presentació origina v3 reducció tamany 2presentació origina v3 reducció tamany 2
presentació origina v3 reducció tamany 2
 
Potencial xarxes electriques municipals
Potencial xarxes electriques municipalsPotencial xarxes electriques municipals
Potencial xarxes electriques municipals
 
Tríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
Tríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar TèrmicaTríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
Tríptic FP Grau Superior Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica
 
CEEC - Jornada Tècnica de presentació de Supermercats Sostenibles (CAT)
CEEC - Jornada Tècnica de presentació de Supermercats Sostenibles (CAT)CEEC - Jornada Tècnica de presentació de Supermercats Sostenibles (CAT)
CEEC - Jornada Tècnica de presentació de Supermercats Sostenibles (CAT)
 
Joan Escuer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Joan Escuer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)Joan Escuer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
Joan Escuer a Coenercat, sessió de Lleida (26.11.2013)
 
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
Toni Solanas a Coenercat, sessió de Girona (28.11.2013)
 
L'energia geotèrmica a Catalunya. Situació actual, possible evolució i subven...
L'energia geotèrmica a Catalunya. Situació actual, possible evolució i subven...L'energia geotèrmica a Catalunya. Situació actual, possible evolució i subven...
L'energia geotèrmica a Catalunya. Situació actual, possible evolució i subven...
 
Principis energètics. Combustió (presentació)
Principis energètics. Combustió (presentació)Principis energètics. Combustió (presentació)
Principis energètics. Combustió (presentació)
 
Criteris de disseny d'intercanviadors de calor
Criteris de disseny d'intercanviadors de calorCriteris de disseny d'intercanviadors de calor
Criteris de disseny d'intercanviadors de calor
 
1er Congrès d'Energia de Catalunya: GEOTERMIA
1er Congrès d'Energia de Catalunya: GEOTERMIA1er Congrès d'Energia de Catalunya: GEOTERMIA
1er Congrès d'Energia de Catalunya: GEOTERMIA
 
Energia, obtenció i consum
Energia, obtenció i consumEnergia, obtenció i consum
Energia, obtenció i consum
 
Alberto Coronas a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)
Alberto Coronas a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)Alberto Coronas a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)
Alberto Coronas a Coenercat, sessió de Tarragona (27.11.2013)
 

Similar to Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació fotovoltaica i acumulació de bateries

Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...
Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...
Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...ICGCat
 
Presentació de la iniciativa. Antecedents i proposta del nou GTG
 Presentació de la iniciativa. Antecedents i proposta del nou GTG Presentació de la iniciativa. Antecedents i proposta del nou GTG
Presentació de la iniciativa. Antecedents i proposta del nou GTGICGCat
 
Resistències elèctriques per a lescalfament d'aire i aigua a Climatitzación y...
Resistències elèctriques per a lescalfament d'aire i aigua a Climatitzación y...Resistències elèctriques per a lescalfament d'aire i aigua a Climatitzación y...
Resistències elèctriques per a lescalfament d'aire i aigua a Climatitzación y...Electricfor - Electric heating elements
 
EficièNcia EnergèTica
EficièNcia EnergèTicaEficièNcia EnergèTica
EficièNcia EnergèTicajosepvilella
 
Estudio termografico de un chalet en aravell con aislamiento con celulosa
Estudio termografico de un chalet en aravell con aislamiento con celulosaEstudio termografico de un chalet en aravell con aislamiento con celulosa
Estudio termografico de un chalet en aravell con aislamiento con celulosasocyr epdm,
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...ICGCat
 
Barcelona, pioneer in the development, integration and use of solar energy by...
Barcelona, pioneer in the development, integration and use of solar energy by...Barcelona, pioneer in the development, integration and use of solar energy by...
Barcelona, pioneer in the development, integration and use of solar energy by...ASCAME
 
Páginas de informe paes cellera_ter
Páginas de informe paes cellera_terPáginas de informe paes cellera_ter
Páginas de informe paes cellera_ternuripalmada
 
La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...
La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...
La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 
20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer
20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer
20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguerjuditrb
 
