Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alternatieve Energie

5,337 views

Published on

 • Voor meer informatie over alternatieve energie kan u terecht op
  http://www.alternatieve-energie-info.be
  http://www.alternatieve-energie-info.nl
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Alternatieve Energie

 1. 1. Alternatieve energie Pieter Nys Kristof Vanoverbeke Bio-ethiek
 2. 2. Wat is alternatieve energie? <ul><li>Alternatieve energie is energie waarover de mensheid in de praktijk voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. </li></ul>
 3. 3. Waarom alternatieve energie <ul><li>Energiebronnen raken uitgeput! </li></ul><ul><li>Opwarming van de aarde tegengaan! </li></ul><ul><li>Minder luchtvervuiling! </li></ul><ul><li>Geen radioactiefaval! </li></ul><ul><li>Gebruik maken van wat de natuur ons bied! </li></ul>
 4. 4. Doestellingen (Kyoto) <ul><li>5% duurzame energie in 2010 </li></ul><ul><li>9% duurzame elektriciteit in 2010 </li></ul><ul><li>20% duurzame energie in 2020 </li></ul>
 5. 5. Verschillende soorten <ul><li>Bio-energie </li></ul><ul><li>Zonne-energie </li></ul><ul><li>Geothermische-energie </li></ul><ul><li>Windenergie </li></ul><ul><li>Energie uit water </li></ul><ul><li>Menselijke lichaamskracht </li></ul><ul><li>‘ blauwe energie’ (verschil van zoutgehalte) </li></ul>
 6. 7. Verhoudingen alternatieve energiebronnen
 7. 8. Voordelen alternatieve energie <ul><li>Natuurlijke bron </li></ul><ul><li>Onuitputtelijk </li></ul><ul><li>Geen vervuiling/ afval </li></ul><ul><li>Subsidies (groene stroomcertificaten) </li></ul><ul><li>Geen CO 2 </li></ul><ul><li>Minder druk op olieprijs? </li></ul>
 8. 9. Nadelen alternatieve energie <ul><li>Kostprijs </li></ul><ul><li>Hoeveelheid productie </li></ul><ul><li>Levensduur? </li></ul><ul><li>Concurrentie voedingsindustrie? (biomassa) </li></ul><ul><li>Visuele vervuiling (windmolens) </li></ul>
 9. 10. Krantenartikel (8/11/2008) <ul><li>Greenpeace protesteert tegen bouw steenkoolcentrale in Antwerpse haven </li></ul><ul><li>ANTWERPEN - Milieuorganisatie Greenpeace heeft gisterochtend op een ludieke manier geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een steenkoolcentrale in de Antwerpse Haven. Later op de dag trokken de activisten naar Vlaams minister-president Kris Peeters. </li></ul><ul><li>Greenpeace gaat ervan uit dat energiebedrijf E.ON de bouw van een steenkoolcentrale plant in de Antwerpse haven. Volgens de milieuorganisatie betekent dit een CO2-uitstoot van zes miljoen ton per jaar. Een tachtigtal activisten plaatste daarom uit protest gisteren ongeveer vierduizend windmolentjes op het terrein waar de steenkoolcentrale zou komen. 'De uitstoot van een steenkoolcentrale is bijna 2,5keer groter dan die van een centrale op aardgas', verdedigde campagneverantwoordelijke Jan Vande Putte de symbolische actie. </li></ul><ul><li>Op de middag trokken de milieuactivisten naar het kabinet van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). Daar kreeg Greenpeace van Peeters te horen dat hij meewerkt aan een evenwicht tussen economie en milieu. De milieuorganisatie becijferde dat er in 2007 in Europa al 350.000mensen in de sector van hernieuwbare energie waren tewerkgesteld. 'België mag de boot niet missen in deze belangrijke economische ontwikkeling', aldus Vande Putte. De actie in Antwerpen kaderde in een internationale campagne tegen steenkool. Om die campagne kracht bij te zetten vaart de Rainbow Warrior, het bekende Greenpeace-schip, de wereld rond. Vandaag meert de milieuboot aan in Oostende. Tom De Bruyckere, woordvoerder van energiebedrijf E.ON, reageerde later op de dag op de protestactie van Greenpeace. 'De bouw van een steenkoolcentrale in de Antwerpse haven is nodig om aan de vraag naar elektriciteit te voldoen', zegt hij. Het bedrijf kan naar eigen zeggen niet kiezen voor alternatieve milieuvriendelijke energieoplossingen omdat de technologie en de juiste omstandigheden in België niet voorhanden zijn. 'Wij erkennen dat hernieuwbare energie beter is voor het milieu. Het kan echter voorlopig niet, omdat we in België niet de juiste weersomstandigheden hebben en omdat de technische middelen voor de alternatieve opwekking van energie nog niet volledig op punt staan', aldus De Bruyckere. Volgens de Bond Beter Leefmilieu (BBL) is het wel mogelijk om in de plaats van de geplande steenkoolcentrale in de haven van Antwerpen een milieuvriendelijk initiatief te bouwen. De organisatie pleit bij monde van beleidsadviseur klimaat Bram Claeys voor een efficiënte gascentrale of een centrale waar biomassa gebruikt wordt. De BBL vindt de reactie van energiebedrijf E.ON, dat de centrale wil bouwen, volkomen misplaatst. </li></ul>
 10. 11. Bespreking krantenartikel <ul><li>Waarom een steenkoolcentrale en geen alternatieve energie!? </li></ul><ul><li>Met alternatieve energie kan men moeilijker voldoen aan de vraag naar energie, dan met steenkoolcentrales. </li></ul><ul><li>Klimatologische omstandigheden in België zijn niet ideaal. </li></ul><ul><li>De technische middelen rond alternatieve energie moeten nog sterk ontwikkeld worden. </li></ul>
 11. 12. Ons standpunt Wij denken dat alternatieve energie in de toekomst nog belangrijker kan worden als:
 12. 13. <ul><li>Hedendaagse energie (vb. olie) duurder wordt. </li></ul><ul><li>Alternatieve energie goedkoper wordt, beter ontwikkeld is. </li></ul><ul><li>Als alternatieve energie genoeg potentieel kan bieden. </li></ul>
 13. 14. Besluit <ul><li>In de hedendaagse samenleving wordt veel aandacht besteed aan milieu, alternatieve energie kan op dat vlak een goed alternatief zijn. </li></ul><ul><li>Als oliebronnen uitgeput raken, dan moet men wel alternatieven zoeken voor energie te produceren. </li></ul><ul><li>Als we de voor- en nadelen van alternatieve energie afwegen t.o.v. elkaar, dan denken we dat alternatieve energie zeker deel moet uitmaken van het energie beleid in de wereld. Maar het moet nog verder ontwikkeld worden. </li></ul>
 14. 15. Bedankt voor jullie aandacht! <ul><li>Bronnen: </li></ul><ul><li>www.hetnieuwsblad.be </li></ul><ul><li>www.alternatieve-energie.be </li></ul>

×