Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scheepshypotheek

1,021 views

Published on

Boek met tips over scheephypotheken.
Meer boeken en video's? http://www.nederlandinternet.nl
De grootste shop voor E-Books en Video's

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Scheepshypotheek

 1. 1. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.Dit document is met grote zorg samengesteld door Stershop.bv. Incidenteleonvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen.Stershop.bv is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/ofontstane schade ten aanzien van de in dit document getoonde informatie. Aan gegevens uitdeze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend.Niets van dit document mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor anderedocumenten of websites. Het kopiëren van dit document is alleen toegestaan voorpersoonlijk gebruik.Copyright Stefan Rooyackers, Stershop.BV,
 2. 2. Inhoud Informatie over de auteur 3 Algemene informatie jachten 4 Een jacht kopen 5 Het vaarbewijs 6 Onderhoud van een jacht 7 Soorten zeiljachten 9 Feeling Jachten 10 Bavaria Zeiljachten 11 Hanse jachten 13 Victoire jachten 16 Jachthavens 19 Financiering van uw jacht 40 Scheepshypotheek 40 Bootfinanciering 42 Woonarkhypotheek 44 Scheepsverzekeringen 452
 3. 3. Informatie over de auteurStefan RooyackersIr. Stefan Rooyackers is sinds 1995 werkzaam in de financiële sector. Met zijnbedrijf Stershop BV creëert hij succesvolle Internet marketing, net als webdesign enwebapplicaties. Speciaal voor het populaire Google Adwords bedacht hij Charelle,een digitale adviseur.Als mede eigenaar van de succesvolle Internet verzekeraar “InternetVerzekeringen” heeft hij veel website en content ontwikkeld op het gebied vanuitvaartverzekeringen, levensverzekeringen en koopsommen. Stefan Rooyackersheeft al boeken geschreven op het gebied van hypotheek, krediet pensioen enverzekeringen.Het boek heeft niet de intentie diepgang te geven over de scheepshypotheken engerelateerde onderwerpen. Het biedt voldoende informatie zodat u als consument engeïnteresseerde in een scheepshypotheek of soortgelijk product de basis beginselenkent. For lifeMet het For Life logo heeft u de rest van uw leven recht op gratis updates dieautomatisch voor u worden toegepast. Hierdoor bent u altijd op de hoogte van denieuwste tips en geheimen.Weet ik alles? Nee!Daarom nodig ik u uit om suggesties in te sturen. Een beetje het open source idee.Laat andere mee profiteren van uw goede ideeën. Mail uw tips en aanvullingen naarinfo@uitgever.biz en wij belonen u.3
 4. 4. Algemene informatie over jachtenNederland is steeds meer geïnteresseerd in de vaartuigenindustrie, varenwordt steeds populairder onder de Nederlanders. Het gaat hierbij vooral omjachten en dan met name de motorjachten en zeiljachten die bestemd zijnvoor op zee. De omzet van deze vaartuigen is van 1997 tot en met 2007 flinktoegenomen. Dit heeft met name te maken met de export naar Midden- enZuid-Amerika. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat de omzet bijnaverviervoudigd is. Ook is gebleken dat Nederland in de top 5 van deEuropese Unie staat, als het gaat om de omzet van jachten in de EuropeseUnie. De totale omzet van jachten in de Europese Unie was in het jaar 20075,3 miljoen euro. Samen met Italië, Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk enDuitsland heeft Nederland een belangrijk aandeel in de omzet van jachten inde Europese Unie. Italië staat op de eerste plaats met een omzet van maarliefst 2 miljard euro.De motor- en zeiljachten zijn voornamelijk voor export naar Midden- enZuid-Amerika. In het jaar 2007 is aan 826 miljoen euro aan jachten omgezet.Het grootste gedeelte hiervan komt voort uit de bouw van nieuwe vaartuigen,het overige deel bestaat uit onderhoud en reparatie van de vaartuigen.Omzetverdeling plezier- en sportvaartuigenindustrie4
 5. 5. De meeste boten die in Nederland gemaakt worden zijn bestemd voor dezeevaart. De omzet van luxe zeil- en motorjachten bedroeg in het jaar 2007bijna 680 miljoen euro. Van beide jachten, zeil- en motorjachten, is deomzet de afgelopen jaren flink toegenomen. Dat blijkt ook uit de grafiek diehieronder wordt weergegeven:Omzet zeiljachten en motorjachtenDeze informatie is afkomstig van bronnen aan het eind van het jaar 2008. Opdit moment kan de situatie heel anders zijn, vooral omdat door de huidigewereldse economische crisis. Cijfers hierover komen pas aan het einde vanhet jaar. De jachten worden wel steeds duurder en luxer, omdat de klantensteeds meer eisen gaan stellen. Voor veel mensen die een jacht hebben is dithun tweede huis. Alles moet er dus op en top uit zien.Een jacht kopenEen jacht kopen is niet zomaar iets wat u even doet. Dit is een belangrijkebeslissing waar u niet te licht over moet denken. Er is hier sprake van eengrote aankoop, waarbij een deskundig advies van harte welkom is. Nadat uheeft besloten om een nieuwe jacht te kopen, is het dan ook belangrijk omgoed na te denken hoe het nu verder moet.Advies verzamelen is bij de aankoop van een nieuw product altijd belangrijken dit geldt ook voor een jacht. Een jacht is van luxe voorzien en is vaak erg5
 6. 6. duur. U moet dus zeker weten dat u de juiste keuze gaat maken. Op zoekgaan naar goed advies is hiervoor van groot belang. Hierna kunt u gaanzoeken naar de jachthandelaar die u betrokken wilt hebben bij de aankoopvan uw nieuwe jacht. Op Internet kunt u verschillende jachthandelarenvinden in verschillende provincies. U doet er verstandig aan om gebruik temaken van deze jachthandelaren. Een jachthandelaar heeft veel ervaring inde jachtbusiness en geeft u een objectief advies. De jachthandelaar staat u bijtijdens het zoeken en vinden van een nieuw jacht. Zij begeleiden u bij deprijsonderhandeling en bij andere onderwerpen zoals financiële enadministratieve verplichtingen. Zij kunnen u ook meer advies geven oververzekeringen, hypotheken, taxaties enz.U hoeft niet per se hulp te vragen aan een jachthandelaar. U kunt ook alleszelf uitzoeken. Het is echter verstandiger om wel gebruik te maken van eenjachthandelaar, juist omdat er sprake is van een grote aankoop.Kijk eens op:http://www.jacht.nl/nieuwebootkopen/http://www.houseofyachts.nl/werkwijze/kopen.php#Het vaarbewijsBij het aanschaffen van een jacht is het belangrijk dat u in de gaten houdt dater bij sommige jachten sprake is van een verplicht vaarbewijs. Dit isongeveer hetzelfde als een rijbewijs, maar dan voor een jacht en om op hetwater te varen. Voor deze vaarbewijzen moet een theoriecursus wordengevolgd. Een vaarbewijs is verplicht voor pleziervaartuigen vanaf 15 meteren motorboten kleiner dan 15 meter die sneller kunnen varen dan 20 km peruur. Let goed op wat uw plannen zijn met het schip. Er zijn namelijkverschillende vaarbewijzen te halen.Klein VaarbewijsHet kleine vaarbewijs is in twee varianten te verkrijgen, Klein Vaarbewijs Ien Klein Vaarbewijs II. Het verschil in deze vaarbewijzen zit in de wateren6
