Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sektor ng paglilingkod

178,479 views

Published on

Published in: Education

Sektor ng paglilingkod

 1. 1. Panimulang Gawain
 2. 2. Hulaan kung saang sektor nakapailalim ang susunod na larawan..
 3. 3. SEKTOR NG.. P G N O
 4. 4. Kahulugan:
 5. 5. Kahulugan: Ang Sektor ng Paglilingkod o Serbisyo ang isa sa 3 uri ng industriya sa isang linang na ekonomiya. Ito ang sektor na nagbibigay ng iba’t ibang serbisyo sa mga negosyo at sa mga konsyumer. Ang serbisyo’y maaaring pagdadala, pamamahagi, o pagbebenta sa konsyumer ng mga produkto mula sa prodyuser, tulad ng nangyayari sa industriya ng turismo at paglilibang.
 6. 6. Anuman ang serbisyo, ang pokus nito ay ang pakikipag-ugnayan ng tao sa tao.
 7. 7. Paglinang ng Aralin
 8. 8. •Call Center Ito ang mga opisinang nag- seserbisyo ng mga kustomer sa ibang mga bansa sa pamamagitan ng telepono.
 9. 9. •Domestikong Kalakalan Ito ay tumutukoy sa kalakalan sa pagitan ng mga tao sa loob ng bansa.
 10. 10. •Internasyonal na kalakalan Ito ay tumutukoy sa kalakalan sa pagitan ng mga bansa
 11. 11. Mga Subsektor ng Sektor ng Paglilingkod
 12. 12. A. Transportasyon
 13. 13. A. Transportasyon -Nakasalig ang pag-unlad ng ekonomiya sa industriyang transportasyon.
 14. 14. A. Transportasyon -Nakasalig ang pag-unlad ng ekonomiya sa industriyang transportasyon. -Ito ang literal na nagpapagalaw ng kalakalang lokal at internasyonal. Kaya, nakasalalay sa isang matibay na sektor ng transportasyon ang paglago ng kalakalan. Ang sistema ng transportasyong panlupa, pantubig at pang himpapawid.
 15. 15. Uri ng Transportasyon
 16. 16. Uri ng Transportasyon: 1. Transportasyong Panlupa - Kasama sa transportasyong panlupa ang mga daan, riles, at mga sasakyang motor.
 17. 17. Uri ng Transportasyon: 1. Transportasyong Panlupa - Kasama sa transportasyong panlupa ang mga daan, riles, at mga sasakyang motor. 2. Tranportasyong Pantubig - Isang kapuluan ang Pilipinas, kaya mahalaga rito ang transportasyong pantubig na magdadala ng mga tao, produkto, at serbisyo sa iba’t ibang lugar.
 18. 18. 3. Transportasyong Panghimpapawid - Ito ang uri ng transpormasyon na nagpapagaan at nagpapabilis sa paglalakbay. Ito rin ang pangunahing instrumento ng kalakalan at turismo. Sa tulong ng mga eroplano, mabilis na nadadala ang mahalagang kalakal at mga turista saan mang panig ng bansa. Binubuo ang sistema ng transportasyong pang- himpapawid ng mga paliparan at eroplano.
 19. 19. 4. Komunikasyon- Mahalagang mahalaga ang komunikasyon sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Upang mabilis na makapag- ugnayan ang mga tao, kailangan ng episyenteng komunikasyon. Ang mga impormasyong naikakalat ng komunikasyon ay maaaring makapagbunsod ng aksyon at pagbabago. Komunikasyon din ang ginagamit ng pamahalaan upang maiparating sa mga tao ang kanyang mga mithiin at programa.
 20. 20. Ang mga pasilidad at serbisyong pang-komunikasyon ng bansa ay binubuo ng mga ss.: • Telepono • Cellphone • Data and Record Communications Service • Public Trunk Radio Service • Radio and Television Broadcasting • Internet • Postal Service • Fil Media • Print media • Advertising • Information and Communications Technology
 21. 21. B. Kalakalan
 22. 22. B. Kalakalan – Ang kalakalan ay isang kusang palitan ng mga produkto, serbisyo, o pareho. Tinatawag din ng kalakalan ang komersyo. Ang mekanismo na pinapahintulutan ang kalakalan ay tinatawag na pamilihan.
 23. 23. Dalawang Uri ng Kalakalan
 24. 24. Dalawang Uri ng Kalakalan DOMESTIKO Tingian Pakyawan INTERNASYONAL Pagluluwas Pag- aangkat
 25. 25. DOMESTIKONG KALAKALAN TINGIAN -tumutukoy ito sa isahang pag- bebenta sa pangkalahatang publiko. PAKYAWAN -tumutukoy sa pagbebenta nang maramihan sa mga nagtitingi, kompanyang industriyal atbp.
