Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wiosenne Wieczory ze Scrum 3 Budowanie zespołu

1,426 views

Published on

Trzeci Wiosenny Wieczór ze Scrum: jak stworzyć efektywny zespół?

Published in: Business
 • Be the first to comment

Wiosenne Wieczory ze Scrum 3 Budowanie zespołu

 1. 1. Znamy się na tworzeniu oprogramowania: od technologiiprzez organizację pracy po biznesową wartość produktów.Szerzymy Scrum i inne zwinne metody zarządzania bypomóc twórcom tworzyć lepsze produkty, zarabiać więcej iświetnie się przy tym bawić! 1 http://fluidcircle.net
 2. 2. Wiosenne Wieczory ze Scrum Rzut okiem na Scrum Estymacja i planowanie Budowanie zespołów Wdrożenie i skalowanie Scrum 2 http://fluidcircle.net
 3. 3. Ćwiczenie http://www.flickr.com/photos/anhonorablegerman/5688734031 3 http://fluidcircle.net
 4. 4. Zespół vs. Grupa • Na podstawie swoich doświadczeń opowiedz jak wygląda prawdziwa praca zespołowa? • Przygotowanie: 4 minuty 4 http://fluidcircle.net
 5. 5. Cel: Hiper-produktywność http://www.flickr.com/photos/42198161@N02/4508737644/• Scrum kieruje zespoły ku hiper-produktywności.• Produktywność od 4x do 10x średniej w branży. 5 http://fluidcircle.net
 6. 6. Scrum wspiera Zespoły• Wartości: “people and interactions over processes and tools” -- Agile Manifesto• Zasady: • wspólny cel i wspólna odpowiedzialność • wszystkie potrzebne kompetencje w spójnym zespole (interdyscyplinarność) • samoorganizacja • continuous improvement 6 http://fluidcircle.net
 7. 7. Scrum wspiera Zespoły• Elementy procesu: • Sprint Planning – planowanie sprintu – ustalenie wspólnego celu, zaplanowanie współpracy • Daily Scrum – standup, codzienne spotkanie zespołu – synchronizacja, wzmacnianie wspólnoty • Sprint Review – prezentacja efektów pracy zespołu – duma z wspólnego osiągnięcia 7 http://fluidcircle.net
 8. 8. Scrum wspiera Zespoły• Mierzymy realną produktywność – to najprostsza droga do jej poprawy: • Gotowy fragment produktu w każdym sprincie • Prędkość, Burndown/burnup• Systematycznie usuwamy przeszkody: • Lista przeszkód (impediment backlog) • Scrum Master • Daily standup • Retrospekcje 8 http://fluidcircle.net
 9. 9. Czego jeszcze potrzeba?• Odpowiedni skład • spójność vs. różnorodność • dbałość na starcie + dopasowanie przez zespół• Odpowiednia kultura organizacyjna • system premiowy • zrozumienie i wsparcie kierownictwa• Odpowiedni czas • Model Tuckmana: “forming, storming, norming and performing” (kilka dni - kilka tygodni - nigdy) 9 http://fluidcircle.net
 10. 10. Ćwiczenie: Origami http://www.flickr.com/photos/emraya/3043088482 10 http://fluidcircle.net
 11. 11. Jak lepiej się dogadywać? http://www.flickr.com/photos/gruenemann/4055967157/ 11 http://fluidcircle.net
 12. 12. Cztery wymiary komunikatu Friedemann Schulz von Thun UJAWNIANIE SIEBIE WZAJEMNE RELACJE Co mówi o sobie Co nadawca myśli o nadawca? odbiorcy? WYPOWIEDŹ APEL ZAWARTOŚĆ RZECZOWA Do czego chce nakłonić Jaki fakt chcę przekazać nadawca? nadawca? 12 http://fluidcircle.net
 13. 13. Cztery wymiary komunikatu Friedemann Schulz von Thun 13 http://fluidcircle.net
 14. 14. Cztery wymiary komunikatu Friedemann Schulz von Thun 14 http://fluidcircle.net
 15. 15. Czworo uszu Friedemann Schulz von Thun UCHO TERAPEUTYCZNE UCHO DRAŻLIWECzego się dowiedziałem o Co nadawca o mnie nadawcy? myśli? "Czworo uszu" UCHO APELOWE UCHO RZECZOWE Czego ode mnie chce Czego się dowiedziałem o nadawca? świecie? 15 http://fluidcircle.net
 16. 16. Czworo uszu Friedemann Schulz von Thun 16 http://fluidcircle.net
 17. 17. Czworo uszu Friedemann Schulz von Thun 17 http://fluidcircle.net
 18. 18. Cztery wymiary komunikatu Friedemann Schulz von Thun http://www.flickr.com/photos/grendelkhan/400428874 18 http://fluidcircle.net
 19. 19. Moving Motivators noop.nl Jurgen Appelo Management 3.0 19 http://fluidcircle.net
 20. 20. Luttsy, Mippsy, Darsy, Worsy i Mirsy Ile Worsów zajmuje C podróż z A do D? A D B Darsy, Worsy iLuttsy i Mippsy Mirsy 20 http://fluidcircle.net
 21. 21. Retrospekcje 21 http://fluidcircle.net