 7. 7. waarop u mag varen. Klein Vaarbewijs I geldt voor de rivieren, kanalen enmeren. Houd echter wel in de gaten dat het bij de meren gaat om alle merenmet uitzondering van het IJsselmeer (inclusief Markermeer en IJmeer), deWesterschelde, de Oosterschelde, de Waddenzee, de Eems en de Dollard.Het Klein Vaarbewijs II is wel opdeze meren geldig, dus op alle Stichting Vamexrivieren, kanalen en meren. Postbus 90825 2509 LV Den HaagBij vele vaarscholen kunt u cursussen Telefoon: 088 – 456 45 67volgen ter voorbereiding op het E-mail: info@vamex.nlexamen. Het examen dient u echterzelf te plannen op de site van StichtingVamex. Dit is de stichting die de examens afneemt in Nederland en ook derechten heeft tot het uitgeven van de certificaten. Het zijn beeldexamens diein vier verschillende steden worden afgenomen. Op de site van Vamex kuntu zelf een tijd en datum kiezen om het examen af te leggen in de stad van uwkeuze.Onderhoud van uw jachtAls u een jacht heeft gekocht, moet u dit uiteraard goed onderhouden. Dit isbelangrijk voor de veiligheid. Stel, er gaat iets kapot aan het jacht omdat udit niet goed heeft onderhouden, dan staan daar hoge reparatiekostentegenover.Laat de motor van het jacht regelmatig nakijken. Dit kunt u zelf doen, maarhet is waarschijnlijk beter om er een professional naar te laten kijken. Doorde motor te laten nakijken kunt u makkelijk vele problemen voorkomen.Daarnaast kunt u ook het jacht opnieuw in de lak zetten. Maak dan gebruikvan een antifouling laag. Dit is een verzamelnaam voor alle verven in descheepsvaart die ervoor zorgen dat het jacht beschermd wordt tegenaangroeiende algen en andere organismen.Een houten jacht heeft meer onderhoud nodig dan een jacht van polyester.Een houten jacht kan namelijk snel gaan rotten. Het is ook goed als u het7
 8. 8. jacht zo af en toe schuurt. Doe dit dan van grof naar fijn en daarna kunt u hetjacht helemaal polijsten.Zodra u het jacht gaat poetsen, moet u er rekening mee houden dat dit veelgemakkelijker gaat als u het jacht aan de kant legt. In het water kunt u dezeminder goed schoonmaken.Een zeil van een zeiljacht moet ook op zijn tijd schoongemaakt worden. Umoet het zeil op tijd laten schoonmaken, want het zeil wordt op het water/ dezee vaak blootgesteld aan vervuiling. Ook zijn de weersomstandigheden nietaltijd goed tijdens het zeilen, waardoor het zeil minder goed kan gaanwerken.Het is tot slot zeer belangrijk dat het jacht een goede ligplaats heeft, eengoede en veilige jachthaven waar u uw jacht kunt vastleggen wanneer u dezeniet gebruikt. Een overzicht van jachthavens vindt u daarom ook inhoofdstuk 3.8
 9. 9. Soorten zeiljachtenZeiljachtenModerne zeiljachten zijn steeds meer in trek bij de Nederlandsesamenleving. Traditionele zeiljachten waren al populair, maar de trend is nudat mensen vaker moderne zeiljachten kopen of huren. Deze modernezeiljachten zijn actiever en men kan er intensiever mee zeilen dan mettraditionele zeiljachten. Het jacht is voorzien van meer luxe en vooralmensen uit het bedrijfsleven maken graag gebruik van het moderne zeiljachtvoor vergaderingen en presentaties. Het is dan ook een unieke plek die ietsbijzonders kan toevoegen aan het geheel.Er bestaan ontzettend veel verschillende zeiljachten. Hieronder staan er eenaantal op een rijtje. Dit zijn bekende merknamen van zeiljachten die éénvoor één ook weer uit verschillende types bestaan. - Feeling Jachten - Bavaria Zeiljachten - Hanse Jachten - Victoire Zeiljachten - Dehler Zeiljachten - Jeanneau Zeiljachten - Beneteau Zeiljachten - Luxe Zeiljachten - Sly Yachts - C-Yachts - M-Yachts - New Classic 700 - Allures Yachting - Atlantic Yachts - Nautiner 309
 10. 10. Feeling JachtenFeeling jachten zijn snelle en comfortabele jachten. Daarnaast zijn ze ookerg veilig om mee te varen. Een Feeling jacht wordt vooral gebruikt alsplezierjacht. Het jacht is voorzien van voldoende ruimte en het interieur isvernieuwend en verfrissend. Wat veel mensen ook fijn zullen vinden is datdit zeiljacht is voorzien van een ruim toilet met een eigen wasbak en douche.De kwaliteit van de bouw van het jacht kan in zijn geheel goed genoemdworden.De Feeling jachten bestaan uit brede zijdekken, ruime kuipen en hebben eengrote stabiele romp. Daarnaast is er ook volop bergruimte en zijn de meubelsdie aanwezig zijn op een traditionele wijze gemaakt. Al met al is het jachtéén mooi geheel.Wat een voordeel kan zijn van een Feeling Jacht, is dat u er erg ver mee kuntvaren. Dit heeft te maken met twee verschillende dingen: een hefkiel en eenvinkiel. Hier zit wel degelijk een verschil in. Met een hefkiel kunt u veelmeer met het jacht doen dan met een vinkiel. Een vinkiel gebruikt menvooral als het jacht is aangesloten bij havens/ jachthavens waarbij het getijgeen rol speelt. Een hefkiel daarentegen zorgt ervoor dat u veel verder kuntzeilen dan met een vinkiel. Het is wel duurder dan een vinkiel, maar u heefter veel meer plezier van. Met een hefkiel kunt u veel meer bevaren enkreekjes en inhammen verkennen die u anders nooit had kunnen verkennen.Zo zijn Feeling Jachten met een hefkiel ook geschikt om uitgebreid te varenop de Europese binnenvaart. Men kan zelfs helemaal tot aan deMiddellandse Zee komen.Een Feeling Jacht met een hefkiel is zwaarder belast dan een jacht met eenvinkiel. Dit komt doordat de jacht met een hefkiel slechteweersomstandigheden en andere gevaren beter moet kunnen doorstaan.Er zijn vijf verschillende types Feeling Jachten: 1. Feeling 32 2. Feeling 36 3. Feeling 3910
 11. 11. 4. Feeling 44 5. Feeling 45Bavaria ZeiljachtenDeze zeiljachten bestaan bekend om hun goede prijs-kwaliteitverhouding. Zezijn voorzien van veel ruimte en comfort en bieden daarnaast een volledigestandaarduitrusting. Bavaria zeiljachten bestaan uit twee verschillendesoorten types, namelijk de Bavaria Cruiser en de Bavaria Vision.Bavaria CruiserDe Bavaria Cruiser heeft een klassieke uitstraling en bestaat uit een lagerekajuitopbouw. De Cruiser bestaat uit een aantal verschillende lengtes,waarvan een aantal van de modellen hieronder staan weergegeven: 1. Bavaria Cruiser 31 2. Bavaria Cruiser 34 3. Bavaria Cruiser 38 4. Bavaria Cruiser 40 5. Bavaria Cruiser 42 6. Bavaria Cruiser 43 7. Bavaria Cruiser 46 8. Bavaria Cruiser 50 9. Bavaria Cruiser 55 (Nieuwe)Aan de hand van een tabel kunt u zien wat de verschillen zijn tussen deverschillende lengtes van de jachten.Model Lengte Breedte Diepgang StahoogteBavaria 9,76 meter 3,38 meter 1,87 meter 1,82 meterCruiser 31Bavaria 10,71 meter 3,60 meter 1,90 meter 1,87 meterCruiser 3411
