Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eyoo

4,837 views

Published on

eyoo

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

eyoo

 1. 1. Osmanlı İmparatorluğunda Gerileme Dönemi (1699 – 1792) Dönemin Padişahları - 2. Mustafa (1695 – 1703) - 3. Ahmet (1703 – 1730) - 1. Mahmut (1730 – 1754) - 3. Osman (1754 – 1757) - 3. Mustafa (1757 – 1774) - 1. Abdülhamit (1774 – 1789) - 3. Selim (1789 – 1807)
 2. 3. <ul><ul><li>2.Mustafa </li></ul></ul><ul><li>Osmanlı Hanedanlığının 22. Padişah’ıdır.Babası 4.Mehmet’in ölümü üzerine 1695 yılında tahta çıktı. </li></ul><ul><li>Sultan 2.Mustafa iyi eğitim görmüş, şair ve hattattı. Şehzadeliği vaktinde edindiği tecrübelerle devlet idaresini vezirlere emanet etmemekte kararlıydı. Ancak tahta çıktığında Osmanlı orduları dört cephede savaşta idi. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>2. Mustafa tahta çıktığı üçüncü gün yapacağı işleri anlatan hatt-ı hümayun yayınladı. Yazısında ‘’ Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir.’’diyordu. Yine vezirlerinden birine yazmış olduğu yazıda &quot;Bana ağırlık ve hazine lâzım değil. Yerine göre kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna harcarım. Sıkıntının her çeşidine sabrederim. Milletime hizmet tamam olmadıkça, seferden dönmem. Elbette sefere bizzat kendim giderim.&quot; </li></ul>
 4. 5. Yara Muharebesi <ul><li>1695 Başlarında; Venedikliler Ege Deniz’inde yeniden faaliyete geçmişti. 77 parelik Venedik donanması Sisam Adası açıklarına geldi. Zamanın Kaptan-ı Deryası Mezamorta Hüseyin Paşa 17 ve 19 Eylül tarihlerinde Venedik donanmasına açtığı taarruz ateşleri sonunda Venedik donanması ağır hasar aldı. Mezamorta Hüseyin Paşa Komutasındaki Osmanlı donanması ise 300 şehit olduğu halde Venedik kısmında ise 5.000 düşman öldürüldü. </li></ul><ul><li>Bu olayın önemi ise Venedikliler Ege Deniz’inde herhangi bir başarıdan ümidini kesti . </li></ul>
 5. 6. Karlofça Antlaşması <ul><li>2. Mustafa, kendisine Kanuni’yi örnek almıştı. Bunun için ilk önce kaybedilen Avusturya topraklarını geri almak için döneminde Avusturya’ya üç sefer düzenledi. İlk ikisinde başarı olunmasına rağmen 1697 tarihinde yapılan son sefer esnasında Zenta denilen bölgede bozguna uğratıldı. Padişah ağırlıklarını ve hazinesini savaş alanında bırakmak zorunda kaldı. Avusturya ise, Bosna eyaletindeki Saray kasabasını yaktıktan sonra geri çekildi. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Bu yenilgi üzerine ise Venedikliler Osmanlı’nın zor zamanından yararlanarak Mora ve Dalmaçya Kıyılarına saldırdı. Lehistan (Polonya) ise Boğdan’a girdi. </li></ul><ul><li>Tüm bu olaylar sürerken 2. Viyana yenilgisinden oluşan kutsal ittifaka Rusya’da katılmıştı. 1696 yılında Azak kalesini Karadeniz’e açılma niyetiyle ele geçirdi. Bu olaylar ve savaşlar Osmanlı’yı yeterince yıpratmıştı. İngiliz elçileri aracılığı ile Karlofça kasabasında barış imzalandı . </li></ul>