 26. 26. URI NG DOMESTIKONG KALAKALAN ADVANTAGE DISADVANTAGE
 27. 27. URI NG DOMESTIKONG KALAKALAN ADVANTAGE DISADVANTAGE •TINGIAN 1. Nabibili lahat ng kailangan 2. Walang nasasayang 3. Mabilis na natutugunan ang mga araw-araw na pangangailangan 1. Kulang ang impormasyon ukol sa produkto 2. Mas mataas ang presyo kaysa pakyawan •PAKYAWAN 1. Maraming produktong nabibili 2. Mas mura kaysa sa tingian 1. Maraming nasasayang 2. Hindi nabibili lahat ng pangangailangan 3. Mahirap tugunan lahat ng pangangailangan
 28. 28. INTERNASYONAL NA KALAKALAN PAGLULUWAS -tumutukoy ito sa pagbebenta ng mga produktong mula sa Pilipinas, sa ibang bansa. PAG-AANGKAT -tumutukoy sa pagbili ng iba’t ibang produkto mula sa mga ibang bansa.
 29. 29. C. Pananalapi
 30. 30. C. Pananalapi - Ang subsektor na ito ang tumutulong sa pagsasagawa ng mga transaksyong ekonomiko, kasama na ang pag-iipon at pamumuhunan.
 31. 31. D. Pabahay
 32. 32. D. Pabahay - Ang pabahay ay isang mahalagang indikasyon ng paglagong ekonomiko. Mas maraming bahay na ginagawa, mas masigla ang ekonomiya.
 33. 33. E. Katangian at Kahandaan ng Pilipinong manggagawa sa Sektor ng paglilingkod
 34. 34. E. Katangian at Kahandaan ng Pilipinong manggagawa sa Sektor ng paglilingkod • Ang mga Pilipinong manggagawa ay masisipag, may direksyon sa trabaho, nagpapakita ng pagkalamikhain at pagnanais na matuto sa iba’t ibang kasanayan. Ang mga katangiang ito ang nagbunsod sa mga dayuhan na kilalanin at kunin ang mga serbisyo ng mga Pilipino.
 35. 35. • Ang Pilipinas ay kompetetibo sa larangan ng turismo, mga call center, IT, atbp. Ang pagtatayo ng maraming call center sa bansa ay hindi lamang tulong sa panlipunang kaunlaran, bagkus ito’y patunay sa tiwala at kakayahan ng mga Pilipino sa mga naturang gawain. Pinatutunayan din nito ang lamang ng manggagawang Pilipino sa wikang Ingles dahil lagi itong gamit sa mga call center ng bansa . Ang pagkakaroon ng mataas na antas ng edukasyon ay salik din na nagpapaunlad at nagsusulong sa kaunlaran ng sektor ng paglilingkod.
 36. 36. • Ang mga Pilipino ay mataas ang kakayahang makipag-usap nang malinaw at pagkaunawa lalo na sa mga Amerikano. Ang mga Pilipinong manggagawa ay madaling makibagay at mahusay makisalamuha sa iba’t ibang kultura. May mataas silang antas ng pagtanggap sa kultura ng iba at may pagpapahalaga sa kliyente. Panghuli, ang sektor ng Paglilingkod at mayroong 29 milyong manggagawa na may kasanayan o SKILLED LABOR FORCE.
 37. 37. MGA AHENSYA SA ILALIM NG SEKTOR NG PAGLILINGKOD
 38. 38. INSTITUSYON GAWAIN
 39. 39. INSTITUSYON GAWAIN •Dept. of Tourism o Kagawaran ng Turismo Sila ang namamahala sa paglinang sa turismo bilang mahalagang sektor ng bansa. Ang kanilang pangunahing gawain ay maghikayat sa mga dayuhan na maglakbay dito upang makita ang kagandahan ng Likas na yaman, kultura, at kasaysayan nito. Programa nila ang “Biyahe Na” at “Huwag maging dayuhan sa sariling bayan” ay mga kampanya ng DOT kaugnayan ng layuning ito.
 40. 40. INSTITUSYON GAWAIN •Dept. of Tourism o Kagawaran ng Turismo Sila ang namamahala sa paglinang sa turismo bilang mahalagang sektor ng bansa. Ang kanilang pangunahing gawain ay maghikayat sa mga dayuhan na maglakbay dito upang makita ang kagandahan ng Likas na yaman, kultura, at kasaysayan nito. Programa nila ang “Biyahe Na” at “Huwag maging dayuhan sa sariling bayan” ay mga kampanya ng DOT kaugnayan ng layuning ito. •Dept. of Transportation and Communications Tungkulin ng DOTC na magpaayos, magpalawak, at lalong mapaunlad ang sistema ng telekomunikasyon at transportasyon sa bansa. Layunin nito na magkaroon ang bansa ng isang ng isang episyente at maaasahang ahensiyang tataguyod sa programang pangkaunlaran at pagpapatatag ng pambansang ekonomiya.