 22. 22. Przypomnij sobie…Jak wyglądał Twój ostatni projekt?Jakie cele sobie stawiałeś?Co poszło dobrze?Co mógłbyś zrobić inaczej? 22 http://fluidcircle.net
 23. 23. W jakim celu?Ulepszanie metod pracyUlepszanie przebiegu wydarzeń ScrumWykrywanie przeszkód do usunięciaZgranie się jako zespół 23 http://fluidcircle.net
 24. 24. Retrospekcje w ScrumSpotkanie zespołu: po każdym Sprincie (Sprint Retrospective) , po wydaniu produktu (Release Retrospective), przy zamknięciu projektu. 24 http://fluidcircle.net
 25. 25. Retrospekcje w ScrumInspekcja i dopasowanie się do zmian wotoczeniuNie koncentrujemy się wyłącznie na procesachIT, ale na komunikacji wewnątrz zespołu 25 http://fluidcircle.net
 26. 26. Korzyści z retrospekcji Większa produktywność Większe umiejętności Lepsza jakość Lepsze warunki pracy 26 http://fluidcircle.net
 27. 27. Warunki retrospekcjiOsoby powinny usiąść w okręgu ulepszamy komunikacjęPowinien znajdować się flipchart oraz karteczki(post it) alternatywnie narzędzia elektroniczneWybierany jest lider który poprowadziretrospekcję$ nie musi to być Scrum Master 27 http://fluidcircle.net
 28. 28. Szkielet retrospekcjiFazy: Set the Stage – ustal uwagę Gather Data – zbierz dane Generate Insights – zrozum problem Decide What to Do – podejmij decyzje Close the Retrospective – zamknij retrospekcję 28 http://fluidcircle.net
 29. 29. Set the StagePowitanie uczestników zbudowanie przyjaznej atmosferyPrzypomnienie celu spotkania wzmocnienie skupieniaPodkreślenie, że celem NIE jest szukanie winnych 29 http://fluidcircle.net
 30. 30. Set the StageOkreślenie ram czasowych kontrolowanie przebiegu, skupienie się na wartościachUstalenie kontraktu np. wyłączony telefon, wprowadzamy przerwęPrzełamanie lodów rozmowy np. poprzez opisanie oczekiwań w 2 wyrazach 30 http://fluidcircle.net
 31. 31. Gather DataRozpocznij od przedstawienia twardychdanych wydarzenia, metryki, skończone user storiesZachęć zespół do odwołania się do narzędzi dokumenty, maile, diagramy, wykresyJeżeli badasz długi okres czasu zbuduj timeline, wizualną historię wydarzeń 31 http://fluidcircle.net
 32. 32. Gather DataPrzejdź do aspektów danych „miękkich” przywołanie uczuć jak radość, gniew, frustracjaPrzejdź jeszcze raz przez zebrane dane uporządkowanie danychZespół powinien przedstawi ogólny pogląd weryfikacja spójnej wizji 32 http://fluidcircle.net
 33. 33. Generate InsightZacznij zadawać pytania Dlaczego? Czy można to zrobić w inny sposób?Identyfikowane są mocne i słaby strony określane są warunki, interakcje, wzorceRozważ inne rozwiązania przyczyny i skutki, rozważanie analityczne 33 http://fluidcircle.net
 34. 34. Decide What to DoPrzejrzyj listę potencjalnych ulepszeń należy wybrać 1 – 2 elementy na kolejny SprintNależy opracować plan realizacji określane są zapotrzebowania, ramy czasowePomóż zespołowi wprowadzić niezbędnezmiany czynniki zarówno techniczne jak i personalne 34 http://fluidcircle.net
 35. 35. Close the RetrospectiveOkreśl w jaki sposób wynik pracy będzieopisany i przekazany Spisanie w dokument. Wysłanie maili z Call to ActionŚledź zmiany Zrób zdjęcie, wydruk stanu aktualnegoZrób retrospekcję retrospekcji Co zrobić aby kolejna retrospekcja była jeszcze lepsza 35 http://fluidcircle.net
 36. 36. Close the RetrospectivePodziękuj uczestnikom za spotkanie i 36 http://fluidcircle.net
 37. 37. Szkielet retrospekcjiFazy: Set the Stage – ustal uwagę Gather Data – zbierz dane Generate Insights – zrozum problem Decide What to Do – podejmij decyzje Close the Retrospective – zamknij retrospekcję 37 http://fluidcircle.net
 38. 38. Podsumowanie• Scrum daje narzędzia pomagające rozwijać zespół ku hiper-produktywności.• Hiper-produktywne zespoły przekraczają średnią produktywność branży od kilku do kilkunastu razy.• Sam Scrum nie wystarczy: wymagane jest zaangażowanie i samo-dyscyplina zespołu oraz zrozumienie i wsparcie kierownictwa. 38 http://fluidcircle.net
 39. 39. Zapraszamy• Na ostatni Wiosenny Wieczór ze Scrum: 2012-03-27 Wieczór 4 Wdrożenie i skalowanie Scrum• Na naszę stronę: FluidCircle.net Do zobaczenia! 39 http://fluidcircle.net

×