Omwonenden gaan
energielandschap ADEL
vormgeven
Bewoners en agrarische bedrijven rond de voormalige stortplaats
Armhoede n...
Wie zijn er betrokken?
Behalve de bewoners rond Armhoede (ongeveer veertig huishoudens,
waaronder tien agrarische bedrijve...
De kracht van
duurzaam Lochem
Lochem bruist van duurzame initiatieven.
Wekelijks komt bijvoorbeeld de projectgroep
Armhoed...
Nieuwsbrief
ADELArmhoedeDuurzaamEnergielandschapLochem
De locatie
De ontwikkelingen in deze nieuwsbrief spelen zich af in
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2010 eerste nieuwsbrief Adel

269 views

Published on

nieuwsbrief Armhoede Duurzaam Energie Landschap 2010 november

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
269
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2010 eerste nieuwsbrief Adel

  1. 1. Omwonenden gaan energielandschap ADEL vormgeven Bewoners en agrarische bedrijven rond de voormalige stortplaats Armhoede nabij Lochem laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het opwekken van duurzame energie in hun gebied. Ook wordt gekeken hoe de uitstoot van CO2, methaan en lachgas is terug te dringen. Dit gebeurt op initiatief en met steun van de gemeente Lochem. Kern van Armhoede Duurzaam Energie Landschap - ofwel ADEL - is dat bewoners en bedrijven in het gebied zelf het project gaan vormgeven en bijvoorbeeld een corporatie oprichten die de duurzame energie opwekt en afneemt. Door het energiesysteem rond Armhoede als een geheel te benaderen, ontstaat meerwaarde die aan de directe omwonenden - zowel particulieren als bedrijven - ten goede komt. ADEL is onderdeel van het project Duurzaam Energielandschap Lochem, waarbij ook in en rond de andere kernen in de gemeente Lochem alternatieve energiebronnen worden ingezet. Het opzetten van energielandschappen zijn een belangrijke stap in het behalen van de doelstelling dat de gemeente Lochem in 2030 klimaatneutraal is. Stand van zaken De gemeente Lochem krijgt subsidie voor ADEL in het kader van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS). Eind augustus is het Plan van Aanpak vastgesteld. De projectgroep, die bestaat uit een aantal enthousiaste betrokkenen uit het gebied, werkt nu aan een projectplan. Een overeenkomst met de gemeente is in voorbereiding. De projectgroep wil de komende maanden een zogeheten milieusysteemanalyse laten uitvoeren. Die bestaat uit een nulmeting van de energiestromen in het gebied en het effect daarvan op de uitstoot van CO2, methaan en lachgas. Daarnaast wordt gekeken welke varianten mogelijk zijn en wat hiervan de effecten zijn op het energielandschap. Het bureau dat de nulmeting uitvoert, kijkt ook naar technologische alternatieven. De zes principes van het energielandschap Het project Armhoede Duurzaam Energie Landschap gaat uit van een samenhangend systeem van energie en grondstoffen. Het is gebaseerd op zes belangrijke principes van het energielandschap: Lokaal eigendom Het energielandschap moet toegankelijk zijn voor alle bewoners en bedrijven en de op- brengst vloeit terug naar de lokale samenleving. Een vorm daarvoor is bijvoorbeeld de coöpera- tieve energievereniging. Versterking van het grondgebonden agrarisch familiebedrijf Boeren kunnen leverancier worden van ener- giegrondstoffen en/of energie-opwekker. Daar- naast zetten boeren minder meststoffen in. Financiële rentabiliteit Voor de bedrijven in het gebied is het de uitdaging economische winst (‘rentabiliteit’) te combineren met duurzaamheid en een lange termijnvisie. Biodiversiteit Zaken als een gezondere bodemgesteldheid en een afwisselend aantrekkelijk landschap versterken de biodiversiteit en maken het gebied weerbaarder, aantrekkelijker en productiever. Cradle to cradle Het principe van cradle to cradle is het sluiten van kringlopen, waarbij afval als grondstof wordt ingezet, duurzame energie wordt ge- bruikt en de waarde van het gebied toeneemt. Fotosynthese Planten vangen zonne-energie op en leggen deze via fotosynthese vast in koolhydraten, vetten en eiwitten. Dit zijn de bouwstenen voor ons voedsel. Fotosynthese dient als de basis voor klimaatneutraliteit, waarbij CO2 wordt vastgelegd in biomassa en bodem. Nieuwsbrief ADELArmhoedeDuurzaamEnergielandschapLochem
