Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kanuni Sultan Süleyman 1494 yılında Trabzon’da
dünyaya geldi. Babası 1. Selim Trabzon Valisi idi. Annesinin
adı; Ayşe Hafs...
1566 senesinde hasta bir şekilde 13. seferi olarak
Zigetvar üzerine sefer düzenleyerek yola çıktı. Kanuni
Sultan Süleyman ...
Kanuni Sultan Süleyman Han (r.a.) ölümü ve ölümünün gizlenme
nedenleri:
Hükümdarın vefatının ertesi günü Zigetvar alındı a...
Rodos'un Fethi, Osmanlı
Padişahı I. Süleyman'ın, 1522 yılında bir donanma
göndererek Rodos'u topraklarına
katmıştır.Rodos'...
Savaş, Habsburglar'la
yakınlaşan Macaristan'ı, kendisine yönelik tehdit olarak
gören Osmanlı Devleti'nin, bu konudaki endi...
Şarlken ve kardeşi Ferdinand'ı
yakalamak için Osmanlıların ilk girişimi Viyana'da 1529 yılında
başarısız oldu. Habsburglar...
Alman Seferi, 1532-1533 yıllarında
Kanuni Sultan Süleyman komutanlığındaki Osmanlı
ordularının Alman toprakları üzerine ya...
Korfu Seferi, I. Süleyman'ın
1537 yazında Korfu Adasına yaptığı seferdir. Sefer
sırasında Korfu adası ve diğer adalar alın...
Osmanlı'ya vergi ödemeyen ve
isyan eden Boğdan Voyvodası Petru Rareş
üzerine yapılmış bir seferdir. Osmanlı
ordusunun hare...
Sultan Süleyman
Budin'e gelir. Ardından Estergon üzerine varılır. Böylece şiddetli bir
muharebe başlar. Dayanamayacakların...
Sultan Süleyman , Avusturya seferinde
iken Safevi Şahı I. Tahmasb Tebriz, Nahçıvan ve Van'ı ele
geçirdi. Ayrıca Şii hakimi...
Safeviler 1553 yılında tekrar saldırıya
geçti ve Erzurum'u kuşattı. Bunun üzerine 12. Seferini de (1553-1555)
Azerbaycan'a...
Avusturya Arşidükü
Maksimilyan'ın İstanbul Antlaşması'nı bozması, vergisini
ödememesi ve Erdel'e girmesi üzerine Son sefer...
Macaristan
Kralı II.Layoş
(1521-1526)
(1, 3. seferler)
İspanya
Kralı Şarlken
(1529-1543)
(4, 5, 9, 10. seferler)
Rodos Hakimi
L'IsleAdam
(1522-1523)
(2. sefer)
Avusturya
I. Ferdinand
(1529-1543)
(4, 5, 9, 10. seferler)
Safevi Şahı
I. Tahmasp
(1534-1555)
(6, 11, 12. seferler)
Venedik
Cumhurbaşkanı
Andrea Gritti
(1537-1540)
(7. sefer)
Boğdan Voyvodası
Petru Rareş
(1537-1541)
(8. sefer)
Avusturya Kralı
II. Maximilian
(1564-1566)
(13. sefer)
Bana dildârın cefâsı hoş gelir
Nitekim gayre vefâsı hoş gelir
Derdi ile hoş geçer dil dilberin
Derd sanma kim devâsı hoş g...
Buseye bir cân nedür bin cân virürdüm cân ile
Yarım ağız buse ikrar eylese yârum bana
Öldürür gerçi ki gamzen âşıka virmez...
Sultan Süleyman'a Kanuni unvanı yeni kanunlar koyması nedeniyle
değil, varolan kanunları tanzim edip kitaplaştırması netic...