La gestió de la energia a la indústria cimentera: fàbrica de Monjos - PORTLAN...
La gestió de la energia a la indústria cimentera: fàbrica de Monjos - PORTLAN...La gestió de la energia a la indústria cimentera: fàbrica de Monjos - PORTLAN...
La gestió de la energia a la indústria cimentera: fàbrica de Monjos - PORTLAN...Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
 
Energia solar tèrmica a la indústria tecnologies i sistemes
Energia solar tèrmica a la indústria tecnologies i sistemesEnergia solar tèrmica a la indústria tecnologies i sistemes
Energia solar tèrmica a la indústria tecnologies i sistemesEmpresa i Emprenedoria Granollers
 

Similar to Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació fotovoltaica i acumulació de bateries (20)

La Nostra Meta
La Nostra MetaLa Nostra Meta
La Nostra Meta
 
Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...
Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...
Les energies renovables elèctriques i tèrmiques en el marc de la transició en...
 
Presentació de la iniciativa. Antecedents i proposta del nou GTG
 Presentació de la iniciativa. Antecedents i proposta del nou GTG Presentació de la iniciativa. Antecedents i proposta del nou GTG
Presentació de la iniciativa. Antecedents i proposta del nou GTG
 
Energia solar fotovoltaica
Energia solar fotovoltaicaEnergia solar fotovoltaica
Energia solar fotovoltaica
 
Resistències elèctriques per a lescalfament d'aire i aigua a Climatitzación y...
Resistències elèctriques per a lescalfament d'aire i aigua a Climatitzación y...Resistències elèctriques per a lescalfament d'aire i aigua a Climatitzación y...
Resistències elèctriques per a lescalfament d'aire i aigua a Climatitzación y...
 
EficièNcia EnergèTica
EficièNcia EnergèTicaEficièNcia EnergèTica
EficièNcia EnergèTica
 
Estalvi energètic i Eficiència al Campus de Terrassa. Gener 2014
Estalvi energètic i Eficiència al Campus de Terrassa. Gener 2014Estalvi energètic i Eficiència al Campus de Terrassa. Gener 2014
Estalvi energètic i Eficiència al Campus de Terrassa. Gener 2014
 
Estudio termografico de un chalet en aravell con aislamiento con celulosa
Estudio termografico de un chalet en aravell con aislamiento con celulosaEstudio termografico de un chalet en aravell con aislamiento con celulosa
Estudio termografico de un chalet en aravell con aislamiento con celulosa
 
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
Estudi de la rendibilitat econòmica de la geotèrmia hibridada amb energia fot...
 
Barcelona, pioneer in the development, integration and use of solar energy by...
Barcelona, pioneer in the development, integration and use of solar energy by...Barcelona, pioneer in the development, integration and use of solar energy by...
Barcelona, pioneer in the development, integration and use of solar energy by...
 
Icaen 160927 eerr industria granollers 2
Icaen 160927 eerr industria  granollers 2Icaen 160927 eerr industria  granollers 2
Icaen 160927 eerr industria granollers 2
 
Páginas de informe paes cellera_ter
Páginas de informe paes cellera_terPáginas de informe paes cellera_ter
Páginas de informe paes cellera_ter
 
Mosaic d'experiències
Mosaic d'experiènciesMosaic d'experiències
Mosaic d'experiències
 
El hidrógeno
El hidrógenoEl hidrógeno
El hidrógeno
 
La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...
La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...
La gestió de l'energia, clau en la història de SECE: ISO50001 i cas d'èxit: E...
 
Energia EóLica
Energia EóLicaEnergia EóLica
Energia EóLica
 
20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer
20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer
20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer
 
La gestió de la energia a la indústria cimentera: fàbrica de Monjos - PORTLAN...
La gestió de la energia a la indústria cimentera: fàbrica de Monjos - PORTLAN...La gestió de la energia a la indústria cimentera: fàbrica de Monjos - PORTLAN...
La gestió de la energia a la indústria cimentera: fàbrica de Monjos - PORTLAN...
 