 41. 41. INSTITUSYON GAWAIN •Dept. of Tourism o Kagawaran ng Turismo Sila ang namamahala sa paglinang sa turismo bilang mahalagang sektor ng bansa. Ang kanilang pangunahing gawain ay maghikayat sa mga dayuhan na maglakbay dito upang makita ang kagandahan ng Likas na yaman, kultura, at kasaysayan nito. Programa nila ang “Biyahe Na” at “Huwag maging dayuhan sa sariling bayan” ay mga kampanya ng DOT kaugnayan ng layuning ito. •Dept. of Transportation and Communications Tungkulin ng DOTC na magpaayos, magpalawak, at lalong mapaunlad ang sistema ng telekomunikasyon at transportasyon sa bansa. Layunin nito na magkaroon ang bansa ng isang ng isang episyente at maaasahang ahensiyang tataguyod sa programang pangkaunlaran at pagpapatatag ng pambansang ekonomiya. •Technical Education and Skill Development Authority Sila ang naglulunsad ng iba’t ibang uri pagsasanay para sa mga manggagawa. Ilan sa mga pangunahing programa ng ahensiya na nasa ilalim ng TESDA Devt. Plan 2001-2004 ay ang ganap na paglinang at pagpapaunlad sa mga kasanayang kaugnay sa ss: agrikultura, pangingisda, proseso ng pagkain at inumin, konstruksyon, turismo, serbisyong panlipunan, IT at paggawa ng kasangkapan sa bahay.
 42. 42. MGA SULIRANIN SA SEKTOR NG PAGLILINGKOD
 43. 43. •Maraming manggagawang Pilipino ang nangingibang bansa upang doon na makipagsapalaran.
 44. 44. •Maraming manggagawang Pilipino ang nangingibang bansa upang doon na makipagsapalaran. •Mabagal na pag-unlad ng turismo.
 45. 45. •Mas lumalala pang kaso ng Brain Drain-nababawasan ang dalubahasa at mataas ang antas ng kasanayan sa ating lakas paggawa.
 46. 46. •Kakulangan sa kasanayan ng mga manggagawa.
 47. 47. MGA KALUTASAN SA SEKTOR NG PAGLILINGKOD
 48. 48. •Maglunsad ng taas pasahod sa mga lokal na manggagawa upang mahikayat sila na dito magtrabaho sa ating bansa.
 49. 49. •Maglunsad ng taas pasahod sa mga lokal na manggagawa upang mahikayat sila na dito magtrabaho sa ating bansa. •Paghasa sa mga hinaharap na manggagawa sa pamamagitan ng mga mahusay na sistema ng edukasyon.
 50. 50. •Paglinang ng pamahalaan sa kakayahan ng bansa sa Information and Communications Technology. Palalakasin nito ang posisyon ng software development na magpapasulong ng e-services sa pamamagitan ng paglinang ng mga pamilihan sa loob at labas ng bansa.
 51. 51. •Paglinang ng mga tourism hubs sa pamamagitan ng pagpapabuti sa mga paliparan, daungan at mga daan.
 52. 52. KAHALAGAHAN NG SEKTOR NG PAGLILINGKOD
 53. 53. •Mahalaga ang papel ng Sektor ng Paglilingkod sa kabuuang ekonomiya ng bansa. Importante ito sa kalakalan ng pagtitingi (retail) at pamamakyaw (whole sale) upang tiyakin na makararating sa mga mamimili ang mga produkto mula sa sakahan o pagawaan. •Nagdadala ng mga produkto sa iba’t ibang malalayong lugar. •Tumitiyak sa maayos na pag-iimbak at sa pagtitinda ng mga kalakal. •Malaki rin ang naiiaambag ng sektor ng paglilingkod sa GDP ng Pilipinas.
 54. 54. KONKLUSYON
 55. 55. Ang isang maunlad na bansa ay may kakayahang lumikha ng iba’t ibang uri ng produkto at serbisyo. Ang pagtaas ng kalidad ng nalikhang produktong ito sa pamilihan ay naglalarawan sa antas ng kakayahan ng mga taong siyang nagpapaka- dalubhasa at nagpupunyagi upang ang mga bahay kalakal ay magprodyus. Sinasabing sa bawat yugto ng kaunlarang pang-ekonomiya ay matatagpuan ang mga taong nagkakaloob ng iba’t ibang serbisyo o pag- lilingkod upang makarating sa kinauukulan ang bawat kalakal. Ang mga serbisyo o paglilingkod na ibina- bahagi sa lipunan ng nasa sektor na ito ang nagbunsod sa pagkakaroon ng isang magaan, maayos at komportableng buhay ng maraming mamamayan.
 56. 56. Prepared by: Michelle Ann P. Lofamia Kiarra Nicole Dela Merced IV-1 (Batch 2013-14) Submitted to: Ms. Milagros Pacot

×