 7. 8. <ul><li>Karlofça Anlaşmasın’a Göre: </li></ul><ul><li>Macaristan ve Erdel Prensliği Avusturya’ya.. </li></ul><ul><li>Mora yarımadası ve Dalmaçya kıyıları Venedik’e… </li></ul><ul><li>Podolya ve Ukranya Lehistan’a bırakılacaktır. </li></ul><ul><li>Ayrıca bu anlaşma yirmi beş yıl sürecektir. </li></ul><ul><li>Velhasıl kelam anlaşmanın tarih sahnesindeki en önemli rolü Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk anlaşmadır. </li></ul>
 8. 9. İstanbul Antlaşması <ul><li>Karlofça anlaşmasında Rus’ların imza yetkisinin bulunmamasından dolayı Bir yıl sonra Karlofça Antlaşması’nı tamamlayan İstanbul Antlaşması imzalandı. </li></ul><ul><li>Bu Anlaşmaya Göre: </li></ul><ul><li>Azak kalesi Rusya’ya teslim edilecek </li></ul><ul><li>Ruslar Kudüs’ü ziyaret edebilecek. </li></ul><ul><li>Rus Çarlığı’nın İstanbul’da elçi bulundurabilecek. </li></ul>
 9. 10. 2. Mustafa’nın Taht’tan İndirilmesi <ul><li>Karlofça antlaşmasından sonra Edirne’ye çekilen 2. Mustafa başkentin İstanbul’dan Edirne’ye taşınacağı söylentileri çıkması, İstanbul’da buluna Şeyhülislam Feyzullah Efendi’nin görevi kötüye kullanması ve görevden alınması karşısında ılmiye ve askeri sınıfta İstanbul’da bir isyana neden oldu . Edirne Vak’ası olarak tarihe geçen bu olay 2. Mustafa’nın tahttan indirilerek yerine 3. Ahmet’in tahta çıkarıldı. </li></ul>
 10. 11. İç İsyanlar <ul><li>A.İstanbul İsyanları: </li></ul><ul><li>Yeniçeri ve Sipahilerin tarafından çıkarılan isyanlardır. Bu isyanlara medrese öğrencileri bazen de halk katılmaktaydı. </li></ul><ul><li>Nedenleri : </li></ul><ul><li>Devlet otorotisenin bozulması </li></ul><ul><li>Askerlikle ilgisi olmayanların ocağa alınması </li></ul><ul><li>Cülus bahşişleri ve ulufelerin kırık dağıtılması </li></ul><ul><li>Devlet Yönetimindeki kişilerin kışkırtılması </li></ul>
 11. 12. İç İsyanlar <ul><li>Celali İsyanları: </li></ul><ul><li>Celali isyanları ismini Yavuz Sultan selim zamanında bu isyanları başlatan Yozgat’taki Celal isminde birisinden alınmıştır. </li></ul><ul><li>NEDENLERİ: </li></ul><ul><li>-Devlet yönetiminin bozulması. </li></ul><ul><li>-Dirlik sisteminin bozulması. </li></ul><ul><li>-Vergilerin artması ve adaletsiz toplanması. </li></ul><ul><li>-Savaşların uzun sürmesi ve yenilgiyle sonuçlanması. </li></ul>
 12. 13. İç İsyanlar <ul><li>Eyalet İsyanları: </li></ul><ul><li>Osmanlı devletinin merkezi otoritesinin zayıflaması ile bazı beyliklerde isyanlar çıktı.Bu isyanların amacı Osmanlı’dan ayrılıp bağımsızlıklarını kazanmaktı ve Avrupa Osmanlı’nın siyasi gücünün azalacağı düşüncesiyle bu isyanları destekledi. </li></ul>