Energia solar tèrmica a la indústria tecnologies i sistemes
Energia solar tèrmica a la indústria tecnologies i sistemesEnergia solar tèrmica a la indústria tecnologies i sistemes
Energia solar tèrmica a la indústria tecnologies i sistemes
 
Energies Alternatives I Energia Solar
Energies Alternatives I Energia SolarEnergies Alternatives I Energia Solar
Energies Alternatives I Energia Solar
 

More from ICGCat

Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...ICGCat
 
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...ICGCat
 
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfICGCat
 
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSICGCat
 
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdfICGCat
 
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsICGCat
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatICGCat
 
Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?ICGCat
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?ICGCat
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfICGCat
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatICGCat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarICGCat
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatICGCat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?ICGCat
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatICGCat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsICGCat
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriICGCat
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...ICGCat
 
Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...
Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...
Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...ICGCat
 
Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)
Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)
Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)ICGCat
 

More from ICGCat (20)

Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
Els mapamundis baixmedievals: del naixement del mapamundi híbrid a l’ocàs del...
 
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide... Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
Inventari d’obres de defensa contra l’erosió dels barrancs al Pirineu Occide...
 
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdfIntroducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
Introducció als riscos geològics i als estudis d’identificació de riscos.pdf
 
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONSEls corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
Els corrents d’arrossegalls a Catalunya: el projecte ICONS
 
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
20231005_atrauredescobrirentendre.pdf
 
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els desprenimentsAuscultació del massís per anticipar els despreniments
Auscultació del massís per anticipar els despreniments
 
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositatL’observació contínua i la interpretació de la perillositat
L’observació contínua i la interpretació de la perillositat
 
Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?Per què parlem de mitigar els riscos?
Per què parlem de mitigar els riscos?
 
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
Quins riscos geològics trobem a Montserrat?
 
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdfPresentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
Presentació del nou visor de moviments del terreny de Catalunya.pdf
 
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitatCasos d'ús: de la dada a la usabilitat
Casos d'ús: de la dada a la usabilitat
 
Aspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radarAspectes tècnics de la mesura radar
Aspectes tècnics de la mesura radar
 
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitatCom des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
Com des de l'espai podem ajudar a la sostenibilitat
 
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
Geologia i Objectius de Desenvolupament Sostenible: hi ha relació?
 
Competències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitatCompetències per a la sostenibilitat
Competències per a la sostenibilitat
 
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòlsEl Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
El Mapa de sòls de Catalunya 1:250 000. Ús dels mapes de sòls
 
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territoriR+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
R+D+I des de l'ICGC. Eines per a la gestió del territori
 
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
Implementación de soluciones para autoconsumo con geotermia y fotovoltaica. E...
 
Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...
Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...
Instal·lació híbrida amb geotèrmia, solar tèrmica i sistema d'emmagatzematge ...
 
Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)
Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)
Modelització de la inundabilitat (geometria, càlculs i visualització)
 

Anàlisi tècnica, rendibilitat d'una instal·lació geotèrmica amb captació fotovoltaica i acumulació de bateries