 12. 12. Bavaria 11,72 meter 3,90 meter 1,95 meter 1,88 meterCruiser 38Bavaria 12,35 meter 3,99 meter 1,90 meter -Cruiser 40Bavaria 12,99 meter 3,99 meter 1,80 meter -Cruiser 42Bavaria 13,10 meter 3,99 meter 1,85 meter -Cruiser 43Bavaria 14,40 meter 4,35 meter 1,85 meter -Cruiser 46Bavaria 15,40 meter 4,49 meter 1,85 meter -Cruiser 50Bavaria 16,60 meter 4,75 meter 1,90/2,35 -Cruiser 55 meterWat kunt u zoals verwachten als u een Bavaria Cruiser oploopt? De BavariaCruisers zijn allemaal voorzien van hutten, kooktoestellen met pitten, eenkoelkast, een magnetron, een oven en een toilet. Bij het ene type Cruiser ishet aantal hutten meer dan bij de ander. Maar zoals u kunt zien, zijn ervoldoende faciliteiten aan boord en aan ruimte is geen gebrek.Uiteraard zijn er nog meer verschillen tussen de verschillende types Cruisers,deze kunt u ook bekijken op de volgende website:http//www.zeilenonline.com.Bavaria VisionDe Bavaria Vision bestaat uit 3 verschillende lengtes: 1. Bavaria Vision 40 2. Bavaria Vision 4412
 13. 13. 3. Bavaria Vision 50In de tabel hieronder zijn de verschillende lengtes, breedtes en diepgangenweergegeven. Net als de Bavaria Cruisers zijn ook deze jachten voorzien vanhutten, een koelkast, een magnetron, een oven, kooktoestellen met pitten eneen toilet.Model Lengte Breedte DiepgangBavaria Vision 40 12,70 meter 3,99 meter 1,75 meterBavaria Vision 44 13,70 meter 4,39 meter 1,80 meterBavaria Vision 50 15,70 meter 4,49 meter 1,90 meterOok voor de Bavaria Vision geldt dat u voor meer informatie kunt kijken opde website: http//www.zeilenonline.com.Hanse JachtenEr zijn door de jaren heen al veel verschillende modellen van het type HanseJachten uitgebracht. De jachten staan bekend om hun sportieve uitstraling ende goede kwaliteit. De jachten zijn snel en comfortabel en de prijs/kwaliteitverhouding is de beste van alle jachten. De jachten zijn voorzien van eenstrakke dekopbouw en het interieur ziet er erg modern uit. Met de HanseJacht kunt u een grote snelheid maken, ook als er bijna geen wind staat. Dejachten zijn sterk en licht, waardoor de stuurbaarheid optimaal is. Als u eeneigen model wilt ontwerpen van de Hanse Jacht, kunt u de inrichting naareigen keuze laten bouwen. Zo kunt u de voorkabine, de achterkabine en hetsalon naar eigen smaak indelen.Hieronder is een overzicht te vinden van de huidige modellen van de HanseJachten: 1. Hanse 320 2. Hanse 35013
 14. 14. 3. Hanse 370 4. Hanse 400 5. Hanse 430 6. Hanse 470 7. Hanse 540 8. Hanse 630Model Lengte Breedte Diepgang Aantal kenmerkende puntenHanse 320 9.63m 3.30m 1.84m De Hanse 320 is erg betrouwbaar, net als alle andere Hanse Jachten. Aan boord is voldoende ruimte, vooral beneden. Het voorschip is kenmerkend door de aanwezigheid van zitbankjes, kasten, een bed enz. Ook is er een mooie keuken aanwezig op het jacht.Hanse 350 10.59m 3.55m 1.85m De Hanse 350 is een erg gemakkelijk bestuurbare jacht. Als u naar beneden loopt, lijkt het net of u een ruim appartement binnenloopt. Zo goed ziet het eruit. Dat geldt voor alle Hanse Jachten.Hanse 370 11.35m 3.75m 1.95m De Hanse 370 beschikt over nog meer ruimte aan boord. Zo is er voldoende bergruimte en het interieur ziet er erg modern en fraai uit. De 370 beschikt ook over een nieuwe koelkast en douche.Hanse 400 12.10m 4.08m 1.98m Net als de andere types14
 15. 15. voorzien van een modern interieur. Het jacht is ook snel en comfortabel om mee te varen.Hanse 430 13.25m 4.25m 2.20mHanse 470 14.19m 4.46m 2.60m Dit jacht heeft een luxe en eenvoudigheid. De zeilbediening is erg gemakkelijk en het jacht is voorzien van een moderne woonruimt. Als u het jacht binnen stapt, zou u denken dat u een luxe hotel/ appartement binnenkomt.Hanse 540 16.08m 4.91m 2.80m Dit jacht is voorzien van luxe en comfort en straalt sportiviteit uit, zoals veel van de Hanse modellen. Het jacht is rustgevend en heeft een ruime zithoek, slaapplaatsen met badkamers en een mooie keuken.Hanse 630 19.00m 2.95m 2.20m - Dit type model beschikt 3.50m over een ruime interieurindeling. De inrichting van dit Hanse model kan afgestemd worden op wensen van de nieuwe eigenaar.15
 16. 16. Victoire JachtenDe Victoire jachten zijn klassiek en duurzaam. Deze zeiljachten beschikkenover een sterke constructie en zijn gemaakt van de beste materialen. DeVictoire jachten zijn dan ook voorzien van stoere details. Veiligheid gaatboven alles en veilig zijn de jachten zeker door de beste kwaliteit die u zichmaar kunt bedenken. Zeilcomfort is erg belangrijk net als de veiligheid.Deze twee punten staan dan ook centraal voor de Victoire jachten. Als u meteen Victoire jacht gaat varen, zult u merken dat het stuurgedrag erg veilig is.Het stuurgedrag is licht en betrouwbaar en mocht u ooit de controle verliezenin zware weeromstandigheden, dan is er nog de stuurautomaat met directestuurmotor. Deze zorgt ervoor dat het jacht automatisch bestuurbaar blijft,ook als u even de controle kwijt bent. Dit kan natuurlijk altijd voorkomen enzeker als het weer even niet meewerkt.Het interieur van de Victoire jachten is een interieur om u tegen te zeggen:modern, luxe en sfeervol. Het is ook mogelijk om uw jacht naar eigen wensin te delen. U kunt aan vakmensen vragen het interieur naar uw wens samente stellen, zodat u nog meer van uw jacht kunt genieten.Er zijn verschillende modellen ontworpen van de Victoire jachten. Eenoverzicht: - V35 - V37 - V42 - V42 Classic - V42 Decksaloon - V45 Centreboard - V5116
 17. 17. Model Lengte Breedte Diepgang Aantal kenmerkende punten V35 10.84 m 3.24 m 1.90 of De V35 is een echte jacht voor 1.50 m de familie. Het is een luxueus jacht, waar u veel privacy heeft. Het jacht is voorzien van 2 aparte 2persoonshutten, in het voor- en achterdek. Ook op het middendek is er genoeg slaapplaats voor 2 volwassenen. Het toilet en eventueel een douche zijn ook uitermate goed bereikbaar vanaf het hele jacht. De V35 bestaat uit veel rondingen en hierdoor lijkt het alsof het jacht heel veel ruimte heeft. V37 11.50 m 3.52 m 2.10 of De V37 is het meest sportieve 1.60 m jacht van de verschillende modellen van de Victoire jachten. Het jacht is luxe en de functionaliteit is optimaal. Het jacht straalt iets heel moois uit en het interieur is net als de meeste modellen erg modern. V42 12.70 m 3.64 m 2.10 of Dit is een zeer comfortabel 1.70 m jacht. Het interieur is aanpast naar alle wensen van de nieuwe eigenaar. V42 12.70 m 3.64 m 2.10 of De V42 Classic is geschikt Classic 1.70 m voor lange zeereizen. Het jacht ziet er erg verzorgd uit en is netjes afgewerkt. Het jacht is net als de andere Victoire jachten voorzien van 2 hutten en de voorkant kan gebruikt worden als 3 / 4 persoonshut en is erg modern.17