 13. 14. 17.Y.Y. Islahat’larının Amacı ve Özellikleri <ul><li>Osmanlı Devletinde 17. Y.Y.’da İdari, Asker ve Ekonomik alanlarda ciddi bozulmalar görüldü.Bu bozulmaları düzeltmek amacı ile bazı devlet adamları ıslahat yaptı. </li></ul><ul><li>17. Y.Y. Islahat yapan devlet adamlar şunlardır. </li></ul><ul><li>Kuyucu Murat Paşa : Celali ayaklanmalarına karşı çok sert tedbirler alarak isyanı bastırdı. Ancak isyanın temellerine inemediği için isyanlar tekrarlandı. </li></ul><ul><li>Genç Osman : Yenilik hareketlerini başlatan padişahtır. </li></ul><ul><li>Şeyhülislamın din dışındaki yetkilerini alarak yönetime karışmasına engel oldu. </li></ul><ul><li>Kapıkulu ordusu yerine yeni bir ordu kurmayı planladı. </li></ul><ul><li>Başkenti halkı Türk olan Anadolu’ya almayı düşündü. </li></ul><ul><li>Bu yenilikleri yapamadan Yeniçeri’ler tarafından 1622 öldürüldü. </li></ul>
 14. 15. 17.Y.Y. Islahat’larının Amacı ve Özellikleri <ul><li>4. Murat : Koç Bey’inin raporuna uyarak dirlik topraklarını hak etmeyenlerden dirlik topraklarını geri aldı. </li></ul><ul><li>Orduda olması gereğinden fazla olan yeniçeri sayısını azalttı. </li></ul><ul><li>İstanbul halkının huzurunu sağlamak için tütün ve içki yasağı getirdi. </li></ul><ul><li>Yasaklara uymayan şahıslara idam cezası getirdi. </li></ul>
 15. 16. 17.Y.Y. Islahat’larının Amacı ve Özellikleri <ul><ul><li>Tarhuncu Ahmet Paşa : Has ve Zemeat gelirlerini doğrudan hazineye aktarılmasını sağladı. </li></ul></ul><ul><ul><li>Devlet içinde rüşveti engellemeye çalıştı. </li></ul></ul><ul><ul><li>Saray masraflarının fazlalığını ve gönderilen hediyelere kota getirdi. Bunun üzerine çıkarları zedelenen bazı çevreler sadrazamın idam edilmesine neden oldu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Köprülü Mehmet Paşa : Devlet idaresine gelirken yapacağı atamaları ve çalışmalarına karışılmaması şartıyla geldi. Orduda disiplini sağladı. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hatalı gördüğü devlet adamlarını görevden alıp cezalandırdı. </li></ul></ul><ul><ul><li>Görevlerini yerine getirmeyen askerlerin maaşlarını keserek hazineden gereksiz yere çıkan paralara engel olmaya çalışıldı. </li></ul></ul>
 16. 17. <ul><li>Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Köprülü Mehmet Paşa’nın isteği ile sadrazamlığa yükseldi. ( Oğludur ) </li></ul><ul><li>Fazıl Ahmet Paşa giderleri kısarak bütçe açığını kısarak giderleri azalttı. </li></ul><ul><li>Orduyu tekrar düzenleyerek topçu sınıfını güçlendirdi. Bu sayede Osmanlı Devleti bazı askeri başarılar elde etti. </li></ul>
 17. 18. 17. Y.Y.’da Yapılan Islahatların Sonuçları <ul><li>Bu dönemde yapılan ıslahatlar kişilere bağlı kaldı.ıslahatçı devlet adamlarının sık sık değiştirilmesi veya öldürülmesi sonucunda ıslahatlar sonuçsuz kaldı. </li></ul><ul><li>İsyanların gerçek nedenleri üzerinde durulmayıp şiddet ve baskı yöntemleriyle bastırılmaya çalışılması ıslahatlarının geçici olmasına neden oldu. </li></ul><ul><li>Ayrıca Avrupa’daki bilimsel çalışmalara kayıtsız kalındığı için köklü tedbirler alınamadı. </li></ul>
 18. 19. 3. Ahmet Dönemi <ul><li>3. Ahmet Edirne Olayı sonucu taht’tan indirilen 2. Mustafa’nın yerine 1703 tarihinde padişah oldu. Hükümdarlığının ilk yıllarında önemli sorunlarla karşılaştı. 3. Ahmet, iktidarının ilk döneminde kendisini tahta çıkaran isyancıların istekleri doğrultusunda hareket etmek zorunda kaldı. </li></ul>