 • 1. Organitzen: Patrocinen: JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC Fotovoltaica Geotèrmia
 • 2. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC Fotovoltaica Geotèrmia 12.25 – 12.50 Instal·lació geotèrmica amb captació fotovoltaica i acumulació amb bateries Joan Sera, TELLUS IGNIS Franc Comino, WEBATT Organitzen: Patrocinen:
 • 3. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC INSTAL·LACIÓ GEOTÉRMICAAMB CAPTACIÓ FOTOVOLTAICA I ACUMULACIÓ EN BATERIES
 • 4. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC INDEX 1. Estructura de consums del sector residencial a Espanya 2. Principi de funcionament d’una bomba de calor geotèrmica 3. Cas d’estudi 4. Instal·lació tèrmica 5. Consum elèctric i producció tèrmica 6. Adaptabilitat 7. Integració 8. Instal·lació elèctrica
 • 5. Estructura de consum total segons servei Calefacció 47,0% ACS 18,9% Cuina 7,4% Refrigeració 0,8% Il·luminació 4,1% Electrodomèstics 19,4% Stanby 2,3% 1. ESTRUCTURA DE CONSUMS DEL SECTOR RESIDENCIAL A ESPANYA Font: IDAE i Eurostat “Consumos del Sector Residencial en España. Resumen de Información Básica” ACS 18,9% Calefacció 47,0% Refrigeració 0,8% Total 66,7% Geotèrmia JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC
 • 6. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC 2 3 4 1 2. PRINCIPI DE FUNCIONAMENT D’UNA BOMBA DE CALOR GEOTÈRMICA 1. COMPRESSOR: Augment de temperatura i pressió. 2.CONDENSADOR: Intercanvi de energia. Canvi d’estat de gas a líquid. 3. VÀLVULA D’EXPANSIÓ: Baixada pressió i temperatura. 4. EVAPORADOR: Intercanvi d’energia. Canvi d’estat de líquid a gas.
 • 7. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC Ubicació: Sant Julià de Vilatorta (Osona) Bomba de calor geotèrmica: NIBE F1155 de 6 kW Usos: ACS, calefacció i refrigeració Superfície: 160 m² Instal·lació solar fotovoltaica: 4,8kWpic Bateria Sonnen: 8 kW Instal·lació realitzada per: Anvic 3. CAS D’ESTUDI
 • 8. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC 4. INSTAL·LACIÓ TÉRMICA
 • 9. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC 4.1. NIBE F1155 6 kW F1155-6 F1155-12 F1155-16 Dades de potència segons EN 14511 Calefacció Capacitat (kW) 1,5 - 6 3 - 12 4 - 16 0°C /35°C nominal COP 4,72 4,87 4,85 0°C /45°C nominal COP 3,61 3,75 3,77 10°C /35°C nominal COP 6,49 6,12 6,11 10°C /45°C nominal COP 4,79 4,59 4,72 Refrigeració EER a 35/10°C 5,52 5,15 5,10 SCOP segon EN 14825 SCOP clima càlid, 35°C / 55°C 5,2 / 4,0 5,3 / 4,2 5,1 / 4,0 Dimencions Alt / ample / Fons (mm) 1500 / 600/ 620 Classificació energètica 35°C / 55°C A+++/A+++ A+++/A+++ A+++/A+++
 • 10. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC Acumulació: ACS: 400 litres Inèrcia: 500 litres Emissors: Terra radiant: calefacció i refrigeració Fancoils: Refrigeració 4.3 ACUMULACIÓ I EMISSIÓ
 • 11. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC 4.4. CAPTACIÓ Sistema de captació: vertical tancada Número de pous: 2 Profunditat: 80 metres Realtziats per: Quali Geotèrmia
 • 12. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC 4.4. CAPTACIÓ La part més baixa de la denominada “capa geotèrmica pròxima a la superfície” alberga una font de calor que presenta temperatura gairebé constant i amb disponibilitat tot l’any. La bomba de calor capta l’energia solar emmagatzemada a través d’un col·lector vertical. La profunditat de perforació pot oscil·lar entre 50 i 150 metres, segons la mida de la bomba de calor seleccionada i de la normativa local sobre edificació. Aquest tipus de sistemes és adequat per tot tipus d’edificis, ja siguin grans o petits, públics o privats. Requereixen poc espai i es poden perforar inclús en els jardins més petits. Avantatges: - Sense influència estacional - Espai reduït - Rendiment energètic constant
 • 13. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC 5. CONSUM ELÈCTRIC I PRODUCCIÓ TÈRMICA (1 any) Consum (KWhe) Rendiment (%) Generat (kWht) Energ. gratuïta(kWht) Cost (€) Estalvi (€) ACS Vall 809,02 5,20 4.206,90 3.397,88 84,37 354,37 Punta 202,25 5,20 1.051,73 849,47 41,42 173,95 Calefacció Vall 685,94 5,52 3786,41 3100,46 71,54 323,36 Punta 228,65 5,52 1262,14 1033,49 46,82 211,63 Refrigeració Vall 960,32 3,88 3.721,24 2.760,92 100,15 287,94 Punta 640,21 3,88 2.480,83 1.840,61 131,10 376,90 Total 3.526,40 16.509,24 12.982,84 475,40 1.728,15 Preu comercialitzadora (€/kW) Vall 0,082 Punta 0,161 Impost elèctric 5,11269% IVA 21% Preu final Vall (€/kW) 0,10 Preu final punta (€/kW) 0,20