 18. 18. V42 12.70 3.64 2.10 of De V42 Decksaloon heeft dezelfde Decksal m m 1.70 m eigenschappen als die van een V42, oon maar dan met een ruim decksaloon als extra element. Ook dit jacht is van veel luxe voorzien en modern. V45 13.93 4.10 1.32 of De V45 is een comfortabel jacht, dat Centreb m m 2.50 m zowel goed op zee als een haven te oard bevaren is. Hij is eenvoudig te besturen, ook bij zwaarder weer. Het zeilen is ook gemakkelijk en tevens veilig. Het jacht heeft een luxe uitstraling en is erg kwalitatief. Net als de andere Victoire jachten is ook dit jacht van veel ruimte voorzien. V51 16.30 4.20 2.20 m De V51 is een klassiek jacht met een m m modern onderwaterschip. Het jacht is snel en gemakkelijk te besturen. Hij is zo gemaakt dat het jacht ook met een kleine bemanning te bevaren is. De V51 heeft een hechte en watervaste constructie, dat de kwaliteit van het jacht verhoogt. Het heeft een mooie uitstraling en kan met grote snelheden over het water varen.18
 19. 19. Jachthavens Noord-Brabant Jachthaven Waterkant Heeft een centrale ligging binnen het Deltagebied. Ligt aan de monding van Volkerak. Haven heeft voor 415 schepen boxen beschikbaar. Heeft een ruime parkeergelegenheid, speelveldje, watersportwinkels in de buurt, milieuvoorzieningen, een dorp op 2 km afstand en een gezellig havencafé. Amer Jachthaven Amer is een rivier van bijna 12 km lang die in Noord-Brabant ligt. Amer jachthaven ligt in Lage Veluwe, vlakbij het natuurgebied de Biesbosch. Watersportvereniging Viking Eén van de oudste watersportverenigingen in Nederland, gelegen in ’s-Hertogenbosch, iets ten noorden van het centrum van de stad. Er liggen 150 boten in de sfeervolle haven en er is een gezellig clubhuis aanwezig. Jachtcentrum Dintelmond Ligt in het noordwesten van West- Brabant aan de rivier De Dintel en heeft een centrale ligging in het Deltagebied. Er kunnen 375 jachten terecht in de haven. In de buurt: Een marinestore met een uitgebreid assortiment, restaurant ’t Zwaantje, modern douche- was- en toiletgebouw. Goed beveiligd.19
 20. 20. Jachthaven de Schapenput Ligt in West-Brabant bij dorpje de Heen. De haven heeft een ligplaats voor 150 schepen. Rustig gelegen en heeft mooie natuur in de omgeving. De haven heeft een speeltuin, goeie parkeergelegenheid, wasgelegenheid en trailerhelling. Jachthaven de Steur Gelegen in Werkendam, vlakbij de Biesbosch. Aanwezig: café, trailerhelling, kraan, winterberging, bootverhuur. Ook hier weer veel rustgevende omgeving en natuur. Jachthaven de Wiel Deze jachthaven ligt aan de Maas in Heusden. Dit is een mooie vestigingsstad. Er kunnen 110 schepen liggen. De haven heeft een restaurant de Toren, eigen beveiligde parkeerplaats en fietsenstalling, toilet, gratis douches. Jachthaven Brasker Jachthaven die gelegen is tussen Cuijk en Grave. Ligt aan de Kraaijenbergse Plassen, een mooi watersportgebied langs de Maas. Verschillende dorpjes bereikbaar op korte afstand. Veel comfort en luxe bij de jachthaven en de sanitaire voorzieningen zijn ook erg goed.20
 21. 21. Jachthaven de Batterij Gelegen in Willemstad. Een mooi, pittoresk stadje. Het is een nieuwe, luxe jachthaven met veel voorzieningen waar iedere watersporter blij mee zal zijn. Er zullen 250 ligplaatsen worden gemaakt op de jachthaven. Biesbosch Marina Drimmelen Jachthaven die in Drimmelen ligt. Ook hier weer nationaal park de Biesbosch in de nabije buurt. De stad Drimmelen is ook een mooie historische stad, waar veel te bezichtigen is. De haven biedt ongeveer 1400 ligplaatsen voor verschillende schepen. Aanwezig: zeilschool, zeilmakerij, verkoop van zeil- en motorjachten en andere watersportartikelen en o.a. een botenlift en botenhelling die voor iedereen toegankelijk is. Jachthaven Visserhang Ligt midden in de Biesbosch met ongeveer 400 ligplaatsen voor de schepen. U kunt hier een bootje huren of een kano en door de natuur varen. Dichtbij ligt het dorpje Hank, met leuke terrasjes. Als u naar de haven komt, is er ook de mogelijkheid om te overnachten en men kan fietsen krijgen om naar het dorp te fietsen. De Turfvaart Jachthaven ligt in Etten-Leur. Omgeven door een grote natuurplas. In de buurt kunt u veel recreatieve activiteiten doen. Op loopafstand vindt u Leur, waar u veel bezienswaardigheden kunt bezichtigen. Vlakbij vindt u een watersportwinkeltje waar u altijd terecht kunt en er is een gezellig café in de21
 22. 22. kunt en er is een gezellig café in de buurt. Anker Marina Ligt in Geertruidenberg. Heeft een jachtwerf met haven waar een aantal diensten worden aangeboden o.a. winterberging, onderhoud/reparatie scheepsmotoren. Het motto luidt ‘Vakwerk aan het water’. Jachthaven Crezee Deze jachthaven ligt in de Lage Zwaluwe, dat ligt tegen het Nationaal Park de Biesbosch. Daar waar meerdere havens zich bevinden, zoals u hierboven heeft kunnen waarnemen. De jachthaven is omgeven door een winkel, tankstation, winterstalling. Deze winterstalling is overdekt, maar kan ook niet overdekt zijn. Jachthaven ‘Den ouwe Sluis ‘ De haven ligt in een mooie, bosrijke omgeving in Oosterhout. Tijdens de bouw van de jachthaven wilde men 35 ligplaatsen realiseren. In de buurt van de jachthaven vindt u het centrum van Oosterhout waar u veel leuke dingen kunt bekijken en tot rust kunt komen. Piushaven Vroeger werd de haven vooral gebruikt voor de aan- en afvoer van goederen tussen belangrijke grote steden. De haven ligt aan het centrum van Tilburg en verbindt een aantal omgevende woonbuurten met elkaar. Het is mogelijk om verschillende fiets- en wandelroutes in de buurt te doen.22
 23. 23. Jachthaven Vereniging Waalwijk De haven is toegankelijk vanaf de Berge Maas en is gelegen in Waalwijk. Het centrum van Waalwijk ligt op 3 km afstand. Men kan ook een buurtbus nemen naar het centrum. De jachthaven is een uitgangspunt voor verschillende natuurgebieden zoals Loonse en Drunese Duinen. Er is voorzien in goede voorzieningen: toilet, douche, speeltuin met speeltoestellen en het haventerrein is goed afgesloten. In de omgeving zijn voldoende bezienswaardigheden die u kunt gaan bezichtigen. Zo kunt u bijvoorbeeld naar De Efteling gaan.23
 24. 24. Noord-Holland Jachthaven De Zuwe De Zuwe ligt aan de Wijde Blik. Dat is ongeveer op 20 minuten afstand van Amsterdam en een half uurtje van Utrecht vandaan. Hier vindt u Ottenhome. Dit heeft 100 zeilboten, sloepen enz. voor de sportieveling. Biedt veel faciliteiten en is geschikt voor verschillende arrangementen zoals sportieve arrangementen, vergader arrangementen, feestarrangementen en ook particulier bootverhuur is mogelijk. Compagnies Haven Gelegen aan de monding van het Krabbersgat bij de havenstad Enkhuizen. Biedt plaats voor ongeveer 670 jachten. Beschikt over voldoende voorzieningen, 2 toiletgebouwen, douches en een was- en droogruimte. Daarnaast kunt u elke dag naar de minimarkt van Baltus. De haven heeft 330 parkeerplaatsen, een jachtkraan, een boothelling en het centrum van Enkhuizen ligt op 5 km afstand. In Enkhuizen kunt u veel wandelroutes maken langs de historische gebouwen. Ook in de buurt van de haven is het restaurant De Mastenbar en een speeltuin voor de kleintjes.24