 19. 21. Osmanlı Rus İlişkileri ve Prut Savaşı <ul><li>18.yy da Rusya güçlenmeye başlamıştı ve Deli Petro dan kalan Rusya’nın amaçları şunlardı: </li></ul><ul><li>Karadeniz’e inmek. </li></ul><ul><li>Kırım’a yerleşmek. </li></ul><ul><li>Balkanları Ortodoks koruyuculuyla nüfuzu altına almak. </li></ul><ul><li>Lehistan üzerinde egemenlik kurmak. </li></ul>
 20. 22. Prut Savaşı (1711) <ul><li>İsveç ve Rus’lar arasında yapılan savaşın sonunda mağlup edilen İsveç askerlerinin Osmanlıya sığınıp ardında Rus askerlerinin Osmanlı topraklarına girmesi üzerine iki devletin arası açıldı. </li></ul><ul><li>Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki askerler ile Rus askerlerinin Prut ırmağının kıyısındaki Falcı köyünde karşılaştı. Deli Petro barış istedi. Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa’nın ise yeni bir saldırı için yeniçerilere güvenmediğinden barışı kabul etti ve 1711 yılında Prut anlaşması imzalandı. </li></ul>
 21. 23. Prut Anlaşması’nın Göre : <ul><li>Azak kalesi ve çevresi Osmanlı’ya aittir. </li></ul><ul><li>Rusya, Lehistan’a karışamayacak. </li></ul><ul><li>Ruslar İstanbul’da elçi bulunduramayacak. </li></ul><ul><li>İsveç Kralı ülkesine geri dönebilecek. </li></ul>
 22. 24. Osmanlı – Venedik ve Avusturya Savaşları <ul><li>Venedik Karadağ halkını kışkırtmakta aynı zamanda Akdeniz’deki Osmanlı donanmasına saldırmaktaydı. Osmanlı Devleti Mora’yı geri almak için Venedik’e savaş açtı(1715). Osmanlı Devleti kısa sürede Mora’yı ele geçirdi. Bu olay Avusturya’yı rahatsız etti. Avusturya’nın Osmanlı’ya alınan toprakların geri verilmesi için bir ültimatom verdi. Bunun üzerine Osmanlı Devleti Avusturya’ya girdi. Avusturya ordusunun karşısında bozguna uğratılır. Avusturya’nın Belgrad’ı ve Osmanlı’nın Temeşvar’ı alması üzerine barış istendi. Bunun üzerine Pasarofça Antlaşması İmzalandı(1718). </li></ul>
 23. 25. Pasarofça Antlaşmasına Göre: <ul><li>Kuzey Sırbistan, Belgrat, Banat ve Eflak’ın batısı Avusturya’ya verilecek. </li></ul><ul><li>Mora yarımadası Osmanlı’ya kalacak. </li></ul><ul><li>Venedik’i Osmanlı sınırlarından uzaklaştırılmak için Arnavutluk ve Hersek kıyılarından bazı kaleler verildi. </li></ul><ul><li>Bu anlaşma ile Osmanlı devleti batıda uzun sayılabilecek bir barış dönemini yaşamıştır. Bu anlaşma sonunda Osmanlı Devleti fetih savaşlarından vazgeçerek elindeki topraklarını savunma politikası uygulamaya başladı. </li></ul>
 24. 26. III. Ahmet’in Taht’tan İndirilişi ve Patrona Halil İsyanı <ul><li>Halk savaşın getirdiği ağır vergiler ve pahalılık altında eziliyordu. Yöneticiler ise lüks ve sefa içinde yaşıyorlardı. Bu durum esnaf ve yeniçerilerin, Patrona Halil’in önderliğinde isyan etmelerine neden oldu. </li></ul><ul><li>III. Ahmet ise isyancıların isteklerine uyarak Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşayı ve yakınlarını boğdurmak zorunda kaldı. </li></ul>Bununla yetinmeyen isyancılar III. Ahmet’i tahttan indirerek I.Mahmut’u padişah yaptılar.