Kanuni Sultan Süleyman
Kanuni Sultan Süleyman
Kanuni Sultan Süleyman
Kanuni Sultan Süleyman
Kanuni Sultan Süleyman
Kanuni Sultan Süleyman
Kanuni Sultan Süleyman
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kanuni Sultan Süleyman

1,023 views

Published on

Sent by Idris Tuna from Mustafa Zeki Demir Ortaokulu, Istambul. Part of eTwinning project - Meeting point in history: Szigetvár

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kanuni Sultan Süleyman

 1. 1. Kanuni Sultan Süleyman 1494 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Babası 1. Selim Trabzon Valisi idi. Annesinin adı; Ayşe Hafsa Valide Sultan’dır. Sırasıyla Bolu, Şebinkarahisar, Kefe’de Sancakbeyliği yaptı. Bilinen 4 tane eşi olduğu bunlar; Mahidevran Sultan, Fülane Hatun, Hürrem Sultan, Gülfem Hatun’dur. 16 tane çocuğu bulunmakta, bunlardan Hürrem’den olma Şehzade Selim Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra tahta geçen isimdir. 46 yıllık padişahlığı sırasında 13 defa sefere çıkmış, 300 kale fethetmiştir. Kanunu Sultan Süleyman, 1494-1566 Yılları arasında yaşamış, Osmanlı İmparatorluğunun 10. Padişahı ve 89. İslam Halifesidir. 1520 yılından 1566 yılına kadar toplam 46 yıl padişahlık yapmış, adaletli imparatorluk yaptığı için kendisine “Kanuni Sultan Süleyman” adı verilmiş, halkı tarafından da “Muhteşem Süleyman” diye taçlandırılmış bir padişahtır
 2. 2. 1566 senesinde hasta bir şekilde 13. seferi olarak Zigetvar üzerine sefer düzenleyerek yola çıktı. Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferi düzenlediği zaman padişahlığının 46 yılında ve 73 yaşındaydı. Zigetvar şehrinin çevresi nehirle ve sularla çevrili ve üç bölümden oluşuyordu. Bu nedenle hemen sonuç alınamadı. Kuşatmanın son günlerine yakın rahatsızlığı iyice ilerleyen Kanuni Sultan Süleyman 1566 yılında Eylül ayının 6-7 gecesi sabaha karşı hakkın rahmetine kavuştu.
 3. 3. Kanuni Sultan Süleyman Han (r.a.) ölümü ve ölümünün gizlenme nedenleri: Hükümdarın vefatının ertesi günü Zigetvar alındı ancak yine de durum çok tehlikeli bir hal arz ediyordu. Düşmanın ve yeniçerilerin bu durumu öğrenmesi çok vahim sonuçlar ortaya çıkarabilirdi. Düşmanın öğrenmesi bu durumdan yararlanma ihtimalini arttırır, yeniçeriler ise üzüntü ile kontrol edilemez bir kalabalığa dönüşebilirlerdi. Sokullu Mehmet Paşa bu konuda bütün siyasi dehasını kullandı. Padişahın ölümü vezirlerde dahil herkesten gizlendi. Ölümü sadece padişahın yakınında bulunan kişiler biliyorlardı. Sokullu Mehmet Paşa ilk olarak Kütahya sancakbeyi şehzade Selim'e haber gönderdi. Haberi götüren Hasan Çavuş, Halep beylerbeyliğine tayin olunan bir paşaya tebliğe gittiğini, giderken de şehzade Selim'e fethi müjdeleyen mektubu vereceğini zannediyordu. Sokullu Mehmet Paşa diğer taraftan yazısı padişahın yazısına çok benzeyen silahtar Cafer Ağa'ya padişahın ağzından hatt-ı hümayunlar yazdırıyordu. Bu arada padişahın cenazesini otağ-ı hümayun içerisinde yıkattı ve padişahın ölümünü bilen on iki kişiyle cenaze namazını kılındı. Padişahın iç organları çıkarılıp oraya defnedilmiş(daha sonra oraya da ayrıca bir türbe yapılacaktır) cesedi ise mumyalanıp tabuta konularak tahtın altına
 4. 4. Rodos'un Fethi, Osmanlı Padişahı I. Süleyman'ın, 1522 yılında bir donanma göndererek Rodos'u topraklarına katmıştır.Rodos'un fethi ile Rodos (Hospaliter) Şövalye Devleti Malta'ya sığınmıştır. Osmanlılar Ege ve Akdeniz'de güvenliği sağlaması kolaylaşmıştır.
 5. 5. Savaş, Habsburglar'la yakınlaşan Macaristan'ı, kendisine yönelik tehdit olarak gören Osmanlı Devleti'nin, bu konudaki endişelerini giderecek taleplerini içeren anlaşma girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine, askeri güç kullanma kararı almasının sonucudur. Osmanlı Devleti'nin 1353 yılından itibaren Rumeli'ye geçmesinden sonra Macarlar, Katolik dünyasının öncüsü olarak, Osmanlı Devleti'nin karşısına çıktı; fakat yapılan tüm savaşlar Osmanlı Orduları zaferiyle sonuçlandı.
