Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wiosenne Wieczory ze Scrum 1 Rzut okiem na Scrum

1,224 views

Published on

Rzut okiem na Scrum – pierwszy z cyklu czterech Wiosennych Wieczorów ze Scrum prezentowanych przez Fluid Circle (fluidcircle.net).

Published in: Business
 • Be the first to comment

Wiosenne Wieczory ze Scrum 1 Rzut okiem na Scrum

 1. 1. Wieczór #1Rzut okiem na Scrum 2012-03-07
 2. 2. O nas • Pomagamy zespołom rozwijać się dzięki agile i Scrum. • przez doradztwo, coaching, szkolenia, warsztaty i publikacje. Daniel Skowroński • Certified Scrum Master • Microsoft Certified Technology Specialist • 5 lat w branży IT m.in. jako developer, architekt, project manager i niezależny przedsiębiorca Michał Parkoła • 5 lat w branży IT m.in. jako analityk, projektant i product manager • Professional Scrum Master 2 http://fluidcircle.net
 3. 3. Kontrakt • Jesteśmy na Ty! • Dwie krótkie przerwy • Telefony, tablety, laptopy • Inne? 3 http://fluidcircle.net
 4. 4. Szokujące marnotrastwo! 60% funkcjonalności systemów informatycznych jest używana nigdy lub prawie nigdy. [Standish Group] 4 http://fluidcircle.net
 5. 5. 2012-03-06 Rzut okiem na Scrum2012-03-13 Planowanie i estymacja2012-03-20 Budowanie zespołu2012-03-27 Wdrożenie i skalowanie Scrum 5 http://fluidcircle.net
 6. 6. Wieczór #1Rzut okiem na Scrum Na tym szkoleniu dowiesz się: • Co to jest i jak działa Scrum? • Do czego może się przydać? oraz poznasz: • zarys historii Scrum, • główne założenia teorii Scrum. 6 http://fluidcircle.net
 7. 7. Wieczór #2Estymacja i planowanie Na tym szkoleniu dowiesz się m.in. o: • Zarządzaniu wymaganiami w duchu agile z użyciem User Stories • Względnym szacowaniu złożoności zadań i zwinnym planowanie prac 7 http://fluidcircle.net
 8. 8. Wieczór #3Komunikacja w Zespole Na tym szkoleniu dowiesz się: • jak przekształcić grupę w zespół? • jak rozwiązywać konflikty w zespole? • jak stymulować stały rozwój? 8 http://fluidcircle.net
 9. 9. Wieczór #4Wdrożenie i skalowanie Na tym szkoleniu dowiesz się: • Jak skutecznie wprowadzić Scrum do organizacji? • Jak skoordynować pracę wielu zespołów w dużych projektach? 9 http://fluidcircle.net
 10. 10. Poznajmy się! • Kim jesteś? • Jaką rolę pełnisz w swojej organizacji? • Co wiesz o Scrum? • Do czego może Ci się przydać Scrum? 10 http://fluidcircle.net
 11. 11. Ćwiczenie http://www.flickr.com/photos/andrewmalone/5163296098/ 11 http://fluidcircle.net
 12. 12. Trzy filary Scrum Inspekcja i adaptacja vs. przewidywanie wszystkiego z góry Współpraca z klientem vs. głuchy telefon Praca zespołowa vs. mikro-zarządzanie 12 http://fluidcircle.net
 13. 13. Co może dać Scrum? Im więcej ryzyka i niepewności w projekcie tym większą przewagę ma Scrum nad tradycyjnymi podejściami opartymi o planowanie i specyfikację. http://en.wikipedia.org/wiki/File:DPLE.jpg 13 http://fluidcircle.net
 14. 14. Co może dać Scrum? Większa produktywność przez ciągłe doskonalenie praktyk i systematyczne usuwanie przeszkód organizacyjnych. Wymaga dyscypliny i motywacji zespołu oraz wsparcia kierownictwa! 14 http://fluidcircle.net
 15. 15. Co może dać Scrum? Większa wartość produktów dzięki priorytetyzacji i adaptacji do prawdziwych wymagań. Wymaga zaangażowania klienta! 15 http://fluidcircle.net
 16. 16. Co może dać Scrum? Zaangażowanie i satysfakcja zespołu dzięki samostanowieniu i namacalnym efektom pracy. Wymaga szacunku i zaufania kierownictwa! 16 http://fluidcircle.net
 17. 17. Uwaga! Scrum bezlitośnie obnaża największe słabości organizacji (aby można je było usunąć!) http://www.flickr.com/photos/ikkoskinen/3575379515/ 17 http://fluidcircle.net
 18. 18. Kto używa Scrum? • Duże firmy i startupy • Rząd i wojsko! • Produkty i usługi • Nie tylko IT! 18 http://fluidcircle.net
 19. 19. Waterfall 19 http://fluidcircle.net