 25. 27. I.Mahmut <ul><li>I. Mahmut tahta çıkışının ilk yıllarında, isyanları bastırmakla geçti. Patrona Halil, devlet memurluklarına kendi adamlarını yerleştirmişti. Padişah, Patrona Halil ve adamlarını yeni açılacak İran Seferi hakkında görüşmek bahanesiyle saraya çağırıp idam ettirdi. </li></ul>
 26. 28. Osmanlı – İran İlişkileri <ul><li>I. Mahmut döneminde İran ile üç anlaşma imzalandı. </li></ul><ul><li>Ahmet Paşa Anlaşma: Patrona Halil isyanın bastırması üzerine İran üzerine bir sefere çıkılmış ve bu sefer sonunda imzalanılmış </li></ul><ul><li>İstanbul Anlaşması : Ahmet Paşa Anlaşması’nın iki ülke memnuniyetinin kazanmaması üzerine imzalandı. </li></ul><ul><li>Kerden(II.Kasr-ı Antlaşması) : 1743 yılında Osmanlı Devlet’inin Kafkasya da başarılar elde etmesi ancak kesin olmamasından ötürü her iki ülkede Kasr-ı Şirin Anlaşmasının sınırlarına razı oldu ve barış dönemi başladı </li></ul>
 27. 29. Osmanlı – Rus ve Avusturya Savaşları <ul><li>Osmanlı devleti ile İran savaşları sürerken Rusya hem bu durumdan faydalanmak hem de Avusturya ittifak kurarak Osmanlı’yla savaşmak istiyordu. Osmanlılara yardım etmek için Kafkasya’ya geçmelerine izin vermediği gibi Kırım’ada saldırdı.Osmanlı bu dönemde üç cephe de; Rus, Avusturya, İran cephelerinde savaşmaktaydı. Avusturya ve Rusya üzerinde galibiyet kazanan Osmanlı Devleti’nde I. Mahmut’un askeri alanda yaptığı ıslahatlarında payı büyüktür. Avusturya cephesinde başarı sağlamışken Fransa’nın araya girmesiyle ardından da Ruslarla Belgrat Antlaşması imzalandı. </li></ul>
 28. 30. Belgrat Antlaşması <ul><li>Azak kalesi yıkılmak şartıyla Rus’lara bırakılacak. </li></ul><ul><li>Rusya savaşta aldığı toprakları geri verecek, Karadeniz’de savaş ve ticaret gemisi bulunduramayacak. </li></ul><ul><li>Avusturya ise Banat dışında Pasarofça Antlaşması’yla aldığı yerleri geri verecek. </li></ul><ul><li>Bu antlaşmanın önemi Osmanlı Devletinin Gerileme Dönemindeki yapmış olduğu en kazançlı antlaşmadır. Ayrıca antlaşma sonucu olarak Rusya Karadeniz’den uzaklaştı. </li></ul>
 29. 31. Osmanlı – Fransa İlişkileri <ul><li>1740 yılında yılında aslen Fransız olan Humbarası Ahmet Paşa arabuluculuğu vasıtasıyla Kapitülasyonlar sürekli hale getirildi. </li></ul><ul><li>Kudüs’teki kutsal yerlerin yönetimini Katolik Fransa’ya bırakıldı. </li></ul>
 30. 32. III. Osman <ul><li>I. Mahmud’un ölümü üzerine Osmanlı tahtına 3. Osman geçer. Hayatı sarayda geçen ve devleti yönetecek bilgi ve beceriden yoksun olan III. Osman’ın dönemi savaşsız ve sorunsuz geçti. Ölümü üzerine III. Ahmet’in oğlu III. Mustafa geçer. </li></ul>
 31. 33. <ul><li>III. Osman’ın ölümünden sonra tahta geçen III. Mustafa ve Sadrazam Koca Ragıp Paşa barışçı bir dış politika izlemiştir. Avrupa devletlerinin kendi aralarındaki mücadele etmelerinden Osmanlı devletine savaş açmamışlardır. III. Mustafa dönemindeki en önemli olay Osmanlı-Rus savaşıdır. </li></ul>III. Mustafa