  2. 2. Wie zijn er betrokken? Behalve de bewoners rond Armhoede (ongeveer veertig huishoudens, waaronder tien agrarische bedrijven) zijn er nog andere betrokkenen die gedurendehetonderzoekvermoedelijkeenrolgaanspelen.Hetgaatdaarbij om energiebedrijven en netwerkbeheerders, afvalinzamelaars, technisch adviesbureaus, investeerders, financiers en belangenorganisaties. Tenslotte zijn andere overheden betrokken, zoals het ministerie van EZ, VROM, LNV, de provincie Gelderland, de regio Stedendriehoek en het waterschap. De gemeente begeleidt en versnelt waar mogelijk het proces om te komen tot een energielandschap. ‘Enthousiasme in het gebied groeit’ Steeds meer bewoners van het gebied Armhoede worden enthousiast voor het plan voor een energielandschap. Maar volgens Peter van Waveren, actief lid van de projectgroep ADEL, moeten de koplopers niet te ver voor de muziek gaan uitlopen. “Een deel van de omwonenden kan zich nog niet zoveel voorstellen bij het energielandschap of ze zijn afwachtend. En rond de voormalige vuilstort willen de bewoners absoluut geen nieuwe overlast. Die hebben in het verleden al genoeg voor de kiezen gekregen. Daar moeten we natuurlijk rekening mee houden. Iedereen moet in zijn eigen tempo kunnen meedoen in het proces.” De eerste stap is nu dat een belangenvereniging wordt opgericht. Die kan vervolgens een overeenkomst afsluiten met de gemeente over het laten onderzoeken van de mogelijkheden om het gebied rond Armhoede klimaatneutraal te maken. “Als directe belanghebbenden willen we een duidelijke positie krijgen. De gemeente krijgt dan een ondersteunende rol. Maar eerst is een goede analyse nodig van de energie- en afvalstromen. Dan pas kunnen we laten onderzoeken welke maatregelen nodig en effectief zijn om het gebied klimaatneutraal te krijgen. Het mooie is dat we het zèlf gaan doen, vanuit het idee ‘baas in eigen buurt’. Ik hoop dat we daar zoveel mogelijk mensen in meekrijgen.” Het idee is om daarnaast alvast een plan voor zonnepanelen op de zuidzijde van de vuilstort uit te werken. “Het zou mooi zijn als we daarmee een eerste concrete stap kunnen zetten. Wij denken dat dat kan zonder overlast voor de omwonenden. Dit gaan we samen uitwerken met het andere burgerinitiatief in Lochem, de coöperatieve vereniging LochemEnergie.”
  3. 3. De kracht van duurzaam Lochem Lochem bruist van duurzame initiatieven. Wekelijks komt bijvoorbeeld de projectgroep Armhoede bij elkaar om te praten over het duurzame energielandschap. Met alle gezinnen en bedrijven in het gebied zijn gesprekken geweest. Steeds meer bewoners scharen zich achter het initiatief. Want het is een gouden kans die deze Lochemse gemeenschap krijgt om gezamenlijk, met deskundige ondersteuning, concrete plannen te smeden om van hun buurtschap een energielandschap te maken dat samenhang, de economie en de ecologie versterkt. Ze staan zelf aan het roer, bepalen de marsroute, beoordelen de alternatieven. De gemeente en haar adviseurs steunt, met raad en daad. In die volgorde. En elders, bijvoorbeeld met LochemEnergie, zijn tientallen vrijwilligers vrijwel dagelijks bezig een duurzame coöperatieve energievereniging op te bouwen. Met een professionaliteit waar de overheid niet aan kan tippen. En ook daar weer met een enthousiasme en elan die zelfs de meest ambitieuze wethouder tot bescheidenheid dwingt. En de gemeenteraad? Die besluit in grote meerderheid dat ook in de Toekomstvisie Lochem 2030 het klimaatvraagstuk, de schaarser wordende grondstoffen en duurzaamheid, een belangrijke rol moeten spelen. De bevolking reageert enthousiast. De steun in Armhoede, de snelle groei van LochemEnergie, de massale deelname aan de Dag van de Duurzaamheid tonen dat aan. Dat enthousiasme en die brede samenwerking, van bestuur en samenleving, is de kracht van duurzaam Lochem. Thijs de la Court, wethouder duurzaamheid gemeente Lochem Nieuwsbrief ADELArmhoedeDuurzaamEnergielandschapLochem
  4. 4. Nieuwsbrief ADELArmhoedeDuurzaamEnergielandschapLochem De locatie De ontwikkelingen in deze nieuwsbrief spelen zich af in het gebied rond de voormalige stortplaats Armhoede, nabij Lochem. Hieronder een luchtfoto van de locatie. Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Lochem, November 2010 www.lochem.nl Bron: maps.google.nl

×