 6. 6. Şarlken ve kardeşi Ferdinand'ı yakalamak için Osmanlıların ilk girişimi Viyana'da 1529 yılında başarısız oldu. Habsburglar Budin ve Macaristan aldı, ama I. Süleyman hızla Budin'de kontrolü ele geçirdi ve sonbahara doğru Viyana kuşatıldı ama başarısızlıkla sonuçlandı. Buna rağmen kuşatma Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü ve Orta Avrupa'da Osmanlı genişlemesinin azami ölçüde doruk sinyalini verdi. John Zápolya'nın ölümüne kadar Osmanlıların bir vasal olarak bundan sonra Macaristan'ı yönetmede çabası da bir başarı olarak görülebilir.
 7. 7. Alman Seferi, 1532-1533 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman komutanlığındaki Osmanlı ordularının Alman toprakları üzerine yaptığı seferdir.Osmanlı Devleti; Alman idaresindeki Macar topraklarını almak, Alman gücünü kırmak ve birçok bölge fethetmek için savaş ilan etmişti. Bazı kaynaklara göre hedeflerin arasında Viyana'nın tekrar kuşatılıp fethedilmesi vardı. Bu sefer, Osmanlı Devleti için başarılı olmuştur.
 8. 8. Korfu Seferi, I. Süleyman'ın 1537 yazında Korfu Adasına yaptığı seferdir. Sefer sırasında Korfu adası ve diğer adalar alınmaya çalışılmış, Korfu adası alınamamış Şira, Patmos, Naksos adaları ise Barbaros Hayreddin Paşa tarafından fethedilmiştir.
 9. 9. Osmanlı'ya vergi ödemeyen ve isyan eden Boğdan Voyvodası Petru Rareş üzerine yapılmış bir seferdir. Osmanlı ordusunun harekâtı karşısında Rares, Transilvanya içlerine doğru kaçmaktan başka bir çare bulamamıştı. Osmanlı ordusu ise Yas şehrini yakıp yıktığı gibi 16 Eylül 1538'de Voyvodanın merkezi olan Suçeva şehrini de alır. Bu seferin sonunda Osmanlılar, Prut ile Dinyester nehirleri arasında kalan yerleri ellerine geçirmişlerdi. Elde edilen bu yerler, bir sancak haline getirilmişti. Boğdan Seferi Süleyman'ın en kısa süren seferlerinden birisidir.
 10. 10. Sultan Süleyman Budin'e gelir. Ardından Estergon üzerine varılır. Böylece şiddetli bir muharebe başlar. Dayanamayacaklarını anlayan kaledekiler, bir heyet göndererek 10 Ağustos 1543'te teslim olurlar. Estergon'un fethi ile sonuçlanan bu seferde Ferdinand'ın elinden eski Macar krallarının merkezi olan Estergon ve Budin'in güney-batısında bazı yerler alınır.
 11. 11. Sultan Süleyman , Avusturya seferinde iken Safevi Şahı I. Tahmasb Tebriz, Nahçıvan ve Van'ı ele geçirdi. Ayrıca Şii hakimiyetini de güçlü bir şekilde tesis etmiş, hatta bölgeye "halife" adlı casuslar bile göndermişti. Tahmasb'ın kardeşi Elkas Mirza ise Safevi Devleti tahtına çıkmak istiyordu. İsyan etti, fakat başarılı olamayarak I. Süleyman'a sığındı. Bu gelişmelerden haberdar olan Tahmasb da ordusunu topladı. Tebriz'deki İran Şahı I. Tahmasb padişahın Hoy'a geldiğini öğrenince bütün şehri tahliye ettirir ve kendiside Kazvin'e kaçar. 27 Temmuz 1548 tarihinde padişah zorlanmadan Tebriz'i işgal eder. I. Süleyman şehirde 5 gün kaldıktan sonra Van'a geçer ve kaleyi kuşatır. 25 Ağustosta Van kalesi alınır. 29 Eylülde padişah Diyarbakır'a 25 Kasımda Halep'e geçip kışı orada geçirir. Sultan Süleyman 21 Aralık tarihinde İstanbul'a döner.