 32. 35. Osmanlı-Rus ve Mora İsyanı <ul><li>Rusya geçmişten gelen amaçlarına ulaşmak için Belgrat Antlaşmasıyla sağlanan barışı Prut Antlaşmasındaki Lehistan’ın iç işlerine karışılmayacak maddesini ihlal etmesi üzerine Leh milliyetçileri Osmanlıdan yardım istedi. Bunun üzerine Osmanlı Rusya’ya savaş ilan etti. Rus donanması ise İngilizlerden yardım isteyerek Baltık denisinden harekete geçerek Cebeli Tarık Boğazından Akdeniz’e ulaştılar. Bunu fırsat bilen Mora halkı, Ruslarında kışkırtmasıyla halk ayaklandı. Ayaklanmanın bastırılması üzerine Ruslar Çeşme Limanındaki Osmanlı Donanmasını yaktılar(1770). Ege’den çıkarılan Ruslar bu sefer Kırım’a yöneldi ve Kırım’dan Osmanlı birliklerince çıkarılamadı barış görüşmeleri de sonuçlanamayınca savaş tekrar başladı ve Ruslar Silistre ve Ruscuk’u ele geçirdi. Bu sırada III. Mustafa vefat eder ve yerine I. Abdülhamit tahta geçer. </li></ul>
 33. 37. I. Abdülhamit <ul><li>I. Abdülhamit tahta çıkmış olduğunda Osmanlı Devleti hem ekonomik sıkıntılar hemde Rus savaşıyla mücadele etmekteydi. Savaşı kaybeden Osmanlı Devleti Ruslara barış teklifi götürdü ve iki taraf arasında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı. </li></ul>
 34. 39. Küçük Kaynarca Antlaşması <ul><li>Kırım Han’lığı sadece halife’lik makamıyla Osmanlı Devletine bağlı kalacaktır. </li></ul><ul><li>Rusya Osmanlı Devletindeki Ortodoksları himaye edebilecek, </li></ul><ul><li>Rusya Osmanlı sınırları içerisinde istediği yerde konsolosluk açabilecek, </li></ul><ul><li>İstanbul’da devamlı elçi bulundurabilecek </li></ul><ul><li>Son olarak Osmanlı hükümeti Rusya’ya savaş tazminatı ödemekle hükümlü kılındı. </li></ul>
 35. 40. Küçük Kaynarca Kitabesi <ul><li>Burada 10-21 Temmuz 1774 tarihinde Büyük Katerina'nın temsilcisi Kont Petro Rumyantsev ve Sultan I. Abdülhamid'in temsilcisi Sadrazam Muhsinzade Mehmed Paşa tarafından Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın 7. maddesine göre Babıali Hristiyanlık dinini ve kiliselerini ebediyen koruması altına aldığını taahhüt eder. </li></ul>
 36. 41. Anlaşma’nın Önemi <ul><li>Küçük Kaynarca Antlaşmasının Önemi ; </li></ul><ul><li>Osmanlı Devletinin gerileme döneminde yapılan ve şartları en ağır olan anlaşmalardan biridir. </li></ul><ul><li>Rusya, Ortadoks’ların haklarını koruma bahanesiyle Osmanlının iç işlerine karışma hakkı kazandı. </li></ul><ul><li>Rusya bir nevi Akdeniz’e inme politikasını gerçekleştirmiş oldu. </li></ul><ul><li>Ayrıca Rusya Kırım’ı 1783 tarihinde ele geçirdi. </li></ul>
 37. 42. 1787 Osmanlı – Rus ve Avusturya Savaşları <ul><li>Osmanlı Devleti Kırım’ı kaybettiğini içine sindiremeyerek İngiltere ve Fransa’dan yardım istemeyi düşünmekteydi. Rusya ise Avusturya ile anlaşarak Grek Projesi adı altında Sırbistan, Bosna ve Hersek’i Avusturya himaye altına alacak, Bizans tekrar kurulacaktı. Böylelikle Rusya Akdeniz’e kesin inmiş olacaktı. Bu ingiltere’nin toprak bütünlüğünü riske soktuğu için Osmanlı Devlet’inin toprak bütünlüğünü savunma politikasını güttü. </li></ul><ul><li>Avusturya cephesindeki savaşlar Osmanlı lehine sürerken, Rusya cephesinde başarısız sonuçlar alındı. Özi Kalesi kaybedildi. Bu sırada I. Abdülhamit öldü ve yerine oğlu 3. Selim geçti. </li></ul>