 25. 25. Jachthaven Marina Den Oever Marina Den Oever ligt aan het IJsselmeer, de Waddenzee en de Noordzee. De haven is voorzien van o.a. een watersportwinkel en een winterstalling. In de omgeving bevindt zich het vissersdorpje Den Oever. Ook is de haven de thuisbasis van de sportvereniging WSV Den Oever. In de buurt kunt u wandelen in het ‘Robbenoordbos’ en lekker eten en drinken bij restaurant ‘De Dikke Dries’. Jachthaven De Grashaven Vanaf de haven is het centrum van Hoorn goed bereikbaar. Hier kunt u lekker eten en drinken, want op de haven zelf is geen restaurant. De haven is voorzien van voldoende faciliteiten zoals een supermarkt, toilet en douches, een wasserette enz. Haven heeft directe ligging naar het Markermeer. Er is een ruime parkeergelegenheid, speeltoestellen voor de kinderen en er is een watersportwinkel aanwezig en een winterstalling, die plaats biedt voor 300 schepen. Jachthaven de Zeilhoek Deze haven ligt aan Monnickendammer Gat. Het mooie plaatsje Monnickendam ligt er niet ver van af. De plaats is voorzien van 159 ligplaatsen. Er zijn voldoende faciliteiten: douches, toiletten, jachtverhuur, jachtservice en het restaurant ‘de Zeilhoek’. De jachthaven is speciaal voor mensen die van rust en ruimte houden.25
 26. 26. Jachthaven Waterland De Jachthaven Waterland ligt aan het stadje Monnickendam. Marken en Volendam zijn op een uur afstand bereikbaar. Ook heeft de haven een centrale ligging aan de hoge wal van het Markermeer. Op de jachthaven zijn ook een aantal bedrijven gevestigd die allen met watersport te maken hebben. Er is een groot aantal boxen aanwezig voor de schepen. Er is een winterberging, een watersportwinkel en een restaurant genaamd ‘De Ouwe Blauwe’ aanwezig. Jachthaven Otto Via de jachthaven kun je direct doorvaren naar de Westereinderplassen, Braassemmermeer, Vinkeveen of Amsterdam. De jachthaven biedt plaats aan 150 ligplaatsen. Er zijn voldoende faciliteiten aanwezig waaronder douches en toiletten. Ook is er een zomer- en winterstalling aanwezig. Jachthaven ’t Einde Centraal gelegen. Ligt 10 minuten van het IJsselmeer en het centrum van Amsterdam. Er zijn ligplaatsen aanwezig tot 18 meter. Daarnaast biedt de haven ook nog een zomer- en winterstalling en wordt de parkeerplaats veilig bewaakt.26
 27. 27. Jachthaven Seaport Marina De haven ligt aan de zuidpier van de IJmond. De haven heeft kantoren, een beachresort, hotel, verschillende cafés, strandpaviljoens en een Yachtclub. IJmuiden biedt veel mogelijkheden en men kan er van de natuur genieten en lekker uitgaan, sporten en winkelen. De haven heeft ruim 650 ligplaatsen voor verschillende soorten jachten en verschillende maten. Marina Volendam Heeft een centrale ligging direct aan het Markermeer. Vanaf de haven kunt u gemakkelijk naar de plaatsen Medemblik, Hoorn en Enkhuizen. Deze bevinden zich op een paar uur varen afstand. Marina Volendam heeft een gezellig havencafé, restaurant, supermarkt en ruime parkeergelegenheid. Het Marinapark biedt fietsenverhuur, een watersportwinkel en andere verschillende winkels. Jachthaven Bovendiep Ligt tussen Zeeburg en IJburg op het Zeeburgereiland. Amsterdam is makkelijk bereikbaar. De jachthaven heeft ligplaatsen voor ruim 200 ligplaatsen. Vlakbij is een havencafé en een havenshop met een groot assortiment aan sport- en waterartikelen. Op de jachthaven zijn ook verschillende faciliteiten aanwezig die u kunnen helpen bij het klussen aan uw jacht. Ook onderhoud en reparatie kan gedaan worden door de jachthaven.27
 28. 28. Recreatiecentrum Mijnden Mijnden ligt midden in het Loosdrechtse Plassengebied. Er zijn twee moderne jachthavens aanwezig. Er zijn 350 ligplaatsen. Bij de haven zijn een supermarkt, wasserette, fietsverhuur, kanoverhuur, voetbalveld, snackbar en restaurant aanwezig. Piet Huis Jachthavenbedrijf Heeft jachthavens op de Uiterweg 134 (ringvaartzijde) en Uiterweg 139 (Westeinderplassen zijde). Haven ligt aan de Westereinderplassen. Vanaf hier kun je gemakkelijk een rondje Leiden of Amsterdam doen. Ook is het centrum van Aalsmeer bereikbaar op loopafstand. Er is voldoende parkeergelegenheid bij de jachthaven en de haven is ook voorzien van goede sanitaire voorzieningen. Jachthaven het Anker Ligt in Loosdrecht. De jachthaven biedt ligplaatsen voor 400 schepen. De boxen zijn erg ruim. Jachthaven het Anker ligt in een mooie, groene omgeving in de buurt van een mooi natuurgebied. Er zijn geen horecagelegenheden op de jachthaven, maar op loop- en fietsafstand van de jachthaven is het centrum gemakkelijk bereikbaar. Hier vindt u voldoende horecagelegenheden. Er zijn voldoende parkeervoorzieningen en voldoende speelgelegenheden.28
 29. 29. Jachthaven Andijk Jachthaven Andijk ligt aan het IJsselmeer aan de rand van het dorpje Andijk. Hier kunt u veel leuke winkeltjes vinden, eetgelegenheden en het restaurant Meijer’s. De jachthaven heeft drie ruime hallen en in de winter kunnen hier ruim honderd schepen terecht. Ook kunt u bij de haven gratis fietsen huren, er zijn verschillende supermarkten in het dorpje Andijk en in de buurt ligt het vakantiedorp Het Grootslag. Hier kunt u bijvoorbeeld terecht om te gaan zwemmen enz. Haven Maarten Fokke Gelegen aan de monding van de Vecht, vlakbij de Loodrechtse plassen. Ligt in de omgeving van de Kortenhoef, een waterrijk gebied, waar u veel rust en natuur vindt. In de jachhaven kunnen 80 schepen liggen. De ligplaatsen zijn groot en ruim. Bij de jachthaven zijn veel evenementen die u kunt doen en u kunt gezellig picknicken. Jachthaven Spiegelzicht Ligt in een mooi natuurgebied met veel watersportmogelijkheden. Spiegelzicht ligt in Nederhorst den Berg, hier horen Loosdrecht en ’s Graveland ook bij. Via de Zanderijsluis is er een snelle verbinding mogelijk tussen het IJsselmeer en de Randmeren. Loosdrecht is ook gemakkelijk te bereiken. Hier kunt u terecht voor verschillende faciliteiten en horecagelegenheden zoals: een bakkerij , slagerij, apotheek , Chinees restaurant, Hotel - Café – Restaurant en een snackbar.29
 30. 30. Waddenhaven Texel Deze haven ligt in Texel in Oudeschild. Het is een moderne haven met veel zelfstandige ligplaatsen. De haven biedt ligplaatsen voor 250 schepen. Waddenhaven Texel heeft veel faciliteiten zoals luxe sanitaire voorzieningen, een wasserette, minisupermarkt ‘De Bevoorrading’, een restaurant/ café en voor de kleine kinderen is er een speelwrak ‘Het Piratenschip’ in de haven. Jachthaven Meerzicht Is gelegen aan het Nieuwe Meer in Amsterdam. De jachthaven heeft ligplaats voor 80 schepen. Horecagelegenheden zijn er genoeg, vooral omdat het centrum van Amsterdam gemakkelijk bereikbaar is en u hier veel kunt bezichtigen en kunt eten en drinken. Ook is Aalsmeer vanaf de jachthaven gemakkelijk te bezoeken en ook hier kunt u lekker genieten. U kunt via de Schinkel ook verschillend plaatsen bevaren. Marina Uitdam Deze haven is tevens een camping en is gelegen aan het Markermeer. Marina Uitdam ligt vlakbij Marken en Amsterdam. Doordat er ook een camping aanwezig is, zijn er voldoende faciliteiten en horecagelegenheden aanwezig: supermarkt, snackbar, strand en speelgelegenheden voor kinderen. Ook ligt het natuurgebied ‘Waterland’ in de buurt en kunt u verschillende historische stadjes30