 20. 20. Waterfall • Kiedy działa dobrze? • gdy (prawie) wszystko da się przewidzieć i zaplanować • Kiedy działa źle? • koszt zmian jest wysoki i szybko rośnie: • ~> unikanie zmian, zamiatanie problemów pod dywan • ~> zbyt wolne reagowanie na zmiany ~> strata okazji • kumulacja opóźnień, brak przejrzystości ~> zawiedzione oczekiwania • zamrożony zakres ~> klient chce upchnąć jak najwięcej, bo potem nie będzie miał szansy zmienić zdania 20 http://fluidcircle.net
 21. 21. Agile http://www.flickr.com/photos/erikcharlton/410939714/ przewidywanie ~> pomiar i adaptacja • paradoksalnie: zwiększa przewidywalność • zmiana jest stałym elementem procesu • szybsze wykrywanie (i rozwiązywanie) problemów • lepsze dopasowanie produktu do potrzeb i oczekiwań klienta 21 http://fluidcircle.net
 22. 22. Historia Agile • ~1950 Deming (cykl PDCA, Japonia) • ~> Toyota Production System • ~> Lean Manufacturing • ~> Total Quality Management 22 http://fluidcircle.net
 23. 23. Historia Agile • ~1990 zalążki Scrum na bazie TPS/Lean • 1993 pierwszy Scrum w Easel Corp. • 1995 Jeff Sutherland i Ken Schwaber prezentują Scrum na konferencji OOPSLA • 11-13 lutego 2001 Agile Manifesto powstaje na spotkaniu w Snowbird w USA 23 http://fluidcircle.net
 24. 24. Manifest Agile Wytwarzając oprogramowanie i pomagając innym w tym zakresie, odkrywamy lepsze sposoby wykonywania tej pracy. W wyniku tych doświadczeń przedkładamy: Ludzi i interakcje nad procesy i narzędzia. Działające programy nad obszerną dokumentację. Współpracę z klientem nad formalne ustalenia. Reagowanie na zmiany nad podążanie za planem. Doceniamy to, co wymieniono po prawej stronie, jednak bardziej cenimy to, co po lewej. 24 http://fluidcircle.net
 25. 25. Trzy filary Scrum Inspekcja i adaptacja vs. przewidywanie wszystkiego z góry Stały kontakt z klientem vs. głuchy telefon Samoorganizacja vs. mikro-zarządzanie 25 http://fluidcircle.net
 26. 26. Scrum Szkielet zespołowego procesu twórczego: Role Artefakty Wydarzenia Reguły Praktyki techniczne do ustalenia przez zespół! 26 http://fluidcircle.net
 27. 27. Przebieg procesu 27 http://fluidcircle.net
 28. 28. Role Product Owner Zespół Scrum Master 28 http://fluidcircle.net
 29. 29. Product Owner Jest odpowiedzialny za: • Maksymalizację wartości pracy zespołu • Komunikowanie ogólnej wizji produktu i wyjaśnienie wymagań • Akceptację gotowych fragmentów produktu 29 http://fluidcircle.net
 30. 30. Zespół • Samoorganizujący się • Interdyscyplinarny • Stabilny • Kompetentny • 7 +/- 2 30 http://fluidcircle.net
 31. 31. 31 http://fluidcircle.net
 32. 32. Scrum Master • Wyjaśnia i dba o przestrzeganie reguł Scrum • Usuwa przeszkody organizacyjne! • Pomaga zespołowi rozwijać się • NIE jest “szefem” zespołu 32 http://fluidcircle.net
 33. 33. Artefakty Product Backlog Sprint Backlog Product Increment (Burndown) 33 http://fluidcircle.net
 34. 34. Backlog Produktu • Uporządkowana lista wymagań mających widoczną wartość dla Klienta • Elementy backlogu NIE zawierają pełnej specyfikacji – są obietnicą przyszłej rozmowy między PO a Zespołem • Uporządkowany przez PO z uwzględnieniem wartości biznesowej, złożoności i ryzyka technicznego i innych 34 http://fluidcircle.net
 35. 35. Backlog Produktu • Często złożony z User Stories • Złożoność elementów jest oszacowana w jednostkach względnych (punktach) • Elementy backlogu produktu są rozbijane na zadania podczas Planowania Sprintu 35 http://fluidcircle.net
 36. 36. Backlog Sprintu • Zawiera plan zespołu na zrealizowanie wybranych wymagań z PBL • Tworzony podczas Planowania Sprintu 36 http://fluidcircle.net
 37. 37. Backlog Sprintu • Oszacowany w idealnych godzinach • Uaktualniany na bieżąco (np. podczas Codziennego Scrumu) • Pozostały czas nie zawsze maleje! 37 http://fluidcircle.net