 12. 12. Safeviler 1553 yılında tekrar saldırıya geçti ve Erzurum'u kuşattı. Bunun üzerine 12. Seferini de (1553-1555) Azerbaycan'a yaptı. 1554 yılında Osmanlı Ordusu Kars'a geldikten sonra, Erivan, Nahcivan ve Karabağ'ı alarak yakıp yıkmıştı. Şah Tahmasp, o sırada ordusu ile Amasya'ya dönmüş olan Kanuni Süleyman'a elçi göndererek mektupla barış istemiştir. 1555 yılında yapılan Amasya Antlaşması'na göre Tebriz Bağdat ve Gürcistan'ın bir bölümü Osmanlılar'a bırakıldı.Osmanlı İmparatorluğu ile Safevi İmparatorluğu arasında yapılan ilk yazılı antlaşmadır.Böylece sonuçlanmış olan İran Savaşları, Osmanlı Devleti'ne Anadolu'nun savunulması bakımından önemli olan Doğu Anadolu'yu kazandırmış ve Hint ticaret yolunun geçtiği Irak arazisinin ele geçirilmesini sağlamıştır.
 13. 13. Avusturya Arşidükü Maksimilyan'ın İstanbul Antlaşması'nı bozması, vergisini ödememesi ve Erdel'e girmesi üzerine Son seferini de Zigetvar Beyi Zirini üzerine yaptı. Yaklaşık 1 ay süren kuşatma sonrası Zigetvar Osmanlı'ya katıldı. Zigetvar fethedilmeden bir gün önce, 6 Eylül 1566 tarihinde Süleyman vefat etti.
 14. 14. Macaristan Kralı II.Layoş (1521-1526) (1, 3. seferler) İspanya Kralı Şarlken (1529-1543) (4, 5, 9, 10. seferler)
 15. 15. Rodos Hakimi L'IsleAdam (1522-1523) (2. sefer) Avusturya I. Ferdinand (1529-1543) (4, 5, 9, 10. seferler)
 16. 16. Safevi Şahı I. Tahmasp (1534-1555) (6, 11, 12. seferler) Venedik Cumhurbaşkanı Andrea Gritti (1537-1540) (7. sefer)
 17. 17. Boğdan Voyvodası Petru Rareş (1537-1541) (8. sefer) Avusturya Kralı II. Maximilian (1564-1566) (13. sefer)
 18. 18. Bana dildârın cefâsı hoş gelir Nitekim gayre vefâsı hoş gelir Derdi ile hoş geçer dil dilberin Derd sanma kim devâsı hoş gelir Zahm-ı peykânı kızıl güldür bana Bülbülüm hâr-ı belâsı hoş gelir Yâreme merhem durur çün zahm-ı dost Cânıma tîr-i belâsı hoş gelir Ey Muhibbî âleme şâh olmadan Dilberin olmak gedâsı hoş gelir İnlerem tanbûr-veş bagrum delindi ney gibi Bezm-i gamda mesken oldı kûşe-i hicran bana
 19. 19. Buseye bir cân nedür bin cân virürdüm cân ile Yarım ağız buse ikrar eylese yârum bana Öldürür gerçi ki gamzen âşıka virmez amân Leblerün Îsî-nefes her lahza virür cân bana Cânı mı var kimsenün eyleye cânân ile bahs Bendeye lâyık mıdur kim ide sultân ile bahs Ben de yakdum meclis-i gamda bu gönlüm şemini Eyledüm tâ subha dek şem-i şebistân ile bahs Ruhlarını bâg-arâ gördükde didüm misli yok Oldı mülzem itdügümde ben gülistân ile bahs Yanayum pervâne veş şem-i cemâli nûrına Şem-i hüsne çün Muhibbi didi dilber yan bana
 20. 20. Sultan Süleyman'a Kanuni unvanı yeni kanunlar koyması nedeniyle değil, varolan kanunları tanzim edip kitaplaştırması neticesinde verilmiştir. Osmanlı Devleti'nde iğneden ipliğe kadar her şeyin kaydı tutulur, sayımlar çok disiplinli yapılırdı. Bu yasal sistem güçlü bir gelenek olmuştu. Kanuni de Osmanlı padişahlarının kullandığı kanun ve kuralları İslam Hukuku esaslarına göre sınıflandırarak bir tür anayasa işlevi görecek olan Sultan Süleyman Kanunnamesi (Kânunnâme-i Âl-i Osman)'ni yayınladı. Kânunnâme'de ceza, vergi, kamu ve askerlik ile ilgili kanunlar hukuki, idari, mali, askeri başlıklar altında sınıflandırılmıştı. Bu kânunnâmenin hazırlanmasında devrin büyük alimlerinden yardım alan Süleyman, bununla farklı milliyetlerden oluşan cemaat ve toplulukları kontrol ve koruma altına almayı amaçlıyordu. Kanuni ayrıca soyunu Oğuz Han'a dayandıran bir silsilename hazırlatmıştı.

×