 31. 31. en vissersplaatsen gaan bezoeken. Staverno Jachthaven De jachthaven ligt centraal in de stad Amsterdam. Staverno is modern ligt aan de bekende Jordaan. De haven biedt plaats aan 120 boten van verschillende soorten en maten. Uitstapjes naar Amsterdam zijn gemakkelijk en hier kunt u zich goed vermaken. De Schaerput Deze jachthaven bevindt zich in Noord-Holland in Oude-Niedorp. De haven kan als verschillende dingen dienen zoals een bedrijfsuitje, personeelstraining, verjaardagsfeest of een kinderfeestje. U kunt van alles bij de haven doen; een barbecue, pijl en boogschieten, kamperen en overnachten en survival. Al met al is hier heel erg veel te doen en zult u niet stilzitten. De parkeergelegenheden zijn ook erg goed. Marina Kaap Hoorn Ligt in de omgeving van het Markermeer in het plaatsje Hoorn. Dit is een mooie stad waar u veel kunt bezichtigen, er zijn ongeveer 300 monumenten te vinden. Centrum van Hoorn gemakkelijk bereikbaar. Mooie stad aan het IJsselmeer. Er is voldoende toerisme aanwezig en leuke horecagelegenheden. De jachthaven biedt plaats voor 800 schepen.31
 32. 32. Marina Monnickendam De jachthaven biedt plaats aan 550 ligplaatsen voor schepen van verschillende lengtes. Het ligt in het historische centrum van Monnickendam. De jachthaven is erg veelzijdig en sfeervol. Er zijn veel faciliteiten aanwezig, zodat u niet in de problemen komt. Het is vooral de bedoeling dat de jachthaven comfortabel is en daar streeft het dan ook naar. Jachthaven Huizen Ligt in Huizen zoals de naam al zegt. Een mooie jachthaven met de aanwezigheid van een winkel, werf en dieselpomp. Daarnaast biedt de haven nog veel meer faciliteiten. Ook aan de kleine kinderen is weer gedacht, met veel speelgelegenheid. Ook hier kunt u weer ligplaatsen regelen. Jachthaven Kortenhoef Een mooie en gezellige familiehaven. Ligt midden in een natuurgebied. U kunt vanuit de Kortenhoef gemakkelijk doorvaren naar bijvoorbeeld de Vecht, de Kortenhoefse en Loodrechtse Plassen. De haven heeft een botenkraan, winterstalling, douches, toiletten en overdekte ligplaatsen. Ook zijn de horecagelegenheden erg goed. U kunt hier lekker genieten van een lunch of een drankje in het restaurant De Sloep. Dit restaurant ligt vlakbij de jachthaven.32
 33. 33. Jachthaven ’t Swaentje Deze haven ligt in Westknollendam, direct aan de Zaan. De haven heeft 180 ligplaatsen. De verschillende faciliteiten die bij de haven aanwezig zijn: mooi, verwarmd toiletgebouw, wasgelegenheden, parkeergelegenheid, en ook is er een restaurant ‘Het Eetcafé’, waar u gezellig kunt eten en drinken. Grote steden zoals Amsterdam, Haarlem en Alkmaar zijn te bereiken via de haven. Passantenhaven Willemsoord Sinds kort geheel nieuw gebouwd en ligt in Den Helder. De nieuwe jachthaven heeft een unieke plek, tegen het centrum aan. Voor iedereen is er wat leuks te vinden: Musea, eet- en drinkgelegenheden, kunst, cultuur, sportgelegenheden, voor kinderen is ook genoeg te doen en verder zijn er nog veel meer dingen aanwezig. Hierdoor zult u zich nooit vervelen. Jachthaven Naarden Ligt tegen een bos aan naar het Gooimeer. Dit is één van de grootste jachthavens van het land. Het heeft 1250 ligplaatsen voor verschillende soorten schepen. De jachthaven is dus erg groot en biedt veel ruimte. Het is dus geen wonder dat er hier van alles te vinden is: brasserie/eetcafé, een scheepswinkel, kinderspeelplaats en nog veel meer. Op korte vaarafstand liggen Vecht en Gaasp.33
 34. 34. Jachthaven Medemblik Jachthaven die ligt aan het IJsselmeer aan de Westerhaven in Medemblik. Heeft een mooie ligging in het centrum van de stad. De jachthaven heeft plaats voor 150 ligplaatsen. Verder heeft de jachthaven goede sanitaire voorzieningen, winterstalling, parkeergelegenheid en voor de kinderen is er speelruimte. Jachthaven Hemmeland Ligt aan het ‘Monnickendammer Gat’ en heeft een directe verbinding naar het Markermeer. Vanuit Hemmeland kunt u verschillende mooie plaatsjes gaan bezoeken zoals Marken, Edam of Volendam. De haven heeft 650 ligplaatsen voor zeil- en motorjachten. Ook heeft de haven veel moderne faciliteiten: mooie parkeergelegenheid, speelplaats, winterberging, wasserette, een werf enz.34
 35. 35. Zuid-Holland Jachthaven Rhoon De jachthaven ligt aan de zuidgrens van Rotterdam, midden in een mooi natuurgebied. De jachthaven wordt ook wel parel aan de Oude Maas genoemd. Het is een moderne jachthaven die centraal is gelegen. Er zijn veel ligplaatsen aanwezig, maar doordat het een gebied is dat dichtbevolkt is, kan het mogelijk zijn dat je enige tijd op een wachtlijst wordt geplaatst. Door de goede verbinding met de metro bent u in no-time in het centrum van Rotterdam waar u lekker kunt eten en drinken en kunt winkelen in het populaire winkelcentrum Zuidplein. Jachthaven Westergoot Gelegen tussen de Hollandse Biesbosch en Dordrecht. Biedt plaats aan 500 schepen. De ligplaatsen zijn erg ruim. Er zijn douches, toiletten en o.a. een gezellige bar/ klein restaurant aanwezig. In Dordrecht kunt u winkelen en noem maar op. Marina Hellevoetsluis De Vesting - Marina Cape Helius Twee nieuwe, moderne jachthavens die aan het Haringvliet liggen. Er zijn vrije en ruime boxen beschikbaar voor de schepen. Er zijn kleine restaurants en leuke watersportwinkels in de buurt en nog veel meer leuke dingen om te bezoeken. Ook de faciliteiten zijn van hoge kwaliteit zoals de sanitaire voorzieningen. Beide jachthavens liggen op loopafstand van het centrum en hier kunt u dus veel leuke uitstapjes maken.35
 36. 36. Jachthaven Strijensas Een gezellige jachthaven die tussen de landen van Essche ligt in Strijensas. Biedt plaats aan 370 ligplaatsen. Wat kunt u nog meer verwachten van deze jachthaven: toiletten, douches, watersportwinkel, restaurant/café ‘De Batterij’. Hier heeft u een mooi uitzicht. Ook is er een parkeerplaats aanwezig voor 300 auto’s. Jachthaven Schipluiden De jachthaven ligt naast het dorpje Schipluiden in Zuid-Holland. Vanuit hier kunt u veel mooie vaargebieden bereiken en ook is de haven van Rotterdam gemakkelijk te bereiken. Het is een rustige haven zonder horecavoorzieningen en zonder onderhoud en reparatie. Dit laten ze liever aan echte specialisten over. De jachthaven heeft ligplaatsen voor 180 boten. Jachthaven Jonkman De jachthaven is gelegen in Sassenheim. Het is een ruime jachthaven die ligt in een parkachtige omgeving aan de Kagerplassen. De haven biedt plaats aan 500 schepen en heeft een zomer- en winterberging. In de nabije buurt kunt u van de mooie natuur en de Plassen genieten.36