 38. 38. Fragment Produktu • W pełni realizuje wymagania wybrane do danego Sprintu zgodnie z Definicją Gotowości (Definition of Done) • Mógłby zostać wdrożony lub opublikowany (ale nie zawsze musi) • Pokazuje realne możliwości zespołu i postępy w drodze do pełnego produktu 38 http://fluidcircle.net
 39. 39. Wydarzenia (Release Planning Meeting) Sprint Sprint Planing Meeting Daily Scrum Sprint Review Sprint Retrospective (Backlog Grooming) 39 http://fluidcircle.net
 40. 40. Sprint • W czasie sprintu zespół zamienia wybrane na początku wymagania w gotowy do użycia fragment produktu • Wybrane wymagania są zamrożone; reszta wymagań może się zmieniać • Stałej długości (zwykle 2~4 tygodni) • Wyznacza stały rytm prac i punktów kontrolnych (okazji do adaptacji) 40 http://fluidcircle.net
 41. 41. Planowanie Sprintu • Ograniczony w czasie (8h dla miesięcznego sprintu, proporcjonalnie mniej dla krótszego) • Część 1: PO wyjaśnia wymagania, zespół określa ile wymagań ze szczytu PBL bierze do realizacji • Część 2: Zespół planuje realizację wymagań rozbijając wybrane wymagania na zadania 41 http://fluidcircle.net
 42. 42. Codzienny Scrum • max 15 minut (twardy limit), na stojąco • Zespół wymienia się informacjami między sobą; NIE raport dla przełożonych • Każdy członek zespołu odpowiada na trzy pytania: • Co skończyłeś robić? • Co planujesz zrobić? • Czy coś Cię spowalnia? 42 http://fluidcircle.net
 43. 43. Przegląd Sprintu • Zespół prezentuje wyniki swoich prac • PO akceptuje lub odrzuca realizację poszczególnych elementów PBL • Nie w pełni zrealizowane wymagania wracają do PBL – nie ma dokańczania w międzyczasie! • Po obejrzeniu gotowego fragmentu 43 http://fluidcircle.net
 44. 44. Retrospekcja • Okazja dla zespołu do identyfikacji przeszkód i ulepszenia procesu wytwórczego • BEZ indywidualnej oceny uczestników – na potrzeby retrospekcji zakładamy, że każdy pracował najlepiej jak mógł! • Wspierana przez Scrum Mastera i/lub coacha 44 http://fluidcircle.net
 45. 45. Wydarzenia Pomocnicze• Planowanie Wydania • Konstruowanie PBL, wstępne oszacowanie kiedy i z jakimi funkcjonalnościami zostanie wydany produkt• Porządkowanie Backlogu • Rozbijanie zbyt dużych elementów i konsolidacja małych • Dopisywanie nowych elementów i aktualizacja starych 45 http://fluidcircle.net
 46. 46. Reguły Scrum • Na codzienne spotkania zespołu mogą przychodzić inni (PO, CEO, ...) ale mówić mogą jedynie członkowie zespołu! • Wydarzenia są ograniczone czasowo - kończą się niezależnie od wyniku: nie przedłużamy sprintów choćby nie wiem co! 46 http://fluidcircle.net
 47. 47. Przebieg procesu 47 http://fluidcircle.net
 48. 48. Burndown 48 http://fluidcircle.net
 49. 49. Scrum Guide 2011 lipiec 2011 Scrum.org Ken Schwaber Jeff Sutherland 49 http://fluidcircle.net
 50. 50. Pytania i odpowiedzi ? 50 http://fluidcircle.net
 51. 51. Trzy filary Scrum Pomiar i adaptacja vs. przewidywanie wszystkiego z góry Współpraca z klientem vs. głuchy telefon Praca zespołowa vs. mikro-zarządzanie 51 http://fluidcircle.net
 52. 52. Osobisty Scrum Pomiar i adaptacja Często dostarczaj małe (ale nie rozgrzebane) kawałki wartości, stale ulepszaj jakość i trafność produktów oraz własną efektywność. Współpraca z klientem Zawsze wiedz kto jest Twoim odbiorcą i sprawdź, czy Twoja praca ma realną wartość dla jej tych odbiorców! Jeśli nie to zmień podejście (lub odbiorców). Praca zespołowa Pielęgnuj konstruktywne relacje z innymi – pomagaj innym i korzystaj z pomocy. Model geniusza-samotnika to fikcja. 52 http://fluidcircle.net
 53. 53. Retrospekcja Co, z tego co się nauczyłeś było: najciekawsze? najbardziej przydatne? Co było niezrozumiałe? Jak można by to lepiej wyjaśnić? Co jeszcze można by ulepszyć: w treści? w materiałach? w logistyce? 53 http://fluidcircle.net
 54. 54. 2012-03-06 Rzut okiem na Scrum2012-03-13 Planowanie i estymacja2012-03-20 Budowanie zespołu2012-03-27 Wdrożenie i skalowanie Scrum 54 http://fluidcircle.net
 55. 55. Dziękujemy! 55 http://fluidcircle.net

×