 • 14. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC 5.1. COMPARATIVA RESPECTE GAS NATURAL I BIOMASSA Demanda (kWht) Rendiment (%) Consum (kWh) Cost (€) Emissions (kg CO2/any) Geotèrmia 5.258,63 3,88 1.357,07 125,79 435,62 Gas Natural 5.258,63 0,90 5.842,92 404,90 1.051,73 Biomassa 5.258,63 0,90 5.842,92 318,85 0,00 ACS Demanda (kWht) Rendiment (%) Consum (kWh) Cost (€) Emissions (kg CO2/any) Geotèrmia 5.048,54 5,52 914,59 118,36 293,58 Gas Natural 5.048,54 0,90 5.609,49 388,72 1.009,71 Biomassa 5.048,54 0,90 5.609,49 306,12 0,00 Calefacció Preu (€/kWh) Emissions (kg/kWh) Electricitat Vall 0,10 0,321 Electricitat Punta 0,20 0,321 Gas Natural 0,0692967 0,18 Biomassa 0,054571 0* *Biomassa pura
 • 15. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC Geotèrmia Gas Natural Biomassa Cost (€) 244,15 793,61 624,97 Emissions CO2 (kg CO2/any) 729,20 2.061,43 0,00 Estalvi de la geotèrmia (€) 549,46 380,82 ACS + Calefacció 0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 Geotèrmia Gas Natural Biomassa Cost (€) Emissions CO2 (kg CO2/any)
 • 16. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC - 3 programacions horàries per calefacció - 2 programacions horàries per refrigeració - 2 programacions horàries per ACS - Entra des de relé per augmentar la temperatura de consigna. 6. ADAPTABILITAT
 • 17. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC PANTALLA PILOT D’ESTAT BOTÓ OK BOTÓ ENRERA COMANDAMENT INTERRUPTOR
 • 18. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC 7. INTEGRACIÓ
 • 19. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC 8. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
 • 20. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC EspaiZero: primer centre estatal 100% autosuficient energèticament Un laboratori ideal per aconseguir un know-how pioner a nivell Europeu Premi al millor projecte d’energia concedit per l’Associació d’Enginyers d’Energia d’Espanya (AEE Spain Chapter)
 • 21. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC ACUMULACIÓ
 • 22. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC ACUMULACIÓ
 • 23. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC Diagrama de funcionament d’EspaiZero SGEI: Software de Gestió Energètica Integral
 • 24. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC Un habitatge sense FV te un 100% de cost energètic Un amb FV pot reduir-lo entre el 20 i el 25% Un habitatge amb FV i bateries pot estalviar entre el 65 i el 85% SONNEN, MOLT MÉS QUE NOMÉS UNES BATERIES
 • 25. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC EXEMPLE 1- MONITORITZACIÓ
 • 26. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC EXEMPLE 1- HISTÒRICS (1 any)
 • 27. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC EXEMPLE 2 - AUTOCONSUM I AUTARQUIA (1,5 anys)
 • 28. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC 1 2 34 5 6 1 - Previsió de consum (e-Moto) 2 - Control horari (Acumulador) 3 - Control de carga (e-Moto) 4 - Control de carga (e-Moto) 5 - Control horari (Bomba filtratge piscina) 6 – Control excedents FV (Acumulador) EXEMPLE 2 - BLOCS DE CONSUMS AUTOMATITZATS
 • 29. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC Potència contractada actual 4 kW Potència contractada: 8,8 kW EXEMPLE 2 - REDUCCIÓ DE LA POTÈNCIA CONTRACTADA
 • 30. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC EXEMPLE 3 - bungalow pilot amb FV + Geotermia + equip sonnen
 • 31. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC Energia amb noms i cognoms (https://globe.sonnen.de/)
 • 32. JORNADES TÈCNIQUES “GeoEnergia a Catalunya”. Núm. 01 Sistemes d’autoconsum d’alta eficiència en el marc de la Transició Energètica i el Canvi Climàtic Instal·lacions híbrides: Energia solar Fotovoltaica/Tèrmica + Energia Geotèrmica 29 de novembre de 2019, a l’ICGC Gràcies per la vostra atenció!