 38. 43. III. Selim <ul><li>Babasının ölümü üzerine tahta geçen III. Selim iyi eğitim görmüş, ileri görüşlü ve ıslahat sahibi bir padişahtı. Padişah olduğunda devletin iç ve dış sorunları vardı. </li></ul>
 39. 45. Devam Eden Savaşlar <ul><li>Avusturya ile savaş devam ederken Osmanlı Prusya ile ittifak kurarak Osmanlı-Avusturya sınırına birlikler yığdı. Ayrıca Fransız İhtilal’inin Avusturya’nın iç birliliğinin bozması ile Avusturya Rusya ile ittifakını bozarak Osmanlı ile Zitvatarok anlaşmasını imzaladı. </li></ul>
 40. 46. Zitvatarok Antlaşması <ul><li>Avusturya savaş esnasında aldığı toprakları Osmanlıya geri verecekti. </li></ul><ul><li>Ayrıca Osmanlı Devleti ; Avusturya ticaret gemilerini Cezayir ve Tunus korsanlarından oluşmuş Garp Ocaklarından korumakla mükellef edildi. </li></ul>
 41. 47. Yaş Antlaşması <ul><li>Zitvatarok antlaşması imzalandığında Ruslarla savaş hala sürmekte idi. 1792 yılında yapılan Yaş Antlaşmasıyla Osmanlı-Rus savaşı sona erdi. Bu antlaşmaya göre: </li></ul><ul><li>Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu Osmanlı kabul edecek, </li></ul><ul><li>Bender, Akkerman ve Kili kaleleri Osmanlıya verilecek, </li></ul><ul><li>Dinyester kalesi iki ülke arasında sınır olarak kabul edilecek, </li></ul><ul><li>Eflak ve Bağdan hakkında Küçük Kaynarca Antlaşmasında alınan kararlar devam edecekti. </li></ul><ul><li>Ayrıca Kırım’ı almak için bu savaşa giren Osmanlı Devleti hem Kırım’ı alamadığı gibi yeni topraklarda kaybetmiştir. </li></ul>
 42. 48. Fransız Hainliği <ul><li>18. yüzyılda Fransızlarla ekonomik ve siyasi alanda ilişkilerin geliştirilmesine özen gösterildi. Osmanlı Devletinin Avusturya ve Rusya karşısında aldığı yenilgilerde kapitülasyonların devamlılığı için Osmanlı Devletinin yanında oldu, aynı zamanda Fransız İhtilal’inin ardından Avrupa devletlerince dışlanan Fransa, Osmanlı devletiyle dostluğunu sağlamlaştırdı. I. Mahmut döneminde başlayan Fransa’dan subay ve teknik uzmanların getirilmesi, III. Selim’in gerçekleştirdiği Nizam-ı Cedid yenilikleri sırasındada devam etti. </li></ul>
 43. 49. <ul><li>Keçeli Nefer – Yeni Çeri Neferi, </li></ul><ul><li>Nizam-ı Cedid Binbaşısı ( III. Selimin kurduğu orduda binbaşı), </li></ul><ul><li>Topçu Kumandanı </li></ul><ul><li>II. Mahmud’un kurduğu yeni orduda binbaşı .. </li></ul>
 44. 50. <ul><li>Kalpaklı </li></ul><ul><li>Şubara Neferi </li></ul><ul><li>Nizamı Cedid Neferi </li></ul><ul><li>Şubara Neferi Selim III. Kurduğu Yeni Ordu Erleri </li></ul>
 45. 51. Napolyon’un Kalleşliği <ul><li>Osmanlı ve Fransa arasındaki bu dostluk bağı 1798’de Napolyon’un Mısır’ı işgali ile son buldu. Fransa’nın Mısır’ı işgalinde gayesi Orta Doğuya egemen olmak ve İngiltere’nin sömürgelerine darbe vurmak istemesiydi. </li></ul>
 46. 52. Denge Politikamız <ul><li>III. Selim tüm bunlar olurken başarılı bir denge politikası izleyerek Fransa’nın düşmanı olan İngiltere ve Rusya ile ittifak yaparak Fransa’ya savaş açtı. Osmanlı desteğindeki İngiliz donanması Fransa donanmasını İskenderiye yakınlarındaki Ebukır bölgesinde Fransız donanmasını yok etti.Donanması yok olan Napolyon ise Osmanlıyı barışa zorlamak için Suriye’ye yürüdü. Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Fransız ordu modeline uygun oluşturulmuş Nizam-ı Cedid ordusu Akka’da yapılan savaşta Fransızları mağlup etti. </li></ul>