 37. 37. Jachthaven de Merenburger Ligt aan het water Meerburger Wetering. Vanaf hier kunt u lekker varen rondom het recreatiegebied Vlietland. Op een iets langere afstand vindt u de Kagerplassen. Ook kunt u de Oude Rijn of het Rijnschiekanaal bevaren. Jachthaven de Merenburger biedt plaats aan 100 boten. Er is ook een camping Merenburger, dus er zijn voldoende faciliteiten aanwezig. Jachthaven Marina Port Zélande Één van de mooiste jachthavens in Nederland en tevens erg modern. De haven handhaaft zich door haar comfort, veiligheid en netheid. De jachthaven beschikt over 800 ruime ligplaatsen. Er zijn schone sanitaire ruimtes, wasserettes, droogautomaten enz. Het brede Noordzeestrand kunt u snel bereiken, want dat ligt op een loopafstandje. Jachthaven de Witte Raaf De Witte Raaf is een kleine, gezellige haven en ligt in het vissersdorpje Zwartewaal. Hier vlakbij liggen ook de oude plaatsen Brielle, Den Briel en Hellevoetsluis. U kunt behalve veel recreatie ook veel verschillende vaarroutes vanuit de Witte Raaf bevaren. Er zijn ook ligplaatsen voor schepen aanwezig, maar niet zoveel. Marina Barendrecht Deze haven ligt aan de Oude Maas in Barendrecht. Barendrecht ligt in het recreatiegebied van de IJsselmonde. U kunt ook gemakkelijk naar Dordrecht en Rotterdam. De haven heeft mooi verbindingen naar mooie vaargebieden. De jachthaven biedt ruim 120 ligplaatsen aan. De faciliteiten zijn ook er goed: sanitairgebouw, wasserettes, terras aan37
 38. 38. het water en u kunt in de verschillende steden rondom Barendracht ook nog veel dingen gaan bezichtigen. Jachthaven Port Brielle Is een particuliere jachthaven en heeft 78 ligplaatsen. De jachthaven heeft een locatie direct aan het Brielse Meer in het stadje Brielle. Dit is een mooi, oud vestigingsstadje. Er zijn voldoende faciliteiten aanwezig en parkeergelegenheid. De jachthaven heeft ook nette sanitaire ruimte en voor de gezelligheid is er ook nog een lekker restaurant genaamd ‘Kapitein Haak’, waar u ook met de kinderen kunt spelen in de overdekte speelruimte. Marina Schellendam Gelegen in Stellendam dichtbij de Haringvlietdam. Aan de jachthaven grenzen verschillende dingen zoals overdekt zwembad, zwembad, natuurgebied, wandelroutes en natuurlijk kunt u mooie vaarroutes maken. De jachthaven heeft 420 ligplaatsen. Jachthaven Geijsman De jachthaven ligt in Oostvoorne tussen de duinen en waterrecreatie. De Noordzee en Rotterdam liggen op korte afstand. De jachthaven beschikt over een ruim toilet, douche, wasgelegenheid, restaurant en een watersportwinkel met verschillende watersportartikelen.38
 39. 39. Jachthaven Atlantica De jachthaven ligt aan het Haringvliet. Beschikt over 380 vaste ligplaatsen. Er zijn voldoende bezienswaardigheden in de buurt. Er is een kleine watersportwinkel, een schoon toiletgebouw en een speeltuin voor de kleinere.39
 40. 40. Financiering van uw jachtBij het financieren van uw boot is de vraag niet wat dat per maandkost, maar wat u per maand wil betalen. Op die manier zijn er meermogelijkheden om uw droomaankoop te verwezenlijken.Scheepshypotheek / jachthypotheekEen scheepshypotheek wordt, net als een hypotheek op een woning,gevestigd via een notaris. U plaatst een hypotheek op uw jacht en bekostigtmet dat geld de aankoop. Dit gebeurt door het jacht kadastraal te registreren.Meestal wordt dit gedaan door degene bij wie u de hypotheek afsluit. Bij denotaris wordt de hypotheekakte ondertekend en het jacht definitief in hetkadaster ingeschreven. De notaris zorgt ervoor dat het geld naar deverkopende partij wordt overgemaakt.Een scheepshypotheek wordt gevestigd bij een notaris. Hier zijn natuurlijkkosten aan verbonden welke meegefinancierd kunnen worden in dehypotheek. Wanneer u op een occasion een scheepshypotheek wilt vestigen,moet het schip getaxeerd worden. Dit is om te bepalen wat de taxatiewaardevan het schip is, zodat de financiële instelling weet wat het bedrag voor descheepshypotheek moet worden. De kosten van het taxeren kunnenmeegefinancierd worden in de hypotheek.Een scheepshypotheek begint bij een bedrag van €50.000. Vanwege deregistratie- en notariskosten wordt een hypotheek voordelig vanaf €75.000.U moet rekenen op 1% afsluitprovisie van de bank. Inschrijving in hetkadaster kost €429 voor een B-schip. Voor een zogenaamd Z-schip is hetongeveer €650. Een scheepshypotheek geldt vooral voor motor- enzeiljachten. Voor bijzondere schepen gelden beperkingen waarover u zichkunt laten informeren. Koopt u een gebruikt tweedehands jacht, dan is eentaxatierapport nodig. De gemiddelde kosten hiervoor zijn €350.Het schip waarop de scheepshypotheek gevestigd wordt, moet aan bepaaldeeisen voldoen. Een belangrijke eis is dat het schip gebrandmerkt is.40
 41. 41. Brandmerken wil zeggen dat het vaartuig in een register wordt opgenomenen dat er een registratienummer wordt aangebracht. De scheepshypotheekbestond al in 1838, toen er nog geen metalen schepen werden gebouwd. Eenblijvend kenmerk aanbrengen kon toen alleen door in een van de houtenbalken van het schip het registratienummer in te branden. Het brandmerkenbestaat uit twee categorieën: De B-registratie en de Z-registratie. B-registratie: registratie voor binnenvaart en voor woonschepen. Z-registratie: registratie voor als de jacht ook naar het buitenland gaat of daar vaak komt.Een geregistreerd schip is in de eerste plaats eenvoudiger op te sporen daneen niet geregistreerd schip. Indien een niet geregistreerd gestolen schipwordt doorverkocht aan een nieuwe eigenaar, die te goeder trouw is, wordtdeze nieuwe eigenaar door de wet beschermd en hoeft hij het schip niet terugte geven. Bij een gebrandmerkt vaartuig is het schip nog steeds uw eigendomen kunt u dit zonder meer terug krijgen.Een tweede voordeel van registratie is het aantonen van uw eigendom bij eennieuw te bouwen schip. Indien de scheepswerf waar uw schip in aanbouw isfailliet gaat, zal uw schip niet mee gaan in de failliete boedel omdat u kuntaantonen dat het uw eigendom is. Wilt u meer informatie over het registrerenvan schepen, bezoek dan de site van het kadaster. U kunt het kadaster vindenop: www.kadaster.nlEen scheepshypotheek met een financiering tot 90% van de taxatiewaarde ofhet factuurbedrag is heel goed mogelijk. Zo bestaan er scheepshypothekenwaarbij tot 90% taxatiewaarde (bestaand) of factuurbedrag (nieuw) met eenlooptijd van 20 jaar gefinancierd wordt. Als zekerheid wordt er eenhypotheek ingeschreven op het onderpand van uw schip.Bij een scheepshypotheek kunt u kiezen tussen een variabele rente en eenrentevast periode. Bij de variabele rente kunt u tot 100% van de hypotheekboetevrij inlossen. Bij de rentevast periode is dit maximaal 10% van dehypotheek per jaar. Vaak verlangt de scheepshypotheekverstrekker dat u eengroot gedeelte van de hypotheek aflost. De hypotheek zal dan gedeeltelijk41
 42. 42. aflossingsvrij zijn en gedeeltelijk op basis van annuïteiten.Annuïteitenhypotheek houdt in dat u zowel rente als aflossing betaalt.Naarmate de looptijd vordert, zal het rentedeel afnemen terwijl de aflossingtoeneemt. De maandlasten zullen door deze constructie hoger zijn dan umisschien vooraf zou verwachten. De rente van een scheepshypotheek ligtook veelal hoger dan u misschien gewend bent bij hypotheekrentes vanwoningfinancieringen. Er zijn minder banken die scheepshypothekenaanbieden en de hypotheekverstrekkers rekenen met renteopslag omdat hetonderpand (het jacht) meer risico met zich meebrengt. Schepen zijnverplaatsbaar en kunnen dus ook ontvreemd worden. Helaas gebeurt dit danook en worden schepen wel eens gestolen en vervolgens weer doorverkocht.Voor woninghypotheken geldt in principe de mogelijk voor renteaftrek.Voor een scheepshypotheek geldt dit, net als bij een tweede woning, nietmeer. De betaalde rente voor een scheepsfinanciering wordt volgens deregeling van consumptieve renteaftrek behandeld en is sinds maart 2000beperkt aftrekbaar. Meer informatie hierover is te vinden op de website vande Belastingdienst.BootfinancieringEen vaak eenvoudigere en snellere manier om uw boot te bekostigen is meteen bootfinanciering. Hier wordt de boot vaak gekoppeld aan een krediet oflening. De financiering mag volledig aflossingsvrij zijn waardoor uuitsluitend rente betaalt. Theoretisch is deze constructie tot uw 60e levensjaarmogelijk, daarna gaat u de financiering afbouwen door maandelijks af telossen. Voor die tijd is het altijd mogelijk boetevrij extra aflossingen te doenop de financiering.Een boot financieren kan op basis van een doorlopend krediet waarbij u demogelijkheid heeft om tussentijds af te lossen of opnamen te doen.Maandelijks betaalt u rente en aflossing. Het is in sommige situaties ookmogelijk om alleen rente te betalen en naar eigen inzicht boetevrijaflossingen te doen. Er bestaat bij een doorlopenkrediet wel renterisico. Derente is variabel en kan dalen maar ook stijgen. Bij een persoonlijke lening42
 43. 43. bestaat geen renterisico. De looptijd, aflossing en de rente zijn van te vorenvastgesteld. U betaalt dan uw bootfinanciering binnen bijvoorbeeld 60maanden of 72 maanden terug.Een voorbeeldMeneer en mevrouw Braakhuis uit Hoensbroek wilden hun boot financieren.Totale aankoopsom was € 68.000,00. Vooraf hebben zij de mogelijkhedengoed doorgenomen en gekeken of een traditionele scheepshypotheek of eenbootfinanciering beter bij hun situatie paste. Uiteindelijk hebben ze gekozenvoor een bootfinanciering. ‘’Wij hebben beide een goed inkomen en haddeneen boot op het oog voor een goede prijs’’ aldus mevrouw Braakhuis. ‘’Wewilden lage maandlasten en alleen rente betalen. Het schip is waardevast enlater verkopen we hem toch wel weer en lossen dan de bootfinancieringdaarmee af. De rente ligt iets hoger dan bij een scheepshypotheek maar datscheelt maar weinig en we zijn niet verplicht om tussentijds een vastbedragaf te lossen. Al met al hebben we nu een lagere maandlast, geennotariskosten en afsluitprovisie en konden we heel snel gaan varen!’’Omdat een boot zeer waardevast is en u deze vaak lang in bezit houdt, is eenbootfinanciering ook vaak een lening, of kredietvorm voor de langeretermijn. Hierdoor zijn de lasten zeer laag en kunnen zaken als verzekering enonderhoud in de maandbetaling worden meegenomen.Voor een bootfinanciering met hypothecaire inschrijving moet de boot inieder geval geregistreerd en gebrandmerkt zijn. Ondanks dat een boot geenonroerende zaak is, kan er wel een hypotheek op worden gevestigd. Vooreen bootfinanciering zonder hypothecaire inschrijving is dit nietnoodzakelijk. Vaak wordt de boot wel verpand aan de kredietbank offinancieringsmaatschappij.Andere mogelijkheden om een boot te financierenHeeft u een woning met overwaarde? Dan is het vaak verstandiger om uwhuidige hypotheek te verhogen vanwege momenteel historisch lagerentestanden. Heeft u uw huidige hypotheek goed geregeld en rente lange43
 44. 44. tijd vast staan? Dan is een tweede hypotheek op uw woning als onderpandeen goed alternatief. Informeer bij een erkend hypotheekadviseur naar demogelijkheden. Vaak hebben aanbieders van scheepshypotheken enbootfinancieringen ook aansluitingen bij aanbieders van hypotheken opwoonhuizen.Wat is een erkend hypotheekadviseur?Een erkend hypotheekadviseur heeft een erkenning behaald bij de stichtingerkend hypotheekadviseurs en volgt jaarlijks een opleidingsprogramma.Jaarlijks wordt hij getoetst op zijn ( actuele ) kennis en moet hij daarvoor elkjaar een examen afleggen. U bent er zeker van dat de adviseur deskundigadviseert en goed op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen.WoonarkhypotheekAls eigenaar van een woonark krijgt u te maken met financiële zaken dieafwijken van het wonen op de wal. Dat u niet alles kunt financieren behoortechter tot het verleden. Voor een bestaande woonark kunt u in principe eenbedrag lenen tot 125% van de executiewaarde (waarbij de ligplaats meetelt).Wel moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan wilt u de woonarkkunnen financieren:Er moet officieel een vaste legale ligplaats zijn met de benodigdevergunningen.  moet een woonvergunning hebben. U Minimaal te financieren som EUR 23.500,-.   een ijzeren casco is een helling/keuringsrapport vereist. Bij  woonark zal all-risk moeten worden verzekerd. De  woonschip moet in het scheepsregister van het kadaster staan Het ingeschreven. Financiering boven 125% van de executiewaarde niet mogelijk.  Een recent taxatierapport van een erkend taxateur is noodzakelijk.  meer info44
 45. 45. ScheepsverzekeringenUiteraard bent u er nog niet met alleen de financiering van uw jacht. Hetjacht is een dure aankoop en er kan van alles mee gebeuren. Een goedescheepsverzekering is dan ook een aanrader en eigenlijk een must.Scheepsverzekeringen zijn er in alle soorten en maten. Het hangt van hetgebruik van uw jacht (pleziervaart of chartervaart) en uw eigen wensen afwelke verzekering het beste bij u past. Voor een scheepsverzekering kunt ubij diverse verzekeraars terecht.De meest uitgebreide en gangbare vorm van een verzekering is deWA/casco-verzekering of “all risks”. Uw jacht is het gehele jaar verzekerdtegen problemen als brand, aanvaringen, diefstal, storm en zinken. Deverzekering is in veel gevallen geheel aan uw wensen aan te passen.Mogelijkheden:- inboedelverzekering – vaak inboedel gratis meeverzekerd tot 20% vanverzekerde som- no-claim korting- contractduur van 12 of 36 maanden- wettelijke aansprakelijkheid tot bijvoorbeeld €1 miljoen, €2,5 miljoen en€5 miljoen- eigen risico45
 46. 46. Handige websiteshttp://www.victoireyachts.com/over_victoire/http://www.nauticlink.com/cgi-wrap/nlps/dirs.cgi?lv=2&ct=Jachthavens_,038_Vaar,045_en_Zeilscholen-Jachthavens_,038_Ligplaatsenwww.jachthypotheek.nlwww.descheepvaart.nl46

×