 47. 53. El-Ariş Antlaşması <ul><li>Yenilginin ardından Mısır’a dönen Napolyon El-Ariş Antlaşmasını imzalayarak Mısır’ı Osmanlıya bıraktı. </li></ul><ul><li>Ancak bu durum en çok İngilizlere yaradı bu vakadan sonra İngiltere doğu ticaretini tehdit eden Fransa devre dışı kalmış ve Akdeniz’de egemenliği artmaya başlamıştı. </li></ul><ul><li>Bu hadise’den sonra İngiltere ve Rusya Osmanlı Devletine karşı olumsuz bir politika izledi bunun neticesinde Osmanlı – Fransa dostluğu yeniden filizlendi. </li></ul>
 48. 54. 1806 Osmanlı-Rus Savaşı <ul><li>Mısır sorunu için Akdeniz’e inen Rus’lar, Balkan devletlerini Osmanlıya karşı kışkırttılar.Osmanlı devleti ise boğazları Rus donanmasına kapadı ayrıca Rusya yanlısı Eflak ve Boğdan beylerini görevden aldı. Rusya itiraz etti ancak beklentisiz Eflak ve Boğdan’ı işgal etti. Osmanlı devleti ise Fransa ile ittifak kurarak Rusya’ya savaş açtı. </li></ul><ul><li>Çıkarlarını düşünen İngiltere ise Mısır’ı ele geçirmek istiyordu, Eflak ve Boğdan’ın Rusya’da kalmasını destekledi. Ardından Mısır’a saldırdı ancak Mehmet Ali Paşa’ya yenildi. Bu sırada Fransa İngiltere ve Rusya arasındaki ittifakı kırmak için Rusya ile Tilsit Antlaşmasını imzaladı.Bu anlaşmaya göre Fransa iki ülke arasında arabulucuk yapacak ve Eflak, Boğdan’ın Rusya’nın elinde olduğunu garantilemişti. </li></ul>
 49. 55. Kale-i Sultaniye Antlaşması <ul><li>Tilsit antlaşması ile çıkarlarının zedelendiğini fark eden İngiltere Osmanlıya yaklaştı. Bu yakınlaşma sonucunda iki devlet arasında Kale-i Sultaniye Antlaşması imzalandı(1809). Bu antlaşma; hedeflenen iki ülke arasındaki anlaşmazlıklara son vermek, siyasi ve ticari ilişkileri geliştirmeyi kabul eder. </li></ul>
 50. 56. III. Selim’in Tahttan İndirilmesi <ul><li>III. Selim’in kurduğu Nizam-ı Cedid ordusu ard arda aldığı yenilgilerle sonuçlandı. Din adamları, yeniçeriler ve esnaf yapılan yenilikleri kendi çıkarların uygun görmedikleri için karşı çıktı. Halktan alınan vergiler arttırıldı. Şeyhülislam Ataullah Efendinin kışkırtması sonucu Kabakçı Mustafa adında bir yeniçerinin etrafında toplanıldı ve ayaklandı kısa sürede tüm askeri ocaklara yayıldı. III. Selim tahttan indirilerek yerine IV. Mustafa tayin edildi. </li></ul>
 51. 57. 18. Yüzyıl Islahat Amaçları ve Sonuçları <ul><li>18. Yüzyılda Osmanlı Devletinin Avrupa’ya nazaran bilim,teknik ve askeri alanda geri kaldığı devlet adamları tarafından görüldü ve batıdaki yenilikler örnek olarak alındı. Ayrıca batıdan uzmanlar getirilerek ıslahat hareketleri yapıldı. </li></ul><ul><li>Mali kaynak için ise halktan alınan vergiler arttırıldı ve bunun sonucunda halk yeniliklere karşı çıkmaya başladı, ayrıca bu yenilikler yeniçeri, din adamları gibi bir çok kesimin tepkisine neden oldu. Bu nedenlerden dolayı bu dönemde yapılan ıslahatlardan istenilen sonuç elde edilemedi. </li></ul>

×